در مقاله معرفی رشته پزشکی از صفر تا صد و معرفی 4 کشور برای تحصیل در رشته پزشکی را توضیح دادیم. همچنین دروس رشته پزشکی و ادامه تحصیل در دوره‌های تخصص را نیز مرور کردیم؛ در این قسمت به بررسی رتبه قبولی پزشکی در کنکور 1400 میپردازیم.

برای قبولی در انتخاب رشته آگاهی از رتبه‌های سال‌های قبل لازم است ولی کافی نیست. با توجه به تغییرات ظرفیت هر ساله، تغییر سهمیه ها و قوانین دیگر انتخاب رشته باید توسط مشاور آشنا به قوانین و با تجربه صورت پذیرد.

چگونگی و آموزش انتخاب رشته کنکور 1400 انتخاب رشته کنکور

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1 1 منطقه 1 تبريز روزانه
9 3 منطقه 1 اصفهان روزانه
16 9 منطقه 1 تبريز روزانه
38 17 منطقه 1 تبريز روزانه
39 18 منطقه 1 شهرضا روزانه
41 19 منطقه 1 تهران روزانه
43 21 منطقه 1 تهران روزانه
45 22 منطقه 1 تهران روزانه
63 27 منطقه 1 اصفهان روزانه
68 30 منطقه 1 تهران روزانه
69 31 منطقه 1 تبريز روزانه
73 33 منطقه 1 مشهد روزانه
80 38 منطقه 1 تهران روزانه
85 40 منطقه 1 تبريز روزانه
102 43 منطقه 1 تهران روزانه
103 44 منطقه 1 تهران روزانه
111 49 منطقه 1 اصفهان روزانه
115 50 منطقه 1 تهران روزانه
128 54 منطقه 1 تهران روزانه
132 57 منطقه 1 تبريز روزانه
144 59 منطقه 1 مشهد روزانه
145 60 منطقه 1 تهران روزانه
154 63 منطقه 1 تهران روزانه
167 64 منطقه 1 تبريز روزانه
169 65 منطقه 1 تهران روزانه
173 67 منطقه 1 تهران روزانه
174 68 منطقه 1 مشهد روزانه
179 70 منطقه 1 اصفهان روزانه
179 70 منطقه 1 تهران روزانه
181 72 منطقه 1 تبريز روزانه
183 73 منطقه 1 اصفهان روزانه
196 78 منطقه 1 تبريز روزانه
207 81 منطقه 1 تبريز روزانه
218 84 منطقه 1 تهران روزانه
221 85 منطقه 1 تهران روزانه
233 92 منطقه 1 تهران روزانه
238 93 منطقه 1 تهران روزانه
289 108 منطقه 1 تهران روزانه
293 109 منطقه 1 تهران روزانه
2 1 منطقه 2 اردبيل روزانه
3 2 منطقه 2 بندرتركمن روزانه
5 3 منطقه 2 اهواز روزانه
8 4 منطقه 2 اهواز روزانه
21 6 منطقه 2 آباده روزانه
23 7 منطقه 2 اردكان روزانه
28 8 منطقه 2 بيرجند روزانه
30 9 منطقه 2 زنجان روزانه
31 10 منطقه 2 سمنان روزانه
32 11 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
34 12 منطقه 2 اهواز روزانه
36 13 منطقه 2 شهرضا روزانه
40 14 منطقه 2 مرند روزانه
50 18 منطقه 2 بابل روزانه
52 20 منطقه 2 كاشمر روزانه
55 22 منطقه 2 اهواز روزانه
58 23 منطقه 2 كرج روزانه
59 24 منطقه 2 آبيك روزانه
61 25 منطقه 2 خرم آباد روزانه
66 27 منطقه 2 كرج روزانه
71 28 منطقه 2 اراك روزانه
77 30 منطقه 2 آباده روزانه
79 31 منطقه 2 بهبهان روزانه
82 32 منطقه 2 بابل روزانه
87 34 منطقه 2 خميني شهر روزانه
90 35 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
93 36 منطقه 2 سنندج روزانه
99 38 منطقه 2 ساوه روزانه
100 39 منطقه 2 گناباد روزانه
106 42 منطقه 2 نمين روزانه
110 43 منطقه 2 اروميه روزانه
113 45 منطقه 2 گناباد روزانه
113 45 منطقه 2 قائم شهر روزانه
120 49 منطقه 2 دوره روزانه
124 52 منطقه 2 اراك روزانه
126 53 منطقه 2 نور روزانه
130 54 منطقه 2 يزد روزانه
135 56 منطقه 2 زاهدان روزانه
136 57 منطقه 2 بندرعباس روزانه
142 61 منطقه 2 زنجان روزانه
145 62 منطقه 2 بيرجند روزانه
150 65 منطقه 2 اهواز روزانه
157 67 منطقه 2 اراك روزانه
159 68 منطقه 2 خرم آباد روزانه
159 68 منطقه 2 همدان روزانه
162 71 منطقه 2 سبزوار روزانه
164 73 منطقه 2 بابل روزانه
171 75 منطقه 2 اهواز روزانه
181 78 منطقه 2 بابل روزانه
184 79 منطقه 2 آباده روزانه
187 80 منطقه 2 رشت روزانه
189 81 منطقه 2 نطنز روزانه
196 83 منطقه 2 همدان روزانه
201 85 منطقه 2 اهواز روزانه
205 87 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
208 88 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
209 89 منطقه 2 نيشابور روزانه
211 90 منطقه 2 شهركرد روزانه
233 99 منطقه 2 كرج روزانه
240 105 منطقه 2 اراك روزانه
265 119 منطقه 2 تهران روزانه
300 132 منطقه 2 كرج روزانه
315 138 منطقه 2 زنجان روزانه
345 149 منطقه 2 زنجان روزانه
349 150 منطقه 2 كرج روزانه
353 151 منطقه 2 زنجان روزانه
356 153 منطقه 2 اراك روزانه
447 202 منطقه 2 كرج روزانه
466 213 منطقه 2 ساوه روزانه
520 240 منطقه 2 كاشان روزانه
539 247 منطقه 2 كرج روزانه
590 264 منطقه 2 قزوين روزانه
675 296 منطقه 2 زنجان روزانه
701 307 منطقه 2 ملارد روزانه
717 312 منطقه 2 قزوين روزانه
4 1 منطقه 3 جلفا روزانه
7 2 منطقه 3 سقز روزانه
26 6 منطقه 3 كوهدشت روزانه
27 7 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
33 8 منطقه 3 خورموج روزانه
44 9 منطقه 3 بافت روزانه
49 10 منطقه 3 تربت جام روزانه
60 11 منطقه 3 خواف روزانه
83 12 منطقه 3 گنبد روزانه
84 13 منطقه 3 قائن روزانه
91 14 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
95 17 منطقه 3 خواف روزانه
96 18 منطقه 3 بم روزانه
97 19 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
122 20 منطقه 3 بانه روزانه
140 23 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
151 26 منطقه 3 جوانرود روزانه
154 27 منطقه 3 ياسوج روزانه
158 28 منطقه 3 رامهرمز روزانه
165 29 منطقه 3 گچساران روزانه
166 30 منطقه 3 دهدشت روزانه
171 31 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
189 35 منطقه 3 تنكابن روزانه
199 37 منطقه 3 مهاباد روزانه
210 40 منطقه 3 هشتگرد روزانه
293 55 منطقه 3 تاكستان روزانه
579 120 منطقه 3 پاكدشت روزانه
884 194 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد روزانه
886 195 منطقه 3 شهريار روزانه
1168 281 منطقه 3 گرمسار روزانه
1268 301 منطقه 3 اراك روزانه
1458 354 منطقه 3 تهران روزانه
1602 394 منطقه 3 پاكدشت روزانه
1855 476 منطقه 3 شهر قدس روزانه
2105 553 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12 6 منطقه 1 مشهد روزانه
24 13 منطقه 1 مشهد روزانه
29 14 منطقه 1 مشهد روزانه
37 16 منطقه 1 مشهد روزانه
67 29 منطقه 1 مشهد روزانه
89 42 منطقه 1 مشهد روزانه
191 74 منطقه 1 مشهد روزانه
281 104 منطقه 1 مشهد روزانه
327 121 منطقه 1 مشهد روزانه
466 163 منطقه 1 مشهد روزانه
619 216 منطقه 1 مشهد روزانه
625 218 منطقه 1 تهران روزانه
668 233 منطقه 1 مشهد روزانه
761 261 منطقه 1 مشهد روزانه
771 265 منطقه 1 مشهد روزانه
773 266 منطقه 1 مشهد روزانه
1012 327 منطقه 1 مشهد روزانه
1118 358 منطقه 1 مشهد روزانه
1164 370 منطقه 1 مشهد روزانه
1176 373 منطقه 1 مشهد روزانه
1198 381 منطقه 1 مشهد روزانه
1230 392 منطقه 1 مشهد روزانه
1245 399 منطقه 1 مشهد روزانه
1285 410 منطقه 1 مشهد روزانه
1293 414 منطقه 1 مشهد روزانه
1337 426 منطقه 1 مشهد روزانه
1385 441 منطقه 1 مشهد روزانه
1408 451 منطقه 1 مشهد روزانه
1493 472 منطقه 1 مشهد روزانه
1520 478 منطقه 1 مشهد روزانه
1542 488 منطقه 1 مشهد روزانه
1645 521 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1666 525 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1710 534 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1763 548 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1807 560 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1817 563 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1852 571 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1879 579 منطقه 1 مشهد روزانه
1979 601 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1994 604 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2029 614 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2128 638 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2148 646 منطقه 1 مشهد روزانه
2434 733 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2487 749 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2702 821 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2936 896 منطقه 1 مشهد روزانه
3324 1020 منطقه 1 مشهد روزانه
4965 1460 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9401 2676 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9569 2724 منطقه 1 مشهد  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
9569 2724 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار
10584 3017 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت تايباد
147 63 منطقه 2 نيشابور روزانه
278 124 منطقه 2 قوچان روزانه
400 174 منطقه 2 نيشابور روزانه
427 186 منطقه 2 گناباد روزانه
520 240 منطقه 2 سبزوار روزانه
529 243 منطقه 2 نيشابور روزانه
543 249 منطقه 2 زاهدان روزانه
567 255 منطقه 2 بيرجند روزانه
758 333 منطقه 2 آمل روزانه
769 338 منطقه 2 بجنورد روزانه
775 342 منطقه 2 گناباد روزانه
799 355 منطقه 2 سبزوار روزانه
803 356 منطقه 2 كاشمر روزانه
890 393 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
986 440 منطقه 2 نيشابور روزانه
1028 459 منطقه 2 بيرجند روزانه
1033 462 منطقه 2 بيرجند روزانه
1075 478 منطقه 2 سبزوار روزانه
1107 493 منطقه 2 نيشابور روزانه
1148 510 منطقه 2 گناباد روزانه
1163 516 منطقه 2 بابل روزانه
1228 545 منطقه 2 ساري روزانه
1278 565 منطقه 2 كاشمر روزانه
1319 586 منطقه 2 بيرجند روزانه
1351 599 منطقه 2 ساري روزانه
1379 610 منطقه 2 نيشابور روزانه
1412 622 منطقه 2 بجنورد روزانه
1429 630 منطقه 2 آمل روزانه
1520 668 منطقه 2 ساري روزانه
1563 683 منطقه 2 قوچان روزانه
1593 693 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
1602 697 منطقه 2 زاهدان روزانه
1615 704 منطقه 2 زاهدان روزانه
1858 808 منطقه 2 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 اردبيل روزانه
2427 1040 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2603 1116 منطقه 2 نور روزانه
2693 1143 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3643 1512 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3698 1534 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3932 1630 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4722 1994 منطقه 2 بندرعباس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4834 2040 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5676 2407 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5910 2513 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6340 2697 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 سبزوار شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7015 2985 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
7676 3273 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8326 3559 منطقه 2 دولت آبادتربت حيدريه محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9193 3917 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9238 3937 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9998 4250 منطقه 2 سلطان آبادسبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
963 220 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1011 232 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1048 242 منطقه 3 آزادشهر روزانه
1083 254 منطقه 3 شيروان روزانه
1095 259 منطقه 3 بجستان روزانه
1230 293 منطقه 3 فردوس روزانه
1293 308 منطقه 3 خواف روزانه
1458 354 منطقه 3 تربت جام روزانه
1478 362 منطقه 3 تربت جام روزانه
1593 392 منطقه 3 اسفراين روزانه
1832 466 منطقه 3 تربت جام روزانه
1916 496 منطقه 3 تربت جام روزانه
2009 521 منطقه 3 بجستان روزانه
2024 525 منطقه 3 طبس روزانه
2061 540 منطقه 3 مرودشت روزانه
3072 846 منطقه 3 لامرد روزانه
4462 1259 منطقه 3 جاجرم شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6015 1703 منطقه 3 شيروان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7493 2142 منطقه 3 چناران شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7535 2152 منطقه 3 خرم‌بيد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7850 2235 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8041 2288 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8099 2311 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8277 2380 منطقه 3 سلطان آبادسبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8368 2409 منطقه 3 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8432 2429 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8485 2446 منطقه 3 الشتر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8536 2460 منطقه 3 راميان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8706 2518 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8791 2545 منطقه 3 ارسنجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8806 2548 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9451 2746 منطقه 3 چناران  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت درگز
11634 3390 منطقه 3 خواف محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22 12 منطقه 1 اصفهان روزانه
76 36 منطقه 1 اصفهان روزانه
322 118 منطقه 1 بهارستان روزانه
469 164 منطقه 1 اصفهان روزانه
523 182 منطقه 1 اصفهان روزانه
546 187 منطقه 1 اصفهان روزانه
581 200 منطقه 1 اصفهان روزانه
588 205 منطقه 1 اصفهان روزانه
693 242 منطقه 1 اصفهان روزانه
732 254 منطقه 1 اصفهان روزانه
740 255 منطقه 1 اصفهان روزانه
754 260 منطقه 1 اصفهان روزانه
767 264 منطقه 1 اصفهان روزانه
897 303 منطقه 1 اصفهان روزانه
915 307 منطقه 1 اصفهان روزانه
946 315 منطقه 1 اصفهان روزانه
997 322 منطقه 1 اصفهان روزانه
1002 324 منطقه 1 تهران روزانه
1038 337 منطقه 1 تهران روزانه
1091 351 منطقه 1 تهران روزانه
1216 387 منطقه 1 زرين شهر روزانه
1216 387 منطقه 1 تهران روزانه
1235 394 منطقه 1 اصفهان روزانه
1309 418 منطقه 1 اصفهان روزانه
1366 435 منطقه 1 اصفهان روزانه
1370 436 منطقه 1 اصفهان روزانه
1388 443 منطقه 1 شيراز روزانه
1403 449 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1408 451 منطقه 1 دولت آباد روزانه-نيمسال دوم
1434 459 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1546 492 منطقه 1 شيراز روزانه-نيمسال دوم
1578 504 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1620 514 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1635 519 منطقه 1 بهارستان روزانه-نيمسال دوم
1661 524 منطقه 1 مباركه روزانه-نيمسال دوم
1690 530 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1742 542 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1750 544 منطقه 1 تهران روزانه-نيمسال دوم
1828 567 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
2105 631 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2171 654 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2176 657 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2182 661 منطقه 1 بهارستان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2259 683 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2555 772 منطقه 1 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2753 836 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3241 991 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8378 2383 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
9820 2810 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
10608 3030 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12730 3569 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12879 3613 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
474 218 منطقه 2 بندرعباس روزانه
603 272 منطقه 2 خميني شهر روزانه
687 300 منطقه 2 نجف آباد روزانه
771 340 منطقه 2 نور روزانه
775 342 منطقه 2 بروجرد روزانه
791 351 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
822 366 منطقه 2 سامان روزانه
846 376 منطقه 2 اردبيل روزانه
901 399 منطقه 2 همدان روزانه
918 408 منطقه 2 آمل روزانه
973 431 منطقه 2 بروجرد روزانه
997 446 منطقه 2 نور روزانه
1012 454 منطقه 2 بوشهر روزانه
1028 459 منطقه 2 شهركرد روزانه
1337 593 منطقه 2 تهران روزانه
1408 621 منطقه 2 بهبهان روزانه
1481 651 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1484 652 منطقه 2 جويبار روزانه
1495 657 منطقه 2 شهركرد روزانه
1549 677 منطقه 2 يزد روزانه
1572 687 منطقه 2 خميني شهر روزانه
1588 691 منطقه 2 ملاير روزانه
1624 708 منطقه 2 بروجرد روزانه
1696 740 منطقه 2 خنج روزانه
1706 746 منطقه 2 بهبهان روزانه
1757 768 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1763 771 منطقه 2 كاشان روزانه
1790 783 منطقه 2 كاشان روزانه
1876 816 منطقه 2 خميني شهر روزانه
2037 892 منطقه 2 يزد روزانه
2117 926 منطقه 2 كاشان روزانه
2153 936 منطقه 2 كاشان روزانه
2365 1014 منطقه 2 اردكان روزانه
2408 1031 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
4775 2016 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4842 2044 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6119 2604 منطقه 2 ورامين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6323 2687 منطقه 2 كرمانشاه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6473 2753 منطقه 2 خرمشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6541 2784 منطقه 2 تيران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6576 2801 منطقه 2 بوشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6836 2917 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6975 2966 منطقه 2 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7076 3022 منطقه 2 نيشابور  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1278 306 منطقه 3 ايلام روزانه
1439 345 منطقه 3 تهران روزانه
1447 349 منطقه 3 جوانرود روزانه
1563 383 منطقه 3 رامهرمز روزانه
1676 419 منطقه 3 انديمشك روزانه
1730 436 منطقه 3 ني ريز روزانه
1750 443 منطقه 3 دورود روزانه
1817 461 منطقه 3 لردگان روزانه
1824 463 منطقه 3 سقز روزانه
2265 606 منطقه 3 ميبد روزانه
2702 735 منطقه 3 تيران روزانه
2732 743 منطقه 3 لردگان روزانه
3006 829 منطقه 3 فارسان روزانه
3884 1095 منطقه 3 فارسان روزانه
3925 1113 منطقه 3 ابركوه روزانه
5269 1502 منطقه 3 گچساران شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7022 1999 منطقه 3 فلاورجان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7471 2134 منطقه 3 پلدختر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 فسا شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8007 2277 منطقه 3 سقز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8149 2335 منطقه 3 كوهدشت شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8317 2393 منطقه 3 فيروزآباد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8451 2436 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8668 2503 منطقه 3 خورموج شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 قشم شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
260 97 منطقه 1 خميني شهر روزانه
261 98 منطقه 1 تبريز روزانه
327 121 منطقه 1 تهران روزانه
329 123 منطقه 1 تهران روزانه
337 125 منطقه 1 تبريز روزانه
348 129 منطقه 1 تهران روزانه
353 131 منطقه 1 تهران روزانه
363 134 منطقه 1 تهران روزانه
396 143 منطقه 1 اصفهان روزانه
398 144 منطقه 1 اصفهان روزانه
442 155 منطقه 1 تهران روزانه
451 157 منطقه 1 تهران روزانه
461 161 منطقه 1 تهران روزانه
476 168 منطقه 1 تهران روزانه
502 173 منطقه 1 تهران روزانه
509 178 منطقه 1 تهران روزانه
511 180 منطقه 1 تهران روزانه
526 183 منطقه 1 تهران روزانه
532 185 منطقه 1 تهران روزانه
613 213 منطقه 1 تهران روزانه
1142 365 منطقه 1 تهران روزانه
1319 421 منطقه 1 تهران روزانه
1370 436 منطقه 1 تهران روزانه
1542 488 منطقه 1 تهران روزانه
1628 517 منطقه 1 تهران روزانه
1714 536 منطقه 1 تهران روزانه
46 15 منطقه 2 لاهيجان روزانه
134 55 منطقه 2 نهاوند روزانه
216 93 منطقه 2 اردبيل روزانه
227 96 منطقه 2 بابل روزانه
230 98 منطقه 2 گرگان روزانه
233 99 منطقه 2 خرم آباد روزانه
235 101 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
237 103 منطقه 2 سنندج روزانه
239 104 منطقه 2 بابل روزانه
242 107 منطقه 2 رشت روزانه
243 108 منطقه 2 بهبهان روزانه
244 109 منطقه 2 كرمان روزانه
247 112 منطقه 2 بهبهان روزانه
253 115 منطقه 2 اروميه روزانه
256 116 منطقه 2 ساري روزانه
257 117 منطقه 2 نيشابور روزانه
258 118 منطقه 2 اهواز روزانه
267 120 منطقه 2 بجنورد روزانه
267 120 منطقه 2 خرم آباد روزانه
276 122 منطقه 2 آمل روزانه
277 123 منطقه 2 بادرودكاشان روزانه
286 127 منطقه 2 رشت روزانه
291 129 منطقه 2 يزد روزانه
304 133 منطقه 2 گناباد روزانه
318 139 منطقه 2 آمل روزانه
324 141 منطقه 2 قائم شهر روزانه
331 143 منطقه 2 اردبيل روزانه
344 148 منطقه 2 اردبيل روزانه
364 157 منطقه 2 كاشمر روزانه
367 158 منطقه 2 كرمان روزانه
370 159 منطقه 2 كرمان روزانه
371 160 منطقه 2 مراغه روزانه
373 161 منطقه 2 بجنورد روزانه
379 164 منطقه 2 اردبيل روزانه
406 176 منطقه 2 كاشان روزانه
411 179 منطقه 2 خرم آباد روزانه
416 182 منطقه 2 كاشمر روزانه
418 183 منطقه 2 بهبهان روزانه
424 185 منطقه 2 ساري روزانه
427 186 منطقه 2 ملاير روزانه
430 189 منطقه 2 محمودآباد روزانه
432 190 منطقه 2 اردبيل روزانه
438 195 منطقه 2 بيرجند روزانه
439 196 منطقه 2 بروجرد روزانه
487 226 منطقه 2 كاشمر روزانه
599 270 منطقه 2 قم روزانه
780 345 منطقه 2 اراك روزانه
789 349 منطقه 2 اراك روزانه
826 367 منطقه 2 زنجان روزانه
834 371 منطقه 2 كرج روزانه
891 394 منطقه 2 ابهر روزانه
899 397 منطقه 2 زنجان روزانه
915 406 منطقه 2 زنجان روزانه
1023 458 منطقه 2 قم روزانه
1048 467 منطقه 2 زنجان روزانه
1123 501 منطقه 2 سمنان روزانه
1134 503 منطقه 2 كرج روزانه
1134 503 منطقه 2 قم روزانه
1172 520 منطقه 2 قم روزانه
1186 526 منطقه 2 كرج روزانه
1201 533 منطقه 2 تهران روزانه
1222 542 منطقه 2 ابهر روزانه
1242 550 منطقه 2 ورامين روزانه
2518 1081 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
2525 1085 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
2568 1102 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
2653 1131 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
2848 1206 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
2930 1229 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3010 1259 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
3067 1277 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
3114 1305 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
3151 1317 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
3195 1330 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
179 32 منطقه 3 جهرم روزانه
213 41 منطقه 3 شيروان روزانه
220 42 منطقه 3 ياسوج روزانه
251 43 منطقه 3 ياسوج روزانه
252 44 منطقه 3 مهاباد روزانه
255 45 منطقه 3 تنكابن روزانه
270 48 منطقه 3 مهاباد روزانه
274 51 منطقه 3 بم روزانه
275 52 منطقه 3 جوانرود روزانه
290 54 منطقه 3 ياسوج روزانه
299 58 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
311 61 منطقه 3 مهاباد روزانه
317 63 منطقه 3 داراب روزانه
329 65 منطقه 3 سقز روزانه
331 66 منطقه 3 بجستان روزانه
335 67 منطقه 3 بوكان روزانه
343 69 منطقه 3 ازنا روزانه
361 73 منطقه 3 گنبد روزانه
374 76 منطقه 3 رامسر روزانه
385 78 منطقه 3 گچساران روزانه
388 80 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
421 86 منطقه 3 قائن روزانه
2137 563 منطقه 3 رباط كريم روزانه
2150 568 منطقه 3 پاكدشت روزانه
2349 631 منطقه 3 پاكدشت روزانه
2354 634 منطقه 3 هشتگرد روزانه
2397 649 منطقه 3 اسلام‌شهر روزانه
2478 666 منطقه 3 نظرآباد روزانه
2627 709 منطقه 3 آبيك روزانه
2677 725 منطقه 3 شهريار روزانه
2765 750 منطقه 3 ملارد روزانه
2949 810 منطقه 3 خورموج شهریه پرداز
3245 905 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
3505 977 منطقه 3 ارسنجان شهریه پرداز
3741 1044 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
4639 1310 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
4972 1403 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
5154 1458 منطقه 3 رامسر شهریه پرداز
5260 1500 منطقه 3 دورود شهریه پرداز
5584 1594 منطقه 3 قره‌ضياءالدين شهریه پرداز
5684 1618 منطقه 3 تربت جام شهریه پرداز
6119 1733 منطقه 3 مينودشت شهریه پرداز
6142 1741 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
6227 1769 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2502 756 منطقه 1 تهران روزانه
2619 792 منطقه 1 تهران روزانه
3311 1017 منطقه 1 مشهد روزانه
3441 1059 منطقه 1 تهران روزانه
6822 1975 منطقه 1 مشهد محل تحصيل پرديس خودگردان
698 305 منطقه 2 بابلسر روزانه
968 429 منطقه 2 آمل روزانه
968 429 منطقه 2 چمستان روزانه
1040 465 منطقه 2 نوشهر روزانه
1111 496 منطقه 2 قائم شهر روزانه
1111 496 منطقه 2 بابل روزانه
1225 543 منطقه 2 بابل روزانه
1240 549 منطقه 2 اميركلا روزانه
1257 560 منطقه 2 بابل روزانه
1299 576 منطقه 2 بابل روزانه
1325 589 منطقه 2 بابل روزانه
1343 596 منطقه 2 بندپي روزانه
1439 634 منطقه 2 اميركلا روزانه
1478 649 منطقه 2 بابلسر روزانه
1558 682 منطقه 2 بابل روزانه
1656 719 منطقه 2 آمل روزانه
1682 733 منطقه 2 بابل روزانه
1909 830 منطقه 2 آمل روزانه
1935 842 منطقه 2 بابل روزانه
1950 849 منطقه 2 بابل روزانه
1966 857 منطقه 2 گرگان روزانه
1994 874 منطقه 2 گرگان روزانه
2009 881 منطقه 2 كاشمر روزانه
2029 889 منطقه 2 آمل روزانه
2048 897 منطقه 2 تهران روزانه
2048 897 منطقه 2 آمل روزانه
2061 902 منطقه 2 قائم شهر روزانه
2296 988 منطقه 2 بابل روزانه
2450 1053 منطقه 2 قائم شهر روزانه
2492 1073 منطقه 2 بجنورد روزانه
