رتبه قبولی رشته گیاه پزشکی و معرفی آن

ابتدا به معرفی رشته گیاه پزشکی می پردازیم و سپس رتبه لازم برای قبولی ذر این رشته را در دانشگاه های سراسر ایران می بینیم.

رشته گیاه پزشکی و رتبه قبولی

رشته گیاه پزشکی و رتبه قبولی

معرفی رشته گیاه پزشکی

همانطور که انسان ها در صورت بروز بیماری برای معالجه به پزشک مراجعه میکنند،گیاهان نیز در صورت بروز بیماری به پزشک نیاز دارند.گیاه پزشکی در ابتدا یکی از گرایش های مهندسی کشاورزی بود اما هم اکنون به صورت یک رشته مستقل در دفترچه انتخاب رشته کنکور وجود دارد.یکی از اهداف این رشته را می توان،تربیت متخصصینی دانست که به حفظ و معالجه ی

 • گیاهان زینتی
 • ۲-گیاهان ذراعی
 • درختان میوه بپردازند.

دانشجویان این رشته با آفاتی که در مزرعه ها،انبارها،سیلوها،به بخش های مختلف گیاه صدمه می زند،از قبیل حشرات،علف های هرز یا بیماری های گیاهی مانند قارچ،ویروس ها،باکتری ها آشنا میشود و نحوه ی سم پاشی را در مراحل مختلف رشد و نگهداری گیاه و ضدعفونی کردن انبارها را فرا میگیرد.در مزرعه ها،سیلو ها و انبار ها به دلیل عوامل گوناگون مانند وجود حشرات،علف های هرز یا بیماری های گیاهی مانند قارچ،باکتری ها و یا ویروس ها ممکن است که نواحی مختلف گیاه آسیب ببیند که دانشجویان رشته گیاه پزشکی در طی دوران تحصیل با این آفات آشنا میشوند و آنها را مطالعه می کنند، هم چنین آنها نحوه ی سم پاشی را در مراحل مختلف رشد و نگهداری گیاه و هم چنین ضدعفونی کردن انبار ها را نیز فرا میگیرند.گاهی علاوه بر بیماری عوامل دیگری مانند گرمازدگی،سرما زدگی و یا کافی نبودن مواد غذایی در خاک نیز باعث رنج و آسیب گیاه میشود که کارشناسان این رشته وظیفه دارند تا موارد بالا رابشناسند و چگونگی جلوگیری از این آسیب ها را بیاموزند.

این رشته مناسب افرادی میباشد که دارای احساس مسئولیت بالایی هستند زیرا این رشته و حرفه کاری دشوار،پیچیده و پر مسئولیت میباشد.مهندسین گیاه پزشک باید از بیوشیمی،بیولوژی و آمار اطلاعات بسیار وسیع و گسترده ای داشته باشد.

رتبه لازم برای قبولی گیاه پزشکی

رتبه لازم برای قبولی گیاه پزشکی

واحد های درسی و مدت تحصیل در رشته گیاه پزشکی

این ررشته در مقطع کارشناسی دارای ۱۳۵ واحد درسی مباشد و طول دوران تحصیل ۴ سال است.برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی بعضی از دروس اختصاصی این رشته میپردازیم:

 • حشره شناسي
 • قارچ شناسي
 • آفات مهم گياهان زارعی
 • آفات مهم گياهان باغی
 • خاک شناسي
 • آفات مهم درختان ميوه
 • بيماريهاي مهم درختان ميوه
 • افات مهم گياهان زينتی
 • و جاليزی وسبزيها
 • اصول مبارزه با آفات درختان ميوه
 • سم شناسی
 • تکنولوژی  وشيميايی
 • علف هاي هرز وکنترل آنها
 • آفات انباری
 • کار آموزی

لازم به ذکر است که اکثر این واحد های درسی یک تا دو واحد عملی در مزارع یا باغات خواهند داشت.

فارغ التحصیلان این رشته در مشاغل و ردیف های شغلی مختلفی مانند در وزارت کشاورزی،شهرداری و یا کلینیک های گل و گیاه میتوانند فعالیت نمایند.هم چنین با راه اندازی مزارع،شرکت های کشت و صنعت و …. می توانند در مسیر کارآفرینی وارد شوند و سود خوبی را کسب نمایند.

رتبه قبولی رشته گیاه پزشکی در کنکور سال قبل

در جدول زیر،رتبه های قبولی رشته گیاه پزشکی در کنکور سال قبل برای شما عزیزان گردآوری شده است.داوطلبان و دانش آموزان عزیز توجه کنید که رتبه های قبولی در کنکور هر سال به علتِ تغییر در ظرفیت پذیرش،رشته های جدید،تغییر در سهمیه ها و اقبال عمومی دانش آموزان دستخوش تغییراتی می شود.بنابراین برای انجام انتخاب رشته درست و اصولی تکیه به این رتبه ها کافی نیست و حتما به مشاور انتخاب رشته حرفه ای مراجعه کنید.

رشتهدانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقجنسیتنوع تحصیل
گیاه پزشکیدانشگاه تهران(محل تحصیل کرج)17380379682-آملدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تهران(محل تحصیل کرج)22151486662-کرجدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تهران(محل تحصیل کرج)10430388993-شیرواندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تهران(محل تحصیل کرج)24481812633-تهراندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان12741474261-اصفهاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان16147613441-اصفهاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان16433625571-اصفهانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان13996303182-کاشانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان30390678672-نجف آباددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان27857904363-دهاقاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان378351169333-فلاورجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد11609426511-مشهددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد12291454281-مشهددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد17273663151-مشهددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد18733727891-مشهددخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد18915735611-مشهددخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد9849210532-کرجپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد21668475942-نوشهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد34920784002-قوچاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد28489921243-قائندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد29087937773-قائندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد391391203343-طبسدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرود10168368771-تهرانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرود462211049452-شاهروددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان20271444882-گرگاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان32435726262-لاهیجانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان32529728472-گرگاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان39948902532-گرگانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان502921145142-چالوسپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان911412135932-گرگاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان523601540733-گنبددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان545661595243-گنبددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1367993519493-بندرترکمندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز12159449011-تبریزپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز1219845061دخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز1365351141دخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز1681064232دخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز2234189379پسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز2441796801-خسروشاهپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز37041832992-اردبیلدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز17024595623-پارس آباد مغانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز20769706393-اشنویهپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه تبریز474811417153-تبریزپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند17824688161-مشهددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند22438493562-بیرجنددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند502541144282-تربت حیدریهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند14121506953-طبسدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند37865170113-قائندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بیرجند398571222163-فردوسدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ارومیه16402576603-پیرانشهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ارومیه30981988503-بوکانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ارومیه31261996033-اشنویهپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد31985715402-یزددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد41029927892-شهرکرددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد43509985992-مبارکهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد463081051612-شهرکرددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد16800589353-شیروانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد418121271603-بوئین میاندشتدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان22026878691-شیرازدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان28333631092-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان36340816612-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان41080929142-جویباردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان42231955322-کرمانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان456321035762-کرمانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان732331697372-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان770781790642-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان38854196343-بمدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان424301286803-ماهاندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان457141371643-کهنوجپسرمحروم-بومی شهرستان های جنوب استان کرمان
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر-کرمان519271529443-یزددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شیراز31241697502-نجف آباددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شیراز18558640833-جویمدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه30522681602-کرمانشاهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه471591071662-زرین شهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه476121081892-کرمانشاهدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه26436865443-سقزدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه30521976363-اسلام آباد غربدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه329311039823-کرمانشاهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه335631056703-دیواندرهپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه رازی کرمانشاه382941180883-جوانروددخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان17742684331-تهرانخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان35117788672-قرچکدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان40338911642-رشتدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان443611005832-زنجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان458461040652-قزویندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زنجان478621087262-زنجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری31169695942-آملدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری39405890152-ساریپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری42607964602-بابلدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری454521031592-بابلدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری28349917893-آملپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی-ساری334811054483-تنکابندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت35201790522-لاهیجانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت41879947652-شهریارپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت452021025782-لاهیجانپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت458461040652-رشتپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت461131046812-اردبیلدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت20727705013-ملاردپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت29269942503-تنکابندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه گیلان-رشت434551312553-صومعه سرادخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس650121499422-جهرمدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس365851138093-ورامینپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس378651170113-روداندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس406361241403-شهربابکدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس412921257643-خرمشهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس545261594263-یاسوجپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس687291942763-مینابپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان-بندرعباس840422308533-مینابدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگا مراغه19982783421-تبریزپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه مراغه310991340091-تبریزدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه مراغه475471080412-میانهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه مراغه21338721853-تایبادپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بوعلی سینا-همدان35201790522-نجف آباددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بوعلی سینا-همدان37862852802-همداندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه بوعلی سینا-همدان479031088032-همداندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابل37484844462-نوشهردخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابل675251560392-بیرجندپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابل839782307133-زابلدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابل14277743654583-جیرفتدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل42100952542-اردبیلپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل496431129102-اردبیلدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل500681139382-زنجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل525401199322-آملپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل29346944453-اشنویهپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز23656959461-تبریزدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز446481012552-مرنددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج265071104661-شیرازدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج30485975063-یاسوجدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج365321136583-یاسوجدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج425001288493-سعادت شهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج481701435353-یاسوجپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه یاسوج549431604313-یاسوجدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز341181071033-مسجد سلیمانپسرروزانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوان477851085662-قزوینپسرشبانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوان704761631232-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوان1491963586242-بیرجنددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان369431648081-اصفهاندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان479031088032-سیرجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان680511573542-رفسنجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان716511659792-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان798141857642-کرماندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان824711923752-سیرجاندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان584881693273-زرنددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان723752031213-جیرفتدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج485441103152-سنندجدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج570731308142-همداندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج583961340092-سنندجدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج589151373362-همداندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج775521801962-سنندجدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج809211884672-سنندجدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج1363163263322-سنندجدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج457141371643-بانهدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج529561555563-سنندجدخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان-سنندج546041596253-کامیاراندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ایلام499881137312-کرمانشاهدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ایلام1540943909913-آبداناندخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت619931426352-قمدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت653291507222-کرماندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت799491860782-شاهین شهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت1006652374992-سیرجاندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت1481173559112-ساریدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت613941764683-جیرفتدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت619421778373-زابلپسرشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت739462068693-بمدخترشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت758012112423-باغ بهاداراندخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفت874442385783-رودباردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه خلیج فارس-بوشهر(محل تحصیل حومه برازجان)657591517782-زنجانپسرروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان-خرم آباد729401690032-خرم آباددخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان-خرم آباد518921528493-فولادشهردخترروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز900042108792-اهوازدخترروزانه

پیش ثبت نام انتخاب رشته

برای دریافت اخبار و مقالات انتخاب رشته ثبت نام کنید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .