هر آنچه که نیاز است در مورد رشته روانشناسی بدانید:

امروزه با توجه به پیشرفت علم باید بدانیم که این تعریف از روانشناسی که روانشناسی را علم مطالعه روح و روان میدانستند اشتباه است،در واقع روانشناس شخصی نیست که احساسات درونی،تصورات و خاطرات شخصی یک فرد را مطالعه کند بلکه با پیشرفت علم امروزه میدانیم که روانشناسان با استفاده از شیوه های عینی و عملی فرایند های ذهنی را مطالعه میکنند.

رشته ی روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای ۴ گرایش زیر میباشد:

۱-بالینی

۲-آموزش کودکان استثنایی

۳-صنعتی و سازمانی

۴-عمومی

در ادامه هر گرایش را به طور مختصر توضیح خواهیم داد:

۱-گرایش بالینی:

در این گرایش هدف تربیت روانشناسانی است که که بتوانند رفتار های ناهنجار مانند اضطراب،افسردگی،وسواس و…که در بعضی از افراد وجود دارد را شناسایی و درمان کنند.

کلیه ی خدمات روانشناسان این گرایش در سه زمینه ی زیر خلاصه میشود:

۱-پیشگیری

۲-تشخیص

۳-درمان

روانشناسان این گرایش ۳  مسئولیت زیر را به عهده دارند:

۱-تشخيص ‌ناهنجاري‌هاي‌ رفتاري

۲-درمان‌ فردي‌ و گروهي‌

۳- مشاوره ‌و راهنمايي‌ و بازآموزي

کارشناسان این گرایش باید در تیمی متشکل از روانپزشک،پرستار و مددکار اجتماعی فعالیت داشته باشند اما باید تا حدی مهارت و علم داشته باشند تا بتوانند بسیاری از فعالیت ها را خودشان به تنهایی انجام دهند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

کاربرد مقدماتي‌ روش‌هاي‌ تشخيص ‌باليني‌، کاربرد مقدماتي‌ روش‌هاي‌ درمان‌، مصاحبه‌، سمينار مسائل‌ روان‌شناسي ‌باليني‌ در جهان ‌و ايران‌، پژوهش‌هاي ‌عملي‌  در روان‌شناسي ‌باليني‌، روان‌شناسي‌ پويايي ‌گروه‌، کليات‌ روان‌پزشکي‌، بررسي‌ مقدماتي‌ نظريه‌هاي ‌روان‌درماني‌، روان‌شناسي مشاوره ‌و راهنمايي‌، روان‌شناسي ‌کودکان ‌استثنايي

۲-گرایش آموزش کودکان استثنایی:

در این شاخه از علم روانشناسی روانشناسان وظیفه دارند تا از تمام یافته های خود در رابطه با کودکان استثنایی که شامل کودکان تیزهوش و یا معلولان جسمی میشوند استفاده نماید.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

روان‌شناسي ‌مشاوره ‌و راهنمايي‌، نظريه‌ها و کاربرد آزمون‌هاي‌ شناختي‌، روان‌شناسي‌ کودکان ‌تيزهوش ‌و روش‌هاي‌ آموزش ‌آن‌ها، روان‌شناسي‌ کودکان ‌عقب‌مانده‌ و روش‌هاي ‌آموزش ‌آن‌ها، اختلالات‌ تکلم‌ و گفتار درماني‌، روان‌شناسي ‌تدريس ‌به‌ کودکان ‌ناشنوا، روان‌شناسي ‌تدريس ‌به‌ کودکان ‌نابينا، متون‌ روان‌شناسي ‌کودکان ‌استثنايي ‌به‌ زبان‌هاي ‌خارجي‌، بهداشت‌ رواني‌ کودکان ‌استثنايي ‌و خانواده‌، زمينه ‌پيشگيري ‌از تولد کودکان ‌عقب ‌افتاده‌، روان‌شناسي‌ کودکان ‌ناسازگار، روش‌هاي‌ تغيير و اصلاح‌ رفتار کودکان‌، سمينار مسائل ‌کودکان ‌استثنايي ‌در جهان ‌و ايران‌، پژوهش‌هاي ‌عملي ‌در روان‌شناسي ‌و آموزش‌ کودکان‌ استثنايي‌.

۳-گرایش روانشناسی سازمانی و صنعتی:

روانشناسان این گرایش موظفند تا از یافته های خود در تمام محیط های کاری استفاده نمایند.برای مثال یک روانشناس سازمانی و صنعتی باید بگوید تا محیط کار برای داشتن راندمان و بازده بالاتر باید دارای چه ویژگی هایی باشد.

۴-گرایش روانشناسی عمومی:

مطالعه ی کلیات روانشناسی را روانشناسی عمومی میگویند.

فارغ التحصیلان این گرایش میتوانند برای تشخیص و درمان اختلالات روانی در مکان هایی مانند مؤسسات‌ عمومي ‌و رواني ‌و کلينيک‌هاي ‌روان‌پزشکي‌ مشغول به کار شوند و يا تدريس‌ روان‌شناسي ‌عمومي ‌را در مراکز آموزشي‌ آغاز کنند و هم چنین میتوانند به‌ عنوان ‌روان‌شناس‌ مدرسه‌ در مدارس‌ فعالیت خود را آغاز کنند و همکاری های لازم را داشته باشند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

طرح‌ها و ‌پژوهش‌هاي ‌آزمايشگاهي‌، مقدمات ‌نوروبسيکولوژي‌، ارزشيابي ‌شخصيت‌، روان‌شناسي ‌مشاوره ‌و راهنمايي‌، روان‌شناسي ‌هوش‌ و سنجش ‌آن‌، تفکر و زبان‌، روان‌شناسي ‌پويايي‌ گروه‌، روان‌شناسي ‌کودکان ‌استثنايي‌، سمينار در مسائل ‌روان‌شناسي‌عمومي‌، اختلالات ‌يادگيري‌، روان‌شناسي‌ جنايي‌، پژوهش‌هاي‌ عملي ‌در روان‌شناسي ‌عمومي

و اما دروس مشترک در بین هر ۴گرایش روانشناسی عبارتند از:

روا‌ن‌شناسي ‌عمومي‌، علم‌النفس‌ از ديدگاه ‌دانشمندان ‌اسلامي‌، آمار توصيفي‌، فيزيولوژي ‌عمومي‌، کليات ‌فلسفه‌، مباني ‌جامعه‌شناسي‌، روان‌شناسي‌ احساس ‌و ادراک‌، متون‌ روان‌شناسي‌ به‌ زبان ‌خارجي‌، آمار استنباطي‌، روش‌ تحقيق ‌در روان‌شناسي‌، روان‌شناسي‌ فيزيولوژيک‌، روان‌شناسي‌ تجربي‌، روان‌شناسي ‌رشد، روان‌شناسي‌ يادگيري‌، روان‌شناسي ‌تربيتي‌، روان‌شناسي‌ اجتماعي‌، روان‌سنجي‌، انگيزش‌ و هيجان‌، شخصيت‌، آسيب‌شناسي‌ رواني‌، بهداشت‌ رواني‌، روان‌شناسي‌ مرضي‌ کودک‌، تاريخچه ‌و مکاتب‌ روان‌شناسي

دانشجویان در این رشته در مقطع کارشناسی باید ۱۴۴ واحد درسی را با موفقیت بگذرانند.