2747 1166 منطقه 2 بجنورد روزانه
2788 1183 منطقه 2 بندپي روزانه
2857 1209 منطقه 2 بابل روزانه
3061 1274 منطقه 2 بابل روزانه
3208 1334 منطقه 2 بابل روزانه
3257 1352 منطقه 2 قائم شهر روزانه
3283 1361 منطقه 2 آمل روزانه
3302 1370 منطقه 2 بابل روزانه
3366 1396 منطقه 2 بجنورد روزانه
3406 1410 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
3457 1429 منطقه 2 آمل روزانه
3457 1429 منطقه 2 نور روزانه
3472 1434 منطقه 2 بابل روزانه
3481 1440 منطقه 2 اميركلا روزانه
3521 1459 منطقه 2 بابل روزانه
3555 1477 منطقه 2 بابل روزانه
3586 1489 منطقه 2 كاشمر روزانه
3592 1493 منطقه 2 بابل روزانه
4891 2067 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5077 2148 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5174 2195 منطقه 2 قائم شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5424 2280 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5480 2308 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5684 2410 منطقه 2 قائم شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5769 2457 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5929 2522 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5954 2534 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6046 2574 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6217 2641 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6249 2655 منطقه 2 آمل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6418 2729 منطقه 2 قم شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6587 2807 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6678 2855 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6689 2861 منطقه 2 جويبار شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8368 3579 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2115 556 منطقه 3 كردكوي روزانه
2210 584 منطقه 3 تنكابن روزانه
2857 782 منطقه 3 راميان روزانه
2989 823 منطقه 3 آزادشهر روزانه
3596 999 منطقه 3 گنبد روزانه
3741 1044 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
4045 1142 منطقه 3 آمل روزانه
4592 1295 منطقه 3 گنبد روزانه
4834 1367 منطقه 3 بندرگز روزانه
6952 1974 منطقه 3 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7626 2174 منطقه 3 ماه شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8399 2417 منطقه 3 تنكابن شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8560 2467 منطقه 3 آمل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10763 3122 منطقه 3 بوكان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11130 3240 منطقه 3 خوي شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11224 3266 منطقه 3 سقز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
378 139 منطقه 1 اصفهان روزانه
567 196 منطقه 1 تهران روزانه
573 198 منطقه 1 تهران روزانه
592 206 منطقه 1 تهران روزانه
608 210 منطقه 1 تهران روزانه
640 222 منطقه 1 تهران روزانه
652 228 منطقه 1 تهران روزانه
662 231 منطقه 1 تهران روزانه
677 235 منطقه 1 تهران روزانه
681 236 منطقه 1 تهران روزانه
764 262 منطقه 1 تهران روزانه
775 267 منطقه 1 تهران روزانه
826 280 منطقه 1 تهران روزانه
851 288 منطقه 1 تهران روزانه
864 294 منطقه 1 تهران روزانه
1795 555 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1801 558 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1824 565 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1869 575 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1909 587 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2083 627 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2099 630 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2122 637 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2137 642 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
169 74 منطقه 2 قوچان روزانه
409 178 منطقه 2 اردبيل روزانه
439 196 منطقه 2 كاشان روزانه
442 198 منطقه 2 يزد روزانه
444 200 منطقه 2 ساري روزانه
449 204 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
453 206 منطقه 2 يزد روزانه
453 206 منطقه 2 قوچان روزانه
456 208 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
458 209 منطقه 2 يزد روزانه
462 211 منطقه 2 سنندج روزانه
469 215 منطقه 2 همدان روزانه
469 215 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
478 220 منطقه 2 زاهدان روزانه
480 222 منطقه 2 كرمان روزانه
482 223 منطقه 2 نور روزانه
484 224 منطقه 2 كرمان روزانه
496 230 منطقه 2 اردبيل روزانه
514 237 منطقه 2 آمل روزانه
533 245 منطقه 2 بهبهان روزانه
535 246 منطقه 2 ساري روزانه
539 247 منطقه 2 همدان روزانه
545 251 منطقه 2 بابل روزانه
547 252 منطقه 2 اروميه روزانه
577 260 منطقه 2 گرگان روزانه
598 269 منطقه 2 بوشهر روزانه
601 271 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
621 279 منطقه 2 نور روزانه
631 283 منطقه 2 نور روزانه
637 286 منطقه 2 كرمان روزانه
652 289 منطقه 2 بيرجند روزانه
657 291 منطقه 2 كرمان روزانه
674 295 منطقه 2 بابل روزانه
682 299 منطقه 2 سنندج روزانه
689 301 منطقه 2 سربيشه روزانه
693 302 منطقه 2 قائم شهر روزانه
696 303 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
708 308 منطقه 2 آمل روزانه
710 309 منطقه 2 خوانسار روزانه
712 310 منطقه 2 بابل روزانه
720 314 منطقه 2 بيرجند روزانه
731 319 منطقه 2 جويبار روزانه
742 323 منطقه 2 يزد روزانه
1030 461 منطقه 2 كرج روزانه
1182 524 منطقه 2 مشهد روزانه
1290 571 منطقه 2 اراك روزانه
1332 591 منطقه 2 قم روزانه
1360 602 منطقه 2 قم روزانه
1366 606 منطقه 2 قزوين روزانه
1412 622 منطقه 2 قم روزانه
1421 627 منطقه 2 كرج روزانه
1447 638 منطقه 2 اراك روزانه
1484 652 منطقه 2 شاهرود روزانه
1507 663 منطقه 2 زنجان روزانه
1552 679 منطقه 2 قزوين روزانه
1588 691 منطقه 2 كرج روزانه
1671 729 منطقه 2 كرج روزانه
1696 740 منطقه 2 كرج روزانه
1736 758 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
1811 791 منطقه 2 تهران روزانه
1842 805 منطقه 2 قم روزانه
1872 814 منطقه 2 كرج روزانه
1913 832 منطقه 2 خمين روزانه
3505 1451 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3703 1537 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
3762 1561 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3778 1569 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
3846 1599 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
4270 1790 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
4484 1891 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
4484 1891 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
4504 1899 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
320 64 منطقه 3 شيروان روزانه
345 70 منطقه 3 مهاباد روزانه
490 94 منطقه 3 خلخال روزانه
495 95 منطقه 3 اميديه روزانه
535 105 منطقه 3 اشکذر روزانه
543 108 منطقه 3 جيرفت روزانه
627 127 منطقه 3 اسفراين روزانه
628 128 منطقه 3 سراب روزانه
631 129 منطقه 3 تنكابن روزانه
640 132 منطقه 3 تكاب روزانه
648 134 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
652 135 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
658 137 منطقه 3 خوي روزانه
679 146 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
696 151 منطقه 3 گنبد روزانه
727 158 منطقه 3 كوهدشت روزانه
732 160 منطقه 3 بوكان روزانه
2606 704 منطقه 3 تاكستان روزانه
2878 790 منطقه 3 خدابنده روزانه
2917 800 منطقه 3 شهريار روزانه
2973 818 منطقه 3 ملارد روزانه
3122 858 منطقه 3 كرج روزانه
3159 873 منطقه 3 ابهر روزانه
3390 942 منطقه 3 شهر قدس روزانه
3532 983 منطقه 3 اشتهارد روزانه
4722 1333 منطقه 3 نظرآباد شهریه پرداز
6142 1741 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
6487 1843 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
6513 1851 منطقه 3 گلستان شهریه پرداز
6743 1907 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
6802 1928 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
6836 1938 منطقه 3 اردبيل شهریه پرداز
7180 2045 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
7276 2079 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
7407 2116 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1941 593 منطقه 1 اصفهان روزانه
2111 633 منطقه 1 تهران روزانه
2153 648 منطقه 1 اصفهان روزانه
2550 769 منطقه 1 اصفهان روزانه
2984 913 منطقه 1 اصفهان روزانه
3151 964 منطقه 1 اصفهان روزانه
3643 1120 منطقه 1 دولت آباد روزانه
3762 1151 منطقه 1 اصفهان روزانه
4189 1254 منطقه 1 تهران روزانه
4238 1263 منطقه 1 اصفهان روزانه
4328 1287 منطقه 1 تهرانسر روزانه
4335 1289 منطقه 1 تهران روزانه
4361 1292 منطقه 1 تهران روزانه
4383 1297 منطقه 1 بهارستان روزانه
4421 1309 منطقه 1 اصفهان روزانه
4543 1348 منطقه 1 اصفهان روزانه
4581 1357 منطقه 1 اصفهان روزانه
4592 1360 منطقه 1 تهران روزانه
4599 1362 منطقه 1 اصفهان روزانه
4606 1365 منطقه 1 تهران روزانه
4656 1375 منطقه 1 اصفهان روزانه
4665 1379 منطقه 1 اصفهان روزانه
4792 1413 منطقه 1 تهران روزانه
4807 1419 منطقه 1 تهران روزانه
4939 1454 منطقه 1 تهران روزانه
4972 1463 منطقه 1 اصفهان روزانه
5077 1491 منطقه 1 اصفهان روزانه
213 92 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
1439 634 منطقه 2 كاشان روزانه
1597 695 منطقه 2 كاشان روزانه
1807 788 منطقه 2 كاشان روزانه
2034 890 منطقه 2 كاشان روزانه
2088 913 منطقه 2 كاشان روزانه
2111 923 منطقه 2 اروميه روزانه
3093 1292 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3329 1384 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3532 1463 منطقه 2 تيران روزانه
3643 1512 منطقه 2 كاشان روزانه
3768 1564 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3773 1567 منطقه 2 كاشان روزانه
3913 1622 منطقه 2 دليجان روزانه
4180 1743 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
4361 1836 منطقه 2 كاشان روزانه
4427 1869 منطقه 2 كاشان روزانه
4472 1885 منطقه 2 رشت روزانه
4631 1953 منطقه 2 كرج روزانه
4939 2089 منطقه 2 كاشان روزانه
4948 2094 منطقه 2 كاشان روزانه
5025 2127 منطقه 2 شهريار روزانه
5087 2152 منطقه 2 سيرجان روزانه
5128 2175 منطقه 2 لنگرود روزانه
5166 2192 منطقه 2 اردستان روزانه
6323 2687 منطقه 2 كاشان  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
7635 3257 منطقه 2 كاشان  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
8837 3776 منطقه 2 آران و بيدگل  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
4722 1333 منطقه 3 اقليد روزانه
5584 1594 منطقه 3 فارسان روزانه
6369 1805 منطقه 3 تيران روزانه
7359 2100 منطقه 3 لردگان روزانه
7439 2124 منطقه 3 چادگان روزانه
7523 2149 منطقه 3 ميبد روزانه
7523 2149 منطقه 3 لردگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2262 684 منطقه 1 تهران روزانه
7582 2186 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7689 2218 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8257 2361 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8356 2377 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8408 2389 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1372 608 منطقه 2 همدان روزانه
1520 668 منطقه 2 اراك روزانه
1605 698 منطقه 2 همدان روزانه
1768 773 منطقه 2 ملاير روزانه
1874 815 منطقه 2 ملاير روزانه
2037 892 منطقه 2 قم روزانه
2061 902 منطقه 2 ملاير روزانه
2128 931 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
2232 967 منطقه 2 همدان روزانه
2296 988 منطقه 2 ساوه روزانه
2461 1059 منطقه 2 سنندج روزانه
2502 1076 منطقه 2 همدان روزانه
2619 1120 منطقه 2 نجف آباد روزانه
2660 1133 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2660 1133 منطقه 2 همدان روزانه
2780 1181 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2848 1206 منطقه 2 همدان روزانه
2899 1219 منطقه 2 خمين روزانه
2936 1233 منطقه 2 رزن روزانه
3035 1266 منطقه 2 خوانسار روزانه
3093 1292 منطقه 2 سنندج روزانه
3188 1329 منطقه 2 همدان روزانه
3283 1361 منطقه 2 همدان روزانه
3283 1361 منطقه 2 همدان روزانه
3400 1407 منطقه 2 نهاوند روزانه
3603 1497 منطقه 2 ملاير روزانه
3607 1499 منطقه 2 بروجن روزانه
3625 1505 منطقه 2 خرم آباد روزانه
3733 1552 منطقه 2 نهاوند روزانه
3932 1630 منطقه 2 آباده روزانه
3949 1637 منطقه 2 بروجرد روزانه
4018 1664 منطقه 2 نيشابور روزانه
4045 1680 منطقه 2 بهار روزانه
4079 1690 منطقه 2 كرج روزانه
4170 1737 منطقه 2 ساوه روزانه
4462 1880 منطقه 2 تويسركان روزانه
4512 1902 منطقه 2 تهران روزانه
4731 1998 منطقه 2 نهاوند روزانه
4775 2016 منطقه 2 همدان روزانه
4854 2051 منطقه 2 همدان روزانه
5516 2329 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5900 2508 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6070 2585 منطقه 2 ساوه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6190 2633 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6361 2706 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6407 2724 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6454 2744 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6526 2777 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6625 2828 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7201 3076 منطقه 2 بهار  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7329 3129 منطقه 2 اسدآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7449 3184 منطقه 2 ملاير  محروم-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير
7535 3216 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7798 3334 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7976 3415 منطقه 2 خرم آباد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 قزوين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8149 3476 منطقه 2 قزوين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8310 3551 منطقه 2 اردبيل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8356 3574 منطقه 2 ساوه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9569 4067 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
9640 4098 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
10447 4436 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
296 57 منطقه 3 كامياران روزانه
561 115 منطقه 3 كامياران روزانه
1913 494 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
1994 517 منطقه 3 مريوان روزانه
2306 620 منطقه 3 گچساران روزانه
2365 638 منطقه 3 بيجار روزانه
2660 719 منطقه 3 ازنا روزانه
2672 722 منطقه 3 قروه درجزين روزانه
2759 748 منطقه 3 مريوان روزانه
2872 789 منطقه 3 مريوان روزانه
3176 877 منطقه 3 بيجار روزانه
3227 899 منطقه 3 ياسوج روزانه
3441 958 منطقه 3 قروه روزانه
3488 971 منطقه 3 دورود روزانه
3673 1023 منطقه 3 قروه روزانه
4056 1145 منطقه 3 كامياران روزانه
4092 1160 منطقه 3 دهگلان روزانه
4370 1236 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
4739 1338 منطقه 3 مريوان روزانه
4775 1351 منطقه 3 سقز روزانه
5015 1416 منطقه 3 قروه روزانه
5135 1452 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
7660 2183 منطقه 3 كوهدشت  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7805 2223 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8598 2481 منطقه 3 دهلران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8908 2582 منطقه 3 رزن  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8908 2582 منطقه 3 بوكان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9062 2620 منطقه 3 سقز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9238 2683 منطقه 3 سقز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9359 2723 منطقه 3 ايلام  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9726 2813 منطقه 3 برازجان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9733 2816 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9987 2891 منطقه 3 نهاوند محروم-بومي استان همدان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3978 1202 منطقه 1 تبريز روزانه
4807 1419 منطقه 1 تبريز روزانه
4842 1430 منطقه 1 تبريز روزانه
4907 1446 منطقه 1 تبريز روزانه
4907 1446 منطقه 1 تبريز روزانه
4980 1468 منطقه 1 تبريز روزانه
5059 1487 منطقه 1 تبريز روزانه
5108 1498 منطقه 1 تبريز روزانه
5154 1509 منطقه 1 تبريز روزانه
5184 1519 منطقه 1 تبريز روزانه
6323 1844 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6576 1907 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7644 2207 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
308 134 منطقه 2 اردبيل روزانه
2540 1092 منطقه 2 اردبيل روزانه
2693 1143 منطقه 2 اردبيل روزانه
2828 1199 منطقه 2 تهران روزانه
3067 1277 منطقه 2 اردبيل روزانه
3267 1357 منطقه 2 اردبيل روزانه
3607 1499 منطقه 2 اردبيل روزانه
3625 1505 منطقه 2 اردبيل روزانه
3680 1524 منطقه 2 اردبيل روزانه
3804 1582 منطقه 2 اردبيل روزانه
4045 1680 منطقه 2 مرند روزانه
4412 1862 منطقه 2 اردبيل روزانه
4472 1885 منطقه 2 اردبيل روزانه
4504 1899 منطقه 2 اردبيل روزانه
4623 1948 منطقه 2 اروميه روزانه
4639 1957 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
4731 1998 منطقه 2 اردبيل روزانه
4739 2002 منطقه 2 اردبيل روزانه
4800 2028 منطقه 2 قزوين روزانه
5154 2187 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5328 2240 منطقه 2 اردبيل روزانه
5399 2265 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5801 2471 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5879 2502 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6002 2555 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6268 2664 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6268 2664 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6564 2796 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6768 2892 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6964 2962 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7146 3054 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
7301 3117 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7345 3138 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7512 3205 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
7571 3233 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7718 3295 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
8806 3763 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
10809 4586 منطقه 2 نمين محروم-بومي استان اردبيل
1602 394 منطقه 3 مياندوآب روزانه
2685 728 منطقه 3 سراب روزانه
3427 954 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3555 987 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3955 1121 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
4107 1164 منطقه 3 مياندوآب روزانه
4214 1193 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
4258 1205 منطقه 3 نقده روزانه
4305 1217 منطقه 3 ماكو روزانه
4494 1267 منطقه 3 بوكان روزانه
4537 1279 منطقه 3 خوي روزانه
4568 1290 منطقه 3 سراب شهریه پرداز
4656 1315 منطقه 3 مياندوآب روزانه
4930 1392 منطقه 3 ميانه روزانه
4956 1399 منطقه 3 ميانه روزانه
4991 1407 منطقه 3 ميانه روزانه
5067 1436 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
5142 1454 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
5184 1468 منطقه 3 بستان آباد روزانه
5204 1474 منطقه 3 سراب روزانه
6407 1816 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
6711 1898 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
7089 2011 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
8751 2532 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
9017 2611 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
9401 2733 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
9569 2779 منطقه 3 پارس‌آباد مغان شهریه پرداز
9850 2848 منطقه 3 پارس‌آباد مغان محروم-بومي استان اردبيل
9877 2857 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1696 531 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1862 574 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2061 619 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2071 622 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2091 629 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2207 668 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2321 699 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2515 762 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2540 767 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2563 775 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2590 779 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7776 2238 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8247 2358 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
321 140 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
333 144 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
780 345 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1097 486 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1465 643 منطقه 2 ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1879 817 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2019 885 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2019 885 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2099 919 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2122 928 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2335 1004 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2419 1036 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2427 1040 منطقه 2 آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2461 1059 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2639 1126 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2672 1136 منطقه 2 فولاد شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2715 1151 منطقه 2 لار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2720 1153 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2770 1179 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2848 1206 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3006 1258 منطقه 2 نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3493 1446 منطقه 2 بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3493 1446 منطقه 2 بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3846 1599 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5033 2131 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5154 2187 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5526 2334 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5640 2385 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5801 2471 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5974 2545 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6240 2650 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6647 2837 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6735 2878 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6952 2956 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6986 2970 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7201 3076 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7228 3087 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7228 3087 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7439 3180 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7626 3251 منطقه 2 زرين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7908 3383 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8247 3521 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
1379 330 منطقه 3 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2099 551 منطقه 3 زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2176 576 منطقه 3 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2287 615 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2327 625 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2492 668 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2861 785 منطقه 3 كازرون پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3010 831 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3040 840 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3114 855 منطقه 3 مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3195 884 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3448 961 منطقه 3 زرقان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5108 1446 منطقه 3 لردگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
