برای انجام آزمون به موارد زیر توجه کنید.

  • هر آن چه که امروز هستید را به عنوان پاسخ در نظر بگیرید (از آن چه که بودید یا دوست دارید باشید، صرف نظر کنید)
  • به سوالات با دقت پاسخ دهید.
  • با مشورت دیگران به سوالات پاسخ ندهید.
  • این آزمون نهایتا 30 دقیقه زمان نیاز دارد. اما اگر طولانی تر شد، حوصله به خرج دهید.
  • از نتایج این تست برای انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر و… استفاده می شود.
  • این تست در سایت مکتب آروین رایگان است. برای برگزاری و تصحیح در دفاتر روانشناسی و مشاوره بالای 200 هزار تومان دریافت می شود. بنابراین به علت رایگان بودن به آن کم توجه نباشید.
  • این تست را به فرزندان، همسر، دوستان و اقوام خود معرفی کنید تا روابط اصولی تری با هم داشته باشند.
1.آیا شناختن شما

1 از 87