ابتدا به معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.

معرفی کامل رشته زبان و ادبیات پارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی مناسب افرادی است که علاقه مند به مطالعه  انواع داستان های معروف و به نام، عرفان و…هستند. هم چنین اگر علاقه مند به کسب اطلاعاتی در مورد متون جدید و قدیمی و آثار قدیمی هستید زبان و ادبیات فارسی رشته ای مناسب برای شماست.

رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی (لیسانس) دارای ۱۴۸ واحد درسی است که دانشجویان ۴ تا ۶ سال فرصت دارند که این واحد های درسی را بگذرانند.این رشته در مقطع کارشناسی دارای گرایش نمی باشد و در مقاطع ارشد و دکتری علاقه مندان به ادامه تحصیل می توانند به طور تخصصی در گرایش مورد علاقه  خود ادامه تحصیل دهند.

معرفی رشته های انسانی و رتبه های قبولی، کلیک کنید

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

دروس پایه و اصلی:

 • دستور زبان فارسی ۱و۲
 •  مرجع شناسی و روش تحقیق
 • آئین نگارش و ویرایش ۱و۲
 • رودکی و منوچهری
 • فرخی وکسایی
 • رستم و سهراب
 • رستم و اسفندیار
 • سی قصیده ناصر خسرو
 • خاقانی
 • مسعود سعد سلمان
 • نظامی
 • نقد ادبی
 • آشنایی با علوم قرآنی
 • متون تفسیری
 • ادبیات معاصر نثر
 • مرصادالعباد
 • مثنوی معنوی
 • منطق الطیر
 • حدیقه الحقیقه،
 • بوستان سعدی
 • غزلیات و قصاید سعدی
 • حافظ
 • صائب
 • تاریخ بیهقی
 • سیاست نامه و قابوسنامه
 • کشف الاسرار
 • کلیله و دمنه
 • گلستان سعدی
 • قرائت عربی
 • ادبیات معاصر نظم
 • قواعد عربی
 • عروض و قافیه
 • زبان تخصصی

مقالات و فیلم های آموزشی-مشاوره ای را در اینستاگرام ما دنبال کنید

معرفی رشته ادبیات وزبان پارسی و رتبه قبولی

معرفی رشته ادبیات وزبان پارسی و رتبه قبولی

دروس تخصصی:

 • مبانی عرفان و تصوف
 • معانی و بیان
 • تاثیر قرآن و حدیث
 • تاریخ ادبیات
 • سبک شناسی  نظم
 • سبک شناسی  نثر

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی

در این قسمت رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی را در کنکور سال قبل می بینیم.داوطلبان عزیز توجه شود که رتبه های قبولی در هر سال با سال های قبل به علتِ،تغییر در سهمیه پذیرش دانشگاه ها،تغییر در ظرفیت ها و تعداد دانش آموزان شرکت کننده و اقبال عمومی آن ها،متفاوت است.بنابراین با انتخاب رشته توسط مشاور تحصیلی و انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را تضمین کنید.

رتبه قبولی رشته ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشورینوع تحصیلجنسیتنوع تحصیل
57312951-تهرانپسرروزانه
2015492-زنجاندخترروزانه
70117582-قمدخترروزانه
310480392-کرجدخترروزانه
1369223-قائمیهدخترروزانه
22213843-کرجدخترروزانه
251083703-شهر قدسدخترروزانه
3900118713-تهراندخترروزانه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
84219761-تهرانپسرروزانه
76419222-فرخ شهردخترروزانه
4009103572-لاهیاندخترروزانه

رتبه قبولی رشته ادبیات فارسی-دانشگاه علامه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
119729501-تهراندخترشبانه
235271761-تهراندخترشبانه
100625892-ساریدخترروزانه
139435572-اهوازپسرروزانه
201052342-کرماندخترروزانه
9309251302-تهراندخترشبانه
8415222313-کرجدخترروزانه
11831295223-قرچکدخترشبانه

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
258381521-تهراندخترشبانه
173545092-چالوسدخترروزانه

دانشگاه بیرجند

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11614563421-مشهددخترشبانه
3328612-بیرجندپسرروزانه
9530257392-بیرجنددخترروزانه
6889187973-فردوسدخترروزانه
11977298393-قائندخترروزانه
14093343883-فراشبنددخترروزانه
28640649343-نهبنداندخترشبانه

رتبه قبولی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه درمنطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
149439491-مشهددخترروزانه
186652821-مشهددخترروزانه
245375971-مشهددخترشبانه
75619012-قوچانپسرروزانه
139635652-کاشمرپسرروزانه
3978120903-چناراندخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
120229671-شیرازدخترروزانه
3452120241-شیرازدخترروزانه
3677130841-شیرازدخترروزانه

دانشگاه کردستان-سنندج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10933299402-سنندجدخترروزانه
19267535632-همداندخترروزانه
19754549682-نهاونددخترروزانه
90839293-سقزپسرروزانه
18888446023-تکابدخترروزانه
23007531783-قروهدخترروزانه