6055 1715 منطقه 3 ابركوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7120 2021 منطقه 3 شهربابك  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8849 2558 منطقه 3 بستك  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8884 2572 منطقه 3 مهريز  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9348 2719 منطقه 3 ني ريز  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9547 2774 منطقه 3 نورآباد ممسني  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9602 2782 منطقه 3 لردگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9877 2857 منطقه 3 خرم‌بيد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2053 618 منطقه 1 تهران روزانه
2848 863 منطقه 1 تهران روزانه
3057 942 منطقه 1 تهران روزانه
3067 946 منطقه 1 تهران روزانه
3302 1013 منطقه 1 مشهد روزانه
3329 1023 منطقه 1 مشهد روزانه
4051 1226 منطقه 1 مشهد روزانه
405 175 منطقه 2 رشت روزانه
564 254 منطقه 2 رشت روزانه
750 328 منطقه 2 رحيم آباد روزانه
750 328 منطقه 2 رشت روزانه
784 347 منطقه 2 لاهيجان روزانه
903 401 منطقه 2 رشت روزانه
1102 490 منطقه 2 لنگرود روزانه
1107 493 منطقه 2 رشت روزانه
1285 568 منطقه 2 رشت روزانه
1821 796 منطقه 2 رودسر روزانه
1994 874 منطقه 2 بندرانزلي روزانه
2003 878 منطقه 2 لنگرود روزانه
2019 885 منطقه 2 رشت روزانه
2077 910 منطقه 2 تهران روزانه
2179 944 منطقه 2 آستانه اشرفيه روزانه
2335 1004 منطقه 2 رشت روزانه
2368 1016 منطقه 2 رشت روزانه
2438 1045 منطقه 2 نجف آباد روزانه
2633 1124 منطقه 2 رودسر روزانه
2653 1131 منطقه 2 صومعه سرا روزانه
2759 1173 منطقه 2 رشت روزانه
2770 1179 منطقه 2 رشت روزانه
2980 1248 منطقه 2 رشت روزانه
3164 1323 منطقه 2 رودسر روزانه
3176 1326 منطقه 2 لنگرود روزانه
3245 1349 منطقه 2 رشت روزانه
3373 1398 منطقه 2 تهرانسر روزانه
3416 1414 منطقه 2 رشت روزانه
3617 1503 منطقه 2 لاهيجان روزانه
3635 1509 منطقه 2 اردبيل روزانه
3673 1521 منطقه 2 بروجن روزانه
3707 1539 منطقه 2 رشت روزانه
3711 1541 منطقه 2 لنگرود روزانه
3811 1584 منطقه 2 كرج روزانه
3838 1596 منطقه 2 رشت روزانه
3898 1619 منطقه 2 مرند روزانه
3968 1644 منطقه 2 يزد روزانه
3968 1644 منطقه 2 بندرعباس روزانه
3991 1654 منطقه 2 نيشابور روزانه
4036 1674 منطقه 2 ورامين روزانه
4036 1674 منطقه 2 بجنورد روزانه
4161 1733 منطقه 2 رشت روزانه
4180 1743 منطقه 2 فريدون كنار روزانه
4189 1749 منطقه 2 رشت روزانه
4222 1767 منطقه 2 ساري روزانه
859 187 منطقه 3 تالش روزانه
1451 351 منطقه 3 سقز روزانه
1503 369 منطقه 3 گرمي روزانه
1780 450 منطقه 3 خلخال روزانه
1966 510 منطقه 3 تنكابن روزانه
2088 547 منطقه 3 خلخال روزانه
2296 618 منطقه 3 اردبيل روزانه
2356 636 منطقه 3 تنكابن روزانه
2809 767 منطقه 3 آستارا روزانه
3122 858 منطقه 3 تنكابن روزانه
3208 889 منطقه 3 تالش روزانه
3279 916 منطقه 3 تالش روزانه
3334 926 منطقه 3 تنكابن روزانه
3400 944 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3441 958 منطقه 3 اليگودرز روزانه
3565 990 منطقه 3 تالش روزانه
3778 1055 منطقه 3 تنكابن روزانه
3925 1113 منطقه 3 آبدانان روزانه
3991 1130 منطقه 3 تالش روزانه
4036 1141 منطقه 3 پلدختر روزانه
4349 1230 منطقه 3 آستارا روزانه
4880 1382 منطقه 3 تالش روزانه
5371 1540 منطقه 3 رامسر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
224 88 منطقه 1 تبريز روزانه
296 110 منطقه 1 تبريز روزانه
422 152 منطقه 1 تبريز روزانه
550 189 منطقه 1 تبريز روزانه
608 210 منطقه 1 تبريز روزانه
645 226 منطقه 1 تبريز روزانه
685 239 منطقه 1 تبريز روزانه
688 240 منطقه 1 تبريز روزانه
699 243 منطقه 1 تهران روزانه
723 251 منطقه 1 تهران روزانه
792 272 منطقه 1 تبريز روزانه
807 276 منطقه 1 تبريز روزانه
997 322 منطقه 1 تهران روزانه
1046 340 منطقه 1 تهران روزانه
1081 349 منطقه 1 تبريز روزانه
1240 397 منطقه 1 تبريز روزانه
1251 400 منطقه 1 تبريز روزانه
1302 416 منطقه 1 تبريز روزانه
1397 447 منطقه 1 تبريز روزانه
1397 447 منطقه 1 تبريز روزانه
1471 467 منطقه 1 تبريز روزانه
1512 476 منطقه 1 خسروشاه روزانه
1520 478 منطقه 1 تهران روزانه
1530 482 منطقه 1 تبريز روزانه
1558 495 منطقه 1 تبريز روزانه
1558 495 منطقه 1 تبريز روزانه
1642 520 منطقه 1 تبريز روزانه
1730 539 منطقه 1 تبريز روزانه
1795 555 منطقه 1 تبريز روزانه
1817 563 منطقه 1 تبريز روزانه
1835 568 منطقه 1 تبريز روزانه
1946 595 منطقه 1 تبريز روزانه
2009 607 منطقه 1 اصفهان روزانه
2019 610 منطقه 1 اصفهان روزانه
2040 615 منطقه 1 تبريز روزانه
2117 635 منطقه 1 تبريز روزانه
2176 657 منطقه 1 تبريز روزانه
2216 670 منطقه 1 تبريز روزانه
2720 828 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3195 982 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3227 988 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3427 1054 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3441 1059 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3472 1070 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3711 1137 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3784 1155 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4007 1213 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4067 1229 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4450 1319 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8580 2431 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
8897 2523 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
10011 2858 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
10545 3007 منطقه 1 تهران  محروم-بومي آذربايجان شرقي
838 372 منطقه 2 ملكان روزانه
875 388 منطقه 2 بناب روزانه
907 403 منطقه 2 مرند روزانه
948 420 منطقه 2 سنندج روزانه
1002 448 منطقه 2 اردبيل روزانه
1015 455 منطقه 2 اردبيل روزانه
1057 471 منطقه 2 اردبيل روزانه
1176 522 منطقه 2 اردبيل روزانه
1341 594 منطقه 2 اردبيل روزانه
1578 689 منطقه 2 اروميه روزانه
1624 708 منطقه 2 اردبيل روزانه
1632 711 منطقه 2 بناب روزانه
1650 717 منطقه 2 مراغه روزانه
1700 743 منطقه 2 مرند روزانه
1722 752 منطقه 2 اردبيل روزانه
1817 794 منطقه 2 اردبيل روزانه
1866 811 منطقه 2 تهران روزانه
1869 812 منطقه 2 گرگان روزانه
1903 827 منطقه 2 قوچان روزانه
1923 833 منطقه 2 بجنورد روزانه
1935 842 منطقه 2 مراغه روزانه
1950 849 منطقه 2 ساري روزانه
1976 863 منطقه 2 اردبيل روزانه
2071 907 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2071 907 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
2207 956 منطقه 2 اردبيل روزانه
4170 1737 منطقه 2 مرند شهریه پرداز
5049 2136 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
5055 2138 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
5584 2357 منطقه 2 بناب شهریه پرداز
5852 2489 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5910 2513 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7254 3097 منطقه 2 مرند شهریه پرداز
9319 3961 منطقه 2 مراغه محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه
423 87 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
482 92 منطقه 3 اهر روزانه
528 102 منطقه 3 بوكان روزانه
756 165 منطقه 3 بوكان روزانه
816 176 منطقه 3 خوي روزانه
868 189 منطقه 3 خوي روزانه
880 192 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
915 203 منطقه 3 ميانه روزانه
946 213 منطقه 3 بانه روزانه
958 217 منطقه 3 ماكو روزانه
968 222 منطقه 3 تكاب روزانه
974 225 منطقه 3 خلخال روزانه
999 230 منطقه 3 بانه روزانه
1047 241 منطقه 3 سقز روزانه
1116 262 منطقه 3 بوكان روزانه
1186 286 منطقه 3 تكاب روزانه
1212 289 منطقه 3 بوكان روزانه
1224 292 منطقه 3 تهران روزانه
1302 311 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
1304 312 منطقه 3 نقده روزانه
1351 322 منطقه 3 ميانه روزانه
1397 334 منطقه 3 ميانه روزانه
1405 337 منطقه 3 تالش روزانه
1447 349 منطقه 3 هشترود روزانه
1447 349 منطقه 3 بوكان روزانه
1458 354 منطقه 3 تبريز روزانه
1514 373 منطقه 3 خوي روزانه
1536 378 منطقه 3 تبريز روزانه
1555 380 منطقه 3 تالش روزانه
1624 400 منطقه 3 اشنويه روزانه
1635 405 منطقه 3 گرمي روزانه
1656 414 منطقه 3 شهرك سهند روزانه
1690 424 منطقه 3 اهر روزانه
1714 430 منطقه 3 مهاباد روزانه
1742 441 منطقه 3 خوي روزانه
1790 454 منطقه 3 هشترود روزانه
1862 479 منطقه 3 سلماس روزانه
1862 479 منطقه 3 خرم‌بيد روزانه
1955 506 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
1973 512 منطقه 3 اسكو روزانه
1987 516 منطقه 3 نقده روزانه
2061 540 منطقه 3 مهاباد روزانه
2071 543 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
2081 545 منطقه 3 خوي روزانه
2115 556 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
2144 566 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
2244 597 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
2697 732 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
3804 1065 منطقه 3 آذرشهر محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ملکان
4494 1267 منطقه 3 شاهين دژ شهریه پرداز
5526 1572 منطقه 3 بناب شهریه پرداز
5863 1667 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
5910 1679 منطقه 3 هريس شهریه پرداز
6258 1777 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
6606 1873 منطقه 3 پارس‌آباد مغان شهریه پرداز
7166 2039 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
7201 2054 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7254 2070 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
7266 2076 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7394 2112 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
8108 2316 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
8234 2365 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
9547 2774 منطقه 3 هريس شهریه پرداز
10025 2900 منطقه 3 شهرك سهند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
549 188 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2415 727 منطقه 1 دختر تهران  روزانه
2525 764 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2689 818 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2892 882 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
3622 1111 منطقه 1 پسر تهران  شهريه پرداز
4457 1323 منطقه 1 پسر تهران  شهريه پرداز
6119 1783 منطقه 1 دختر تهران  شهريه پرداز
1193 529 منطقه 2 پسر اردبيل  روزانه
2224 964 منطقه 2 دختر رفسنجان  روزانه
706 154 منطقه 3 پسر ايذه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5830 1693 منطقه 1 پسر تهران  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6076 1769 منطقه 1 پسر تبريز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7523 2164 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
573 257 منطقه 2 پسر خاتم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
1443 637 منطقه 2 پسر دزفول  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
3540 1467 منطقه 2 دختر بابل  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4854 2051 منطقه 2 پسر بابل  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5584 2357 منطقه 2 پسر قم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5734 2436 منطقه 2 دختر تربت حيدريه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6022 2565 منطقه 2 پسر نيشابور  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6208 2637 منطقه 2 پسر زارچ  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6235 2648 منطقه 2 پسر خميني شهر  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6331 2692 منطقه 2 پسر يزد  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6929 2948 منطقه 2 پسر قزوين  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7049 3005 منطقه 2 پسر زنجان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7049 3005 منطقه 2 پسر زاهدان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7523 3211 منطقه 2 پسر ساوه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8730 3731 منطقه 2 پسر لاهيجان  روزانه-بورسيه ناجا
1588 391 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
2053 536 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
3826 1074 منطقه 3 دختر شيروان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4299 1216 منطقه 3 پسر بشرويه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4354 1233 منطقه 3 پسر صحنه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5871 1670 منطقه 3 دختر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7089 2011 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7129 2025 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7729 2201 منطقه 3 پسر در‌گز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7840 2232 منطقه 3 پسر اليگودرز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7877 2243 منطقه 3 پسر گرمي  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8257 2371 منطقه 3 پسر اهر  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8277 2380 منطقه 3 پسر شهر قدس  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8462 2438 منطقه 3 پسر كنگاور  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8518 2455 منطقه 3 پسر جهرم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8642 2495 منطقه 3 پسر كوهدشت  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8751 2532 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه ناجا
8989 2603 منطقه 3 پسر مياندوآب  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
9372 2726 منطقه 3 پسر بم  روزانه-بورسيه ناجا
9476 2756 منطقه 3 پسر گچساران  روزانه-بورسيه ناجا
9911 2867 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ  روزانه-بورسيه ناجا
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2559 773 منطقه 1 دختر تهران روزانه
2613 790 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3234 989 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3295 1009 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3334 1024 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3390 1045 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4056 1228 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4180 1252 منطقه 1 پسر تهران روزانه
6002 1747 منطقه 1 دختر تبريز شهریه پرداز
6070 1767 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6513 1892 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6513 1892 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
596 268 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
899 397 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
1507 663 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2270 977 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
2277 979 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
2562 1100 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
2697 1146 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2747 1166 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2984 1250 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
3202 1332 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
3551 1474 منطقه 2 پسر كرج روزانه
3565 1480 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
3565 1480 منطقه 2 دختر فرديس روزانه
3673 1521 منطقه 2 دختر كمال آباد/كمال شهر روزانه
3703 1537 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3711 1541 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3753 1557 منطقه 2 پسر كرج روزانه
3768 1564 منطقه 2 دختر مراغه روزانه
3784 1573 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3790 1576 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3978 1650 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر روزانه
4018 1664 منطقه 2 پسر كرج روزانه
4071 1688 منطقه 2 پسر كرج روزانه
5108 2165 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5184 2198 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5238 2212 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر شهريار شهریه پرداز
5584 2357 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5852 2489 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
6119 2604 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
6407 2724 منطقه 2 پسر محمديه شهریه پرداز
6615 2822 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
6952 2956 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
7049 3005 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 پسر كرج شهریه پرداز
8356 3574 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
8506 3643 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
9698 4122 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
10120 4306 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
10330 4386 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
13267 5624 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
1429 342 منطقه 3 دختر گلستان روزانه
2784 760 منطقه 3 پسر ميانه روزانه
2883 791 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
2907 798 منطقه 3 دختر قزوين روزانه
4067 1151 منطقه 3 پسر هريس روزانه
4128 1170 منطقه 3 پسر تاكستان شهریه پرداز
4494 1267 منطقه 3 پسر هشتگرد روزانه
4581 1293 منطقه 3 دختر تاكستان روزانه
4854 1372 منطقه 3 پسر رباط كريم روزانه
7788 2216 منطقه 3 دختر الوند شهریه پرداز
9307 2703 منطقه 3 پسر فومن شهریه پرداز
9689 2802 منطقه 3 دختر قروه شهریه پرداز
9742 2820 منطقه 3 پسر بوكان شهریه پرداز
9911 2867 منطقه 3 پسر قروه شهریه پرداز
9976 2888 منطقه 3 دختر اهر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
607 209 منطقه 1 پسر تهران دانشگاه ازاد-نيمسال اول
851 288 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2255 681 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2315 696 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2365 714 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2610 788 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2681 815 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2878 874 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3050 938 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3208 985 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3234 989 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3279 1005 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3686 1132 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3872 1173 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3913 1184 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3941 1190 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4018 1216 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4128 1241 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4137 1243 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4137 1243 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4154 1246 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4276 1273 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4392 1300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
4401 1303 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4614 1367 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4665 1379 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
4749 1402 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4854 1431 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4939 1454 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
5015 1477 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
5468 1603 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
5617 1644 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
5879 1706 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
5889 1710 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
5986 1743 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6142 1789 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6208 1808 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6258 1822 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
6487 1886 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
6633 1923 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7240 2083 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7315 2104 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7407 2129 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
4292 1800 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4880 2060 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5419 2277 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5954 2534 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6153 2617 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6429 2733 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6541 2784 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6554 2791 منطقه 2 دختر چالوس پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6564 2796 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6625 2828 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6689 2861 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6952 2956 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7037 2997 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7089 3029 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7137 3051 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7180 3066 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7276 3105 منطقه 2 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7359 3145 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7493 3198 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7512 3205 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7561 3228 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7702 3287 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7750 3308 منطقه 2 پسر بناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7763 3316 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7776 3325 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7788 3331 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7823 3341 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7840 3350 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7850 3355 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7859 3359 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7944 3397 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8051 3443 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8074 3451 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8192 3492 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8356 3574 منطقه 2 پسر لامرد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8368 3579 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8378 3585 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8408 3600 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8506 3643 منطقه 2 دختر جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8946 3816 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8957 3822 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7660 2183 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7689 2191 منطقه 3 دختر نظرآباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8007 2277 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8192 2354 منطقه 3 دختر گتوند پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8432 2429 منطقه 3 دختر اقليد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8451 2436 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8518 2455 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8721 2524 منطقه 3 پسر رضوانشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8739 2528 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8989 2603 منطقه 3 پسر گرمي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9102 2634 منطقه 3 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9150 2650 منطقه 3 پسر رباط كريم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9291 2697 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9415 2736 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9557 2777 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9707 2806 منطقه 3 دختر ميناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9755 2823 منطقه 3 دختر نكا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9804 2835 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9850 2848 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9877 2857 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9894 2863 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10256 2966 منطقه 3 دختر ملارد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10330 2990 منطقه 3 دختر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10379 3007 منطقه 3 دختر تالش پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10394 3013 منطقه 3 دختر ابهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10608 3075 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
