هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی آمار بدانید:

علم آمار یعنی پیش گویی براساس اعداد و ارقام.یک آماردان میتواند با بهره گیری و استفاده از مجموعه ی اطلاعات عددی و بر مبنای مدل های ریاضی پیشگویی کند یعنی به کمک اطلاعات گذشته،چگونگی رفتار یک فرآیند در آینده را پیش بینی کند.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته میپردازیم:

دروس پایه:

رياضي‌ عمومي‌، مباني‌ اقتصاد، مباني‌ جامعه‌ شناسي‌ ،مباني‌ جمعيت‌ شناسي‌ ، فيزيک‌ پايه‌ ، آمار و احتمال‌ ، روش‌هاي‌ آماري‌، مباني‌ رياضي‌.

 

دروس تخصصی:

رياضي‌ براي‌ آمار، جبر خطي‌ براي‌ آمار، آناليز رياضي‌ ، مباني‌ کامپيوتر و برنامه‌نويسي‌ ، احتمال‌ و کاربرد آن‌ ، آمار رياضي‌، روش‌هاي‌ ناپارامتري‌ ، رگرسيون‌ ، طرح‌ آزمايش‌ها، روش‌هاي‌ نمونه‌گيري‌ ، فرآيندهاي‌ تصادفي‌ ، سري‌هاي‌ زماني‌، زبان‌تخصصي‌ ، روش‌هاي‌ پيشرفته‌ آماري‌ ، روش‌هاي‌ چند متغييري‌ گسسته‌ ، روش‌هاي‌ چند متغييري‌ پيوسته‌، محاسبات‌ آماري‌ با کامپيوتر، کنترل‌ کيفيت‌ آماري‌، پروژه‌

 

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مراکزی چون سازمان برنامه و بودجه،بانک ها،ادارات بیمه،مراکز صنعتی و کارخانجات،واحدهای آماری وزارتخانه های مختلف هم چون جهاد کشاورزی،کار،بهداشت، و به طور کلی تمامی سازمان هایی که با آمار و ارقام سر و کار دارند مشغول به کار شوند.