در این مقاله به معرفی رشته علوم اجتماعی می پردازیم. با توجه به این که در دانشگاه سراسری این رشته به رشته علوم ارتباطات اجتماعی تغییر کرده است، با کلیک روی لینک زیر می‌توانید مقاله جدید را مطالعه نمایید

معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی، کلیک کنید

هر آنچه که نیاز است در مورد رشته علوم اجتماعی بدانید:

علم پدیده‌ها و واقعیت های اجتماعی را می‌توان علوم اجتماعی نامید.

رشته‌ی علوم اجتماعی به ۴ گرایش زیر تقسیم بندی می‌شود:

 • پژوهشگری اجتماعی
 • برنامه ریزی اجتماعی
 • رفاه و تعاون اجتماعی
 • مردم شناسی

برای آشنایی بیشتر شما با هر یک از گرایش به توضیح مختصر در رابطه با هریک خواهیم پرداخت:

گرایش پژوهشگری اجتماعی:

هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با مطالعات دقیق نظری و علمی،سطح آگاهی های اجتماعی را بالا ببرند و در برابر نیاز های مراکزی همچون مراکز آموزشی،خدماتی و پژوهشی پاسخگو باشند.یعنی به عبارت بهتر و ساده تر نتایج تحقیقات یک پژوهشگر اجتماعی به ما میگوید که چگونه از بحران اجتماعی می‌توانیم گذر کنیم و به آرامش و رفاه در جامعه برسیم.

دروس تخصصی گرایش پژوهشگر اجتماعی عبارتند از:

 • جامعه‌شناسی‌ روستایی‌
 • جامعه‌شناسی‌ انحرافات‌ اجتماعی
 • جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر
 • جامعه‌شناسی‌ خانواده‌
 • جامعه‌شناسی‌ شهری‌
 • تکنیک‌های‌ خاص‌ تحقیق‌
 • جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ جمعی
 • جامعه‌شناسی‌ صنعتی
 • کاربرد کامپیوتر
 • جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها
 • جامعه‌شناسی‌ توسعه‌
 • کاربرد جمعیت‌شناسی‌

گرایش برنامه ریزی اجتماعی:

کارشناسان گرایش برنامه ریزی در مورد مسائل اجتماعی و هم چنین برنامه ریزی در مورد اجتماع و انسان مطالعه میکنند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • اصول‌ توسعه‌ و عمران
 • تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌
 • برنامه‌ریزی‌ شهری‌
 • تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌
 • برنامه‌ریزی‌ روستائی‌
 • تکنیک‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌
 • برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌
 • ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها
 • عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مکان‌
 • برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌
 • برنامه‌ریزی‌ اجتماعی
 • اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌

گرایش رفاه و تعاون اجتماعی:

شاید برایتان جالب باشد که بدانید محتوای دروس این گرایش چه میباشد.

جامعه شناسی،اقتصاد،امور مالی،حسابداری،مردم شناسی،مدیریت و تعاون محتوای این گرایش را تشکیل می‌دهند. فارغ التحصیلان این گرایش باید بتوانند به کمک تشکل های انسانی موجب تقسیم عادلانه قدرت و  ثروت در جامعه شوند.تمام مسائل مربوط به تعاونی ها نیز در این گرایش مورد  بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • اصول‌ و اندیشه‌های‌ تعاونی‌
 • سیر تحول‌ تعاونی‌ در ایران‌ و جهان‌
 • اصول‌ آموزش‌ و ترویج‌ تعاونی‌
 • انواع‌ و کارکرد تعاونی‌ها
 • سازماندهی‌ و مدیریت‌ در تعاونی‌ها
 • زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در جوامع‌ شهری‌ و روستائی‌
 • اقتصاد خرد و کلان‌
 • حقوق‌ تجارت‌
 • حقوق‌ تعاون‌ (تهیه‌ اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌)
 • اصول‌ حسابداری
 • امور مالی‌ تعاونی‌ها
 • سمینار مسائل‌ تعاونی
 • تأمین‌ و رفاه‌ اجتماعی
 • کارورزی‌

آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید

گرایش مردم شناسی:

کارشناسان این رشته وظیفه دارند تا در رابطه با فرهنگ جوامع مختلف در بازه های زمانی متفاوت و محل های گوناگون و همچنین دلایل ایجاد تغییر و تحول فرهنگی و کاربرد فرهنگ مطالعه کنند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • جامعه‌شناسی‌ قشرها و نابرابری‌ها
 • جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر
 • مردم‌ شناسی‌ فرهنگی‌
 • محیط‌شناسی‌ انسانی
 • جغرافیای‌ انسانی‌ ایران‌
 • تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌
 • مبانی‌ تعاون‌
 • زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در شهر و روستا
 • فرهنگ‌ و توسعه‌
 • مردم‌ نگاری‌
 • مردم‌شناسی‌ ماقبل‌ تاریخ‌ و جوامع‌ ابتدایی
 • باستان‌شناسی‌ از دیدگاه‌ انسان‌شناسی‌
 • موزه‌داری‌ و تکنیک‌ ضبط‌ اسناد
 • مردم‌ شناسی‌ روستا
 • ایل‌شناسی‌
 • نظام‌های‌ خویشاوندی‌
 • مردم‌شناسی‌ اعتقادات‌ دینی
 • مردم‌شناسی‌ هنر
 • نماد و نشانه‌شناسی‌
 • انسان‌شناسی‌ و فرهنگ‌ منطقه‌ای‌ (آفریقا و …)، مردم‌شناسی‌ شهری‌
 • نظریه‌های‌ مردم‌شناسی‌

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید

دروس مشترک در بین تمامی گرایش ها عبارت اند از:

 • نظریه‌های‌ جامعه‌شناسی‌
 • روش‌ تحقیق‌
 • جامعه‌شناسی‌ در ادبیات‌ فارسی‌
 • روش‌ تحقیق‌ علمی‌
 • جامعه‌شناسی‌ جنگ‌ و نیروهای‌ نظامی
 • بررسی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ ایران‌
 • جامعه‌شناسی‌ انقلاب‌ها
 • مبانی‌ جامعه‌شناسی‌
 • مبانی‌ جمعیت‌شناسی‌
 • مبانی‌ روانشناسی‌
 •  ریاضیات‌ پایه‌
 • مبانی‌ فلسفه‌، مبانی‌ مردم‌شناسی‌
 • مبانی‌ تاریخ‌ اجتماعی‌ ایران
 • اصول‌ علم‌ سیاست‌،
 • آمار مقدماتی
 • روش‌های‌ مقدماتی‌ تحلیل‌ جمعیت‌
 • اصول‌ علم‌ اقتصاد
 • آمار در علوم‌اجتماعی‌
 • تاریخ‌ تفکر اجتماعی‌ در اسلام‌
 • روانشناسی‌ اجتماعی
 • زبان خارجه تخصصی‌
 • انسان‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ و سایر مکاتب‌

فارغ التحصیلان این  رشته پس از اخذ مدرک لیسانس خود میتوانند به عنوان کارشناس مسائل  مربوط به ادارت،تصمیمات سازمانی و دولتی اظهار نظر کرده و مشغول به کار شوند.

برای مطالعه مقاله علوم ارتباطات اجتماعی کلیک کنید