هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی میکروبیولوژی بدانید:

رشته ی میکروبیولوژی رابا زیست سلولی مولکولی اشتباه نگیرید زیرا عده ای به غلت عدم کافی این دو را یکی می نامند در ورتی که این دو رشته متفاوت از یکدیگر میباشند.

هدف رشته ی میکروبیولوژی شناسایی جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنها میباشد.

رشته ی میکروبیولوژی در سه گرایش زیر ارائه میشود:

۱-میکروبیولوژی پزشکی

۲-میکروبیولوژی غذایی

۳-میکروبیولوژی صنعتی

هدف گرایش میکروبیولوژی پزشکی بررسی و تحلیل میکروب های بیماری زا برای انسان میباشد و در گرایش میکروبیولوژی غذایی کارشناسان وظیفه ی تولید مواد غذایی به کمک میکروبها را به عهده دارند و هم چنین متخصصین گرایش میکروبیولوژی صنعتی وظیفه دارند تا از میکروب های مفید استفاده نمایند و در تولید مواد صنعتی مانند کودها،اسیدها و …،شناسایی آفات گیاهی و چگونگی مقابله با آنها،رفع آلودگی های محیط زیست و …تلاش نمایند.

رشته ی میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی حدودا دارای ۱۳۵ واحد درسی میباشد که برای آشنایی بییشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

دروس عمومی:

مبانی نظری اسلام – اخلاق اسلامی – انقلاب اسلامی – تاریخ و تمدن اسلامی – آشنایی با منابع اسلامی – ادبیات فارسی – زبان عمومی – تربیت بدنی ۱ و ۲

دروس تخصصی:

میکروبیولوژی محیطی و آزمایشگاه-باکتری شناسی۲ و آزمایشگاه-قارچ شناسی و آزمایشگاه-میکروبیولوژی صنعتی و آزمایشگاه-بیوشیمی فیزیک-مبانی فیزیولوژی گیاهی و آزمایشگاه-ایمونولوژی و آزمایشگاه-تکامل-ژنتیک ۲ و آزمایشگاه-میکروبیولوژی ۱ و آزمایشگاه-بیوفیزیک-شیمی عمومی و آزمایشگاه-زیست گیاهی و آزمایشگاه-فیزیک و آزمایشگاه-بیوشیمی۲ و آزمایشگاه-زیست شناسی جانوری و آزمایشگاه-زبان تخصصی-باکتری شناسی و آزمایشگاه-میکروبیولوژی غذایی و آزمایشگاه-پروتوزئولوژی-دروس اختیاری-زیست شناسی مولکولی-ویروس شناسی-زیست شناسی پرتوی-ژنتیک ۱ و آزمایشگاه-مبانی فیزولوژی جانوری و آزمایشگاه-میکروبیولوژی۲ و آزمایشگاه-اکولوژی عمومی-ریاضی عمومی-شیمی آلی و آزمایشگاه-بیوشمی۱ و آزمایشگاه-آمار زیستی-زیست شناسی سلولی و آزمایشگاه

همانطور که مطالعه کردید اکثر درس های این رشته دارای آزمایشگاه میباشد و اگر خواهان انتخاب این رشته هستید باید به انجام کارهای آزمایشی علاقه مند باشید و از گذراندن وقت خود در آزمایشگاه احساس رضایت کنید.زیرا دروس عملی برای ورود به بازار کار کمک به سزایی به دانشجویان این رشته میکند.

در حال حاضر امکان تحصیل تا مقطع دکترا در این رشته وجود دارد.

 
 

 
 

ارسال دیدگاه