برای انتخاب رشته درست و موفق،لازم است ابتدا با رشته فلسفه آشنا شوید.سپس به بررسی رتبه قبولی رشته فلسفه در کنکور سال قبل می پردازیم.

معرفی رشته فلسفه

رشته  فلسفه را می توان مادر تمامی رشته ها دانست چرا که در رشته  فلسفه به تحلیل و بررسی تمامی سوال های اساسی انسان در رابطه با وجود هستی،حقیقت انسان و جهان اطراف انسان پرداخته می شود.از فلاسفه معروف می توان به افلاطون،ارسطو،ابن سینا،ملاصدرا و … اشاره کرد.

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

قبل از انتخاب این رشته سعی کنید به مطالعه  چندین کتاب در این باره بپردازید و در صورت تمایل و علاقه شخصی خود این رشته را به عنوان رشته  دانشگاهی خود انتخاب نمایید.به تعریف زیر توجه کنید:

“فلسفه به انسان كمك می كند تا به اوج كمال نايل آيد و به سعادت كه از طريق نيل به عالم معقولات حاصل می شود، دست بيابد. پس فلسفه نه فقط از لحاظ فواید آن مورد توجه است بلكه  فی نفسه نیز مطلوب است و از آن نمی توان صرف‌نظر كرد.” “ارسطو، فيلسوف مشهور يوناني”
“فلسفه ناشی از بی عقلی و عدم رشد آگاهی انسان است و اگر بشر به حدی از رشد و آگاهی رسند،نياز به فلسفه ندارد.”” اگوست كنت، دانشمند، فیلسوف و ریاضيدان مشهور فرانسوی “

رشته  فلسفه در دو گرایش زیر ارائه می شود:

 • فلسفه  غرب
 • فلسفه اسلامی

فلسفه  غرب سیر تاریخی را مطالعه می کند در صورتی که فلسفه  اسلامی با توجه به مکاتب فلسفی مانند فلسفه  ملاصدرا،اشراق یا مشاء می باشد.رشته فلسفه برای رشد سطح فکری جامعه بسیار مهم است و هر جامعه نیاز به چنین افرادی که اهل مطالعه،تفکر و انتقاد باشند دارد.این رشته  دانشگاهی در مقطع کارشناسی دارای ۱۴۰ واحد درسی می باشد و مدت زمان آن ۴ سال است.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

 • منطق‌ قديم‌
 • منطق‌ جديد
 • منتخب‌ متون‌ کلامي‌ و فلسفي‌
 • تاريخ ‌فلسفه‌ي ‌اسلامي‌
 • علم‌ کلام‌
 • فلسفه‌ي‌ اسلامي‌
 • فلسفه‌ اخلاق‌ در تفکر غربی
 • اخلاق‌ در تفکر اسلامی
 • عرفان‌ نظری
 • تاريخ‌ فلسفه‌‌ يونان‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌ قرون‌ وسطي‌ تا رنسانس‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌ از «بيکن» تا «هيوم»‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌ از «کانت» تا نيمه‌ي‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌
 • تاريخ‌ فلسفه‌‌ي جديد و معاصر
 • فلسفه‌ي‌ معاصر و مکاتب‌ جديد قرن‌ بيستم‌
 • متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ خارجي‌
 • متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ عربي‌
 • متا فيزيک‌ در غرب‌ و فلسفه‌ علوم
معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

معرفی رشته فلسفه و رتبه قبولی فلسفه

رتبه قبولی رشته فلسفه

در ادامه رتبه قبولی رشته فلسفه را در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.توجه شود که با توجه به تغییر ظرفیت در پذیرش دانشگاه ها و همچنین تغییر در سهمیه پذیرش که توسط سازمان سنجش در دفترچه کنکور هر سال اعمال می شود،رتبه های قبولی امسال با سال های قبل متفاوت خواهد بود.بنابراین توصیه می شود برای انتخاب رشته دقیق،با مشاور انتخاب رشته حرفه ای مشورت کنید.

رتبه قبولی در رشته فلسفه-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۹۴۳۵۹۱-تبریزدخترروزانه
۱۵۵۴۴۰۲-یزدپسرروزانه
۳۱۷۸۳۱۲-آملپسرروزانه
۳۸۴۱۰۰۳۲-یزدپسرروزانه
۳۱۷۱۸۱۹۵۲-همداندخترروزانه
۶۹۲۲۱۸۴۸۶۲-گرگاندخترروزانه
۱۵۵۷۶۳۷۵۳۳۳-پیشوادخترروزانه

دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه شاهد

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه شهید مطهری۲۸۶۵۸۶۱-مشهددخترروزانه
دانشگاه شاهد-تهران۱۲۲۲۳۰۴۶۱-تهراندخترروزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۵۰۵۳۹۷۳۱-مشهددخترروزانه
۱۹۱۷۴۹۸۸۲-بیرجندپسرروزانه
۱۶۵۰۶۰۳۴۳-آشخانهدخترروزانه
۸۲۱۱۲۱۷۹۷۳-تایباددخترروزانه
۹۲۲۰۲۴۰۴۲۳-فریماندخترروزانه
۱۰۶۶۳۲۷۰۵۸۳-رشتخواردخترروزانه
۱۴۹۰۹۳۶۱۲۳۳-چناراندخترروزانه

