رشته پرستاری یکی از رشته‌های پر متقاضی در گروه آزمایشی تجربی است. بسیاری از داوطلبان کنکور بعد از رشته های دندان، دارو و پزشکی رشته پرستاری را در اولویت بعد قرار میدهند. با توجه به این که ظرفیت رشته پرستاری از اغلب رشته‌های پیراپزشکی بیشتر است، تعداد زیادی از داوطلبان تجربی در این رشته پذیرفته خواهند شد. در این قسمت رتبه قبولی پرستاری در تمام رشته محل های کنکور سراسری برای شما عزیزان گردآوری شده است.

یادمان باشد رتبه های سال قبل فقط می‌تواند چراغ راه انتخاب رشته در سال های بعد باشد؛ به علت تغییر در ظرفیت رشته پرستاری و دیگر رشته های پزشکی و پیرا پزشکی، انتخاب رشته دستی با مشاور انتخاب رشته حرفه ای میتواند، با رتبه های بدتر در رشته محل های بهتر نسبت به سال قبل قبول شوید.

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسری در این قسمت بارگذاری شده است. برای مطالعه مقاله معرفی رشته پرستاری از سیر تا پیاز روی کلمه “معرفی رشته پرستاری” کلیک کنید. همچنین رتبه قبولی در رشته پرستاری در سال 1399 و همچنین رتبه قبولی در رشته پرستاری سال 1398 را با کلیک روی آنها ببینید.

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟

چگونگی و آموزش انتخاب رشته کنکور 1400 انتخاب رشته کنکور

رتبه قبولی در رشته پرستاری کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4759 1404 منطقه 1 تهران روزانه
12091 3406 منطقه 1 تهران روزانه
12501 3518 منطقه 1 تبريز روزانه
15988 4437 منطقه 1 تهران روزانه
16801 4673 منطقه 1 تهران روزانه
17107 4774 منطقه 1 تهران روزانه
17548 4897 منطقه 1 تهران روزانه
19483 5392 منطقه 1 تهران روزانه
20180 5576 منطقه 1 مهاباد روزانه
20534 5676 منطقه 1 تهران روزانه
20905 5783 منطقه 1 تهران روزانه
12532 5311 منطقه 2 سنندج روزانه
12730 5403 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
12750 5412 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
12936 5482 منطقه 2 تهران روزانه
12995 5511 منطقه 2 يزد روزانه
13254 5617 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
13484 5702 منطقه 2 تهران روزانه
17090 7279 منطقه 2 باغستان روزانه
23363 9927 منطقه 2 كرج روزانه
11355 3307 منطقه 3 ملكان روزانه
11873 3474 منطقه 3 شهر قدس روزانه
12639 3729 منطقه 3 كوهدشت روزانه
13497 3990 منطقه 3 بيجار روزانه
17606 5198 منطقه 3 فرديس روزانه
21899 6557 منطقه 3 شهر قدس روزانه
23127 6937 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8092 2326 منطقه 1 تهران روزانه
9569 2724 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
12856 3606 منطقه 1 تهران روزانه
14543 4057 منطقه 1 تهران روزانه
14581 4065 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15134 4206 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
18202 5045 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5817 2479 منطقه 2 رودهن روزانه
7952 3402 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
9181 3909 منطقه 2 قم روزانه
9401 3993 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
10608 4504 منطقه 2 نهاوند روزانه
10674 4533 منطقه 2 يزد روزانه
10773 4574 منطقه 2 جويبار روزانه
10932 4637 منطقه 2 يزد روزانه
11190 4756 منطقه 2 نائين روزانه
11190 4756 منطقه 2 تهران روزانه
11462 4872 منطقه 2 شاهرود روزانه
11605 4926 منطقه 2 سبزوار روزانه
11732 4979 منطقه 2 اميركلا روزانه
12012 5091 منطقه 2 ورامين روزانه
12077 5123 منطقه 2 تهران روزانه
12181 5169 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
14134 5987 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
14658 6238 منطقه 2 تهران روزانه
14931 6355 منطقه 2 شهريار روزانه
15644 6666 منطقه 2 اصفهان شهریه پرداز
16357 6973 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
17256 7356 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
17784 7586 منطقه 2 سيرجان شهریه پرداز
17797 7593 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
19974 8502 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
7129 2025 منطقه 3 گچساران روزانه
8668 2503 منطقه 3 كلاله روزانه
10097 2922 منطقه 3 قروه روزانه
10379 3007 منطقه 3 يزد روزانه
13883 4105 منطقه 3 نظرآباد روزانه
14122 4176 منطقه 3 هشتگرد روزانه
14838 4392 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
15083 4474 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
15100 4479 منطقه 3 شهر قدس روزانه
15658 4635 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
15822 4685 منطقه 3 لردگان شهریه پرداز
17090 5043 منطقه 3 قرچك روزانه
17124 5055 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
18050 5334 منطقه 3 شوشتر شهریه پرداز
18141 5359 منطقه 3 شهر قدس شهریه پرداز
19974 5956 منطقه 3 نظرآباد روزانه
22889 6856 منطقه 3 كرج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9129 2595 منطقه 1 شيراز روزانه
12195 3431 منطقه 1 شيراز روزانه
12624 3547 منطقه 1 شيراز روزانه
12769 3576 منطقه 1 شيراز روزانه
13066 3659 منطقه 1 شيراز روزانه
13351 3750 منطقه 1 شيراز روزانه
13850 3894 منطقه 1 شيراز روزانه
15936 4421 منطقه 1 شيراز روزانه
17238 4799 منطقه 1 شيراز روزانه
19136 5298 منطقه 1 شيراز روزانه
20611 5697 منطقه 1 شيراز روزانه
13522 5720 منطقه 2 كرمان روزانه
13948 5909 منطقه 2 سيرجان روزانه
14345 6089 منطقه 2 سيرجان روزانه
16206 6912 منطقه 2 تهران روزانه
6929 1965 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
11289 3289 منطقه 3 جهرم روزانه
12252 3605 منطقه 3 فسا روزانه
12639 3729 منطقه 3 جهرم روزانه
13835 4092 منطقه 3 مرودشت روزانه
14635 4330 منطقه 3 ابركوه روزانه
15006 4443 منطقه 3 فسا روزانه
17400 5130 منطقه 3 جهرم روزانه
17528 5170 منطقه 3 فراشبند روزانه
19554 5807 منطقه 3 مرودشت روزانه
19783 5889 منطقه 3 ني ريز روزانه
21700 6495 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
21744 6516 منطقه 3 كوار روزانه
22811 6835 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
22867 6850 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8620 2445 منطقه 1 مشهد روزانه
9031 2566 منطقه 1 مشهد روزانه
11888 3368 منطقه 1 مشهد روزانه
12155 3419 منطقه 1 مشهد روزانه
12208 3435 منطقه 1 تهران روزانه
12580 3534 منطقه 1 مشهد روزانه
12607 3544 منطقه 1 مشهد روزانه
13130 3681 منطقه 1 مشهد روزانه
13365 3757 منطقه 1 مشهد روزانه
13394 3771 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
14386 4018 منطقه 1 مشهد روزانه
14961 4159 منطقه 1 مشهد روزانه
16234 4501 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16472 4565 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16559 4592 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
17710 4934 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11985 5077 منطقه 2 بيرجند روزانه
12856 5454 منطقه 2 نيشابور روزانه
13336 5649 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
13626 5771 منطقه 2 بجنورد روزانه
14805 6296 منطقه 2 كرمان روزانه
13440 3970 منطقه 3 فردوس روزانه
13522 3997 منطقه 3 تربت جام روزانه
13895 4109 منطقه 3 بشرويه روزانه
13980 4133 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
14914 4414 منطقه 3 فارسان روزانه
15441 4570 منطقه 3 خواف روزانه
18459 5480 منطقه 3 طبس شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11572 3286 منطقه 1 تهران روزانه
11873 3364 منطقه 1 تهران روزانه
11946 3377 منطقه 1 شيراز روزانه
12264 3449 منطقه 1 تبريز روزانه
13013 3646 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
13835 3889 منطقه 1 تهران روزانه
13835 3889 منطقه 1 تهران روزانه
14746 4110 منطقه 1 تهران روزانه
15282 4245 منطقه 1 تهران روزانه
16187 4492 منطقه 1 تهران روزانه
16581 4600 منطقه 1 كرج روزانه
16866 4697 منطقه 1 تهران روزانه
17090 4769 منطقه 1 تهران روزانه
18754 5205 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19507 5400 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19823 5477 منطقه 1 تهران روزانه
20101 5549 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
20120 5557 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
20975 5801 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
21279 5870 منطقه 1 تهرانسر شهریه پرداز
23428 6454 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8968 3828 منطقه 2 سبزوار روزانه
10951 4648 منطقه 2 قم روزانه
11101 4714 منطقه 2 قزوين روزانه
11478 4878 منطقه 2 تهران روزانه
11618 4933 منطقه 2 ساري روزانه
11931 5060 منطقه 2 قم روزانه
12142 5154 منطقه 2 قائم شهر روزانه
12275 5206 منطقه 2 هفشجان روزانه
12275 5206 منطقه 2 قوچان روزانه
12368 5247 منطقه 2 ورامين روزانه
12484 5293 منطقه 2 قزوين روزانه
12501 5299 منطقه 2 خرم آباد روزانه
12566 5328 منطقه 2 خرم آباد روزانه
12654 5369 منطقه 2 كاشمر روزانه
12654 5369 منطقه 2 سنندج روزانه
12714 5398 منطقه 2 همدان روزانه
12921 5477 منطقه 2 فرديس روزانه
13013 5521 منطقه 2 شهريار روزانه
14988 6384 منطقه 2 شهريار روزانه
15658 6672 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
15949 6806 منطقه 2 كرج روزانه
16772 7146 منطقه 2 ورامين روزانه
17979 7669 منطقه 2 كرج روزانه
19424 8282 منطقه 2 خرمدره شهریه پرداز
19744 8410 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
19744 8410 منطقه 2 كرج روزانه
20556 8727 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
20742 8806 منطقه 2 تربت حيدريه شهریه پرداز
20859 8855 منطقه 2 ميبد شهریه پرداز
23006 9767 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
23146 9839 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
11493 3348 منطقه 3 مريوان روزانه
12469 3673 منطقه 3 آذرشهر روزانه
15786 4672 منطقه 3 بافت شهریه پرداز
16637 4927 منطقه 3 كرج روزانه
