برای انتخاب رشته درست و موفق،لازم است ابتدا با رشته فلسفه آشنا شوید. سپس به بررسی رتبه قبولی رشته فلسفه در کنکور سال قبل می پردازیم.

معرفی رشته فلسفه

رشته  فلسفه را می توان مادر تمامی رشته‌ها دانست چرا که در رشته  فلسفه به تحلیل و بررسی تمامی سوال های اساسی انسان در رابطه با وجود هستی، حقیقت انسان و جهان اطراف انسان پرداخته می شود. از فلاسفه معروف می توان به افلاطون، ارسطو، ابن سینا،ملاصدرا و … اشاره کرد.

مقالات و فیلم های آموزشی-مشاوره ای را در اینستاگرام ما دنبال کنید

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

قبل از انتخاب این رشته سعی کنید به مطالعه  چندین کتاب در این باره بپردازید و در صورت تمایل و علاقه شخصی خود این رشته را به عنوان رشته  دانشگاهی خود انتخاب نمایید.به تعریف زیر توجه کنید:

“فلسفه به انسان كمک می‌كند تا به اوج كمال نايل آيد و به سعادت كه از طريق نيل به عالم معقولات حاصل می شود، دست بيابد. پس فلسفه نه فقط از لحاظ فواید آن مورد توجه است بلكه  فی نفسه نیز مطلوب است و از آن نمی توان صرف‌نظر كرد.” “ارسطو، فيلسوف مشهور يوناني”
“فلسفه ناشی از بی عقلی و عدم رشد آگاهی انسان است و اگر بشر به حدی از رشد و آگاهی رسند، نياز به فلسفه ندارد.”” اگوست كنت، دانشمند، فیلسوف و ریاضيدان مشهور فرانسوی “

معرفی رشته های انسانی و رتبه های قبولی، کلیک کنید

رشته  فلسفه در دو گرایش زیر ارائه می شود:

 • فلسفه  غرب
 • فلسفه اسلامی

فلسفه  غرب سیر تاریخی را مطالعه می کند در صورتی که فلسفه  اسلامی با توجه به مکاتب فلسفی مانند فلسفه  ملاصدرا،اشراق یا مشاء می باشد.رشته فلسفه برای رشد سطح فکری جامعه بسیار مهم است و هر جامعه نیاز به چنین افرادی که اهل مطالعه،تفکر و انتقاد باشند دارد.این رشته  دانشگاهی در مقطع کارشناسی دارای 140 واحد درسی می باشد و مدت زمان آن 4 سال است.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

 • منطق‌ قدیم‌
 • منطق‌ جديد
 • منتخب‌ متون‌ کلامي‌ و فلسفي‌
 • تاريخ ‌فلسفه‌ي ‌اسلامي‌
 • علم‌ کلام‌
 • فلسفه‌ي‌ اسلامي‌
 • فلسفه‌ اخلاق‌ در تفکر غربی
 • اخلاق‌ در تفکر اسلامی
 • عرفان‌ نظری
 • تاريخ‌ فلسفه‌‌ يونان‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌ قرون‌ وسطي‌ تا رنسانس‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌ از «بيکن» تا «هيوم»‌

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید

 • تاريخ‌ فلسفه‌ از «کانت» تا نيمه‌ي‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌‌ي جديد و معاصر
 • فلسفه‌ي‌ معاصر و مکاتب‌ جديد قرن‌ بيستم‌
 • متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ خارجي‌
 • متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ عربي‌
 • متا فيزيک‌ در غرب‌ و فلسفه‌ علوم
معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

رتبه قبولی رشته فلسفه

در ادامه رتبه قبولی رشته فلسفه را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.توجه شود که با توجه به تغییر ظرفیت در پذیرش دانشگاه ها و همچنین تغییر در سهمیه پذیرش که توسط سازمان سنجش در دفترچه کنکور هر سال اعمال می شود،رتبه های قبولی امسال با سال های قبل متفاوت خواهد بود.بنابراین توصیه می شود برای انتخاب رشته دقیق،با مشاور انتخاب رشته حرفه ای مشورت کنید.

رتبه قبولی در رشته فلسفه-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
1943591-تبریزدخترروزانه
1554402-یزدپسرروزانه
3178312-آملپسرروزانه
38410032-یزدپسرروزانه
317181952-همداندخترروزانه
6922184862-گرگاندخترروزانه
15576375333-پیشوادخترروزانه

دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه شاهد

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه شهید مطهری2865861-مشهددخترروزانه
دانشگاه شاهد-تهران122230461-تهراندخترروزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
150539731-مشهددخترروزانه
191749882-بیرجندپسرروزانه
165060343-آشخانهدخترروزانه
8211217973-تایباددخترروزانه
9220240423-فریماندخترروزانه
10663270583-رشتخواردخترروزانه
14909361233-چناراندخترروزانه

دانشگاه الزهرا (س)-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4120152911-تهراندخترشبانه
96641073-شهربابکدخترروزانه

دانشگاه علامه طباطبایی تهران-دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران245075841-تهرانپسرشبانه
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران12028299403-شاهروددخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران424410372-همداندخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران4630120482-شهریاردخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران6144162702-فلاورجانپسرروزانه

رشته فلسفه-دانشگاه اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3879140611-شیرازپسرروزانه
4739181471-اصفهاندخترشبانه
9429244973-فلاورجاندخترروزانه
10331263493-فلاورجاندخترروزانه
12747315053-شهربابکدخترروزانه

دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4251159151-شیرازدخترروزانه
7070188842-بابلپسرروزانه
17223410903-شهر قدسدخترروزانه
23803548673-شهرقدسدخترروزانه

دانشگاه شهید با هنر کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6713178812-بیرجندپسرروزانه
10889298132-کرماندخترروزانه
14865411202-سیرجاندخترروزانه
23332652022-کرماندخترشبانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6377267891-تهراندخترروزانه
9345252212-شهریاردخترروزانه
9731263492-گرگانپسرروزانه
19424540222-محمدیهدخترروزانه
21570501963-محمدیهدخترروزانه
22017511113-کرجدخترروزانه
24614565853-کرجدخترروزانه

دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه تبریز11373312182-شاهروددخترروزانه
دانشگاه تبریز15985443722-رشتپسرروزانه
دانشگاه تبریز24227557863-صوفیانپسرروزانه
دانشگاه شهید چمران-اهواز11045302592-اهوازدخترروزانه
دانشگاه شهید چمران-اهواز20305565452-فولاد شهرپسرروزانه

شهید مدنی آذربایجان-تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
12290604411-تبریزدخترروزانه
13252660131-تبریزدخترروزانه
2554716132-زنجاندخترروزانه
29539667843-روداندخترروزانه

رتبه قبولی رشته فلسفه

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم)8006355651-تهراندخترروزانه
دانشگاه زنجان14963414122-زنجاندخترروزانه
دانشگاه زنجان22998642172-اسلامشهردخترروزانه
دانشگاه یاسوج1120541401-اصفهانپسرروزانه
دانشگاه یاسوج18497437813-یاسوجدخترروزانه
دانشگاه یاسوج32484728613-یاسوجدخترروزانه
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل19355538412-شاهین شهردخترروزانه
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل23442655412-اردبیلدخترروزانه
دانشگاه ایلام23241649342-اهوازپسرروزانه
دانشگاه ایلام25514715262-قمپسرشبانه
دانشگاه گنبد31177883202-گرگاندخترروزانه
دانشگاه گنبد29128659283-شاهروددخترروزانه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار30216681603-چناراندخترروزانه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار43443948353-ششتمدپسرروزانه