دانشگاه الزهرا (س)-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۱۲۰۱۵۲۹۱۱-تهراندخترشبانه
۹۶۶۴۱۰۷۳-شهربابکدخترروزانه

دانشگاه علامه طباطبایی تهران-دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران۲۴۵۰۷۵۸۴۱-تهرانپسرشبانه
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران۱۲۰۲۸۲۹۹۴۰۳-شاهروددخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران۴۲۴۴۱۰۳۷۲-همداندخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران۴۶۳۰۱۲۰۴۸۲-شهریاردخترروزانه
دانشگاه شهید بهشتی-تهران۶۱۴۴۱۶۲۷۰۲-فلاورجانپسرروزانه

رشته فلسفه-دانشگاه اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۸۷۹۱۴۰۶۱۱-شیرازپسرروزانه
۴۷۳۹۱۸۱۴۷۱-اصفهاندخترشبانه
۹۴۲۹۲۴۴۹۷۳-فلاورجاندخترروزانه
۱۰۳۳۱۲۶۳۴۹۳-فلاورجاندخترروزانه
۱۲۷۴۷۳۱۵۰۵۳-شهربابکدخترروزانه

دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۲۵۱۱۵۹۱۵۱-شیرازدخترروزانه
۷۰۷۰۱۸۸۸۴۲-بابلپسرروزانه
۱۷۲۲۳۴۱۰۹۰۳-شهر قدسدخترروزانه
۲۳۸۰۳۵۴۸۶۷۳-شهرقدسدخترروزانه

دانشگاه شهید با هنر کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۷۱۳۱۷۸۸۱۲-بیرجندپسرروزانه
۱۰۸۸۹۲۹۸۱۳۲-کرماندخترروزانه
۱۴۸۶۵۴۱۱۲۰۲-سیرجاندخترروزانه
۲۳۳۳۲۶۵۲۰۲۲-کرماندخترشبانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۳۷۷۲۶۷۸۹۱-تهراندخترروزانه
۹۳۴۵۲۵۲۲۱۲-شهریاردخترروزانه
۹۷۳۱۲۶۳۴۹۲-گرگانپسرروزانه
۱۹۴۲۴۵۴۰۲۲۲-محمدیهدخترروزانه
۲۱۵۷۰۵۰۱۹۶۳-محمدیهدخترروزانه
۲۲۰۱۷۵۱۱۱۱۳-کرجدخترروزانه
۲۴۶۱۴۵۶۵۸۵۳-کرجدخترروزانه

دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه تبریز۱۱۳۷۳۳۱۲۱۸۲-شاهروددخترروزانه
دانشگاه تبریز۱۵۹۸۵۴۴۳۷۲۲-رشتپسرروزانه
دانشگاه تبریز۲۴۲۲۷۵۵۷۸۶۳-صوفیانپسرروزانه
دانشگاه شهید چمران-اهواز۱۱۰۴۵۳۰۲۵۹۲-اهوازدخترروزانه
دانشگاه شهید چمران-اهواز۲۰۳۰۵۵۶۵۴۵۲-فولاد شهرپسرروزانه

شهید مدنی آذربایجان-تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۲۲۹۰۶۰۴۴۱۱-تبریزدخترروزانه
۱۳۲۵۲۶۶۰۱۳۱-تبریزدخترروزانه
۲۵۵۴۷۱۶۱۳۲-زنجاندخترروزانه
۲۹۵۳۹۶۶۷۸۴۳-روداندخترروزانه

رتبه قبولی رشته فلسفه

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم)۸۰۰۶۳۵۵۶۵۱-تهراندخترروزانه
دانشگاه زنجان۱۴۹۶۳۴۱۴۱۲۲-زنجاندخترروزانه
دانشگاه زنجان۲۲۹۹۸۶۴۲۱۷۲-اسلامشهردخترروزانه
دانشگاه یاسوج۱۱۲۰۵۴۱۴۰۱-اصفهانپسرروزانه
دانشگاه یاسوج۱۸۴۹۷۴۳۷۸۱۳-یاسوجدخترروزانه
دانشگاه یاسوج۳۲۴۸۴۷۲۸۶۱۳-یاسوجدخترروزانه
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل۱۹۳۵۵۵۳۸۴۱۲-شاهین شهردخترروزانه
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل۲۳۴۴۲۶۵۵۴۱۲-اردبیلدخترروزانه
دانشگاه ایلام۲۳۲۴۱۶۴۹۳۴۲-اهوازپسرروزانه
دانشگاه ایلام۲۵۵۱۴۷۱۵۲۶۲-قمپسرشبانه
دانشگاه گنبد۳۱۱۷۷۸۸۳۲۰۲-گرگاندخترروزانه
دانشگاه گنبد۲۹۱۲۸۶۵۹۲۸۳-شاهروددخترروزانه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار۳۰۲۱۶۶۸۱۶۰۳-چناراندخترروزانه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار۴۳۴۴۳۹۴۸۳۵۳-ششتمدپسرروزانه