16697 4946 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
16832 4983 منطقه 3 شهر قدس روزانه
18699 5542 منطقه 3 ماكو شهریه پرداز
18718 5548 منطقه 3 هشتگرد روزانه
20200 6024 منطقه 3 شهرجديد پرند روزانه
21315 6377 منطقه 3 ملارد روزانه
22573 6750 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
23850 7138 منطقه 3 كوهدشت شهریه پرداز
24519 7357 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
25384 7616 منطقه 3 تايباد شهریه پرداز
26916 8155 منطقه 3 شيروان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14543 4057 منطقه 1 شيراز روزانه
16411 4549 منطقه 1 اصفهان روزانه
19930 5505 منطقه 1 شيراز روزانه
34531 9239 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
37024 9876 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9031 3852 منطقه 2 يزد روزانه
13626 5771 منطقه 2 يزد روزانه
15675 6679 منطقه 2 يزد روزانه
16171 6897 منطقه 2 ميبد روزانه
17425 7425 منطقه 2 اردكان روزانه
17447 7431 منطقه 2 يزد روزانه
18097 7730 منطقه 2 رفسنجان روزانه
19445 8290 منطقه 2 يزد روزانه
19991 8510 منطقه 2 يزد روزانه
20425 8675 منطقه 2 شهرضا روزانه
21216 9009 منطقه 2 يزد روزانه
21253 9030 منطقه 2 يزد روزانه
21575 9176 منطقه 2 زارچ روزانه
22756 9671 منطقه 2 يزد روزانه
24409 10392 منطقه 2 يزد روزانه
24449 10409 منطقه 2 يزد روزانه
25237 10754 منطقه 2 يزد روزانه
25681 10943 منطقه 2 يزد روزانه
26411 11245 منطقه 2 يزد روزانه
26411 11245 منطقه 2 ميبد روزانه
27054 11506 منطقه 2 يزد روزانه
30406 12884 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
30511 12933 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
31707 13457 منطقه 2 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
33188 14071 منطقه 2 اردكان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
34659 14662 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
34748 14705 منطقه 2 گرگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
35240 14917 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
35631 15090 منطقه 2 آران و بيدگل  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
14212 4211 منطقه 3 طبس روزانه
18841 5591 منطقه 3 تهران روزانه
18899 5612 منطقه 3 پلدختر روزانه
19876 5919 منطقه 3 ميبد روزانه
24615 7390 منطقه 3 مهريز روزانه
24840 7451 منطقه 3 خاتم روزانه
30109 9194 منطقه 3 ياسوج  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
37343 11603 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
39980 12509 منطقه 3 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
41473 13025 منطقه 3 لردگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
42187 13282 منطقه 3 ابركوه  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9773 4152 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
11417 4852 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
11791 5009 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
14345 6089 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
15063 6414 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
16307 6956 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
17447 7431 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
17512 7457 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18380 7835 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18584 7919 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19052 8118 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19183 8180 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
24449 10409 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
27442 11654 منطقه 2 خرم آباد شهریه پرداز
31053 13167 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
33081 14026 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
33218 14085 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
10011 2896 منطقه 3 روانسر روزانه
11618 3385 منطقه 3 كنگاور روزانه
11827 3455 منطقه 3 ايلام روزانه
13098 3873 منطقه 3 هرسين روزانه
13304 3932 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
15491 4581 منطقه 3 نورآباد روزانه
17865 5271 منطقه 3 هرسين روزانه
19097 5672 منطقه 3 گيلانغرب روزانه
19317 5727 منطقه 3 هرسين روزانه
19858 5914 منطقه 3 تهران روزانه
25403 7625 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
29284 8919 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23198 6382 منطقه 1 شيراز روزانه
24472 6712 منطقه 1 شيراز روزانه
32383 8709 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
40257 10673 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
12921 5477 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
30109 12758 منطقه 2 بوشهر شهریه پرداز
19403 5761 منطقه 3 جم روزانه
24315 7290 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
26835 8126 منطقه 3 برازجان روزانه
27857 8452 منطقه 3 خورموج روزانه
28042 8517 منطقه 3 بندر ديلم روزانه
33386 10276 منطقه 3 برازجان شهریه پرداز
34238 10580 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
34372 10626 منطقه 3 زرين دشت شهریه پرداز
42119 13258 منطقه 3 فراشبند شهریه پرداز
42588 13424 منطقه 3 گچساران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26293 7176 منطقه 1 اصفهان روزانه
13032 5530 منطقه 2 شهركرد روزانه
19660 8379 منطقه 2 شهركرد روزانه
20836 6225 منطقه 3 فارسان روزانه
23168 6945 منطقه 3 شهركرد روزانه
26076 7851 منطقه 3 فارسان روزانه
28375 8644 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20778 5748 منطقه 1 تهران روزانه
13336 5649 منطقه 2 زنجان روزانه
18202 7775 منطقه 2 زنجان روزانه
21080 8954 منطقه 2 مرند روزانه
21194 8998 منطقه 2 زنجان روزانه
21924 9323 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
22285 9480 منطقه 2 ابهر روزانه
23428 9960 منطقه 2 زنجان روزانه
23707 10084 منطقه 2 زنجان روزانه
24300 10348 منطقه 2 زنجان روزانه
30545 12947 منطقه 2 زنجان روزانه
41373 17458 منطقه 2 زنجان  محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود
47782 20095 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت خدابنده
16272 4821 منطقه 3 خدابنده روزانه
20706 6190 منطقه 3 سقز روزانه
21980 6581 منطقه 3 خدابنده روزانه
22036 6595 منطقه 3 خدابنده روزانه
28071 8527 منطقه 3 خدابنده روزانه
36773 11407 منطقه 3 خدابنده روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22547 6217 منطقه 1 تهران روزانه
13660 5786 منطقه 2 سمنان روزانه
16601 7078 منطقه 2 سمنان روزانه
16676 7112 منطقه 2 يزد روزانه
16923 7203 منطقه 2 يزد روزانه
20271 8627 منطقه 2 سنندج روزانه
20889 8874 منطقه 2 سمنان روزانه
20954 8901 منطقه 2 سمنان روزانه
21080 8954 منطقه 2 سمنان روزانه
21216 9009 منطقه 2 سمنان روزانه
23006 9767 منطقه 2 سمنان روزانه
27025 11493 منطقه 2 دامغان روزانه
29003 12308 منطقه 2 سمنان روزانه
29581 12553 منطقه 2 سمنان روزانه
30030 12725 منطقه 2 تهران روزانه
31027 13156 منطقه 2 سمنان روزانه
14988 4439 منطقه 3 خواف روزانه
26318 7927 منطقه 3 سمنان روزانه
57701 18869 منطقه 3 سمنان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28633 7767 منطقه 1 تبريز روزانه
13690 5799 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
20162 8579 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
28923 12276 منطقه 2 اروميه روزانه
36992 15639 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
18939 5628 منطقه 3 شوط روزانه
19954 5950 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
25471 7654 منطقه 3 مهاباد روزانه
26648 8053 منطقه 3 خوي روزانه
27179 8224 منطقه 3 خوي روزانه
27881 8459 منطقه 3 خوي روزانه
27906 8469 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
28323 8623 منطقه 3 بوكان روزانه
28449 8668 منطقه 3 تكاب روزانه
28655 8732 منطقه 3 سقز روزانه
29195 8891 منطقه 3 خوي روزانه
30579 9350 منطقه 3 خوي روزانه
31119 9520 منطقه 3 سردشت روزانه
34659 10725 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
35985 11143 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15369 4273 منطقه 1 مشهد روزانه
16937 4722 منطقه 1 مشهد روزانه
22908 6313 منطقه 1 مشهد روزانه
23479 6470 منطقه 1 مشهد روزانه
23610 6501 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
26099 7119 منطقه 1 مشهد روزانه
29969 8117 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32219 8669 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32561 8763 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32754 8805 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
35985 9608 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
14766 6278 منطقه 2 قوچان روزانه
24565 10462 منطقه 2 قوچان روزانه
30179 12782 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
33081 14026 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
35152 14877 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
14134 4182 منطقه 3 چناران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15733 6705 منطقه 2 اراك روزانه
16815 7157 منطقه 2 اراك روزانه
17344 7392 منطقه 2 اراك روزانه
18163 7759 منطقه 2 گلپايگان روزانه
21533 9157 منطقه 2 اراك روزانه
21575 9176 منطقه 2 قوچان روزانه
21787 9257 منطقه 2 اراك روزانه
21874 9300 منطقه 2 اراك روزانه
22524 9579 منطقه 2 اراك روزانه
27946 11860 منطقه 2 مامونيه / زرنديه روزانه
29003 12308 منطقه 2 اراك روزانه
14212 4211 منطقه 3 كامياران روزانه
20317 6070 منطقه 3 صحنه روزانه
20534 6141 منطقه 3 قم روزانه
20725 6197 منطقه 3 اراك روزانه
20836 6225 منطقه 3 قروه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18505 5131 منطقه 1 مشهد روزانه
21723 5987 منطقه 1 تبريز روزانه
22485 6201 منطقه 1 تهران روزانه
14502 6164 منطقه 2 قم روزانه
14658 6238 منطقه 2 تهران روزانه
14931 6355 منطقه 2 قم شهریه پرداز
15803 6732 منطقه 2 تهران روزانه
16450 7013 منطقه 2 تهران روزانه
18016 7690 منطقه 2 قم روزانه
18182 7768 منطقه 2 قم روزانه
21337 9069 منطقه 2 قم روزانه
23658 10065 منطقه 2 قم شهریه پرداز
23730 10096 منطقه 2 دزفول روزانه
24615 10482 منطقه 2 قم روزانه
26033 11091 منطقه 2 قم شهریه پرداز
30380 12873 منطقه 2 قم شهریه پرداز
18584 5510 منطقه 3 كوهدشت روزانه
21080 6306 منطقه 3 قم روزانه
33509 10316 منطقه 3 قم شهریه پرداز
38475 12005 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14855 4137 منطقه 1 شيراز روزانه
18016 5002 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
25002 6845 منطقه 1 شيراز روزانه
22573 6750 منطقه 3 ني ريز روزانه
23107 6930 منطقه 3 بهمئي روزانه
24449 7333 منطقه 3 فسا روزانه
27261 8256 منطقه 3 دهاقان روزانه
27740 8418 منطقه 3 مرودشت روزانه
33420 10289 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14855 4137 منطقه 1 شيراز روزانه
18016 5002 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
25002 6845 منطقه 1 شيراز روزانه
22573 6750 منطقه 3 ني ريز روزانه
23107 6930 منطقه 3 بهمئي روزانه
24449 7333 منطقه 3 فسا روزانه
27261 8256 منطقه 3 دهاقان روزانه
27740 8418 منطقه 3 مرودشت روزانه
33420 10289 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21744 9238 منطقه 2 سنندج روزانه
35733 15138 منطقه 2 شهركرد شهریه پرداز
39038 16470 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
15264 4518 منطقه 3 دره شهر روزانه
16601 4918 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
20142 6006 منطقه 3 آبدانان روزانه
20200 6024 منطقه 3 سرابله روزانه
23428 7015 منطقه 3 ايلام روزانه
23546 7046 منطقه 3 دهلران روزانه
24042 7207 منطقه 3 كوهدشت شهریه پرداز
24097 7226 منطقه 3 تهران روزانه
24615 7390 منطقه 3 مهران شهریه پرداز
25076 7529 منطقه 3 دهلران روزانه
26835 8126 منطقه 3 دهلران روزانه
27208 8238 منطقه 3 بدره روزانه
33218 10229 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
38658 12069 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15515 6611 منطقه 2 مراغه روزانه
27442 11654 منطقه 2 اردبيل روزانه
28042 11897 منطقه 2 اردبيل روزانه
29076 12336 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
29437 12490 منطقه 2 رشت روزانه
35152 14877 منطقه 2 اردبيل روزانه
36286 15358 منطقه 2 اردبيل روزانه
27928 8478 منطقه 3 ملارد روزانه
34063 10514 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
37220 11560 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
46505 14780 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15515 6611 منطقه 2 قائم شهر روزانه
37425 15823 منطقه 2 كرمان روزانه
43702 18425 منطقه 2 رفسنجان روزانه
52925 22143 منطقه 2 كرمان روزانه
25002 7507 منطقه 3 ريگان روزانه
28402 8653 منطقه 3 بم روزانه
33637 10364 منطقه 3 زرند روزانه
34092 10523 منطقه 3 ديواندره روزانه
45407 14381 منطقه 3 بم روزانه
47382 15095 منطقه 3 بم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24258 6653 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
26247 7166 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
31244 8425 منطقه 1 شيراز روزانه
36480 9728 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
28633 12142 منطقه 2 بروجن روزانه
38969 16440 منطقه 2 اهواز روزانه
42732 18031 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
42949 18119 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
43898 18504 منطقه 2 ورامين شهریه پرداز
56554 23583 منطقه 2 اهواز  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان
15533 4594 منطقه 3 زيدون روزانه
27685 8398 منطقه 3 رامهرمز روزانه
27685 8398 منطقه 3 شادگان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شادگان
28835 8786 منطقه 3 رامهرمز روزانه
29524 8991 منطقه 3 رامهرمز روزانه
31398 9616 منطقه 3 نورآباد روزانه
33159 10210 منطقه 3 آبادان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان
50789 16321 منطقه 3 خرمشهر محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
54183 17578 منطقه 3 خرمشهر  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
65278 21668 منطقه 3 خرمشهر  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
66142 21961 منطقه 3 بندرامام خميني  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت اروندکنار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20120 5557 منطقه 1 مشهد روزانه
21657 5970 منطقه 1 مشهد روزانه
26590 7248 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
27928 7601 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16092 6864 منطقه 2 قوچان روزانه
18821 8016 منطقه 2 گرگان روزانه
19183 8180 منطقه 2 گرگان روزانه
20271 8627 منطقه 2 گرگان روزانه
20759 8812 منطقه 2 نيشابور روزانه
21834 9278 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
22366 9506 منطقه 2 گرگان روزانه
22967 9753 منطقه 2 گرگان روزانه
25403 10820 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
26566 11303 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
29753 12626 منطقه 2 گرگان روزانه
32410 13737 منطقه 2 علي آبادكتول شهریه پرداز
32800 13908 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
33509 14216 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
34636 14653 منطقه 2 زرين شهر شهریه پرداز
37220 15735 منطقه 2 نيشابور شهریه پرداز
15675 4640 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
15988 4733 منطقه 3 آزادشهر روزانه
16221 4804 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
18662 5530 منطقه 3 گنبد روزانه
19203 5701 منطقه 3 راميان روزانه
19203 5701 منطقه 3 گنبد روزانه
19637 5837 منطقه 3 آزادشهر روزانه
20365 6089 منطقه 3 گنبد روزانه
20385 6099 منطقه 3 گنبد روزانه
21136 6323 منطقه 3 آشخانه روزانه
23428 7015 منطقه 3 گرگان روزانه
24565 7370 منطقه 3 راميان روزانه
26363 7942 منطقه 3 تهران روزانه
27150 8212 منطقه 3 گنبد روزانه
28578 8709 منطقه 3 گنبد روزانه
28606 8717 منطقه 3 گنبد روزانه
34844 10777 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
35985 11143 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
36313 11247 منطقه 3 مينودشت شهریه پرداز
39916 12491 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
40597 12711 منطقه 3 قم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27654 7528 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
29778 8068 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
34965 9349 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
36286 9688 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15711 6694 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
16511 7043 منطقه 2 رشت روزانه
16581 7068 منطقه 2 لاهيجان روزانه
17512 7457 منطقه 2 كلاچاي روزانه
19823 8445 منطقه 2 ساوه روزانه
20101 8553 منطقه 2 اردبيل روزانه
23027 9779 منطقه 2 كلاچاي شهریه پرداز
26648 11333 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
26712 11361 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
26941 11455 منطقه 2 لاهيجان روزانه
27179 11560 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
27740 11771 منطقه 2 ساوه شهریه پرداز
28247 11970 منطقه 2 رشت روزانه
30380 12873 منطقه 2 رشت روزانه
30708 13018 منطقه 2 بندرانزلي روزانه
30945 13127 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
31277 13271 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
34238 14493 منطقه 2 بندرعباس شهریه پرداز
21102 6312 منطقه 3 تالش روزانه
23168 6945 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
26076 7851 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
27989 8496 منطقه 3 كلاچاي روزانه
34205 10565 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
37252 11569 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18607 7926 منطقه 2 سنندج روزانه
32025 9820 منطقه 3 سرابله روزانه
32958 10135 منطقه 3 گراب روزانه
38231 11919 منطقه 3 سنقر روزانه
43387 13698 منطقه 3 پلدختر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16092 4467 منطقه 1 مشهد روزانه
22036 9374 منطقه 2 شاهرود روزانه
22306 9488 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
23637 10057 منطقه 2 رامسر روزانه
32889 13947 منطقه 2 شاهرود روزانه
33018 13999 منطقه 2 تهران روزانه
39003 16452 منطقه 2 اراك روزانه
45993 19351 منطقه 2 شاهرود روزانه
50482 21161 منطقه 2 سمنان روزانه
43761 13826 منطقه 3 شاهرود روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19240 5320 منطقه 1 مشهد روزانه
20317 5605 منطقه 1 مشهد روزانه
23127 6361 منطقه 1 مشهد روزانه
54323 13985 منطقه 1 مشهد روزانه
16134 6880 منطقه 2 بيرجند روزانه
17220 7338 منطقه 2 بيرجند روزانه
22946 9747 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
23871 10161 منطقه 2 قوچان روزانه
24258 10334 منطقه 2 بيرجند روزانه
25551 10882 منطقه 2 بيرجند روزانه
19003 5648 منطقه 3 تايباد روزانه
19744 5877 منطقه 3 سربيشه روزانه
26076 7851 منطقه 3 بشرويه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16581 4600 منطقه 1 مشهد روزانه
27554 7501 منطقه 1 تهران روزانه
28753 7793 منطقه 1 مشهد روزانه
39916 10595 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
26712 11361 منطقه 2 نيشابور روزانه
27235 11578 منطقه 2 زاهدان روزانه
35058 14839 منطقه 2 كاشمر شهریه پرداز
39477 16658 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
26891 8146 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25360 6948 منطقه 1 تهران روزانه-بورسيه وزارت دفاع
23071 9800 منطقه 2 سمنان روزانه-بورسيه وزارت دفاع
23107 9820 منطقه 2 بناب روزانه-بورسيه وزارت دفاع
24786 10561 منطقه 2 بيرجند روزانه-بورسيه وزارت دفاع
24885 10603 منطقه 2 كرمانشاه روزانه-بورسيه وزارت دفاع
25184 10731 منطقه 2 قزوين روزانه-بورسيه وزارت دفاع
26222 11169 منطقه 2 مراغه روزانه-بورسيه وزارت دفاع
31183 13223 منطقه 2 خرم آباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
16581 4913 منطقه 3 تايباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
16849 4987 منطقه 3 گرگان روزانه-بورسيه وزارت دفاع
20445 6117 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه-بورسيه وزارت دفاع
26566 8021 منطقه 3 هرسين روزانه-بورسيه وزارت دفاع
29437 8966 منطقه 3 دوره روزانه-بورسيه وزارت دفاع
33386 10276 منطقه 3 فيروزآباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
35210 10890 منطقه 3 كوهناني روزانه-بورسيه وزارت دفاع
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17290 7371 منطقه 2 بجنورد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
21382 9087 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
21533 9157 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
26247 11179 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
27261 11587 منطقه 2 سربيشه پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27599 11716 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
27989 11879 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
29003 12308 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
29076 12336 منطقه 2 تربت حيدريه پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
31027 13156 منطقه 2 يزد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
39201 16544 منطقه 2 ميبد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
44303 18686 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
26222 7895 منطقه 3 زابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27710 8405 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27740 8418 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
28779 8770 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
31663 9700 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
31870 9768 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
32924 10123 منطقه 3 كامياران پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
36255 11232 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
36907 11454 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
37562 11678 منطقه 3 آزادشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
37590 11689 منطقه 3 ديواندره پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
37897 11799 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
40009 12519 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
40365 12629 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت مناطق مورد نياز شهرستان سيب وسوران
40864 12811 منطقه 3 مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
41088 12888 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
44113 13930 منطقه 3 زابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
45044 14257 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
46505 14780 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
52881 17104 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
54622 17757 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25156 10718 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
34152 14461 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
35410 14996 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
37425 15823 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
37705 15918 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
25261 7580 منطقه 3 سنقر شهریه پرداز
26076 7851 منطقه 3 ايلام روزانه
34844 10777 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
36856 11436 منطقه 3 سرپل ذهاب شهریه پرداز
37590 11689 منطقه 3 الشتر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25551 6995 منطقه 1 تهران روزانه
28479 12073 منطقه 2 ساوه روزانه
31915 13548 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
32327 13705 منطقه 2 قم شهریه پرداز
33420 14176 منطقه 2 ساوه روزانه
33637 14266 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
38509 16249 منطقه 2 ساوه روزانه
31915 9784 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26341 11220 منطقه 2 اهواز روزانه
34152 14461 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
39539 16685 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
42878 18088 منطقه 2 اهواز روزانه
29098 8866 منطقه 3 دهلران روزانه
29809 9086 منطقه 3 مهران روزانه
30858 9436 منطقه 3 دهلران روزانه
34270 10590 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
34810 10763 منطقه 3 شوشتر روزانه
42842 13505 منطقه 3 شوشتر روزانه
43357 13686 منطقه 3 انديمشك روزانه
44303 13992 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
45191 14307 منطقه 3 انديمشك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26341 11220 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
35764 15148 منطقه 2 زاهدان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
68094 22728 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26741 11374 منطقه 2 اراك روزانه
28347 12007 منطقه 2 اراك روزانه
31521 13387 منطقه 2 اراك روزانه
31842 13520 منطقه 2 ساوه روزانه
31842 13520 منطقه 2 اراك روزانه
34965 14799 منطقه 2 اراك روزانه
36800 15558 منطقه 2 قم شهریه پرداز
36992 15639 منطقه 2 اراك روزانه
38263 16154 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
40066 16896 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
41552 13049 منطقه 3 الوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27442 11654 منطقه 2 اهواز روزانه
42987 13558 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
46312 14719 منطقه 3 دهلران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37252 15747 منطقه 2 خرم آباد  محروم-بومي لرستان-محل خدمت پلدختر
28247 8591 منطقه 3 پلدختر  محروم-بومي لرستان-محل خدمت خرم اباد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41953 11059 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
28866 12248 منطقه 2 كوهدشت روزانه
29003 12308 منطقه 2 خرم آباد روزانه
30213 12798 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
32097 13616 منطقه 2 آمل روزانه
28707 8750 منطقه 3 داران روزانه
29809 9086 منطقه 3 قزوين روزانه
29844 9101 منطقه 3 ايلام روزانه
34902 10799 منطقه 3 الشتر  محروم-بومي لرستان-محل خدمت الشتر
37089 11518 منطقه 3 كرمانشاه شهريه پرداز-نيمسال اول
37425 11630 منطقه 3 دره شهر  شهريه پرداز-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28707 12177 منطقه 2 سنندج روزانه
32654 13840 منطقه 2 همدان روزانه
40293 17000 منطقه 2 ملاير روزانه
40556 17106 منطقه 2 نهاوند روزانه
41156 17363 منطقه 2 همدان روزانه
41887 17667 منطقه 2 همدان روزانه
44007 18551 منطقه 2 همدان روزانه
42147 13268 منطقه 3 بهار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29809 8076 منطقه 1 مرودشت روزانه
37562 11678 منطقه 3 ارسنجان روزانه
38293 11938 منطقه 3 مرودشت روزانه
40864 12811 منطقه 3 ني ريز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35606 15079 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
46351 19503 منطقه 2 قم شهریه پرداز
47382 19936 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
29469 8975 منطقه 3 آبدانان روزانه
34341 10616 منطقه 3 جوانرود روزانه
46312 14719 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31085 13182 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
31521 13387 منطقه 2 اهواز روزانه
33386 14162 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
33941 14383 منطقه 2 ماهدشت /مردآباد روزانه
36800 11416 منطقه 3 رامهرمز  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامهرمز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31329 13290 منطقه 2 رفسنجان روزانه
32097 13616 منطقه 2 تهران روزانه
32468 13758 منطقه 2 سيرجان روزانه
32468 13758 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
32828 13921 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
33359 14150 منطقه 2 سيرجان روزانه
35822 15171 منطقه 2 كرمان روزانه
37089 15677 منطقه 2 سيرجان روزانه
37252 15747 منطقه 2 رفسنجان روزانه
32357 9938 منطقه 3 تاكستان روزانه
34810 10763 منطقه 3 بافت روزانه
35733 11057 منطقه 3 شهربابك روزانه
38679 12076 منطقه 3 زرند روزانه
40190 12582 منطقه 3 شهربابك روزانه
40722 12751 منطقه 3 زرند روزانه
53337 17254 منطقه 3 بردسير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31613 13422 منطقه 2 گرگان روزانه
32025 13592 منطقه 2 ساري روزانه
32159 13640 منطقه 2 خرم آباد روزانه
32754 13886 منطقه 2 اردبيل روزانه
38196 16119 منطقه 2 اردبيل روزانه
38196 16119 منطقه 2 اردبيل روزانه
43282 18255 منطقه 2 اردبيل روزانه
47166 19859 منطقه 2 اردبيل روزانه
32251 9900 منطقه 3 هريس روزانه
37425 11630 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
39444 12345 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
40637 12724 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
41226 12939 منطقه 3 اردبيل روزانه
43528 13749 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31707 8538 منطقه 1 مشهد روزانه
33018 13999 منطقه 2 نهاوند روزانه
34270 14508 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
34778 14720 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
40556 17106 منطقه 2 تهران روزانه
31639 9689 منطقه 3 اسفراين روزانه
32383 9947 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
36582 11345 منطقه 3 طبس روزانه
37089 11518 منطقه 3 طبس روزانه
39380 12322 منطقه 3 طبس روزانه
45265 14331 منطقه 3 بشرويه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46741 19672 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
31760 9729 منطقه 3 فارسان روزانه
47968 15306 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22444 6190 منطقه 1 تهران روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
9894 4202 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
11289 4796 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
15604 6648 منطقه 2 ملاير روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17425 7425 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17691 7540 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
18459 7866 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
20013 8521 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
20859 8855 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21172 8990 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21299 9051 منطقه 2 ماهان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21811 9267 منطقه 2 كشكوئيه رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
22426 9530 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
23479 9980 منطقه 2 سيرجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
13817 4086 منطقه 3 جيرفت روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17124 5055 منطقه 3 جيرفت روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
19382 5752 منطقه 3 بم روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
22867 6850 منطقه 3 شهربابك روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
23610 7064 منطقه 3 بم روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
24218 7257 منطقه 3 شاهين شهر روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
25384 7616 منطقه 3 عنبرآباد روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
26546 8013 منطقه 3 انار روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
27740 8418 منطقه 3 زرند روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
31053 9500 منطقه 3 انار روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10560 4487 منطقه 2 بابل روزانه
13895 5884 منطقه 2 سيرجان روزانه
21787 9257 منطقه 2 كرمان روزانه
23625 10052 منطقه 2 كرمان روزانه
24812 10573 منطقه 2 رفسنجان روزانه
24910 10613 منطقه 2 رفسنجان روزانه
26741 11374 منطقه 2 كرمان روزانه
31212 13237 منطقه 2 انار شهریه پرداز
21723 6506 منطقه 3 جيرفت شهریه پرداز
25384 7616 منطقه 3 دورود روزانه
33805 10423 منطقه 3 شهربابك روزانه
42092 13248 منطقه 3 بافت روزانه
47233 15039 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15755 4378 منطقه 1 مشهد روزانه
16069 4463 منطقه 1 نيشابور روزانه
16985 4739 منطقه 1 مشهد روزانه
17945 4987 منطقه 1 مشهد روزانه
19113 5291 منطقه 1 تهران روزانه
11073 4703 منطقه 2 نيشابور روزانه
13835 5855 منطقه 2 نيشابور روزانه
16307 6956 منطقه 2 نيشابور روزانه
20120 8561 منطقه 2 نيشابور روزانه
22101 6612 منطقه 3 نيشابور روزانه
27525 8344 منطقه 3 در‌گز روزانه
28678 8741 منطقه 3 سبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14886 4148 منطقه 1 اصفهان روزانه
18241 5058 منطقه 1 اصفهان روزانه
26194 7147 منطقه 1 قم شهریه پرداز
11101 4714 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
15549 6623 منطقه 2 نجف آباد روزانه
16324 6962 منطقه 2 تهران روزانه
17528 7465 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
17651 7525 منطقه 2 زرين شهر روزانه
18899 8050 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
19097 8139 منطقه 2 زرين شهر روزانه
19113 8145 منطقه 2 آمل روزانه
19270 8220 منطقه 2 نجف آباد روزانه
19823 8445 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
21508 9144 منطقه 2 سيرجان روزانه
21899 9312 منطقه 2 كاشان روزانه
23610 10046 منطقه 2 خميني شهر روزانه
23755 10107 منطقه 2 فريدونشهر روزانه
23871 10161 منطقه 2 زرين شهر روزانه
27710 11761 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
28402 12032 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
29123 12358 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
31183 13223 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
15890 4701 منطقه 3 بندرامام خميني روزانه
22082 6605 منطقه 3 ميبد روزانه
23922 7169 منطقه 3 آران و بيدگل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40722 17185 منطقه 2 كرمان روزانه
41717 17592 منطقه 2 رفسنجان روزانه
42588 17963 منطقه 2 كرمان روزانه
42588 17963 منطقه 2 كرمان روزانه
54406 22732 منطقه 2 كرمان روزانه
10686 3103 منطقه 3 دورود روزانه
28552 8699 منطقه 3 تهران روزانه
28606 8717 منطقه 3 تهران روزانه
29611 9020 منطقه 3 سقز روزانه
34995 10825 منطقه 3 فارسان روزانه
36651 11370 منطقه 3 قلعه گنج روزانه
49046 15694 منطقه 3 جيرفت روزانه
57191 18681 منطقه 3 جيرفت روزانه
58624 19204 منطقه 3 بافت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16048 4460 منطقه 1 تبريز روزانه
10966 4656 منطقه 2 سنندج روزانه
13183 5591 منطقه 2 سنندج روزانه
14616 6218 منطقه 2 سنندج روزانه
14635 6228 منطقه 2 سنندج روزانه
15134 6445 منطقه 2 سنندج روزانه
15463 6589 منطقه 2 سنندج روزانه
15988 6818 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
18033 7700 منطقه 2 سنندج روزانه
18459 7866 منطقه 2 سنندج روزانه
19240 8206 منطقه 2 سنندج روزانه
20101 8553 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
20929 8891 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
22306 9488 منطقه 2 سنندج روزانه
25717 10956 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
29003 12308 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
29611 12564 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
31277 13271 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
12077 3552 منطقه 3 مريوان روزانه
14601 4318 منطقه 3 مريوان روزانه
15936 4715 منطقه 3 قروه روزانه
17329 5112 منطقه 3 سقز روزانه
17633 5204 منطقه 3 مريوان روزانه
17929 5301 منطقه 3 مريوان روزانه
18016 5324 منطقه 3 سقز روزانه
18360 5443 منطقه 3 قروه روزانه
18380 5454 منطقه 3 مريوان روزانه
18776 5567 منطقه 3 ديواندره روزانه
19483 5784 منطقه 3 مريوان روزانه
21121 6318 منطقه 3 مريوان روزانه
21442 6412 منطقه 3 مريوان روزانه
23522 7038 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
23871 7150 منطقه 3 مريوان روزانه
24840 7451 منطقه 3 بانه روزانه
25988 7817 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10299 2948 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
11998 5083 منطقه 2 اهواز روزانه
14702 6257 منطقه 2 ساري روزانه
15441 6576 منطقه 2 اهواز روزانه
18856 8029 منطقه 2 اهواز روزانه
19026 8105 منطقه 2 سيرجان روزانه
19222 8197 منطقه 2 اهواز روزانه
20060 8537 منطقه 2 اهواز روزانه
28101 11917 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
28204 11951 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
28479 12073 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
36286 15358 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
72199 29905 منطقه 2 بهبهان  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
15786 4672 منطقه 3 تهران روزانه
18421 5468 منطقه 3 شوشتر روزانه
20975 6265 منطقه 3 گتوند روزانه
21575 6455 منطقه 3 تهران  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
21765 6524 منطقه 3 شوشتر روزانه
21874 6552 منطقه 3 دشت آزادگان روزانه
26916 8155 منطقه 3 نجف آباد شهریه پرداز
27122 8203 منطقه 3 ايذه  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت ايذه
40937 12836 منطقه 3 لالي  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
59500 19531 منطقه 3 شوشتر  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15187 4222 منطقه 1 مشهد روزانه
18016 5002 منطقه 1 مشهد روزانه
27831 7573 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
35575 9498 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
10394 4412 منطقه 2 ساري روزانه
13407 5671 منطقه 2 تهران روزانه
13660 5786 منطقه 2 ساري روزانه
13720 5815 منطقه 2 ساري روزانه
15772 6720 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
15854 6755 منطقه 2 نور روزانه
16069 6854 منطقه 2 ساري روزانه
18314 7819 منطقه 2 تهران روزانه
20794 8828 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
21279 9043 منطقه 2 قائم شهر روزانه
23071 9800 منطقه 2 تهران روزانه
26055 11102 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
26768 11385 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30083 12747 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
31010 13148 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
31937 13559 منطقه 2 بهشهر شهریه پرداز
35862 15184 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
42800 18055 منطقه 2 آمل روزانه
15515 4589 منطقه 3 كاشمر روزانه