10621 3080 منطقه 3 دختر ني ريز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
10844 3153 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
10883 3164 منطقه 3 دختر رضوانشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
11085 3228 منطقه 3 دختر دهلران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
11844 3463 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1935 592 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2647 804 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2899 885 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3846 1165 منطقه 1 قير و كارزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4568 1353 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4639 1372 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5025 1479 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
8099 2328 منطقه 1 شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8826 2504 منطقه 1 شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
981 437 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1282 567 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1417 625 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1858 808 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2094 917 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2125 930 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2185 946 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2321 999 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2540 1092 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2912 1222 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3022 1263 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3061 1274 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3276 1359 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3341 1388 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3498 1448 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3513 1455 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3753 1557 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3884 1613 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3932 1630 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4018 1664 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4202 1758 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4243 1778 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4305 1808 منطقه 2 لار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4349 1830 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4401 1855 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4543 1915 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4557 1921 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4592 1937 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4749 2005 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4766 2011 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4807 2029 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4847 2047 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4916 2080 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4980 2108 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5006 2119 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5015 2122 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5025 2127 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5166 2192 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5691 2413 منطقه 2 اردكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6285 2671 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6473 2753 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6554 2791 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7049 3005 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7180 3066 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7877 3365 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8041 3440 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8120 3464 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8247 3521 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8277 3534 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8346 3569 منطقه 2 يزد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8356 3574 منطقه 2 يزد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8420 3606 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8548 3662 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8608 3683 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8654 3696 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8765 3745 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8777 3751 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
703 153 منطقه 3 زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1332 317 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1876 484 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2014 523 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2137 563 منطقه 3 بردسير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2321 624 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2385 644 منطقه 3 زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2534 679 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2725 741 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3035 838 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3773 1053 منطقه 3 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3811 1069 منطقه 3 فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3833 1078 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3978 1126 منطقه 3 عشق آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4145 1175 منطقه 3 فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4154 1178 منطقه 3 كهنوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4484 1263 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4557 1285 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4646 1312 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4807 1359 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5025 1420 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5184 1468 منطقه 3 سپيدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5227 1484 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5238 1489 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5252 1496 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5335 1526 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5506 1568 منطقه 3 حاجي آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5569 1588 منطقه 3 قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5657 1611 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5965 1688 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
6407 1816 منطقه 3 زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6429 1823 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
9863 2852 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10170 2942 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10447 3026 منطقه 3 گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10519 3052 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10519 3052 منطقه 3 بردسير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10584 3070 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10784 3129 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10907 3174 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
11224 3266 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
11224 3266 منطقه 3 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5605 1640 منطقه 1 پسر تبريز روزانه
7582 2186 منطقه 1 پسر تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول
8598 2437 منطقه 1 پسر شهر قدس  شهريه پرداز-نيمسال اول
727 318 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
977 434 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
1145 507 منطقه 2 پسر همدان روزانه
1190 528 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
1642 715 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
1661 723 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
1703 744 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2053 900 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2520 1083 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
2530 1087 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2540 1092 منطقه 2 پسر سنندج روزانه
3055 1272 منطقه 2 پسر هرسين روزانه
3104 1299 منطقه 2 پسر همدان روزانه
3114 1305 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
3262 1355 منطقه 2 پسر تهران روزانه
3817 1586 منطقه 2 دختر همدان روزانه
3884 1613 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
3893 1617 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4036 1674 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4079 1690 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4189 1749 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4335 1823 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4722 1994 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5135 2178 منطقه 2 دختر نهاوند روزانه
5516 2329 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5596 2363 منطقه 2 پسر سنندج روزانه
5649 2391 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5667 2402 منطقه 2 دختر اردبيل روزانه
5684 2410 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5691 2413 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
7535 3216 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7561 3228 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
7604 3239 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7877 3365 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7908 3383 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
7935 3395 منطقه 2 دختر مراغه شهریه پرداز
8180 3485 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
8806 3763 منطقه 2 دختر شهريار شهریه پرداز
8826 3769 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
8919 3806 منطقه 2 دختر همدان شهریه پرداز
9102 3880 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
9114 3885 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
9129 3892 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
10560 4487 منطقه 2 دختر كرمانشاه  محروم-بومي استان کرمانشاه
2391 647 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
2540 682 منطقه 3 دختر تهران روزانه
2788 761 منطقه 3 پسر جوانرود روزانه
3050 843 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3159 873 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3241 903 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3400 944 منطقه 3 دختر رومشكان روزانه
3481 970 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3498 975 منطقه 3 دختر كوهدشت روزانه
3532 983 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3711 1033 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3790 1058 منطقه 3 دختر كوهناني روزانه
4248 1202 منطقه 3 پسر دالاهو روزانه
4370 1236 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
4606 1300 منطقه 3 دختر صحنه روزانه
4775 1351 منطقه 3 دختر صحنه روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر بوكان روزانه
5049 1428 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5289 1508 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5296 1511 منطقه 3 دختر مريوان روزانه
5354 1534 منطقه 3 پسر گيلانغرب  محروم-بومي استان کرمانشاه
5506 1568 منطقه 3 پسر بهار روزانه
5640 1607 منطقه 3 دختر جوانرود روزانه
6876 1950 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب  محروم-بومي استان کرمانشاه
6986 1989 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب شهریه پرداز
7105 2016 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب شهریه پرداز
7266 2076 منطقه 3 پسر گيلانغرب شهریه پرداز
7329 2093 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب شهریه پرداز
7877 2243 منطقه 3 پسر جوانرود  محروم-بومي استان کرمانشاه
8598 2481 منطقه 3 پسر سرابله شهریه پرداز
8642 2495 منطقه 3 دختر سنقر شهریه پرداز
8668 2503 منطقه 3 دختر هرسين شهریه پرداز
9074 2624 منطقه 3 پسر پاوه شهریه پرداز
9476 2756 منطقه 3 دختر جوانرود شهریه پرداز
9513 2768 منطقه 3 پسر تهران  محروم-بومي استان کرمانشاه
9804 2835 منطقه 3 پسر سقز شهریه پرداز
9820 2840 منطقه 3 دختر قروه شهریه پرداز
11393 3315 منطقه 3 دختر روانسر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1703 532 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
2079 625 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
2306 693 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
2732 832 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
3169 969 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3302 1013 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
3804 1157 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
3846 1165 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3864 1170 منطقه 1 پسر تهران روزانه
851 379 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
922 411 منطقه 2 دختر ساري روزانه
989 441 منطقه 2 دختر قائم شهر روزانه
1091 483 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1099 488 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1102 490 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1362 604 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
1520 668 منطقه 2 دختر قائم شهر روزانه
1727 754 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1757 768 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
1828 798 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
1884 818 منطقه 2 پسر نيشابور روزانه
2005 880 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2327 1001 منطقه 2 دختر بابل روزانه
2471 1064 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2578 1107 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
2585 1111 منطقه 2 دختر سبزوار روزانه
2619 1120 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2619 1120 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2693 1143 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2765 1176 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
2788 1183 منطقه 2 پسر سبزوار روزانه
2814 1193 منطقه 2 دختر بابل روزانه
2842 1204 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2899 1219 منطقه 2 دختر ساري روزانه
2980 1248 منطقه 2 دختر تهران روزانه
2984 1250 منطقه 2 پسر ساري روزانه
3104 1299 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3427 1419 منطقه 2 پسر بابلسر روزانه
3466 1432 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
3521 1459 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3635 1509 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3659 1516 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر روزانه
3673 1521 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
3768 1564 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3784 1573 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
3795 1579 منطقه 2 پسر آمل روزانه
3826 1590 منطقه 2 پسر بابل روزانه
3838 1596 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
3872 1608 منطقه 2 دختر آمل روزانه
3949 1637 منطقه 2 دختر نيشابور روزانه
3949 1637 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
2055 537 منطقه 3 دختر نكا روزانه
2125 558 منطقه 3 پسر جاجرم روزانه
2284 613 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
2397 649 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
2639 714 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
2706 737 منطقه 3 پسر گنبد روزانه
2828 773 منطقه 3 پسر تنكابن روزانه
3195 884 منطقه 3 پسر تنكابن روزانه
4099 1162 منطقه 3 پسر علي آبادكتول روزانه
5025 1420 منطقه 3 پسر گنبد روزانه
5312 1518 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
5558 1585 منطقه 3 پسر تالش روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6836 1981 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8432 2395 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6153 2617 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
6347 2700 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
8432 3609 منطقه 2 پسر تهران شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 دختر كاشان شهریه پرداز
9334 2713 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
10596 3072 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
10736 3115 منطقه 3 دختر اهر شهریه پرداز
10907 3174 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
11016 3206 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
11101 3233 منطقه 3 دختر بندر دير شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7037 2038 منطقه 1 شيراز روزانه
9689 2769 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9773 2796 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
9877 2827 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
6868 2929 منطقه 2 كرمان روزانه
7037 2997 منطقه 2 كاشان روزانه
7076 3022 منطقه 2 قزوين روزانه
7089 3029 منطقه 2 يزد روزانه
7228 3087 منطقه 2 دزفول روزانه
7776 3325 منطقه 2 سيرجان روزانه
8120 3464 منطقه 2 سيرجان روزانه
9820 4171 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
9894 4202 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
9911 4213 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
7180 2045 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
9204 2671 منطقه 3 بم روزانه
9742 2820 منطقه 3 بم روزانه
9894 2863 منطقه 3 بافت روزانه
11732 3423 منطقه 3 گتوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7561 2176 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند شهریه پرداز
7840 2258 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
6964 2962 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
6986 2970 منطقه 2 دختر اميركلا شهریه پرداز
7191 3070 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
7377 3153 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
7394 3158 منطقه 2 پسر قائم شهر شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر بابل شهریه پرداز
7702 3287 منطقه 2 پسر ساري شهریه پرداز
10883 3164 منطقه 3 دختر جوانرود شهریه پرداز
11236 3270 منطقه 3 پسر ايذه شهریه پرداز
11260 3278 منطقه 3 دختر مياندوآب شهریه پرداز
11289 3289 منطقه 3 پسر مريوان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7098 2051 منطقه 1 شيراز روزانه
7254 2087 منطقه 1 شيراز روزانه
7301 2100 منطقه 1 اصفهان روزانه
7329 2107 منطقه 1 مشهد روزانه
10120 2887 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10189 2910 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10206 2917 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10234 2926 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 قزوين روزانه
7105 3036 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
7266 3101 منطقه 2 قم روزانه
7329 3129 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7359 3145 منطقه 2 يزد روزانه
8485 3635 منطقه 2 زاهدان روزانه
10132 4311 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
10144 4315 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
7166 2039 منطقه 3 سقز روزانه
7254 2070 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
7416 2119 منطقه 3 شوط شهریه پرداز
8051 2292 منطقه 3 زابل روزانه
8631 2492 منطقه 3 سراوان روزانه
10064 2912 منطقه 3 دهدشت روزانه
11778 3435 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
12155 3577 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
12469 3673 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
14961 4432 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
15369 4550 منطقه 3 زاهدان محروم بومی استان
17107 5049 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
17188 5076 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان محروم بومی استان
26055 7841 منطقه 3 ايرانشهر محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7512 2162 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7908 2279 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8548 2423 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 2470 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7137 3051 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7287 3110 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7644 3260 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7702 3287 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7898 3377 منطقه 2 نور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8131 3467 منطقه 2 اميركلا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8221 3508 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8266 3529 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8266 3529 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8548 3662 منطقه 2 قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 3719 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8873 3790 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8979 3833 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9102 3880 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9319 3961 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9319 3961 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8099 2311 منطقه 3 نكا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8580 2475 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9291 2697 منطقه 3 مراوه تپه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10075 2917 منطقه 3 آزادشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10108 2926 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
10132 2931 منطقه 3 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10394 3013 منطقه 3 مياندوآب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
11224 3266 منطقه 3 دره شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
11432 3328 منطقه 3 مهاباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11518 3360 منطقه 3 ماكو پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11691 3408 منطقه 3 تالش پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11705 3413 منطقه 3 شهريار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11761 3430 منطقه 3 خوي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11861 3470 منطقه 3 اهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11888 3479 منطقه 3 پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
11959 3511 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
12012 3530 منطقه 3 شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7315 3123 منطقه 2 سبزوار پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
