استادسیدی دبیر برتر فیزیک در مدارس برتر تهران و شهرستان آموزشگاه های آیندگان، مدرسان و دبیرستان های علامه طباطبایی و علامه حلی

سرگروه فیزیک انتشارات مکتب آروین

گوشه‌ای از تالیفات استاد

کتاب فیزیک انتشارات مبتکران

سری کتاب‌های آیندگان، قلم‌چی و ….

سوابق تدریس

مدارس علامه‌طباطبایی، علامه حلی، فدک و ….

مدرس فیلم‌های آموزش فیزیک پایه تا کنکور

دانلود پاسخ تشریحی امتحان نهایی

دانلود رایگان

سوالات احتمالی فیزیک سال دوازدهم-رشته ریاضی-قسمت 1

سوالات احتمالی فیزیک سال دوازدهم-رشته ریاضی-قسمت 2

سوالات احتمالی فیزیک سال دوازدهم-رشته تجربی-قسمت 1

سوالات احتمالی فیزیک سال دوازدهم-رشته تجربی-قسمت 2