16252 4813 منطقه 3 كردكوي روزانه
18680 5536 منطقه 3 خان ببين روزانه
20120 6002 منطقه 3 سقز روزانه
22504 6728 منطقه 3 تنكابن روزانه
26388 7953 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
31329 9598 منطقه 3 رامسر شهریه پرداز
37737 11743 منطقه 3 ساري شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10504 4462 منطقه 2 ساري روزانه
17073 7271 منطقه 2 لاهيجان روزانه
45080 18999 منطقه 2 زاهدان روزانه
55826 23290 منطقه 2 زاهدان روزانه
30354 9284 منطقه 3 هشتگرد روزانه
38408 11977 منطقه 3 سراوان روزانه
54183 17578 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19270 5331 منطقه 1 مشهد روزانه
11116 4724 منطقه 2 بابل روزانه
14296 6063 منطقه 2 بابل روزانه
14635 6228 منطقه 2 بابل روزانه
14787 6286 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
16559 7061 منطقه 2 آمل روزانه
16755 7140 منطقه 2 بابل روزانه
17107 7284 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
17728 7558 منطقه 2 آمل روزانه
18920 8059 منطقه 2 بابل روزانه
19161 8168 منطقه 2 آمل روزانه
24074 10252 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
26862 11426 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30545 12947 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
31999 13583 منطقه 2 آمل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
33332 14137 منطقه 2 بابل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11873 3474 منطقه 3 كياكلا روزانه
13704 4044 منطقه 3 آشخانه روزانه
19255 5717 منطقه 3 لشت نشا روزانه
26363 7942 منطقه 3 آمل روزانه
31464 9636 منطقه 3 شيروان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
35894 11113 منطقه 3 تنكابن روزانه
37220 11560 منطقه 3 گنبد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
37425 11630 منطقه 3 مياندوآب  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18958 5250 منطقه 1 تبريز روزانه
20406 5633 منطقه 1 تهران روزانه
22614 6235 منطقه 1 تبريز روزانه
29195 7910 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33133 8882 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
11190 4756 منطقه 2 قزوين روزانه
14097 5971 منطقه 2 قم شهریه پرداز
15803 6732 منطقه 2 قزوين روزانه
18082 7723 منطقه 2 زنجان روزانه
19079 8131 منطقه 2 قزوين روزانه
19136 8155 منطقه 2 قزوين روزانه
20224 8603 منطقه 2 رشت روزانه
21080 8954 منطقه 2 نوشهر روزانه
21723 9231 منطقه 2 نمين روزانه
22123 9410 منطقه 2 سبزوار روزانه
22638 9625 منطقه 2 قزوين روزانه
23090 9812 منطقه 2 سنندج روزانه
23610 10046 منطقه 2 قزوين روزانه
24218 10321 منطقه 2 الوند شهریه پرداز
24382 10382 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
24786 10561 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
25615 10912 منطقه 2 شهريار شهریه پرداز
27857 11823 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
28129 11926 منطقه 2 قزوين روزانه
28835 12234 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
28896 12263 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
30030 12725 منطقه 2 قزوين روزانه
30782 13050 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
30994 13144 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
31119 13198 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
31663 13440 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
33769 14316 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
14031 4150 منطقه 3 آبيك روزانه
17587 5191 منطقه 3 الوند روزانه
18821 5582 منطقه 3 پلدختر روزانه
19805 5897 منطقه 3 شوط روزانه
20975 6265 منطقه 3 اشنويه روزانه
21508 6435 منطقه 3 الوند روزانه
23027 6904 منطقه 3 تكاب روزانه
23455 7022 منطقه 3 الوند روزانه
23850 7138 منطقه 3 الوند روزانه
34017 10497 منطقه 3 الوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15626 4345 منطقه 1 شهرضا روزانه
29924 8106 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
30458 8236 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
51798 13417 منطقه 1 اصفهان روزانه
11355 4823 منطقه 2 تهران روزانه
15890 6778 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
17767 7579 منطقه 2 اصفهان روزانه
19424 8282 منطقه 2 شهركرد روزانه
22504 9571 منطقه 2 شهركرد روزانه
29195 12394 منطقه 2 شهركرد شهریه پرداز
16272 4821 منطقه 3 لردگان روزانه
18182 5374 منطقه 3 لردگان روزانه
20060 5986 منطقه 3 همدان شهریه پرداز
24472 7342 منطقه 3 بن روزانه
25471 7654 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
31426 9622 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36615 9770 منطقه 1 مشهد روزانه
21635 9199 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
28449 12058 منطقه 2 بيرجند روزانه
35087 14850 منطقه 2 بيرجند روزانه
11605 3382 منطقه 3 خواف روزانه
23546 7046 منطقه 3 خواف روزانه
29969 9149 منطقه 3 خواف روزانه
32533 9992 منطقه 3 گنبد روزانه
42359 13337 منطقه 3 نهبندان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20483 8698 منطقه 2 خرم آباد روزانه
21216 9009 منطقه 2 خرم آباد روزانه
21874 9300 منطقه 2 خرم آباد روزانه
42660 17995 منطقه 2 دوره  محروم-بومي لرستان
11618 3385 منطقه 3 كوهدشت روزانه
19360 5745 منطقه 3 الشتر روزانه
20889 6235 منطقه 3 نورآباد روزانه
26270 7910 منطقه 3 ازنا روزانه
31554 9660 منطقه 3 دوره  محروم-بومي لرستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20142 5567 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
21679 5978 منطقه 1 شيراز روزانه
29033 7872 منطقه 1 شيراز روزانه
29753 8063 منطقه 1 شيراز روزانه
11732 4979 منطقه 2 خاتم شهریه پرداز
29667 12590 منطقه 2 آباده روزانه
21834 6542 منطقه 3 كازرون روزانه
33081 10184 منطقه 3 كوار روزانه
34588 10701 منطقه 3 مرودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24382 6688 منطقه 1 مشهد روزانه
24565 6733 منطقه 1 مشهد روزانه
25360 6948 منطقه 1 مشهد روزانه
29999 8127 منطقه 1 مشهد روزانه
42842 11265 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11959 5069 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
25777 10979 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27398 11638 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27831 11814 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
36341 15387 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
36827 15569 منطقه 2 كاشمر شهریه پرداز
40998 17299 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
43629 18387 منطقه 2 كمال آباد/كمال شهر شهریه پرداز
20200 6024 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
38196 11909 منطقه 3 جنگل شهریه پرداز
47457 15118 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16849 4692 منطقه 1 مشهد روزانه
19600 5424 منطقه 1 مشهد روزانه
25681 7022 منطقه 1 مشهد روزانه
26620 7255 منطقه 1 مشهد روزانه
26712 7275 منطقه 1 مشهد روزانه
26941 7326 منطقه 1 مشهد روزانه
28180 7669 منطقه 1 اشتهارد روزانه
28806 7808 منطقه 1 مشهد روزانه
29057 7878 منطقه 1 مشهد روزانه
32800 8816 منطقه 1 مشهد روزانه
34305 9182 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
15566 6631 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27122 11540 منطقه 2 بجنورد روزانه
28402 12032 منطقه 2 سبزوار روزانه
28779 12209 منطقه 2 نيشابور روزانه
28835 12234 منطقه 2 بيرجند روزانه
34205 14482 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
34636 14653 منطقه 2 سبزوار روزانه
38543 16264 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
43794 18463 منطقه 2 جويبار شهریه پرداز
12237 3601 منطقه 3 خواف روزانه
26293 7917 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
29147 8878 منطقه 3 رشتخوار روزانه
30917 9454 منطقه 3 سقز روزانه
34043 10508 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه روزانه
35822 11093 منطقه 3 نهبندان روزانه
39380 12322 منطقه 3 بجستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12287 5210 منطقه 2 همدان روزانه
12396 5256 منطقه 2 شازند روزانه
13507 5713 منطقه 2 نهاوند روزانه
15044 6407 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
15134 6445 منطقه 2 همدان روزانه
16540 7054 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
16581 7068 منطقه 2 همدان روزانه
16866 7181 منطقه 2 همدان روزانه
16952 7216 منطقه 2 همدان روزانه
17030 7249 منطقه 2 ملاير روزانه
21421 9107 منطقه 2 همدان روزانه
22462 9549 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
24429 10401 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
24864 10596 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
26811 11404 منطقه 2 ملاير  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
27208 11569 منطقه 2 قم  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
28014 11887 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
29753 12626 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32631 13831 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
33964 14391 منطقه 2 سنندج  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
34844 14742 منطقه 2 ورامين  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
13336 3943 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
13963 4125 منطقه 3 رزن روزانه
14914 4414 منطقه 3 آبدانان روزانه
15338 4541 منطقه 3 قروه روزانه
16430 4873 منطقه 3 مياندوآب  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
20483 6128 منطقه 3 اسدآباد روزانه
21811 6536 منطقه 3 اسدآباد روزانه
27804 8436 منطقه 3 سروآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