7240 2064 منطقه 3 تهران پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7549 2171 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8837 2507 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8968 2544 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9074 2580 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8739 3734 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9043 3859 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9307 3957 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9426 4004 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9486 4025 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9513 4037 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9582 4074 منطقه 2 ابهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9615 4086 منطقه 2 قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9640 4098 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
10844 3153 منطقه 3 شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
11323 3298 منطقه 3 ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
11931 3497 منطقه 3 حاجي آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12028 3537 منطقه 3 خواف پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12104 3558 منطقه 3 شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12104 3558 منطقه 3 داران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12130 3569 منطقه 3 ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7702 2221 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8528 2417 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
9031 2566 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9089 2584 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9129 2595 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9165 2605 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
7877 3365 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8138 3471 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8317 3555 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8495 3638 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8862 3786 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8919 3806 منطقه 2 پسر شهرضا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
10256 2966 منطقه 3 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
10951 3190 منطقه 3 دختر بندرامام خميني پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11289 3289 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11323 3298 منطقه 3 پسر فارسان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11904 3485 منطقه 3 پسر دهدشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7718 2225 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
8378 2383 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
8580 2431 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9062 2576 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9102 2588 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9238 2618 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9640 2749 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9307 3957 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9386 3985 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9102 2634 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9640 2794 منطقه 3 دختر داراب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
13240 3915 منطقه 3 پسر بوانات /سوريان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9102 2588 منطقه 1 كرمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9181 2608 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9238 2618 منطقه 1 تهرانسر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9299 2645 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9319 2651 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9451 2690 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9657 2753 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9669 2757 منطقه 1 نهاوند پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9773 2796 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9789 2802 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
8668 3701 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9372 3979 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9401 3993 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9547 4056 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9615 4086 منطقه 2 اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9640 4098 منطقه 2 اشکذر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11101 3233 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11260 3278 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11761 3430 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11804 3445 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11873 3474 منطقه 3 ميناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11888 3479 منطقه 3 بندر کنگ و چارک پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
12299 3625 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
12311 3629 منطقه 3 اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
9717 2781 منطقه 1 پسر تهران  خودگردان دانشگاه آزاد
9936 2837 منطقه 1 دختر مشهد  خودگردان دانشگاه آزاد
9976 2848 منطقه 1 پسر شيراز  خودگردان دانشگاه آزاد
10039 2865 منطقه 1 دختر شيراز  خودگردان دانشگاه آزاد
10087 2875 منطقه 1 پسر تهران  خودگردان دانشگاه آزاد
9755 4144 منطقه 2 پسر چالوس  خودگردان دانشگاه آزاد
9936 4226 منطقه 2 دختر يزد  خودگردان دانشگاه آزاد
9976 4241 منطقه 2 دختر آباده  خودگردان دانشگاه آزاد
10025 4264 منطقه 2 دختر يزد  خودگردان دانشگاه آزاد
10053 4278 منطقه 2 پسر قائم شهر  خودگردان دانشگاه آزاد
10087 4292 منطقه 2 دختر قم  خودگردان دانشگاه آزاد
12028 3537 منطقه 3 پسر جهرم  خودگردان دانشگاه آزاد
12119 3564 منطقه 3 دختر بيجار  خودگردان دانشگاه آزاد
12325 3633 منطقه 3 دختر مهاباد  خودگردان دانشگاه آزاد
12325 3633 منطقه 3 پسر شوشتر  خودگردان دانشگاه آزاد
12396 3652 منطقه 3 دختر ميانه  خودگردان دانشگاه آزاد
12451 3668 منطقه 3 پسر شيروان  خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9987 2852 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10132 2891 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10206 2917 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10268 2935 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10283 2941 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10299 2948 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
9976 4241 منطقه 2 آباده پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10039 4271 منطقه 2 زاهدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10189 4333 منطقه 2 همدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10189 4333 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10221 4344 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10299 4372 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10339 4389 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
12237 3601 منطقه 3 مرودشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
12264 3611 منطقه 3 بستك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10394 4412 منطقه 2 اردبيل شهريه پرداز
10459 4441 منطقه 2 ساري شهريه پرداز
14097 4169 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
19723 5869 منطقه 3 بهشهر محروم-بومي استان
23625 7070 منطقه 3 زاهدان محروم-بومي استان
25964 7808 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
25964 7808 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
30545 9340 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان محروم-بومي استان
31587 9669 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12396 5256 منطقه 2 ساوه  محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان شهيدمدرس علوم پزشکي ساوه
14469 6149 منطقه 2 ساوه محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان شهدا اسيابک علوم پزشکي ساوه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3904 1182 منطقه 1 شيراز روزانه
5617 1644 منطقه 1 شيراز روزانه
5712 1662 منطقه 1 شيراز روزانه
5794 1683 منطقه 1 شيراز روزانه
6227 1814 منطقه 1 شيراز روزانه
7850 2261 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8074 2322 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8495 2409 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8518 2415 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8730 2474 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8739 2478 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
5900 2508 منطقه 2 اقليد روزانه
6046 2574 منطقه 2 دليجان روزانه
6106 2598 منطقه 2 شاهرود روزانه
888 197 منطقه 3 كازرون روزانه
2237 594 منطقه 3 ياسوج روزانه
2277 611 منطقه 3 ياسوج روزانه
2765 750 منطقه 3 ياسوج روزانه
3022 833 منطقه 3 تهران روزانه
3029 836 منطقه 3 شيراز روزانه
3288 918 منطقه 3 ياسوج روزانه
3617 1006 منطقه 3 ياسوج روزانه
4154 1178 منطقه 3 ياسوج روزانه
4154 1178 منطقه 3 سعادت شهر روزانه
4392 1242 منطقه 3 ياسوج روزانه
4818 1362 منطقه 3 دهدشت روزانه
4863 1376 منطقه 3 ياسوج روزانه
4907 1387 منطقه 3 ياسوج روزانه
5000 1410 منطقه 3 ياسوج روزانه
5108 1446 منطقه 3 داراب روزانه
5296 1511 منطقه 3 باشت روزانه
5296 1511 منطقه 3 دهدشت روزانه
5419 1552 منطقه 3 زرقان روزانه
5712 1626 منطقه 3 دهدشت روزانه
5852 1664 منطقه 3 چرام روزانه
5889 1675 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
6022 1705 منطقه 3 بندر گناوه روزانه
6036 1709 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
6036 1709 منطقه 3 تهران روزانه
6063 1717 منطقه 3 دهدشت روزانه
6179 1753 منطقه 3 گچساران روزانه
7439 2124 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
7549 2156 منطقه 3 دهدشت محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
7582 2161 منطقه 3 شيراز محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
8257 2371 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
8302 2387 منطقه 3 گچساران شهریه پرداز
8518 2455 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
8933 2588 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
9250 2688 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
9964 2882 منطقه 3 لنده دوگنبدان محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
10493 3042 منطقه 3 تهران محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
918 308 منطقه 1 تهران روزانه
989 320 منطقه 1 تهران روزانه
1063 343 منطقه 1 تهران روزانه
1219 389 منطقه 1 تهران روزانه
1287 411 منطقه 1 تهران روزانه
1290 412 منطقه 1 تهران روزانه
1817 563 منطقه 1 تهران روزانه
1905 586 منطقه 1 تهران روزانه
1946 595 منطقه 1 تهران روزانه
2009 607 منطقه 1 تهران روزانه
2048 617 منطقه 1 تهران روزانه
2079 625 منطقه 1 تهران روزانه
2241 675 منطقه 1 تهران روزانه
2372 716 منطقه 1 تهران روزانه
2457 738 منطقه 1 تهران روزانه
2484 746 منطقه 1 تهران روزانه
2497 754 منطقه 1 تهران روزانه
2853 865 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2942 898 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2973 911 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
3753 1149 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4170 1250 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4231 1261 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4623 1368 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5108 1498 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5212 1529 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5354 1573 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5526 1620 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2071 907 منطقه 2 كرج روزانه
2105 921 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2128 931 منطقه 2 كرج روزانه
2219 963 منطقه 2 تهران روزانه
2277 979 منطقه 2 كرج روزانه
2306 993 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2380 1021 منطقه 2 كرج روزانه
2438 1045 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2442 1048 منطقه 2 محمد شهر روزانه
2442 1048 منطقه 2 كرج روزانه
2450 1053 منطقه 2 ساوه روزانه
4825 2036 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
4899 2072 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
4948 2094 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5097 2158 منطقه 2 ورامين شهریه پرداز
5166 2192 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5516 2329 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5617 2371 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5691 2413 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5712 2425 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
6454 2744 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8681 3707 منطقه 2 فرديس شهریه پرداز
1555 380 منطقه 3 ازنا روزانه
2306 620 منطقه 3 كوهدشت روزانه
3768 1052 منطقه 3 هشتگرد روزانه
4258 1205 منطقه 3 پرديس روزانه
4847 1371 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
5944 1686 منطقه 3 بانه شهریه پرداز
7626 2174 منطقه 3 قرچك شهریه پرداز
7944 2259 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
8608 2486 منطقه 3 رامهرمز شهریه پرداز
9074 2624 منطقه 3 ملارد شهریه پرداز
9129 2642 منطقه 3 قشم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
8099 2328 منطقه 1 پسر شيراز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
918 408 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
1111 496 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
1757 768 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
2083 911 منطقه 2 دختر بهبهان روزانه
2088 913 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
2672 1136 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
3288 1364 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3416 1414 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
3427 1419 منطقه 2 دختر بهبهان روزانه
3481 1440 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3635 1509 منطقه 2 پسر لامرد روزانه
3659 1516 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3872 1608 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4012 1661 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4045 1680 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4114 1711 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4549 1918 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4606 1942 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4631 1953 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4646 1961 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4749 2005 منطقه 2 پسر لامرد روزانه
5059 2140 منطقه 2 پسر كرج روزانه
5121 2171 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
5142 2182 منطقه 2 پسر دزفول روزانه
5212 2206 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5269 2221 منطقه 2 پسر دزفول روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5684 2410 منطقه 2 پسر اقليد روزانه
5700 2418 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5871 2498 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6002 2555 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6153 2617 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
6304 2680 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6331 2692 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6901 2937 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7166 3061 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7287 3110 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7460 3187 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7718 3295 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7737 3302 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7750 3308 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8131 3467 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8163 3480 منطقه 2 دختر اهواز محروم بومی استان
8192 3492 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8388 3590 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8399 3595 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8548 3662 منطقه 2 پسر كرج  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8765 3745 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
10350 4394 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
11190 4756 منطقه 2 دختر بهبهان محروم بومی استان
13601 5757 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
14519 6174 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
1682 422 منطقه 3 پسر آبدانان روزانه
1700 426 منطقه 3 پسر رامهرمز روزانه
1785 452 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
1849 472 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني روزانه
1896 489 منطقه 3 پسر ماه شهر روزانه
2094 548 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
2111 555 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني روزانه
2203 583 منطقه 3 پسر دورود روزانه
2249 600 منطقه 3 دختر دهلران روزانه
2376 640 منطقه 3 پسر ماه شهر روزانه
2447 661 منطقه 3 پسر انديمشك روزانه
2647 715 منطقه 3 دختر برازجان روزانه
2702 735 منطقه 3 دختر انديمشك روزانه
3136 865 منطقه 3 پسر مسجدسليمان روزانه
3355 932 منطقه 3 دختر گتوند روزانه
3711 1033 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3811 1069 منطقه 3 پسر گچساران روزانه
4145 1175 منطقه 3 پسر بهمئي روزانه
4276 1212 منطقه 3 دختر گچساران روزانه
4276 1212 منطقه 3 پسر فسا روزانه
4318 1220 منطقه 3 پسر بندرامام خميني روزانه
4457 1256 منطقه 3 دختر رامهرمز روزانه
4712 1330 منطقه 3 دختر ماه شهر روزانه
4749 1343 منطقه 3 پسر قائميه روزانه
5040 1425 منطقه 3 پسر سپيدان روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر باغملك روزانه
5097 1443 منطقه 3 پسر دهدشت روزانه
5196 1471 منطقه 3 پسر ايذه روزانه
5252 1496 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
5289 1508 منطقه 3 پسر لالي روزانه
5371 1540 منطقه 3 پسر اميديه روزانه
5649 1609 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5691 1620 منطقه 3 پسر رامهرمز روزانه
5712 1626 منطقه 3 دختر گتوند روزانه
7718 2198 منطقه 3 پسر دره شهر  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 2302 منطقه 3 پسر دهدشت  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8420 2423 منطقه 3 پسر رامهرمز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8721 2524 منطقه 3 پسر بندرامام خميني  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8884 2572 منطقه 3 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8979 2600 منطقه 3 دختر ايذه  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9062 2620 منطقه 3 پسر تهران  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9426 2739 منطقه 3 پسر اميديه  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9426 2739 منطقه 3 پسر شوشتر  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9657 2799 منطقه 3 پسر برازجان  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9877 2857 منطقه 3 پسر رامهرمز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11904 3485 منطقه 3 پسر باغملك محروم بومی استان
12181 3586 منطقه 3 دختر گتوند محروم بومی استان
15264 4518 منطقه 3 پسر تهران محروم بومی استان
374661 153915 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4581 1357 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
5839 1697 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7471 2146 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9017 2561 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9250 2624 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
9278 2637 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1083 481 منطقه 2 سنندج روزانه
1757 768 منطقه 2 سنندج روزانه
1790 783 منطقه 2 سنندج روزانه
2546 1095 منطقه 2 سنندج روزانه
2936 1233 منطقه 2 سنندج روزانه
3257 1352 منطقه 2 سنندج روزانه
3361 1393 منطقه 2 سنندج روزانه
3932 1630 منطقه 2 سنندج روزانه
3998 1657 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
4024 1668 منطقه 2 سنندج روزانه
4099 1701 منطقه 2 سنندج روزانه
4137 1722 منطقه 2 تهران روزانه
4690 1981 منطقه 2 سنندج روزانه
4792 2025 منطقه 2 سنندج روزانه
4792 2025 منطقه 2 زنجان روزانه
4880 2060 منطقه 2 تهران روزانه
4922 2084 منطقه 2 سنندج روزانه
5354 2248 منطقه 2 سنندج روزانه
5392 2263 منطقه 2 سنندج روزانه
5419 2277 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5439 2289 منطقه 2 سنندج روزانه
6964 2962 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
7266 3101 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
7995 3423 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
8277 3534 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
8302 3547 منطقه 2 سنندج محروم بومی استان
8399 3595 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8478 3632 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8518 3649 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
8765 3745 منطقه 2 قم شهریه پرداز
9150 3899 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
9334 3965 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
9348 3970 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
10299 4372 منطقه 2 سنندج محروم بومی استان
2509 673 منطقه 3 سقز روزانه
2888 793 منطقه 3 اشنويه روزانه
3448 961 منطقه 3 قروه روزانه
3505 977 منطقه 3 دهگلان روزانه
3654 1015 منطقه 3 بوكان روزانه
3904 1103 منطقه 3 مهاباد روزانه
4003 1134 منطقه 3 سردشت روزانه
4128 1170 منطقه 3 مهاباد روزانه
4222 1195 منطقه 3 سقز روزانه
4264 1207 منطقه 3 اشنويه روزانه
4349 1230 منطقه 3 بوكان روزانه
4376 1239 منطقه 3 بوكان روزانه
4494 1267 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
5108 1446 منطقه 3 سقز روزانه
5335 1526 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5371 1540 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5424 1554 منطقه 3 بانه روزانه
5431 1555 منطقه 3 تهران روزانه
5526 1572 منطقه 3 چالدران سياه چشمه روزانه
5596 1598 منطقه 3 نقده روزانه
5596 1598 منطقه 3 مهاباد روزانه
5617 1602 منطقه 3 پاوه روزانه
5809 1646 منطقه 3 گيلانغرب روزانه
6615 1874 منطقه 3 سقز محروم بومی استان
6778 1920 منطقه 3 مريوان محروم بومی استان
6836 1938 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
7089 2011 منطقه 3 كامياران شهریه پرداز
7718 2198 منطقه 3 دهگلان محروم بومی استان
7776 2213 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8074 2302 منطقه 3 بيجار محروم بومی استان
8149 2335 منطقه 3 قروه محروم بومی استان
8440 2432 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8791 2545 منطقه 3 ديواندره محروم بومی استان
8849 2558 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
8849 2558 منطقه 3 قروه محروم بومی استان
9238 2683 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
10809 3141 منطقه 3 مريوان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4792 1413 منطقه 1 تهران روزانه
4818 1424 منطقه 1 تبريز روزانه
5506 1615 منطقه 1 تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7394 2124 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7615 2200 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1287 570 منطقه 2 اراك روزانه
2442 1048 منطقه 2 اراك روزانه
2555 1097 منطقه 2 اراك روزانه
2653 1131 منطقه 2 خمين روزانه
2804 1190 منطقه 2 اراك روزانه
3477 1437 منطقه 2 اراك روزانه
3540 1467 منطقه 2 اراك روزانه
4114 1711 منطقه 2 اراك روزانه
4137 1722 منطقه 2 اراك روزانه
4284 1795 منطقه 2 اراك روزانه
4412 1862 منطقه 2 اراك روزانه
4494 1895 منطقه 2 شازند روزانه
4599 1940 منطقه 2 اراك روزانه
4749 2005 منطقه 2 رشت روزانه
4759 2008 منطقه 2 قزوين روزانه
4907 2075 منطقه 2 كرج روزانه
5006 2119 منطقه 2 اراك روزانه
5015 2122 منطقه 2 كرج روزانه
5049 2136 منطقه 2 اراك روزانه
5121 2171 منطقه 2 اراك روزانه
5204 2203 منطقه 2 قم روزانه
5260 2219 منطقه 2 ملاير روزانه
5410 2271 منطقه 2 قم روزانه
5410 2271 منطقه 2 اراك روزانه
5410 2271 منطقه 2 تويسركان روزانه
5410 2271 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
5454 2297 منطقه 2 گلپايگان روزانه
5497 2318 منطقه 2 لنگرود روزانه
5569 2351 منطقه 2 محمد شهر روزانه
5617 2371 منطقه 2 قزوين روزانه
5630 2380 منطقه 2 اراك روزانه
5649 2391 منطقه 2 قزوين روزانه
5649 2391 منطقه 2 املش روزانه
6170 2625 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
6438 2736 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7129 3047 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7329 3129 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7481 3194 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 قم شهریه پرداز
7615 3244 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
8032 3436 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8149 3476 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8180 3485 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8310 3551 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 گلپايگان شهریه پرداز
10697 4542 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
10871 4611 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
11130 4730 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
12353 5241 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
12827 5444 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13267 5624 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13286 5631 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13469 5695 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13542 5731 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13559 5739 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13912 5892 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
14097 5971 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
14702 6257 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
4731 1335 منطقه 3 دورود روزانه
4749 1343 منطقه 3 شازند روزانه
5108 1446 منطقه 3 رامهرمز روزانه
5212 1478 منطقه 3 شوط روزانه
6036 1709 منطقه 3 ابهر روزانه
6369 1805 منطقه 3 ملارد روزانه
6526 1854 منطقه 3 خدابنده روزانه
6822 1935 منطقه 3 ازنا شهریه پرداز
8739 2528 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
10246 2962 منطقه 3 كوهناني شهریه پرداز
10435 3024 منطقه 3 گتوند شهریه پرداز
10476 3035 منطقه 3 جوانرود شهریه پرداز
10483 3038 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
10519 3052 منطقه 3 رومشكان شهریه پرداز
10545 3059 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
10584 3070 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3741 1145 منطقه 1 تهران روزانه
4145 1245 منطقه 1 مشهد روزانه
4209 1257 منطقه 1 مشهد روزانه
4254 1268 منطقه 1 مشهد روزانه
4361 1292 منطقه 1 تهران روزانه
4722 1396 منطقه 1 مشهد روزانه
4731 1398 منطقه 1 مشهد روزانه
8041 2314 منطقه 1 تهران شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان
1311 581 منطقه 2 گرگان روزانه
1471 645 منطقه 2 گرگان روزانه
2759 1173 منطقه 2 رشت روزانه
2955 1241 منطقه 2 گرگان روزانه
3050 1270 منطقه 2 گرگان روزانه
3084 1286 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
3574 1483 منطقه 2 گرگان روزانه
3968 1644 منطقه 2 گرگان روزانه
3978 1650 منطقه 2 سبزوار روزانه
4145 1726 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4154 1730 منطقه 2 كردكوي محروم بومی استان
4180 1743 منطقه 2 ساري روزانه
4209 1761 منطقه 2 بجنورد روزانه
4222 1767 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4254 1782 منطقه 2 بابل روزانه
4284 1795 منطقه 2 گرمسار روزانه
4318 1815 منطقه 2 گرگان روزانه
4354 1833 منطقه 2 نيشابور روزانه
4370 1840 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4383 1847 منطقه 2 بابل روزانه
4441 1872 منطقه 2 بابل روزانه
4484 1891 منطقه 2 بابل روزانه
4519 1905 منطقه 2 گرگان روزانه
4656 1966 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4712 1989 منطقه 2 بابل روزانه
4731 1998 منطقه 2 بجنورد روزانه
4731 1998 منطقه 2 سبزوار روزانه
4891 2067 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
5468 2305 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
6022 2565 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
6227 2645 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7089 3029 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7146 3054 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7301 3117 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7471 3191 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7652 3263 منطقه 2 ساري شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7823 3341 منطقه 2 تربت حيدريه شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7927 3392 منطقه 2 بهشهر شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7944 3397 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7963 3409 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8099 3461 منطقه 2 بابل شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8203 3500 منطقه 2 رشت شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
3817 1071 منطقه 3 اسفراين روزانه
3998 1132 منطقه 3 آشخانه روزانه
4063 1149 منطقه 3 تهران روزانه
4472 1261 منطقه 3 شيروان روزانه
4680 1320 منطقه 3 شيروان روزانه
4690 1323 منطقه 3 گرگان روزانه
4930 1392 منطقه 3 گنبد روزانه
5399 1547 منطقه 3 تنكابن روزانه
5745 1633 منطقه 3 گنبد روزانه
5809 1646 منطقه 3 تنكابن روزانه
5974 1692 منطقه 3 گنبد روزانه
7345 2097 منطقه 3 تهران روزانه
7535 2152 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
7935 2255 منطقه 3 آزادشهر شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
7986 2270 منطقه 3 بندرتركمن شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
8495 2449 منطقه 3 گرگان محروم بومی استان
9319 2707 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
10025 2900 منطقه 3 بندرگز شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
10545 3059 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
10637 3085 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 گنبد محروم بومی استان
11101 3233 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
11761 3430 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1337 426 منطقه 1 تهران روزانه
1417 454 منطقه 1 تبريز روزانه
2349 709 منطقه 1 خسروشاه روزانه
2358 711 منطقه 1 تبريز روزانه
2380 718 منطقه 1 تبريز روزانه
2487 749 منطقه 1 تبريز روزانه
2647 804 منطقه 1 تبريز روزانه
2759 838 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
2834 859 منطقه 1 تبريز روزانه
3029 929 منطقه 1 تبريز روزانه
3040 935 منطقه 1 تبريز روزانه
3076 948 منطقه 1 تبريز روزانه
3114 955 منطقه 1 تهران روزانه
3184 978 منطقه 1 تبريز روزانه
3271 1001 منطقه 1 تبريز روزانه
3355 1032 منطقه 1 تبريز روزانه
3686 1132 منطقه 1 تبريز روزانه
3773 1153 منطقه 1 تبريز روزانه
5135 1505 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6377 1857 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6487 1886 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6606 1917 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7007 2033 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7049 2041 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7064 2044 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7120 2056 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
2048 897 منطقه 2 مرند روزانه
2259 974 منطقه 2 مراغه روزانه
2710 1148 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
2792 1186 منطقه 2 بناب روزانه
3234 1344 منطقه 2 اروميه روزانه
3673 1521 منطقه 2 بناب روزانه
3864 1605 منطقه 2 اروميه روزانه
4137 1722 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
5128 2175 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
5371 2254 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
6036 2570 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7407 3163 منطقه 2 بناب شهریه پرداز
2402 652 منطقه 3 خوي روزانه
2408 654 منطقه 3 ايلخچي روزانه
2434 659 منطقه 3 تكاب روزانه
2457 663 منطقه 3 سردشت روزانه
2715 739 منطقه 3 اهر روزانه
2775 754 منطقه 3 نقده روزانه
2819 770 منطقه 3 بانه روزانه
2861 785 منطقه 3 سراب روزانه
2907 798 منطقه 3 خوي روزانه
2961 814 منطقه 3 خوي روزانه
3067 845 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3093 851 منطقه 3 نقده روزانه
3122 858 منطقه 3 سقز روزانه
3184 879 منطقه 3 مياندوآب روزانه
3188 880 منطقه 3 نقده روزانه
3208 889 منطقه 3 نقده روزانه
3221 895 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3221 895 منطقه 3 هريس روزانه
3461 965 منطقه 3 نقده روزانه
3505 977 منطقه 3 سلماس روزانه
3596 999 منطقه 3 اشنويه روزانه
3686 1027 منطقه 3 عجب شير روزانه
3762 1050 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3790 1058 منطقه 3 مهاباد روزانه
3826 1074 منطقه 3 خوي روزانه
3858 1087 منطقه 3 شبستر روزانه
3893 1098 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5059 1433 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
5817 1649 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
7439 2124 منطقه 3 شوط محروم بومی استان
7460 2131 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7471 2134 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
7676 2188 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
7859 2236 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
7888 2245 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7908 2247 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
8074 2302 منطقه 3 سردشت شهریه پرداز
8131 2328 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
8163 2342 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8173 2348 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
8173 2348 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
8356 2406 منطقه 3 بوكان محروم بومی استان
9386 2730 منطقه 3 پلدشت محروم بومی استان
10268 2971 منطقه 3 مياندوآب محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1896 583 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
2024 612 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
2327 702 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3050 938 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3324 1020 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3960 1197 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4071 1231 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4128 1241 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4305 1280 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4361 1292 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4383 1297 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4450 1319 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4519 1341 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4543 1348 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4863 1434 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5040 1482 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5067 1489 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5077 1491 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5260 1542 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5354 1573 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5431 1593 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5596 1636 منطقه 1 دختر شيراز شهریه پرداز
7301 2100 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7523 2164 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7582 2186 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7582 2186 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7689 2218 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8933 3811 منطقه 2 دختر آمل شهریه پرداز
8989 3837 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
9500 4032 منطقه 2 پسر بابل شهریه پرداز
9547 4056 منطقه 2 دختر ميبد شهریه پرداز
9547 4056 منطقه 2 پسر يزد شهریه پرداز
1503 369 منطقه 3 دختر زرين دشت روزانه
3076 848 منطقه 3 پسر فسا روزانه
3093 851 منطقه 3 دختر فسا روزانه
3221 895 منطقه 3 پسر زرين دشت روزانه
4003 1134 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
4891 1385 منطقه 3 دختر ني ريز روزانه
5166 1463 منطقه 3 دختر داراب روزانه
5238 1489 منطقه 3 پسر فسا روزانه
5461 1558 منطقه 3 پسر فسا روزانه
6929 1965 منطقه 3 دختر فسا محروم بومی استان
8060 2297 منطقه 3 پسر داراب شهریه پرداز
8337 2400 منطقه 3 پسر جهرم محروم بومی استان
9114 2638 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
9513 2768 منطقه 3 پسر مرودشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2249 678 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
5954 1734 منطقه 1 اصفهان روزانه
6429 1874 منطقه 1 اصفهان روزانه
6487 1886 منطقه 1 تهران روزانه
9615 2745 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9698 2773 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
9707 2777 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
4916 2080 منطقه 2 قزوين روزانه
5526 2334 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
5657 2396 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
5936 2525 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6036 2570 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6063 2582 منطقه 2 همدان روزانه
6285 2671 منطقه 2 نهاوند روزانه
6394 2718 منطقه 2 ساري روزانه
6407 2724 منطقه 2 شهريار روزانه
6473 2753 منطقه 2 اراك روزانه
6487 2759 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6502 2766 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
9372 3979 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
9569 4067 منطقه 2 خرم آباد شهریه پرداز
9602 4081 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
1533 377 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
3673 1023 منطقه 3 سرابله روزانه
4807 1359 منطقه 3 ايلام روزانه
4818 1362 منطقه 3 ايلام روزانه
4939 1396 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
5000 1410 منطقه 3 ايلام روزانه
5135 1452 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
5154 1458 منطقه 3 ايوان غرب روزانه
5839 1658 منطقه 3 پاوه روزانه
5839 1658 منطقه 3 ايلام روزانه
5863 1667 منطقه 3 قروه روزانه
5889 1675 منطقه 3 بوكان روزانه
5889 1675 منطقه 3 كنگاور روزانه
5910 1679 منطقه 3 تالش روزانه
5954 1687 منطقه 3 سنقر روزانه
6087 1723 منطقه 3 خلخال روزانه
6087 1723 منطقه 3 صحنه روزانه
6170 1750 منطقه 3 دهگلان روزانه
6277 1780 منطقه 3 چابكسر روزانه
6295 1784 منطقه 3 مريوان روزانه
6304 1788 منطقه 3 كليبر روزانه
6347 1798 منطقه 3 دهگلان روزانه
6377 1808 منطقه 3 ايلام روزانه
6394 1812 منطقه 3 خوي روزانه
6541 1858 منطقه 3 ياسوج روزانه
6822 1935 منطقه 3 ايلام روزانه
7015 1996 منطقه 3 الشتر روزانه
8163 2342 منطقه 3 اركوازملكشاهي شهریه پرداز
8420 2423 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
8873 2567 منطقه 3 نورآباد روزانه
9102 2634 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
10283 2976 منطقه 3 ايلام محروم بومی استان
10330 2990 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
12104 3558 منطقه 3 ايوان غرب محروم بومی استان
12501 3684 منطقه 3 دره شهر محروم بومی استان
13013 3847 منطقه 3 دره شهر محروم بومی استان
13098 3873 منطقه 3 آبدانان محروم بومی استان
13224 3909 منطقه 3 ايلام محروم بومی استان
13304 3932 منطقه 3 سرابله محروم بومی استان
461836 194551 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2385 719 منطقه 1 تبريز روزانه
3366 1038 منطقه 1 تهران روزانه
3546 1090 منطقه 1 تهران روزانه
3741 1145 منطقه 1 تهران روزانه
3949 1193 منطقه 1 تبريز روزانه
4646 1373 منطقه 1 تبريز روزانه
6063 1764 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7805 2247 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7877 2270 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1597 695 منطقه 2 مرند روزانه
2481 1070 منطقه 2 زنجان روزانه
3234 1344 منطقه 2 مرند روزانه
3307 1373 منطقه 2 كرج روزانه
3383 1401 منطقه 2 لاهيجان روزانه
3574 1483 منطقه 2 زنجان روزانه
3617 1503 منطقه 2 مراغه روزانه
3686 1527 منطقه 2 زنجان روزانه
3846 1599 منطقه 2 مرند روزانه
3941 1634 منطقه 2 قزوين روزانه
3941 1634 منطقه 2 بناب روزانه
4029 1670 منطقه 2 زنجان روزانه
4128 1717 منطقه 2 مرند روزانه
4145 1726 منطقه 2 فرديس روزانه
4164 1735 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
4180 1743 منطقه 2 كرج روزانه
4202 1758 منطقه 2 قزوين روزانه
4202 1758 منطقه 2 كرج روزانه
4222 1767 منطقه 2 رشت روزانه
4238 1776 منطقه 2 اروميه روزانه
4305 1808 منطقه 2 اروميه روزانه
4328 1820 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
4328 1820 منطقه 2 بناب روزانه
4370 1840 منطقه 2 كرج روزانه
4581 1932 منطقه 2 اردبيل روزانه
4592 1937 منطقه 2 قزوين روزانه
4614 1945 منطقه 2 ابهر روزانه
4639 1957 منطقه 2 رشت روزانه
4656 1966 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5108 2165 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6407 2724 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6473 2753 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6526 2777 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6564 2796 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
7287 3110 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7329 3129 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
7394 3158 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
7626 3251 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7718 3295 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
7831 3346 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8706 3719 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
9535 4048 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
9547 4056 منطقه 2 ابهر محروم-بومي استان زنجان
9894 4202 منطقه 2 تهران محروم-بومي استان زنجان
10299 4372 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
10419 4424 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
2385 644 منطقه 3 هشترود روزانه
2619 707 منطقه 3 خوي روزانه
2883 791 منطقه 3 عجب شير روزانه
2995 825 منطقه 3 نقده روزانه
3373 936 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
3406 947 منطقه 3 هشترود روزانه
3913 1108 منطقه 3 خوي روزانه
3919 1111 منطقه 3 خوي روزانه
4071 1153 منطقه 3 سراب روزانه
4361 1234 منطقه 3 خوي روزانه
4484 1263 منطقه 3 هشترود روزانه
4519 1274 منطقه 3 خوي روزانه
4581 1293 منطقه 3 سراب روزانه
4599 1297 منطقه 3 ميانه روزانه
4800 1357 منطقه 3 ابهر روزانه
4930 1392 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
5166 1463 منطقه 3 نظرآباد روزانه
5220 1481 منطقه 3 آبيك روزانه
5252 1496 منطقه 3 خدابنده روزانه
6463 1834 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
7301 2085 منطقه 3 شاهين دژ شهریه پرداز
7702 2194 منطقه 3 خدابنده روزانه
7814 2226 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8212 2358 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
8289 2384 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8420 2423 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
8478 2443 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8706 2518 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
8968 2597 منطقه 3 رباط كريم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3122 957 منطقه 1 تهران روزانه
3262 997 منطقه 1 مشهد روزانه
5910 1719 منطقه 1 تهران روزانه
6179 1797 منطقه 1 تهران روزانه
6277 1831 منطقه 1 مشهد روزانه
8368 2381 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8933 2534 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
1742 760 منطقه 2 سبزوار روزانه
2788 1183 منطقه 2 سبزوار روزانه
3394 1404 منطقه 2 سبزوار روزانه
4036 1674 منطقه 2 سبزوار روزانه
4114 1711 منطقه 2 سبزوار روزانه
4231 1773 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
4412 1862 منطقه 2 سبزوار روزانه
4792 2025 منطقه 2 سبزوار روزانه
4807 2029 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
5786 2466 منطقه 2 سبزوار روزانه
5871 2498 منطقه 2 بجنورد روزانه
5910 2513 منطقه 2 بابل روزانه
5936 2525 منطقه 2 سمنان روزانه
5944 2528 منطقه 2 بجنورد روزانه
5974 2545 منطقه 2 بجنورد روزانه
6002 2555 منطقه 2 گرگان روزانه
6055 2578 منطقه 2 رشت روزانه
6130 2608 منطقه 2 شاهرود روزانه
6208 2637 منطقه 2 ساري روزانه
6258 2660 منطقه 2 گرمسار روزانه
6268 2664 منطقه 2 قوچان روزانه
6295 2675 منطقه 2 آمل روزانه
6316 2684 منطقه 2 جويبار روزانه
6369 2709 منطقه 2 بجنورد روزانه
7037 2997 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
8908 3802 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
4614 1303 منطقه 3 شيروان روزانه
4739 1338 منطقه 3 تربت جام روزانه
6295 1784 منطقه 3 بوكان روزانه
6445 1829 منطقه 3 مشهد روزانه
6851 1944 منطقه 3 نقاب سبزوار روزانه
10221 2955 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
10674 3098 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1855 572 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
4029 1220 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4284 1275 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4549 1350 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5006 1475 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5605 1640 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5777 1675 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6022 1753 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6087 1772 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6170 1795 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6240 1819 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7635 2204 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7652 2211 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
11367 3229 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
1928 837 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2043 895 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2391 1025 منطقه 2 دختر كاشمر روزانه
2892 1217 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2955 1241 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
2995 1255 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3093 1292 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
3324 1382 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4305 1808 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
4472 1885 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
4631 1953 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4916 2080 منطقه 2 پسر تهران روزانه
4965 2105 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
5269 2221 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5280 2224 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
5526 2334 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
5889 2504 منطقه 2 دختر فيض آبادتربت حيدريه روزانه
5900 2508 منطقه 2 پسر رفسنجان روزانه
5965 2541 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
5986 2548 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
7523 3211 منطقه 2 پسر بيرجند شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر تربت حيدريه شهریه پرداز
8884 3793 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
8979 3833 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9181 3909 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9689 4119 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10120 4306 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10966 4656 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
11634 4941 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
14766 6278 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
15463 6589 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16450 7013 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
2419 655 منطقه 3 دختر خواف روزانه
2619 707 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4170 1183 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4434 1251 منطقه 3 دختر طبس روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
5537 1576 منطقه 3 پسر خواف روزانه
5537 1576 منطقه 3 دختر تهران روزانه
5667 1614 منطقه 3 پسر تربت جام روزانه
6217 1765 منطقه 3 دختر تايباد روزانه
8957 2594 منطقه 3 پسر فردوس شهریه پرداز
10087 2920 منطقه 3 دختر بيرجند محروم بومی استان
