هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی گیاه پزشکی بدانید:

همانطور که انسان ها در صورت بروز بیماری برای معالجه به پزشک مراجعه میکنند،گیاهان نیز در صورت بروز بیماری به پزشک نیاز دارند.

گیاه پزشکی یکی از گرایش های مهندسی کشاورزی میباشد که هدف این رشته تربیت متخصصینی است که به حفظ و معالجه ی ۱-گیاهان زینتی،۲-گیاهان ذراعی،۳-درختان میوه بپردازند.

دانشجویان این رشته با آفاتی که در مزرعه ها،انبارها،سیلوها،به بخش های مختلف گیاه صدمه می زند،از قبیل حشرات،علف های هرز یا بیماری های گیاهی مانند قارچ،ویروس ها،باکتری ها آشنا میشود و نحوه ی سم پاشی را در مراحل مختلف رشد و نگهداری گیاه و ضدعفونی کردن انبارها را فرا میگیرد.

در مزرعه ها،سیلو ها و انبار ها به دلیل عوامل گوناگون مانند وجود حشرات،علف های هرز یا بیماری های گیاهی مانند قارچ،باکتری ها و یا ویروس ها ممکن است که نواحی مختلف گیاه آسیب ببیند که دانشجویان رشته گیاه پزشکی در طی دوران تحصیل با این آفات آشنا میشوند و آنها را مطالعه می کنند، هم چنین آنها نحوه ی سم پاشی را در مراحل مختلف رشد و نگهداری گیاه و هم چنین ضدعفونی کردن انبار ها را نیز فرا میگیرند.

گاهی علاوه بر بیماری عوامل دیگری مانند گرمازدگی،سرما زدگی و یا کافی نبودن مواد غذایی در خاک نیز باعث رنج و آسیب گیاه میشود که کارشناسان این رشته وظیفه دارند تا موارد بالا رابشناسند و چگونگی جلوگیری از این آسیب ها را بیاموزند.

این رشته مناسب افرادی میباشد که دارای احساس مسئولیت بالایی هستند زیرا این رشته و حرفه کاری دشوار،پیچیده و پر مسئولیت میباشد.مهندسین گیاه پزشک باید از بیوشیمی،بیولوژی و آمار اطلاعات بسیار وسیع و گسترده ای داشته باشد.

این ررشته در مقطع کارشناسی دارای ۱۳۵ واحد درسی مباشد و طول دوران تحصیل ۴ سال است.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی بعضی از دروس اختصاصی این رشته میپردازیم:

حشره شناسي- قارچ شناسي – افات مهم گياهانزارعي- افات مهم گياهان باغي -خاک شناسي  -آفاتمهم دختان ميوه – بيماريهاي مهم درختان ميوه – افات مهم گياهان زينتي و جاليزي وسبزيها-اصول مبارزه با آفات درختان ميوه –سم شناسي – تکنولوژي  وشيميايي- علف هاي هرز وکنترل انها – افات انباري-کار آموزي

لازم به ذکر است که اکثر این واحد های درسی یک تا دو واحد عملی در مزارع یا باغات خواهندد داشت.

فارغ التحصیلان این رشته دربه طور مثال در وزارت کشاورزی،شهرداری و یا کلینیک های گل و گیاه میتوانند فعالیت نمایند.