هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی زمین شناسی بدانید:

علم مطالعه ی زمین را زمین شناسی میگویند و افرادی که علاقه مند به آگاهی از این هستند که زمین در گذشته چگونه بوده است و یا اینکه از گذشته تا به امروز دچار چه تغییر و تحولاتی شده است میتوانند این رشته را انتخاب نمایند.

رشته ی زمین شناسانی از آن دسته از رشته هایی است که متاسفانه در کشور ما به آن بی توجهی زیادی شده اما اگر فردی به این رشته فلاقه مند باشد و با علاقه در این رشته ادامه تحصیل دهد امکان پیشرفت های زیادی را دارد.

رشته ی زمین شناسی در مقطع کارشناسی  دارای ۹ گرایش میباشد:

۱-زمین شناسی مهندسی

۲-سنگ شناسی رسوبی-رسوب شناسی

۳-زمین شناسی اقتصادی

۴-زمین شناسی ساختمانی

۵-زمین شناسی نفت

۶-زمین شناسی زیست محیطی

۷-چینه و فسیل شناسی

۸-سنگ شناسی یا پترولوژی

۹-آب شناسی

برای آشنایی بیشتر شما در رابطه با هر گرایش به صورت مختصر توضیح خواهیم داد:

۱-گرایش زمین شناسی مهندسی:

کارشناسان این گرایش وظیفه دارند تا با بررسی زمین هایی که قرار است سازه های مهندسی روی آنها ساخته شود خطرات احتمالی را کاهش دهند و از رخداد هر گونه آسیب و خطری جلوگیری نمایند.

۲-گرایش سنگ شناسی رسوبی_رسوب شناسی

خرد شدن سنگ های دیگر و انباشته شدن آنها روی هم باعث به وجود آمدن سنگ های رسوبی میشود.مهم ترین و اصلی ترین کاربرد رسوب شناسی کشف منابع طبیعی هم چون نفت،گاز و …

میباشد.از این رو شناخت سنگ های رسوبی برای ما بسیار مهم میباشد.

۳-گرایش زمین شناسی اقتصادی:

نمیدونم!

۴-گرایش زمین شناسی ساختمانی:

در این گرایش در رابطه با ساخت های گوناگون سنگ های تشکیل دهنده پوسته زمین،چگونگی تشکیل آنها و هم چنین ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث خواهد شد.

۵-گرایش زمین شناسی نفت:

نفت و گاز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بسیار ارزشمند میباشند که در این گرایش به شرایط و عوامل مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی و هم چنین شناخت ذخایر جدید نفت و گاز پرداخته میشود.

۶-گرایش زمین شناسی زیست محیطی:

زمین شناسی زیست محیطی در ایمنی انسان و تامین منابع مورد نیاز انسان نقش حائز اهمیتی دارد.

۷-گرایش چینه و فسیل شناسی:

در این گرایش در مورد روابط موجود در بین طبقات سنگ های رسوبی مطالعه می شود.

۸-گرایش سنگ شناسی یا پترولوژی:

مطالعه در مورد سنگ ها را سنگ شناسی یا پترولوژی میگویند و باید توجه کنید که در این گرایش از زمین شناسی تنها به مطالعه مواد موجود در پوسته ی زمین و مواد قابل دسترس پرداخته خواهد شد.

۹-گرایش آب شناسی:

آب شناسی یا همان هیدروژئولوژی دانشی است که در مورد آب کره زمین بحث میکند و در مورد چگونگی پیدایش،خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی،چرخش آب و واکنش های آب در محیط نیز در این گرایش مطالعه میشود.

دروس دانشگاهی این رشته عبارتند از:

دروس‌ پایه‌:
ریاضی‌، فیزیک‌، شیمی‌، مبانی‌ کامپیوتر

دروس‌ اصلی :
زمین‌ شناسی‌ فیزیکی‌، زمین‌ شناسی‌ تاریخی‌، بلور شناسی‌ هندسی‌، بلور شناسی‌ نوری‌، کانی‌ شناسی‌، رسوب‌ شناسی‌، سنگ‌ شناسی‌ رسوبی‌، سنگ‌ شناسی‌ آذرین‌، سنگ‌ شناسی‌ دگرگونی‌،دیرینه‌ شناسی‌ (ماکرو فسیل‌)، چینه‌ شناسی‌، زمین‌ شناسی‌ ساختمانی‌، زمین‌ ساخت‌، فنوژئولوژی‌، ژئوشیمی‌، ژئوفیزیک‌، نقشه‌برداری‌.

دروس‌ تخصصی‌:
زمین‌ شناسی‌ ایران‌، زمین‌شناسی‌ اقتصادی‌، زمین‌ شناسی‌ نفت‌، آب‌های‌ زیرزمینی‌، زمین‌ شناسی‌ مهندسی‌، پترولوژی‌، زمین‌ شناسی‌ صحرایی‌، متون‌ علمی‌ زمین‌ شناسی‌.

(بسیاری از درس‌های این‌ رشته‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌)