هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی روابط عمومی بدانید:

در چندین دهه ی اخیر ارتباطات در زندگی مردم نقش مهمی پیدا کرده است.

این اهمیت به گونه ای است که تمامی نهاد ها در تلاش اند تا با در دست داشتن رسانه های قدرتمند تر،ارتباط بین مردم کشور را با موسسات گوناگون و هم چنین ارتباط مردم با سایر کشور ها را رونق دهند.

اگر میخواهید رشته ی روابط عمومی را به عنوان رشته ی تحصیلی خود انتخاب کنید باید توجه داشته باشید که شما باید شخصی جستجوگر و علاقه مند به کارهای خبری باشید هم چنین شما باید از هوش بالایی برخوردار باشید.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

دروس پایه:

مبانی جامعه شناسی، کاربرد رایانه در علوم ارتباطات، اصول علم اقتصاد، اقتصاد ایران، کلیات حقوق، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی، زبان تخصصی، متون ارتباطات اجتماعی، حقوق اساسی، اصول علم سیاست، روان شناسی اجتماعی، روش های تحقیق در علوم اجتماعی(عملی و نظری)، اصول روابط و سازمان های بین المللی، نظریه‌های جامعه شناسی، اصول سازمان و مدیریت، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

دروس اصلی:

مبانی ارتباطات جمعی، ارتباطات بین الملل، ارتباطات سیاسی، ارتباطات انسانی، تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی، ارتباطات تصویری، نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، گرافیک و صفحه‌آرایی در مطبوعات، تکنولوژی‌های ارتباطی، مبانی جامعه اطلاعاتی، افکارعمومی و وسایل ارتباط جمعی، مبانی ارتباطات و توسعه، حقوق ارتباط جمعی، شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

دروس تخصصی:

اصول روابط عمومی، گزارش و نگارش، روابط عمومی عملی، انتشارات،‌ مدیریت و روابط عمومی، تکنیک‌های روابط عمومی، طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی، اصول اقناع و تبلیغ سیاسی، روابط عمومی الکترونیکی، ارتباط با رسانه‌ها،‌ زبان تخصصی، متون روابط عمومی، اصول تبلیغات بازرگانی، مبانی آرشیو و اطلاع‌رسانی، کارآموزی