دانشگاه اراک

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
372896252-محلاتپسرروزانه
11045302592-گلپایگاندخترروزانه
11383312472-زرین شهردخترروزانه
12171334632-اراکدخترروزانه

دانشگاه خوارزمی

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
384398892-سیرجاندخترروزانه
4022103952-میانهدخترروزانه
4525118112-سبزواردخترروزانه
7274194972-قزویندخترروزانه
10901275683-شهر قدسدخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3873140281-اصفهاندخترشبانه
4305162011-اصفهاندخترشبانه
3927101412-خمینی شهردخترروزانه
5099134382-گزبرخواردخترروزانه
3513109633- میاندشتدخترروزانه
16804402273-فلاورجاندخترشبانه

دانشگاه بو علی سینا-همدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4483117152-همداندخترروزانه
8431226762-چمستاندخترروزانه
9639260872-بهاردخترروزانه
9675261792-همداندترروزانه
3835116923-قروهدخترروزانه
14405350653-نهاوندپسرروزانه

دانشگاه مازندران-بابلسر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4862127292-قائم شهردخترروزانه
5793152772-ساریپسرروزانه
14856410902-بابلدخترشبانه
17069474792-بهشهردخترشبانه
18463512542-بابلدخترشبانه
9693250603-آملدخترروزانه
10149259783-ساریدخترروزانه
12939318833-بابلدخترروزانه

دانشگاه یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5777233661-اصفهاندخترروزانه
4608269761-اصفهاندخترروزانه
4868127432-یزددخترروزانه
6768180432-شاهین شهردخترروزانه
9390244163-فراشبنددخترروزانه
18756443143-یزددخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5099198301-تبریزدخترروزانه
5951243521-تبریزدخترروزانه
4987131082-مراغهدخترروزانه
5463144012-مراغهدخترروزانه
9513246873-عجب شیردخترشبانه
18888446023-عجب شیردخترشبانه

دانشگاه شهید با هنر کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8438226972-کرماندخترروزانه
20607574082-کرماندخترشبانه
5166148213-بردسیردخترروزانه
7439200493-زرنددخترروزانه
10244261793-رودباردخترروزانه
11090279603-قلعه گنجدخترروزانه
13355327633-جیرفتدخترروزانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5642148822-قزویندخترروزانه
9576258942-قزویندخترروزانه
1082295222-قزویندخترروزانه
12028299403-اشتهارددخترروزانه

دانشگاه بجنورد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4974192551-مشهددخترروزانه
6125162322-قوچاندخترروزانه
13370368642-بجنورددخترروزانه
16692399723-اسفرایندخترروزانه
21066491393-بجنورددخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه یاسوج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4378164721-شیرازدخترروزانه
11518557861-شیرازدخترشبانه
17248411443-بندر کنگ و چارکپسرروزانه
18497437813-لامرددخترروزانه
34462768283-یاسوجدخترشبانه
486921055453-یاسوجدخترشبانه

دانشگاه گیلان-رشت

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6581174952چالوسدخترروزانه
9082244762-رامسردخترروزانه
14723406852-رشتپسرشبانه
15448427132-اسلامشهردخترشبانه
9741251593-املشدخترروزانه
10964276963-کیاشهردخترروزانه
11410286503-سیاهکلدخترروزانه
22226515323-رضوانشهردخترشبانه
23207536003-کلاچایپسرشبانه

ادبیات فارسی قم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7274194972-قمدخترروزانه
9682261992-آملدخترروزانه
15292423012-آران و بیدگلپسرروزانه
19381539132-قمپسرروزانه
6745184623-قمدخترروزانه
17782423013-نظر آبادپسرروزانه
24440562083-باغ بهادرانپسرروزانه

دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
12824353242-قزوینپسرروزانه
14894411982-رفسنجاندخترروزانه
7054191763-جیرفتدخترروزانه
14965362513-عنبرآباددخترروزانه
20453478493-ریگاندخترروزانه
21973510293-بمدخترروزانه
40823895863-ریگانپسرشبانه

شهید حکیم سبزواری

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10118274852-سبزواردخترروزانه
16150448122-سبزواردخترشبانه
17898497072-بجنورددخترشبانه
24095674792-لاهیجانپسرشبانه
24304680802-کاشمرپسرشبانه
7224195573-قوچانپسرروزانه
15437372423-سبزوارپسرروزانه
30728692313-نیشابوردخترشبانه

شهید مدنی آذربایجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5111198831-تبریزدخترروزانه
7953352291-تبریزدخترروزانه
8921405951-تبریزپسرروزانه
13732336233-عجب شیردخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه گرگان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9503256792-آملدخترروزانه
10070273352-گرگاندخترروزانه
10619289972-بهشهردخترروزانه
13215364112-ساریپسرروزانه
7546202723-گنبددخترروزانه

دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه شهید چمران اهواز5524220301-گتونددخترروزانه
دانشگاه شهید چمران اهواز8451223113-ماه شهردخترروزانه
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان8346220793-کرماندخترروزانه
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان13216324583-سراواندخترروزانه

 رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی-شهرکرد

رتبه در سهمیهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8527229432-زرین شهردخترروزانه
9309251302-شهرکرددخترروزانه
10429284232-بروجندخترروزانه
11134305272-شهرضادخترروزانه
11325284733-تیراندخترروزانه

دانشگاه رازی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10368282522-کرمانشاهدخترروزانه
11511316262-کرمانشاهدخترروزانه
9348243133-سر پل ذهابدخترروزانه
18933446913-کامیاراندخترروزانه

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11669320912-شهرضادخترروزانه
9421244763-نور آباد ممسنیدخترروزانه
13684335153-مرودشتدخترروزانه

دانشگاه زنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9101245262-زنجاندخترروزانه
15638433612-قزویندخترروزانه
12214303613-گلستاندخترروزانه
18128430453-خدابندهدخترروزانه
21366497693-هشتگرددخترشبانه

زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه ارومیه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
30691868782-خویدخترروزانه
10094258683-سلماسدخترروزانه
16409393113-میاندوآبدخترروزانه

دانشگاه هرمزگان-بندر عباس

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10140259593-بندر کنگ و چارکپسرروزانه
11502288323-روداندخترروزانه
11734393163-مینابدخترروزانه
17681420743-عنبرآبادپسرروزانه
18658441073-بندر کنگ و چارکدخترروزانه

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10630290392-اردبیلدخترروزانه
15874440482-اردبیلدخترروزانه
16434393633-حویقدخترروزانه
21719504963-پارس آباد مغاندخترروزانه
23343538763-مهرباندخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی-سمنان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11033531781-تهراندخترشبانه
11899581321-تهراندخترشبانه
10963300152-سمناندخترروزانه
12042331202-ساریپسرروزانه
439211256462-سمناندخترشبانه
13235324973-جویباردخترروزانه
28598648553-ورامینپسرشبانه

دانشگاه جهرم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
19590545122-جهرمدخترروزانه
13480330523-لامردپسرروزانه
15413371953-خنجدخترروزانه
21790506321-شیرازدخترروزانه

دانشگاه لرستان-خرم آباد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
13586375112-خرم آباددخترروزانه
16425455292-زرین شهردخترروزانه
18339509182-ملایردخترشبانه
26156598003-گتونددخترشبانه

دانشگاه کوثر بجنورد-ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
21349595222-قوچاندخترروزانه
18756443143-نهبنداندخترروزانه
20536480003-بجنورددخترروزانه
24025553693-بجنورددخترروزانه

ادبیات و زبان فارسی دانشگاه جیرفت

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
19013448793-عنبرآباددخترشبانه
21960509993-عنبر آباددخترروزانه
25595586033-مینابدخترشبانه
25718588553-انارپسرروزانه
26156598003-ریگاندخترروزانه
26541606053-مینابدخترروزانه
34900776953-یزددخترشبانه
45581991333-عنبرآباددخترشبانه

رتبه قبولی رشته ادبیات و زبان فارسی-دانشگاه زابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
24403561373-زابلپسرروزانه
26429603703-زابلدخترروزانه
27747630503-کلالهدخترروزانه
27888633613-زابلپسرروزانه

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید

بازار کار رشته زبان و ادبیات فارسی

اگر دارای ذوق و استعداد شاعری،داستان سرایی،تالیف و ویرایش کتاب و معلمی هستید،در این رشته تحصیل نمایید.رمز موفقیت در تمامی رشته ها،علاقه و استعداد می باشد؛اما در رشته های ادبی و هنری،نقش علاقه و استعداد در موفقیت چندین برابر می شود.در ادامه به صورت تیتر وار به برخی از موقعیت های شغلی فارغ التحصیلان زبان و ادبیات پارسی اشاره می کنیم:

 • تدریس درس ادبیات فارسی در مدارس به صورت استخدام آموزش و پرورش
 • تدریس درس ادبیات فارسی کنکور
 • تالیف کتاب های آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف
 • تدریس زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
 • تالیف کتب کمک آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان
 • تالیف کتب کمک آموزشی و تست  برای کنکور
 • روزنامه نگاری
 • فعالیت به عنوان مقاله نویس مجلات و روزنامه ها
 • صدا و سیما
 • رادیو
 • گویندگی
 • ویراستاری
 • تالیف کتب داستان برای کودکان
 • انتشارات
 • ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و کسب کرسی دانشگاه
 • هیئت علمی
 • زبان شناسی

برای آشنایی با رشته های دیگر شاخه علوم انسانی بر روی معرفی رشته های علوم انسانی و رتبه قبولی کلیک کنید.