11323 3298 منطقه 3 پسر تربت جام شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 پسر طبس شهریه پرداز
15566 4602 منطقه 3 پسر فردوس محروم بومی استان
18314 5419 منطقه 3 پسر طبس محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1855 572 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
4029 1220 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4284 1275 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4549 1350 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5006 1475 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5605 1640 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5777 1675 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6022 1753 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6087 1772 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6170 1795 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6240 1819 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7635 2204 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7652 2211 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
11367 3229 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
1928 837 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2043 895 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2391 1025 منطقه 2 دختر كاشمر روزانه
2892 1217 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2955 1241 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
2995 1255 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3093 1292 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
3324 1382 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4305 1808 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
4472 1885 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
4631 1953 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4916 2080 منطقه 2 پسر تهران روزانه
4965 2105 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
5269 2221 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5280 2224 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
5526 2334 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
5889 2504 منطقه 2 دختر فيض آبادتربت حيدريه روزانه
5900 2508 منطقه 2 پسر رفسنجان روزانه
5965 2541 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
5986 2548 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
7523 3211 منطقه 2 پسر بيرجند شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر تربت حيدريه شهریه پرداز
8884 3793 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
8979 3833 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9181 3909 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9689 4119 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10120 4306 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10966 4656 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
11634 4941 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
14766 6278 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
15463 6589 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16450 7013 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
2419 655 منطقه 3 دختر خواف روزانه
2619 707 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4170 1183 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4434 1251 منطقه 3 دختر طبس روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
5537 1576 منطقه 3 پسر خواف روزانه
5537 1576 منطقه 3 دختر تهران روزانه
5667 1614 منطقه 3 پسر تربت جام روزانه
6217 1765 منطقه 3 دختر تايباد روزانه
8957 2594 منطقه 3 پسر فردوس شهریه پرداز
10087 2920 منطقه 3 دختر بيرجند محروم بومی استان
11323 3298 منطقه 3 پسر تربت جام شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 پسر طبس شهریه پرداز
15566 4602 منطقه 3 پسر فردوس محروم بومی استان
18314 5419 منطقه 3 پسر طبس محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3884 1176 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4494 1332 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4606 1365 منطقه 1 پسر تهران روزانه
4825 1426 منطقه 1 پسر تبريز روزانه
5700 1659 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
5889 1710 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
7377 2118 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7394 2124 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
1941 845 منطقه 2 پسر قم روزانه
1987 869 منطقه 2 پسر قم روزانه
2361 1012 منطقه 2 دختر قم روزانه
2471 1064 منطقه 2 پسر قم روزانه
2732 1157 منطقه 2 دختر قم روزانه
3022 1263 منطقه 2 پسر قم روزانه
3050 1270 منطقه 2 پسر قم روزانه
3227 1341 منطقه 2 دختر قم روزانه
3373 1398 منطقه 2 دختر قم روزانه
3546 1471 منطقه 2 پسر قم روزانه
3693 1530 منطقه 2 پسر قم روزانه
3725 1548 منطقه 2 دختر آباده روزانه
4079 1690 منطقه 2 دختر كرج روزانه
4401 1855 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4528 1909 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
4672 1972 منطقه 2 دختر قم روزانه
4690 1981 منطقه 2 دختر ساوه روزانه
4712 1989 منطقه 2 پسر آباده روزانه
4813 2031 منطقه 2 دختر كرج روزانه
4834 2040 منطقه 2 پسر قم روزانه
4899 2072 منطقه 2 پسر قم روزانه
5863 2495 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
6576 2801 منطقه 2 پسر تهران شهریه پرداز
6625 2828 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
6778 2896 منطقه 2 دختر فرديس شهریه پرداز
7166 3061 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
7240 3093 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
7425 3171 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
7460 3187 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
10189 4333 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
3703 1032 منطقه 3 دختر ياسوج روزانه
4939 1396 منطقه 3 پسر شهر قدس روزانه
5154 1458 منطقه 3 پسر تهران روزانه
7763 2212 منطقه 3 دختر قم شهریه پرداز
9031 2614 منطقه 3 پسر تبريز شهریه پرداز
9964 2882 منطقه 3 پسر لردگان شهریه پرداز
10951 3190 منطقه 3 دختر مريوان شهریه پرداز
10977 3197 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6851 1985 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6861 1989 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6964 2025 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
8192 2346 منطقه 1 پسر اصفهان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9002 2554 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9602 2740 منطقه 1 دختر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9657 2753 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9689 2769 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9773 2796 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10087 2875 منطقه 1 دختر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10108 2882 منطقه 1 دختر تهران  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2193 949 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
2804 1190 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
3838 1596 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
4222 1767 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
4342 1826 منطقه 2 پسر زاهدان روزانه
5000 2116 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
5296 2229 منطقه 2 پسر تهران محروم بومی استان
5745 2443 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
5755 2450 منطقه 2 پسر كاشمر  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6463 2748 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6502 2766 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
6526 2777 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
6640 2834 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6735 2878 منطقه 2 پسر زاهدان روزانه
6743 2881 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
6761 2886 منطقه 2 پسر گرگان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6802 2907 منطقه 2 پسر كرمان روزانه
6851 2922 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
6861 2926 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6929 2948 منطقه 2 دختر كرمان روزانه
7057 3011 منطقه 2 پسر كرمان روزانه
8560 3668 منطقه 2 پسر ساوه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9043 3859 منطقه 2 پسر رفسنجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9278 3946 منطقه 2 پسر اراك  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9307 3957 منطقه 2 پسر رفسنجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9359 3974 منطقه 2 دختر اراك  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9401 3993 منطقه 2 پسر زاهدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9820 4171 منطقه 2 دختر ساري  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9936 4226 منطقه 2 پسر قم  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9950 4232 منطقه 2 پسر كاشمر  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10011 4257 منطقه 2 پسر اروميه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10039 4271 منطقه 2 پسر فيروزآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10064 4285 منطقه 2 دختر لاهيجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10120 4306 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10795 4581 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
12155 5159 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
13240 5609 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
15353 6540 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
15711 6694 منطقه 2 پسر زاهدان محروم بومی استان
3324 922 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
4537 1279 منطقه 3 دختر زابل روزانه
5852 1664 منطقه 3 پسر جيرفت روزانه
5879 1672 منطقه 3 پسر زابل روزانه
6778 1920 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
6929 1965 منطقه 3 پسر بندرتركمن روزانه
6941 1970 منطقه 3 پسر زابل روزانه
6986 1989 منطقه 3 پسر بوكان شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9165 2659 منطقه 3 پسر تربت جام شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
10608 3075 منطقه 3 پسر ايرانشهر شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11804 3445 منطقه 3 پسر بوكان شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11844 3463 منطقه 3 پسر بانه شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11844 3463 منطقه 3 پسر تهران شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11861 3470 منطقه 3 دختر ياسوج شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11888 3479 منطقه 3 دختر سرخس شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11946 3505 منطقه 3 دختر سراوان محروم بومی استان
11998 3526 منطقه 3 پسر شيراز شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12028 3537 منطقه 3 پسر گچساران شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12028 3537 منطقه 3 پسر بافت شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12063 3550 منطقه 3 دختر جيرفت شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
13835 4092 منطقه 3 دختر ايرانشهر محروم بومی استان
14485 4284 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
15063 4464 منطقه 3 پسر سراوان روزانه
15168 4492 منطقه 3 دختر ايرانشهر محروم بومی استان
15837 4691 منطقه 3 پسر سيب سوران و مهرستان محروم بومی استان
17107 5049 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3521 1082 منطقه 1 دختر مشهد  روزانه-نيمسال اول
3733 1142 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
4891 1440 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
5269 1546 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
6268 1826 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8432 2395 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
8590 2434 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8777 2486 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
2277 979 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
2321 999 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
4401 1855 منطقه 2 پسر قوچان شهریه پرداز
4412 1862 منطقه 2 پسر بجنورد روزانه
4623 1948 منطقه 2 پسر شيروان روزانه
4783 2020 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
5431 2284 منطقه 2 دختر تهران روزانه
5584 2357 منطقه 2 دختر آشخانه روزانه
5649 2391 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر ساري روزانه
8884 3793 منطقه 2 دختر شيروان شهریه پرداز
9215 3927 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
2400 651 منطقه 3 دختر بجنورد روزانه
4646 1312 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
4749 1343 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
5238 1489 منطقه 3 پسر مشهد روزانه
5684 1618 منطقه 3 پسر شيروان روزانه
7995 2273 منطقه 3 پسر بجنورد شهریه پرداز
8108 2316 منطقه 3 پسر آشخانه شهریه پرداز
8919 2585 منطقه 3 پسر شيروان روزانه
9334 2713 منطقه 3 دختر اسفراين شهریه پرداز
9626 2788 منطقه 3 دختر شيروان شهریه پرداز
10039 2904 منطقه 3 پسر مشهد شهریه پرداز
10053 2908 منطقه 3 پسر اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2453 737 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5516 1618 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6036 1757 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6526 1896 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6576 1907 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6633 1923 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7407 2129 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
7449 2138 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
7676 3273 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8192 3492 منطقه 2 دختر نجف آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8234 3514 منطقه 2 دختر خميني شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8408 3600 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8908 3802 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9250 3939 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7798 2219 منطقه 3 پسر فلاورجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9150 2650 منطقه 3 دختر فلاورجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10784 3129 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10827 3147 منطقه 3 پسر آبادان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10977 3197 منطقه 3 دختر برازجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11208 3259 منطقه 3 دختر مسجدسليمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2534 766 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3753 1149 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4209 1257 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5537 1623 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5734 1667 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5986 1743 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
7868 2268 منطقه 1 دختر شيراز شهریه پرداز
8120 2333 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8485 2405 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8654 2460 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8668 2465 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
4161 1733 منطقه 2 دختر اراك شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر بوشهر روزانه
8180 3485 منطقه 2 دختر آباده شهریه پرداز
8192 3492 منطقه 2 پسر بوشهر شهریه پرداز
12978 5501 منطقه 2 دختر بوشهر محروم بومی استان
13066 5545 منطقه 2 پسر بوشهر محروم بومی استان
2732 743 منطقه 3 دختر خورموج روزانه
2828 773 منطقه 3 پسر بندر گناوه روزانه
2980 821 منطقه 3 پسر زرقان روزانه
3213 892 منطقه 3 دختر بندر دير روزانه
4056 1145 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
4370 1236 منطقه 3 دختر جم روزانه
4406 1245 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
4792 1355 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5809 1646 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5839 1658 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
6473 1838 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
6752 1912 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
7594 2164 منطقه 3 پسر برازجان شهریه پرداز
7604 2168 منطقه 3 پسر برازجان شهریه پرداز
7935 2255 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني شهریه پرداز
8608 2486 منطقه 3 دختر ارسنجان روزانه
9215 2676 منطقه 3 پسر بندر گناوه محروم بومی استان
10339 2995 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
10720 3111 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
10951 3190 منطقه 3 پسر بندر دير محروم بومی استان
13676 4037 منطقه 3 دختر برازجان محروم بومی استان
14766 4371 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5823 1691 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 دختر اصفهان روزانه
7571 2179 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8368 2381 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
2610 1117 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
3686 1527 منطقه 2 دختر تهران روزانه
3991 1654 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4036 1674 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4099 1701 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4170 1737 منطقه 2 پسر بيران شهر روزانه
4392 1850 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4854 2051 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4863 2054 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5431 2284 منطقه 2 پسر همدان روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر اراك روزانه
5809 2475 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5839 2485 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر بابل روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5921 2518 منطقه 2 دختر ملاير روزانه
5954 2534 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5965 2541 منطقه 2 دختر قم روزانه
6015 2562 منطقه 2 دختر تويسركان روزانه
6055 2578 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
6667 2849 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7523 3211 منطقه 2 دختر الشتر شهریه پرداز
7750 3308 منطقه 2 دختر سنندج شهریه پرداز
7919 3388 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
8791 3757 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9359 3974 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
9717 4127 منطقه 2 دختر خرم آباد محروم بومی استان
11150 4738 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
2995 825 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3666 1020 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
3872 1092 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
4170 1183 منطقه 3 پسر ياسوج روزانه
4484 1263 منطقه 3 دختر دورود روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5212 1478 منطقه 3 دختر نورآباد روزانه
5280 1506 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
5296 1511 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5809 1646 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
5839 1658 منطقه 3 پسر مشكين شهر روزانه
5986 1696 منطقه 3 پسر بيجار روزانه
6201 1762 منطقه 3 دختر دورود روزانه
6454 1831 منطقه 3 پسر كوهدشت شهریه پرداز
6667 1887 منطقه 3 دختر دورود روزانه
7166 2039 منطقه 3 پسر ايلام روزانه
8399 2417 منطقه 3 دختر الشتر شهریه پرداز
8681 2508 منطقه 3 دختر اليگودرز محروم بومی استان
8816 2550 منطقه 3 پسر كوهدشت محروم بومی استان
9150 2650 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
9500 2764 منطقه 3 پسر الشتر شهریه پرداز
9804 2835 منطقه 3 پسر پلدختر شهریه پرداز
9863 2852 منطقه 3 دختر دورود محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 پسر خرم آباد محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5823 1691 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 دختر اصفهان روزانه
7571 2179 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8368 2381 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
2610 1117 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
3686 1527 منطقه 2 دختر تهران روزانه
3991 1654 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4036 1674 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4099 1701 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4170 1737 منطقه 2 پسر بيران شهر روزانه
4392 1850 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4854 2051 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4863 2054 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5431 2284 منطقه 2 پسر همدان روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر اراك روزانه
5809 2475 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5839 2485 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر بابل روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5921 2518 منطقه 2 دختر ملاير روزانه
5954 2534 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5965 2541 منطقه 2 دختر قم روزانه
6015 2562 منطقه 2 دختر تويسركان روزانه
6055 2578 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
6667 2849 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7523 3211 منطقه 2 دختر الشتر شهریه پرداز
7750 3308 منطقه 2 دختر سنندج شهریه پرداز
7919 3388 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
8791 3757 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9359 3974 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
9717 4127 منطقه 2 دختر خرم آباد محروم بومی استان
11150 4738 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
2995 825 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3666 1020 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
3872 1092 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
4170 1183 منطقه 3 پسر ياسوج روزانه
4484 1263 منطقه 3 دختر دورود روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5212 1478 منطقه 3 دختر نورآباد روزانه
5280 1506 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
5296 1511 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5809 1646 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
5839 1658 منطقه 3 پسر مشكين شهر روزانه
5986 1696 منطقه 3 پسر بيجار روزانه
6201 1762 منطقه 3 دختر دورود روزانه
6454 1831 منطقه 3 پسر كوهدشت شهریه پرداز
6667 1887 منطقه 3 دختر دورود روزانه
7166 2039 منطقه 3 پسر ايلام روزانه
8399 2417 منطقه 3 دختر الشتر شهریه پرداز
8681 2508 منطقه 3 دختر اليگودرز محروم بومی استان
8816 2550 منطقه 3 پسر كوهدشت محروم بومی استان
9150 2650 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
9500 2764 منطقه 3 پسر الشتر شهریه پرداز
9804 2835 منطقه 3 پسر پلدختر شهریه پرداز
9863 2852 منطقه 3 دختر دورود محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 پسر خرم آباد محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3295 1009 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3558 1093 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3579 1100 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3826 1162 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4623 1368 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4991 1473 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6010 1749 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6046 1760 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6596 1912 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6778 1963 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6836 1981 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7064 2044 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7146 2062 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7146 2062 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7254 2087 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7493 2154 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7535 2167 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
