معماری:

معنی لغوی معماری را این گونه میتوان بیان کرد که معماری یعنی آبادسازی و معمار کسی است که در آبادانی دنیایی کوشا باشد.پس خلاقیت یکی از ویژگی های مهم یک مهندس معمار به حساب می آید.

رشته ی مهندسی معماری به علت نقش خلاقیت هنری و آمیزش این رشته با هنر نسبت به سایر رشته های مهندسی متفاوت است.

علاقه مندان برای ورود به این رشته باید دارای قدرت تجسم فضایی بالایی باشند و درک هندسی خوبی داشته باشند و بتوانند زیبایی و هنر و آرامش را به نمایش بگذارند.

دروس دانشگاهی این رشته به سه بخش پایه،اصلی،تخصصی تقسیم میشود که هر بخش را به صورت زیر میتوان نام برد:

  • دروس پایه: هندسه کاربردی، کارگاه مصالح و ساخت، درک و بیان محیط، بیان معماری، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، انسان و طبیعت و معماری، مقدمات طراحی معماری،، مقدمات طراحی معماری
  • دروس اصلی: مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری جهانی، برداشت از بناهای تاریخی، اآشنایی با معماری اسلامی، آشنایی با معماری معاصر، نقشه برداری، تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی، ایستایی، مقاومت مصالح و سازه های فلزی، سازه های بتنی، متره و براورد، مدیریت و تشکیلات کارگاه، مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا، طرح معماری
  • دروس تخصصی: آشنایی با برنامه ریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنای با مرمت ابنیه، طراح فنی، طرح نهایی