هر آنچه که نیاز است در رابطه با رشته ی مهندسی شهرسازی بدانید:

رشته ی مهندسی شهرسازی را میتوان ترکیبی از دو رشته ی هنر و مهندسی دانست.به صورت خلاصه میتوان گفت تمام فعالیت هایی که سبب توسعه ی شهری میشوند زیر نظر متخصصان شهرسازی صورت میگیرد.کارشناسان این رشته در دو زمینه ی طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری فعالیت دارند و باید خلاقیت را یکی از ویژگی های اصلی مهندسان شهرساز معرفی کرد.

دانش شهرسازی به بررسی کلیه ی تحولات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و…میپردازد پس واضح است که یک مهندس شهرساز با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی حاکم در شهر برنامه ای مناسب و مطبوع برای یک شهر ارائه میکند.

گرایش های رشته ی مهندسی شهرسازی به صورت زیر میباشد:

۱-برنامه ريزي شهري

۲-برنامه ريزي حمل و نقل

۳- برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

۴- برنامه ريزي شبکه هاي زيرساختي

۵- برنامه ريزي محيط زيست

۶- طراحي شهري

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این رشته در ادامه به معرفی دروس رشته ی مهندسی شهرسازی میپردازیم.

دروس اصلی:

کاربرد نقشه برداری-کاربرد رایانه در شهرسازی-تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان،تاریخ و فرهنگ شهرنشینی ایران،آشنایی با مبانی معماری  و ساختمان،مبانی مهندسی شبکه حمل و نقل،کارگاه مهندسی شبکه حمل و نقل،مبانی مهندسی تاسیسات شهری،کارگاه مهندسی تاسیسات شهری،طراحی و کاربرد نظام اطلاعات،آمار و روش های کمی در شهرسازی،آشنایی با مصالح و ساخت،جغرافیای شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصاد شهری،کارگاه مطالعات شهری،حقوق و قوانین شهری

دروس تخصصی:

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری،مبانی و روش های طراحی شهری،کارگاه برنامه ریزی شهری،کارگاه طراحی شهری،مبانی و روش های برنامه ریزی مسکن،مدیریت و سازمان اجرایی شهری،کارگاه طرح های اجرایی،شناخت فضاهای شهری ایران،روش تحقیق در شهرسازی،کارگاه آماده سازی زمین،کارگاه برداشت کاربری،طرح نهایی

 

ارسال دیدگاه