هر آنچه که نیاز است در مورد رشته مدیریت بازرگانی بدانید:

رشته ی مدیریت بازرگانی را باید یکی از قدیمی ترین رشته های مدیریت دانست.مدیریت بازرگانی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری به شمار می رود.

اگر قرار است مدیریت بازرگانی را به عنوان رشته ی تحصیلی خود انتخاب کنید باید بدانید که شما قرار است بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده بگیرید پس شما باید در راستای جذب مشتریان،معرفی صحیح محصولات و یا خدمات شرکت تلاش کنید.در حالت کلی میتوان گفت تمامی در تمامی سود ها و زیان های یک شرکت مدیر بازرگانی نقش اساسی دارد.

هدف این رشته ی دانشگاهی:

۱- دانشجویان با وظایف اصلی و اساسی سازمان های بازرگانی به طور دقیق آشنا خواهند شد.

۲-افزایش توانایی دانشجو در شناخت مسائلی که مربوط به مدیریت است.

۳-جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که مربوط به هر یک از این مسائل میباشد.

۴-راه حل های مربوط به هر مسئله را ارزیابی نموده و در آخر وظیفه ی تصمیم گیری و اجرای تصمیمات گرفته شده.

رشته ی مدیریت بازرگانی دارای گرایش های مختلفی میباشد مانند:

۱-بازاریابی

۲-سیاستگذاری(استراتژیک)

۳-بازاریابی بین المللی

۴-تحول سازمانی

۵-مالی

۶-بیمه

۷-بازرگانی بین الملل و …

برای آشنایی بیشتر با رشته ی مدیریت بازرگانی دروس دانشگاهی این رشته را به شما معرفی خواهیم کرد:

۱-مدیریت‌ استراتژیک‌ ،۲- حقوق‌ بازرگانی‌،۳- حسابرسی‌،۴- مدیریت‌ تولید،۵- مدیریت‌ مالی‌،۶- توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌ ،۷-زبان تخصصی ،۸- روانشناسی‌ کار،۹- حسابداری‌ صنعتی‌،۱۰- بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار،۱۱- تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌،۱۲- سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌ ،۱۳- بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ،۱۴- بازاریابی‌ بین‌الملل‌،۱۵- پول‌ و ارز و بانکداری‌،۱۶- سیاست‌ پولی‌ و مالی‌،۱۷- سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ توزیع‌،۱۸- حقوق‌ بازرگانی‌ بین‌الملل ‌،۱۹- تحقیقات‌ بازاریابی‌،۲۰- روابط‌ صنعتی‌،۲۱- سمینار در مسایل‌ مالی‌،۲۲- سمینار در مسایل‌ بازاریابی‌،۲۳- بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان

فارغ التحصیلان رشته ی مدیریت بازرگانی در صورتی که به مباحث گوناگون بازار و مباحث تدوین استراتژی های سازمانی تسلط کافی داشته باشند و هم چنین مشتریان و چگونگی ارتباط با آنها را به خوبی یاد بگیرند و فرایند های فروش را نیز بشناسند میتوانند در واحد های بازرگانی سازمان ها استخدام شده و فعالیت نمایند.هم چنین دانشجویان این رشته شانس زیادی در زمینه ایجاد کسب و کار و کارآفینی دارند.