3044 1267 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6929 2948 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7431 3175 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7635 3257 منطقه 2 دختر رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8173 3482 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8221 3508 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8631 3690 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 3719 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8739 3734 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8751 3738 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8791 3757 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8919 3806 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8979 3833 منطقه 2 پسر زرين شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9017 3845 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9017 3845 منطقه 2 دختر رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9150 3899 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9500 4032 منطقه 2 دختر لنگرود پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9569 4067 منطقه 2 دختر خميني شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6802 1928 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8908 2582 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9114 2638 منطقه 3 دختر صالح آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9215 2676 منطقه 3 دختر قائن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9451 2746 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9476 2756 منطقه 3 پسر بجستان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9523 2771 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10365 3002 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10394 3013 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10419 3020 منطقه 3 پسر خرمشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10534 3057 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10560 3063 منطقه 3 دختر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11073 3224 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11178 3250 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11478 3341 منطقه 3 پسر رشتخوار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
4276 1273 منطقه 1 پسر تهران روزانه
4450 1319 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4800 1415 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5269 1546 منطقه 1 پسر آمل روزانه
5342 1569 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5342 1569 منطقه 1 پسر تهران روزانه
5558 1627 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7098 2051 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7594 2193 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8108 2330 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8234 2355 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8277 2363 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
3044 1267 منطقه 2 پسر دامغان روزانه
3472 1434 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3481 1440 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3600 1495 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3741 1553 منطقه 2 دختر ورامين روزانه
4137 1722 منطقه 2 دختر سمنان روزانه
4421 1866 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
4863 2054 منطقه 2 دختر چالوس روزانه
4930 2087 منطقه 2 دختر زنجان روزانه
4948 2094 منطقه 2 پسر بابل روزانه
5033 2131 منطقه 2 پسر چالوس روزانه
5049 2136 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
5067 2143 منطقه 2 دختر بهشهر روزانه
5142 2182 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر روزانه
5184 2198 منطقه 2 پسر آمل روزانه
5220 2208 منطقه 2 پسر كاشان روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
5371 2254 منطقه 2 پسر يزد روزانه
5385 2260 منطقه 2 دختر جويبار روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر بابل روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر قم روزانه
5446 2293 منطقه 2 دختر زنجان روزانه
5461 2302 منطقه 2 پسر تهران روزانه
5617 2371 منطقه 2 پسر ورامين روزانه
6354 2703 منطقه 2 دختر سمنان  محروم-بومي استان سمنان
7416 3167 منطقه 2 پسر اروميه شهریه پرداز
7729 3299 منطقه 2 پسر سمنان شهریه پرداز
7798 3334 منطقه 2 پسر سمنان شهریه پرداز
7888 3371 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
8234 3514 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
8420 3606 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
8957 3822 منطقه 2 پسر آمل روزانه
3666 1020 منطقه 3 پسر رباط كريم روزانه
5269 1502 منطقه 3 دختر خواف روزانه
6235 1771 منطقه 3 دختر هشتگرد روزانه
6418 1820 منطقه 3 دختر خدابنده روزانه
6445 1829 منطقه 3 پسر پاكدشت روزانه
8388 2413 منطقه 3 پسر دهدشت شهریه پرداز
10469 3032 منطقه 3 پسر ايوان غرب شهریه پرداز
10697 3105 منطقه 3 دختر دالاهو شهریه پرداز
11130 3240 منطقه 3 دختر ايلام شهریه پرداز
11274 3283 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
11417 3323 منطقه 3 دختر نقده شهریه پرداز
11417 3323 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
11446 3332 منطقه 3 پسر سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5879 1706 منطقه 1 پسر تهران روزانه
5936 1727 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
6170 1795 منطقه 1 دختر تبريز روزانه
6667 1932 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
6711 1944 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
6727 1950 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6727 1950 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
6887 2000 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
7549 2171 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8849 2510 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9500 2704 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9602 2740 منطقه 1 پسر تبريز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3316 1378 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
3693 1530 منطقه 2 پسر رودان روزانه
4775 2016 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
5516 2329 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
6377 2713 منطقه 2 پسر لاهيجان روزانه
6418 2729 منطقه 2 دختر سيرجان روزانه
6438 2736 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
6678 2855 منطقه 2 پسر بندر کنگ و چارک روزانه
6689 2861 منطقه 2 پسر اراك روزانه
6701 2866 منطقه 2 پسر آباده روزانه
6718 2874 منطقه 2 پسر رودسر روزانه
6761 2886 منطقه 2 پسر بوشهر روزانه
6768 2892 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
6887 2933 منطقه 2 پسر شاهين شهر روزانه
8681 3707 منطقه 2 دختر لاهيجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 3712 منطقه 2 دختر بندرعباس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 3712 منطقه 2 پسر كاشان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9438 4010 منطقه 2 دختر شهربابك شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9669 4111 منطقه 2 پسر كاشان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9669 4111 منطقه 2 دختر سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3733 1040 منطقه 3 دختر جيرفت روزانه
3960 1123 منطقه 3 پسر حاجي آباد روزانه
4370 1236 منطقه 3 پسر قلعه گنج روزانه
5246 1493 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک روزانه
6098 1727 منطقه 3 پسر فسا روزانه
6142 1741 منطقه 3 پسر زرين دشت روزانه
6162 1748 منطقه 3 پسر شيراز روزانه
6295 1784 منطقه 3 دختر گچساران روزانه
6316 1791 منطقه 3 دختر بندر خمير روزانه
6463 1834 منطقه 3 پسر ني ريز روزانه
6768 1916 منطقه 3 پسر گچساران روزانه
6790 1924 منطقه 3 دختر داراب روزانه
6868 1948 منطقه 3 دختر جهرم روزانه
6887 1954 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
6901 1958 منطقه 3 پسر بستك روزانه
8173 2348 منطقه 3 پسر فيروزآباد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8816 2550 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9089 2629 منطقه 3 پسر تهران شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9789 2829 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10164 2939 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10365 3002 منطقه 3 دختر فسا شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10459 3029 منطقه 3 پسر ني ريز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
16559 4907 منطقه 3 پسر بشاگرد  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
18821 5582 منطقه 3 پسر رودان محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6316 1841 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
5769 2457 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
5777 2461 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5995 2551 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
6887 2933 منطقه 2 پسر زنجان روزانه
6941 2953 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6964 2962 منطقه 2 پسر يزد روزانه
6986 2970 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
7057 3011 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
9074 3871 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9334 3965 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9401 3993 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9615 4086 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9669 4111 منطقه 2 دختر اهواز شهریه پرداز
9726 4129 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
3130 863 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
3227 899 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
4342 1227 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
5986 1696 منطقه 3 دختر دشت آزادگان روزانه
6201 1762 منطقه 3 پسر تهران روزانه
6576 1869 منطقه 3 دختر مياندوآب روزانه
6752 1912 منطقه 3 دختر بندر ديلم روزانه
6952 1974 منطقه 3 پسر ديواندره روزانه
6964 1978 منطقه 3 دختر ايذه روزانه
6986 1989 منطقه 3 پسر دهدشت روزانه
10108 2926 منطقه 3 دختر اميديه شهریه پرداز
10365 3002 منطقه 3 دختر گچساران شهریه پرداز
15644 4631 منطقه 3 دختر ايذه محروم-بومي خوزستان
16069 4753 منطقه 3 پسر شوش دانيال محروم-بومي خوزستان
16290 4828 منطقه 3 دختر اميديه محروم-بومي خوزستان
16430 4873 منطقه 3 پسر اهواز محروم-بومي خوزستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3565 1096 منطقه 1 مشهد روزانه
4292 1277 منطقه 1 مشهد روزانه
4383 1297 منطقه 1 مشهد روزانه
4956 1458 منطقه 1 مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 مشهد روزانه
5576 1632 منطقه 1 تبريز روزانه
5786 1678 منطقه 1 تهران روزانه
5839 1697 منطقه 1 تهران روزانه
7976 2293 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8212 2350 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8548 2423 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8681 2467 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8721 2471 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4606 1942 منطقه 2 نيشابور روزانه
4818 2033 منطقه 2 گرگان روزانه
4825 2036 منطقه 2 دامغان روزانه
4871 2056 منطقه 2 ساري روزانه
5025 2127 منطقه 2 گرگان روزانه
5108 2165 منطقه 2 بابل روزانه
5252 2216 منطقه 2 گرگان روزانه
5431 2284 منطقه 2 گرگان روزانه
5506 2324 منطقه 2 گرگان روزانه
5506 2324 منطقه 2 گرگان روزانه
5576 2354 منطقه 2 بابلسر روزانه
5584 2357 منطقه 2 تهران روزانه
5596 2363 منطقه 2 فريدون كنار روزانه
5630 2380 منطقه 2 كاشمر روزانه
5640 2385 منطقه 2 گرگان روزانه
5657 2396 منطقه 2 آمل روزانه
5667 2402 منطقه 2 ساري روزانه
5700 2418 منطقه 2 ماهدشت /مردآباد روزانه
5712 2425 منطقه 2 كرج روزانه
5745 2443 منطقه 2 شاهرود روزانه
5777 2461 منطقه 2 قم روزانه
5944 2528 منطقه 2 شاهرود روزانه
5995 2551 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
7146 3054 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
8221 3508 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
8326 3559 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
8368 3579 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
8590 3678 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8730 3731 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
6418 1820 منطقه 3 پاكدشت روزانه
6701 1894 منطقه 3 گلستان روزانه
9002 2608 منطقه 3 سرايان شهریه پرداز
11446 3332 منطقه 3 جاجرم شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
11493 3348 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
11507 3355 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
11518 3360 منطقه 3 نورآباد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5121 1501 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
5280 1551 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
5986 1743 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
7460 2142 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8721 2471 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
5936 2525 منطقه 2 لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
6876 2931 منطقه 2 بناب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8007 3428 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
8203 3500 منطقه 2 كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8234 3514 منطقه 2 خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8346 3569 منطقه 2 نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8598 3681 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8608 3683 منطقه 2 قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
9278 3946 منطقه 2 شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
9835 4178 منطقه 2 ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
11073 4703 منطقه 2 ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
3586 995 منطقه 3 رباط كريم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
4599 1297 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
7737 2204 منطقه 3 فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8247 2368 منطقه 3 رباط كريم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
8897 2577 منطقه 3 الشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8979 2600 منطقه 3 تربت جام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
9921 2869 منطقه 3 خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
11101 3233 منطقه 3 گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
11260 3278 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3703 1135 منطقه 1 شيراز روزانه
3778 1154 منطقه 1 شيراز روزانه
3864 1170 منطقه 1 شيراز روزانه
3960 1197 منطقه 1 شيراز روزانه
3968 1200 منطقه 1 شيراز روزانه
4051 1226 منطقه 1 شيراز روزانه
4161 1248 منطقه 1 شيراز روزانه
4631 1370 منطقه 1 شيراز روزانه
4749 1402 منطقه 1 شيراز روزانه
4783 1410 منطقه 1 شيراز روزانه
4854 1431 منطقه 1 جهرم روزانه
4899 1442 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
4972 1463 منطقه 1 شيراز روزانه
5454 1600 منطقه 1 شيراز روزانه
5676 1654 منطقه 1 شيراز روزانه
5700 1659 منطقه 1 شيراز روزانه
5889 1710 منطقه 1 اصفهان روزانه
6055 1762 منطقه 1 شيراز روزانه
6106 1779 منطقه 1 شيراز روزانه
6310 1838 منطقه 1 شيراز روزانه
6316 1841 منطقه 1 شيراز روزانه
6354 1852 منطقه 1 شيراز روزانه
6377 1857 منطقه 1 شيراز روزانه
6429 1874 منطقه 1 شيراز روزانه
6701 1941 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7098 2051 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7535 2167 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7729 2229 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7823 2255 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7976 2293 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
6394 2718 منطقه 2 تهران روزانه
7022 2988 منطقه 2 دزفول شهریه پرداز
9535 4048 منطقه 2 قم شهریه پرداز
3686 1027 منطقه 3 جهرم روزانه
4557 1285 منطقه 3 جهرم روزانه
5227 1484 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
5252 1496 منطقه 3 جهرم روزانه
5569 1588 منطقه 3 فسا روزانه
5667 1614 منطقه 3 مرودشت روزانه
6036 1709 منطقه 3 بوانات /سوريان روزانه
6119 1733 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
6130 1737 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
6227 1769 منطقه 3 مرودشت روزانه
6347 1798 منطقه 3 شيراز روزانه
6487 1843 منطقه 3 جهرم روزانه
7345 2097 منطقه 3 جهرم شهریه پرداز
9602 2782 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
9976 2888 منطقه 3 جهرم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3998 1657 منطقه 2 بابل روزانه
5667 2402 منطقه 2 اهواز روزانه
5769 2457 منطقه 2 دزفول روزانه
6277 2667 منطقه 2 اراك روزانه
6487 2759 منطقه 2 دزفول روزانه
6587 2807 منطقه 2 نهاوند روزانه
6656 2842 منطقه 2 اهواز روزانه
6917 2943 منطقه 2 سنندج روزانه
6929 2948 منطقه 2 اراك روزانه
6929 2948 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
8092 3458 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
8989 3837 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
9486 4025 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
9500 4032 منطقه 2 دزفول شهریه پرداز
10560 4487 منطقه 2 اهواز محروم بومی استان
10859 4606 منطقه 2 اهواز محروم بومی استان
13850 5860 منطقه 2 دزفول محروم بومی استان
5059 1433 منطقه 3 ماه شهر روزانه
6153 1745 منطقه 3 شوشتر روزانه
6701 1894 منطقه 3 بوكان روزانه
6876 1950 منطقه 3 رامهرمز روزانه
10108 2926 منطقه 3 هنديجان شهریه پرداز
13817 4086 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
14601 4318 منطقه 3 شوشتر محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6340 1848 منطقه 1 شاهين شهر روزانه
6438 1877 منطقه 1 مشهد روزانه
8806 2496 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8826 2504 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9017 2561 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
9226 2614 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9250 2624 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
4376 1843 منطقه 2 ميبد روزانه
5487 2312 منطقه 2 كرمان روزانه
5516 2329 منطقه 2 كرمان روزانه
5596 2363 منطقه 2 كرمان روزانه
5630 2380 منطقه 2 يزد روزانه
5817 2479 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5863 2495 منطقه 2 كرمان روزانه
5954 2534 منطقه 2 سيرجان روزانه
5974 2545 منطقه 2 ميبد روزانه
6010 2559 منطقه 2 يزد روزانه
6029 2567 منطقه 2 كرمان روزانه
6087 2592 منطقه 2 يزد روزانه
6153 2617 منطقه 2 ميبد روزانه
6304 2680 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6385 2715 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6407 2724 منطقه 2 كاشان روزانه
6454 2744 منطقه 2 بهشهر روزانه
6615 2822 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6667 2849 منطقه 2 اردكان روزانه
6761 2886 منطقه 2 گرگان روزانه
9215 3927 منطقه 2 سيرجان شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
5569 1588 منطقه 3 زرند روزانه
6596 1872 منطقه 3 ياسوج روزانه
6633 1879 منطقه 3 گرگان روزانه
7377 2106 منطقه 3 كوهبنان روزانه
7814 2226 منطقه 3 زرند روزانه
8478 2443 منطقه 3 بردسير روزانه
8485 2446 منطقه 3 انار روزانه
9150 2650 منطقه 3 جيرفت روزانه
9894 2863 منطقه 3 زرند روزانه
10435 3024 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
10827 3147 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
11016 3206 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6331 1846 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
6822 1975 منطقه 1 پسر تهران روزانه
7022 2035 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7859 2265 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
4766 2011 منطقه 2 دختر نيشابور روزانه
6098 2596 منطقه 2 دختر شاهرود روزانه
6170 2625 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6310 2683 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
6454 2744 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6463 2748 منطقه 2 پسر سبزوار روزانه
6487 2759 منطقه 2 پسر آمل روزانه
6513 2771 منطقه 2 پسر بجنورد روزانه
6541 2784 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
6615 2822 منطقه 2 دختر قم روزانه
6656 2842 منطقه 2 پسر بابل روزانه
6678 2855 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6802 2907 منطقه 2 پسر قوچان روزانه
6822 2913 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
8289 3540 منطقه 2 دختر كاشمر شهریه پرداز
8706 3719 منطقه 2 دختر گناباد شهریه پرداز
8862 3786 منطقه 2 پسر كاشمر شهریه پرداز
9278 3946 منطقه 2 دختر اراك شهریه پرداز
9438 4010 منطقه 2 دختر نيشابور شهریه پرداز
4656 1315 منطقه 3 پسر مشكين شهر شهریه پرداز
6513 1851 منطقه 3 دختر قائن روزانه
6790 1924 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
7315 2089 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
7615 2171 منطقه 3 پسر خواف روزانه
7660 2183 منطقه 3 پسر بجستان روزانه
8346 2404 منطقه 3 دختر لردگان روزانه
10871 3160 منطقه 3 دختر اسفراين شهریه پرداز
11691 3408 منطقه 3 پسر آبدانان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5196 1525 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7481 2150 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
4991 2112 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5649 2391 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5667 2402 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5965 2541 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
6022 2565 منطقه 2 پسر صومعه سرا شهریه پرداز
6331 2692 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
6331 2692 منطقه 2 دختر لاهيجان شهریه پرداز
6596 2813 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6718 2874 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6822 2913 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6952 2956 منطقه 2 پسر لاهيجان شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 پسر لاهيجان شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 دختر لاهيجان شهریه پرداز
7431 3175 منطقه 2 دختر آمل شهریه پرداز
4759 1347 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
5755 1636 منطقه 3 پسر آستارا شهریه پرداز
6625 1876 منطقه 3 پسر خلخال شهریه پرداز
7146 2030 منطقه 3 پسر آستارا شهریه پرداز
7368 2103 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
8317 2393 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
8356 2406 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7561 2176 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
7919 2282 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8007 2303 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
8022 2307 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5700 2418 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
6868 2929 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7512 3205 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7561 3228 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7626 3251 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7868 3362 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
7888 3371 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7963 3409 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
10379 3007 منطقه 3 تنكابن شهریه پرداز
10483 3038 منطقه 3 صومعه سرا شهریه پرداز
10637 3085 منطقه 3 تالش شهریه پرداز
10896 3169 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7493 2154 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
7788 2242 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
7859 2265 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8120 2333 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
5712 2425 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8092 3458 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8631 3690 منطقه 2 اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8668 3701 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8691 3712 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8849 3782 منطقه 2 اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
11543 3366