مهندسی کشاورزی:

کشور ایران دارای پتانسیل بسیار بالا در امور کشاورزی میباشد.

کشاورزی یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور می باشد که برای رشد و ارتقاء هرچه بیشتر آن باید از کشاورزی سنتی دور شویم و با استفاده از دانش کشاورزی،به کشاورزی مکانیزه نزدیک شویم.با رونق کشاورزی در داخل ایران و برطرف کردن نیاز مصرف کنندگان از واردات نیز جلوگیری خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی دارای ۱۰ گرایش زیر میباشد:

۱-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

۲-مهندسی منابع آب

۳-مهندسی مکانیک بیوسیستم

۴-مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

۵-مهندسی باغبانی

۶-مهندسی گیاه پزشکی

۷-مهندسی علوم خاک

۸-ترویج و آموزش کشاورزی

۹-مهندسی علوم دامی

۱۰-مهندسی منابع طبیعی

 

این رشته برای داوطلبین ریاضی در سه گرایش زیر ارائه میشود:

۱-اقتصاد کشاورزی

۲-آبیاری

۳-ماشین های کشاورزی

 

۱- گرایش اقتصاد کشاورزی:

هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که با اعمال مسائل اقتصادی در بخش کشاورزی و با استفاده از منابع موجود مانند:آب،کود،زمین،بذر،نیروی انسانی به بیشترین سود و حداکثر محصول برسند.

 

دروس تخصصی این گرایش عبارت است از:

بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌، اقتصاد ریاضی‌، اقتصادسنجی‌ ،مدیریت‌ مزرعه‌ ، اقتصاد منابع‌ طبیعی‌ ، تهیه‌ و ارزیابی‌ طرح‌های‌ کشاورزی‌ ، روش‌ تحقیق‌ ، اقتصاد توسعه‌ و سیاست‌ کشاورزی‌، حسابداری‌، اقتصاد تولید.

 

۲- گرایش آبیاری:

دانشجویان این گرایش طریقه ی استفاده ی صحیح آب در کشاورزی را می آموزند.مهندسین در این گرایش در مورد چگونگی آبرسانی توسط کانال ها و لوله های انتقال آب از چشمه تا زمین را مورد بررسی قرارمیدهند تا تامین منابع کشاورزی از نظر آب با مشکلی مواجه نباشد.یک مهندس آب باید به طور کامل با آب و ویژگی های آن،طریقه ی استحصال آب،چگونگی انتقال آب به محل مصرف و طریقه مصرف آب آشنا باشد.

 

دروس تخصصی این رشته عبارتند از:

استاتیک‌، مقاومت‌ مصالح‌ ، هیدرولیک‌ ، نقشه‌برداری‌ ، طراحی‌ سیستم‌های‌ آبیاری‌ ، اصول‌ زهکشی‌ ، هیدرولوژی‌ آب‌های‌ سطحی‌ ، آب‌های‌ زیرزمینی‌، مهندسی‌ زهکشی‌ ، پمپاژ و ایستگاه‌های‌ پمپاژ، تأمین‌ آب‌ شرب‌ روستاها، مصالح‌ و روش‌های‌ ساختمانی‌، هیدرولیک‌ انهار، طراحی‌ ساختمان‌های‌ انتقال‌ آب‌، حفاظت‌ آب‌ و خاک‌ ، اقتصاد مهندسی‌

 

۳-گرایش ماشین های کشاورزی

کاربرد مهندسی مکانیک در کشاورزی را مهندسی ماشین های کشاورزی می گویند.

هدف این رشته پرورش کارشناسانی است که در زمینه های کاربرد، نگهداری،تعمیر و ترویج ماشین های کشاورزی ،برنامه ریزی منطقه ای،مکانیزاسیون کشاورزی و … فعالیت نمایند.

 

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

استاتیک‌، مقاومت‌ مصالح‌، دینامیک‌، مکانیک‌ سیالات‌، ترمودینامیک‌، نقشه‌کشی‌ صنعتی‌، طراحی‌ اجزای‌ ماشین‌، مواد ساختمانی‌ ادوات‌ کشاورزی‌، تکنولوژی‌ موتور، شناخت‌ و کاربرد تراکتور، ماشین‌های‌ کشاورزی‌ ، برق‌ و الکتریسیته‌.