مهندسی انرژی:

مهندسی انرژی از رشته های نوپا در کشور می باشد که میتواند رشد و ترقی بسیار خوبی داشته باشد.

مهندسی انرژی مجموعه ای است شامل درس های نظری و عملی برای تربیت کارشناسانی کاربلد و مجرب برای طراحی،توسعه،مدیریت و بهره برداری از سیستم های استخراج،فرآورش،تبدیل،انتقال،توزیع و مصرف انرژی.

علاقه مندان به رشته ی مهندسی انرژی نیز مانند سایر رشته های مهندسی باید از پایه ی ریاضی و فیزیک قوی ای برخوردار باشند و لازم به ذکر است که این رشته با دو رشته ی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی تطابق و شباهت زیادی دارد.

امکان پیشرفت بسیار زیادی در این رشته وجود دارد و این رشته مناسب افرادی است که به تغییر و تحول علاقه مند هستند.افرادی که وارد این رشته میشوند باید افرادی خلاق باشند تا بتوانند بین مسائل مختلف مربوط به انرژی و مهندسی آن، ارتباط برقرار کنند زیرا ایجاد تعامل و ارتباط بین انرژی ها و ابزار موجود و کشف انرژی و ابزار جدید از عوامل بسیار مهم موفیقت در این رشته هستند.

این رشته ی دانشگاهی در مقطع کارشناسی شامل ۱۴۵ واحد درسی می باشد و به سه گرایش تقسیم بندی مشیود:

۱-سیستم های انرژی

۲-فناوری های انرژی

۳-انرژی و محیط زیست

۱-گرایش سیستم های انرژی:

هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که با استفاده و به کمک قوانین علوم مکانیک و ترمودینامیک و برق قدرت جهت گیری فناوری های فعلی را بهینه سازی کرده و مصرف انرژی را به حداقل برسانند.

۲-گرایش فناوری های انرژی:

نمیدونم‼‼‼

۳-گرایش انرژی و محیط زیست:

کارشناسان این گرایش ارتباط متقابل بین انرژی و محیط زیست را با استفاده و به کمک ابزارهای تحلیلی مانند معادلات،سیالات،دینامیک و…با در نظر گرفتن تاثیر مسائل اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

 

 

ارسال دیدگاه