هر آنچه که نیاز است در رابطه با رشته ی مجسمه سازی بدانید:

رشته مجسمه سازی به عنوان یکی از رشته های های گروه آزمایشی هنر ارائه میشود.

مجسمه را میتوان به عنوان شیئی که قسمتی از فضا را اشعال کرده و مکانی را به خود اختصاص داده معرفی کرد.دانش جویان رشته ی مجسمه سازی در ابتدای کار مبانی عمومی را مطالعه میکنند و در ادامه به مطالعه ی دروس تخصصی خواهند پرداخت.دانشجویان این رشته در ابتدا الفبای حجم و مجسمه سازی را می آموزند و در مرحله ی بعد به شناخت طبیعت میپردازند و در می یابند که چگونه از طبیعت برای ساختن مجسمه الهام گیرند،در ادامه باید از طبیعت عبور کنند و به پالایش آن مشغول شوند و در نهایت ترکیب میکنند و ماده ی جدید را به دست خواهند آورد.

علاقه مندان به این رشته باید توجه داشته باشند که برای ورود به این رشته آنها باید عاشق وسایل مجسمه سازی باشند و یا به طور مثال با دیدن مجسمه به وجد آیند و از این رشته لذت ببرند همچنین علاقه مندان به این رشته نیاز دارند تا هنر طراحی را نیز به خوبی فرا گرفته باشند.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

 دروس‌ پایه‌:
مبانی‌ هنرهای‌ تجسمی‌ ، طراحی‌ پایه‌ ، هندسه‌ ، کارگاه‌ چاپ‌های‌ دستی‌، کارگاه‌ نقاشی‌ عمومی‌ ، کارگاه‌ مواد و روش‌های‌ ساخت‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و نقد آثار هنری‌ ، هنر و تمدن‌ اسلامی‌ ، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌ ، آشنایی‌ با موزه‌ها، تاریخ‌ عمومی‌ حجم‌سازی‌ ، آشنایی‌ با هنرهای‌ سنتی‌ .

دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌:
نقش‌ برجسته‌، کارگاه‌ مجسمه‌سازی‌ تخصصی‌ ، فرم‌ و فضا ، رابطه‌ مجسمه‌سازی‌ با محیط‌ ، کارگاه‌ مجسمه‌سازی‌ عمومی‌ ، آشنایی‌ با فنون‌ قالبگیری‌، کارگاه‌ طراحی‌ تخصصی‌ ، کارگاه‌ برنزریزی‌ ، کارگاه‌ سرامیک‌ ، آشنایی‌ با طرح‌ و ساخت‌ سکه‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و نقد آثار مجسمه‌سازی‌، طرح‌ جامع‌ مجسمه‌سازی‌ ، عکاسی‌ ، کارگاه‌ ارتباط‌ تصویری‌ ، پروژه‌