30483 9324 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31119 9520 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31277 9578 منطقه 3 دهگلان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31789 9738 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32159 9867 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32219 9888 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32219 9888 منطقه 3 فريمان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
34875 10790 منطقه 3 بانه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12894 3620 منطقه 1 تبريز روزانه
13744 3867 منطقه 1 تبريز روزانه
18484 5123 منطقه 1 مشهد روزانه
27341 7440 منطقه 1 ملارد روزانه
14152 5996 منطقه 2 بيرجند روزانه
15872 6766 منطقه 2 زرين شهر روزانه
16234 6926 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18066 7715 منطقه 2 اراك روزانه
20120 8561 منطقه 2 اروميه روزانه
22867 9715 منطقه 2 لامرد روزانه
24315 10358 منطقه 2 شاهرود روزانه
26411 11245 منطقه 2 بندپي روزانه
13066 3863 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
13642 4030 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
16069 4753 منطقه 3 كنگاور روزانه
22385 6699 منطقه 3 كوهدشت روزانه
23993 7193 منطقه 3 نورآباد روزانه
25717 7729 منطقه 3 خدابنده روزانه
29844 9101 منطقه 3 فريمان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17710 7548 منطقه 2 رامسر روزانه
19577 8346 منطقه 2 ابهر روزانه
21442 9116 منطقه 2 رامسر روزانه
22329 9495 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
30327 12852 منطقه 2 آمل روزانه
31587 13412 منطقه 2 آمل روزانه
20706 6190 منطقه 3 تنكابن روزانه
20759 6206 منطقه 3 قروه روزانه
25099 7538 منطقه 3 تنكابن روزانه
30109 9194 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17728 4938 منطقه 1 تهران روزانه
20510 5668 منطقه 1 تهران روزانه
30945 13127 منطقه 2 اراك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23850 6559 منطقه 1 اصفهان روزانه
17849 7614 منطقه 2 ميبد روزانه
24663 10507 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
25237 10754 منطقه 2 ميبد روزانه
26479 11267 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
27312 11608 منطقه 2 يزد روزانه
27774 11787 منطقه 2 يزد روزانه
28923 12276 منطقه 2 يزد روزانه
29809 12647 منطقه 2 يزد روزانه
30433 12895 منطقه 2 يزد روزانه
30625 12980 منطقه 2 يزد روزانه
31183 13223 منطقه 2 يزد روزانه
22784 6825 منطقه 3 طبس روزانه
28949 8820 منطقه 3 ميبد روزانه
33018 10157 منطقه 3 ميبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29256 7930 منطقه 1 تهران روزانه
25777 10979 منطقه 2 كرج روزانه
26151 11142 منطقه 2 زنجان روزانه
26501 11274 منطقه 2 زنجان روزانه
29698 12604 منطقه 2 زنجان روزانه
31085 13182 منطقه 2 ابهر روزانه
31085 13182 منطقه 2 زنجان روزانه
35410 14996 منطقه 2 ابهر روزانه
36019 15248 منطقه 2 زنجان روزانه
36255 15345 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ارمغانخانه
38196 16119 منطقه 2 زنجان روزانه
18033 5329 منطقه 3 تهران روزانه
27208 8238 منطقه 3 ابهر روزانه
29524 8991 منطقه 3 تكاب روزانه
44598 14094 منطقه 3 خدابنده  محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت خدابنده مرکزسلامت سجاس
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18050 5009 منطقه 1 تبريز روزانه
18314 5077 منطقه 1 تبريز روزانه
20859 5774 منطقه 1 تبريز روزانه
21382 5901 منطقه 1 تهران روزانه
25050 6855 منطقه 1 تبريز روزانه
18256 5399 منطقه 3 اصلان دوز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18066 5013 منطقه 1 تبريز روزانه
28042 7629 منطقه 1 تبريز روزانه
31587 8507 منطقه 1 تبريز روزانه
29553 12541 منطقه 2 مراغه روزانه
30327 12852 منطقه 2 مرند روزانه
26127 7871 منطقه 3 مهربان روزانه
26566 8021 منطقه 3 شبستر روزانه
27122 8203 منطقه 3 مريوان روزانه
28896 8805 منطقه 3 تهران روزانه
29284 8919 منطقه 3 اهر روزانه
31870 9768 منطقه 3 شبستر روزانه
35547 10999 منطقه 3 تهران روزانه
35764 11070 منطقه 3 كليبر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30109 12758 منطقه 2 كاشمر روزانه
34372 14544 منطقه 2 سبزوار روزانه
35152 14877 منطقه 2 سبزوار روزانه
36430 15422 منطقه 2 بيرجند روزانه
18331 5426 منطقه 3 گنبد روزانه
30303 9266 منطقه 3 دولت آبادتربت حيدريه روزانه
33159 10210 منطقه 3 طبس روزانه
35493 10985 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26566 7243 منطقه 1 شيراز روزانه
28923 7836 منطقه 1 شيراز روزانه
28707 12177 منطقه 2 نجف آباد روزانه
18505 5490 منطقه 3 شيراز روزانه
28479 8677 منطقه 3 فراشبند روزانه
29969 9149 منطقه 3 ديواندره روزانه
32437 9967 منطقه 3 جهرم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22163 9429 منطقه 2 ملاير روزانه
22784 9682 منطقه 2 همدان روزانه
22867 9715 منطقه 2 نهاوند روزانه
22908 9734 منطقه 2 تويسركان روزانه
24117 10271 منطقه 2 تهران روزانه
26293 11200 منطقه 2 همدان روزانه
18699 5542 منطقه 3 دورود روزانه
22063 6600 منطقه 3 اليگودرز روزانه
27122 8203 منطقه 3 بهار روزانه
27624 8376 منطقه 3 بهار روزانه
32533 9992 منطقه 3 اسدآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19079 5282 منطقه 1 تهران روزانه
20510 5668 منطقه 1 تبريز روزانه
20875 5778 منطقه 1 تبريز روزانه
23589 6496 منطقه 1 تبريز روزانه
24058 6602 منطقه 1 تبريز روزانه
25002 6845 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
25940 7089 منطقه 1 تبريز روزانه
25940 7089 منطقه 1 تهران روزانه
26318 7181 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
29640 8035 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
29698 8049 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
29874 8092 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
33805 9055 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
36549 9749 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
27881 11832 منطقه 2 مرند روزانه
23894 7160 منطقه 3 شهرك سهند روزانه
24097 7226 منطقه 3 اهر روزانه
25025 7513 منطقه 3 ديواندره روزانه
26388 7953 منطقه 3 آذرشهر روزانه
26523 8006 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
26566 8021 منطقه 3 قره‌ضياءالدين شهریه پرداز
29667 9037 منطقه 3 نورآباد شهریه پرداز
35575 11010 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
35862 11105 منطقه 3 آذرشهر شهریه پرداز
36371 11272 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20759 5741 منطقه 1 مشهد روزانه
21575 5945 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
23685 6521 منطقه 1 مشهد روزانه
27831 7573 منطقه 1 مشهد روزانه
29284 7939 منطقه 1 سردرود روزانه
31370 8451 منطقه 1 مشهد روزانه
31681 8530 منطقه 1 مشهد روزانه
19097 8139 منطقه 2 نيشابور روزانه
21442 9116 منطقه 2 نيشابور روزانه
21462 9125 منطقه 2 نيشابور روزانه
30213 12798 منطقه 2 كاشمر روزانه
30380 12873 منطقه 2 سبزوار روزانه
30994 13144 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
31053 13167 منطقه 2 نيشابور روزانه
31277 13271 منطقه 2 نيشابور شهریه پرداز
35463 15016 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
36113 15289 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
23383 7004 منطقه 3 شيروان روزانه
27946 8483 منطقه 3 كاشمر روزانه
28835 8786 منطقه 3 تهران روزانه
32219 9888 منطقه 3 اسفراين روزانه
37343 11603 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19097 5286 منطقه 1 تهران روزانه
20706 5722 منطقه 1 تهران روزانه
28014 11887 منطقه 2 رشت روزانه
30735 13031 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
31937 13559 منطقه 2 لاهيجان روزانه
31966 13571 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
32828 13921 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
33509 14216 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
36549 15467 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
25076 7529 منطقه 3 لاهيجان روزانه
31329 9598 منطقه 3 فومن شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19703 8396 منطقه 2 لالي روزانه
26127 11131 منطقه 2 اهواز روزانه
32889 13947 منطقه 2 سنندج روزانه
38543 16264 منطقه 2 اهواز روزانه
40257 16986 منطقه 2 دليجان شهریه پرداز
25338 7600 منطقه 3 ايذه روزانه
27492 8334 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
30109 9194 منطقه 3 ماه شهر روزانه
39596 12392 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
43488 13733 منطقه 3 آبادان روزانه
44523 14070 منطقه 3 گتوند روزانه
44560 14083 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
44855 14184 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26941 7326 منطقه 1 تهران روزانه
21382 9087 منطقه 2 تهران روزانه
21899 9312 منطقه 2 اهواز روزانه
26293 11200 منطقه 2 اهواز روزانه
31349 13300 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
40329 17014 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
40529 17094 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
43734 18440 منطقه 2 اسلام‌شهر شهریه پرداز
49940 20942 منطقه 2 اهواز محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
56365 23508 منطقه 2 دزفول  محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
20162 6011 منطقه 3 جوانرود روزانه
20905 6241 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
23300 6983 منطقه 3 آبدانان روزانه
23610 7064 منطقه 3 گتوند روزانه
25636 7699 منطقه 3 شوشتر روزانه
27881 8459 منطقه 3 دهلران روزانه
31870 9768 منطقه 3 اميديه روزانه
32045 9828 منطقه 3 ماه شهر روزانه
44924 14209 منطقه 3 بهمئي روزانه
64655 21448 منطقه 3 تهران  محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20445 8685 منطقه 2 خرم آباد روزانه
22638 9625 منطقه 2 خرم آباد روزانه
24663 7400 منطقه 3 كوهدشت روزانه
25261 7580 منطقه 3 الشتر روزانه
27492 8334 منطقه 3 الشتر روزانه
29999 9159 منطقه 3 پلدختر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45955 12024 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
27525 11689 منطقه 2 آشخانه روزانه
30458 12905 منطقه 2 قوچان روزانه
36881 15590 منطقه 2 بجنورد شهریه پرداز
41953 17692 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
20611 6162 منطقه 3 اسفراين روزانه
28347 8634 منطقه 3 سرخس روزانه
39567 12384 منطقه 3 شيروان روزانه
45619 14465 منطقه 3 دهگلان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20975 8909 منطقه 2 آمل روزانه
22163 9429 منطقه 2 بابل روزانه
22188 9441 منطقه 2 بابل روزانه
22462 9549 منطقه 2 قائم شهر روزانه
22596 9609 منطقه 2 بابل روزانه
23993 10215 منطقه 2 اهواز روزانه
24042 10239 منطقه 2 قوچان روزانه
24117 10271 منطقه 2 بابل روزانه
24640 10495 منطقه 2 اميركلا روزانه
25261 10764 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
25833 11006 منطقه 2 بابل روزانه
26222 11169 منطقه 2 بابلسر روزانه
26270 11190 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26566 11303 منطقه 2 نوشهر روزانه
26790 11394 منطقه 2 بندپي روزانه
29167 12380 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
29753 12626 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30579 12960 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
31398 13324 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
35862 15184 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
23107 6930 منطقه 3 كلاله روزانه
24589 7381 منطقه 3 بوكان روزانه
25940 7799 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22214 6642 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
23871 7150 منطقه 3 ياسوج روزانه
24449 7333 منطقه 3 دهدشت روزانه
29753 9064 منطقه 3 گچساران روزانه
34152 10547 منطقه 3 دهدشت روزانه
35292 10916 منطقه 3 ياسوج روزانه
35894 11113 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
37897 11799 منطقه 3 ياسوج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21360 5892 منطقه 1 شيراز روزانه
31814 8556 منطقه 1 شيراز روزانه
27774 11787 منطقه 2 رشت روزانه
29469 8975 منطقه 3 چادگان روزانه
33769 10407 منطقه 3 مرودشت روزانه
37089 11518 منطقه 3 مرودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21723 9231 منطقه 2 سنندج روزانه
24162 7243 منطقه 3 قروه روزانه
26033 7832 منطقه 3 مريوان روزانه
26768 8099 منطقه 3 مريوان روزانه
27341 8284 منطقه 3 سروآباد روزانه
27857 8452 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22715 9649 منطقه 2 اراك روزانه
25576 10893 منطقه 2 اراك روزانه
31464 13356 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
33110 14039 منطقه 2 قم شهریه پرداز
33805 14327 منطقه 2 اراك روزانه
34152 14461 منطقه 2 اراك روزانه
37675 15908 منطقه 2 قم شهریه پرداز
39380 16616 منطقه 2 قم شهریه پرداز
41989 13213 منطقه 3 شازند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22715 9649 منطقه 2 خرم آباد روزانه
24589 7381 منطقه 3 كوهدشت روزانه
30972 9472 منطقه 3 دورود روزانه
31027 9492 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22946 6324 منطقه 1 تبريز روزانه
25988 7099 منطقه 1 تبريز روزانه
29944 8112 منطقه 1 تبريز روزانه
30109 8157 منطقه 1 تبريز روزانه
30213 8181 منطقه 1 تبريز روزانه
30248 12814 منطقه 2 مرند روزانه
26811 8117 منطقه 3 سراب روزانه
29667 9037 منطقه 3 ميانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23258 9885 منطقه 2 رضوانشهر روزانه
28272 11980 منطقه 2 اردبيل روزانه
28835 12234 منطقه 2 اردبيل روزانه
30406 12884 منطقه 2 رشت روزانه
30888 13102 منطقه 2 اردبيل روزانه
33509 14216 منطقه 2 اردبيل روزانه
35315 14953 منطقه 2 اردبيل روزانه
27928 8478 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
30059 9176 منطقه 3 مريوان روزانه
30945 9463 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
31053 9500 منطقه 3 دهگلان روزانه
34636 10718 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23589 10036 منطقه 2 نهاوند روزانه
24162 10293 منطقه 2 سنندج روزانه
25859 11018 منطقه 2 نهاوند روزانه
29256 12417 منطقه 2 تويسركان روزانه
30972 13137 منطقه 2 تويسركان روزانه
34531 14608 منطقه 2 نهاوند روزانه
35018 14822 منطقه 2 بهار روزانه
36313 15374 منطقه 2 همدان روزانه
42987 18136 منطقه 2 نهاوند روزانه
30278 9257 منطقه 3 سنندج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23610 6501 منطقه 1 مشهد روزانه
25681 7022 منطقه 1 مشهد روزانه
29999 8127 منطقه 1 مشهد روزانه
31789 8550 منطقه 1 مشهد روزانه
40937 10829 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
40529 17094 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
41119 17347 منطقه 2 رودسر شهریه پرداز
34152 10547 منطقه 3 جاجرم روزانه
42501 13389 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24705 6767 منطقه 1 مشهد روزانه
24705 6767 منطقه 1 مشهد روزانه
24495 10429 منطقه 2 قائم شهر روزانه
24519 10441 منطقه 2 قائم شهر روزانه
24786 10561 منطقه 2 بجنورد روزانه
25471 10841 منطقه 2 ساري روزانه
25681 10943 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26099 11118 منطقه 2 تهران روزانه
26648 11333 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26741 11374 منطقه 2 ساري روزانه
26970 11469 منطقه 2 تنكابن روزانه
27804 11802 منطقه 2 تهران روزانه
28479 12073 منطقه 2 اميركلا روزانه
32889 13947 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27096 11528 منطقه 2 كرمان روزانه
28375 12019 منطقه 2 كرمان روزانه
31426 13340 منطقه 2 كرمان روزانه
33049 14012 منطقه 2 نجف آباد روزانه
33386 14162 منطقه 2 رفسنجان روزانه
34501 14595 منطقه 2 كرمان روزانه
36686 15510 منطقه 2 رفسنجان روزانه
43083 18174 منطقه 2 رفسنجان روزانه
24519 7357 منطقه 3 زرند روزانه
29334 8938 منطقه 3 كهنوج روزانه
29437 8966 منطقه 3 تهران روزانه
37705 11733 منطقه 3 زرند روزانه
43214 13641 منطقه 3 شهربابك روزانه
44007 13901 منطقه 3 بافت روزانه
49521 15865 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24840 10585 منطقه 2 قوچان روزانه
29147 12370 منطقه 2 قوچان روزانه
30248 12814 منطقه 2 قوچان روزانه
35575 11010 منطقه 3 تربت جام روزانه
37121 11529 منطقه 3 شيروان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25127 6877 منطقه 1 مشهد روزانه
27599 7516 منطقه 1 مشهد روزانه
31587 8507 منطقه 1 مشهد روزانه
36856 9840 منطقه 1 مشهد روزانه
37857 10095 منطقه 1 مشهد روزانه
29098 8866 منطقه 3 مريوان روزانه
31446 9629 منطقه 3 گنبد روزانه
31639 9689 منطقه 3 فرديس روزانه
34176 10555 منطقه 3 سروآباد روزانه
34748 10744 منطقه 3 مشهد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39628 16719 منطقه 2 پاوه روزانه
31966 9801 منطقه 3 جيرفت روزانه
41156 12914 منطقه 3 بندر کنگ و چارک  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان فارابي شهرستان بستک
63345 20987 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
66201 21985 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان رستماني شهرستان پارسيان
70633 23703 منطقه 3 بندر کنگ و چارک محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه
79310 26959 منطقه 3 بستك روزانه
112584 39878 منطقه 3 رودان  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32533 8757 منطقه 1 شيراز روزانه
32631 8779 منطقه 1 شيراز روزانه
32777 8811 منطقه 1 شيراز روزانه
33159 8891 منطقه 1 سپيدان روزانه
33805 9055 منطقه 1 شيراز روزانه
32889 10106 منطقه 3 مرودشت روزانه
35733 11057 منطقه 3 لامرد روزانه
35985 11143 منطقه 3 استهبان روزانه
37456 11639 منطقه 3 خرامه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34043 14423 منطقه 2 بيرجند روزانه
36051 15263 منطقه 2 بابل روزانه
36773 15548 منطقه 2 بيرجند روزانه
38802 16370 منطقه 2 زاهدان روزانه
39699 16753 منطقه 2 زاهدان روزانه
45080 18999 منطقه 2 زاهدان روزانه
50719 21259 منطقه 2 زاهدان روزانه
34092 10523 منطقه 3 سربيشه روزانه
36512 11320 منطقه 3 زابل روزانه
37058 11507 منطقه 3 بندرگز روزانه
37392 11620 منطقه 3 پاوه روزانه
42460 13376 منطقه 3 سراوان روزانه
48674 15563 منطقه 3 زابل روزانه
54498 17709 منطقه 3 زابل روزانه
56991 18613 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73030 30219 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
35087 10851 منطقه 3 اركوازملكشاهي  روزانه
45331 14353 منطقه 3 نيك شهرچابهار  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
96104 33386 منطقه 3 چابهار محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54000 17502 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
54069 17525 منطقه 3 مرودشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63989 26569 منطقه 2 دزفول  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر
67528 28031 منطقه 2 دزفول محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير
56046 18258 منطقه 3 اميديه محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان
59273 19447 منطقه 3 دشت آزادگان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني
59408 19495 منطقه 3 رامهرمز محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير
60034 19738 منطقه 3 اميديه محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر
62147 20529 منطقه 3 ايذه  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان