هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی اعضای مصنوعی بدانید:

رشته ی اعضای مصنوعی را میتوان یکی از شاخه های رشته ی توانبخشی دانست که این رشته مجموعه ای از علوم مهندسی و پزشکی می باشد.

هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که به ساخت اعضای مصنوعی میپردازند که این اعضا در حدود۷۰ درصد ازفعالیت اندام سالم را انجام میدهند. 

در کشور ایران به دلیل جنگ تحمیلی تعداد افراد معلول افزایش یافته و همچنین افراد زیادی در سال به علت حوادت جاده ای و یا بیماری دیابت قطع عضو میشوند که این عوامل نیاز به کارشناسانی دارد که با بهره گیری از دو علم مهندسی و پزشکی به اصلاح ناهنجری ها کمک کنند و از عضوهای ناتوان بدن حمایت کرده و هم چنین به ساخت اندام های مصنوعی برای اعضای از دست رفته بپردازند.

این رشته درحال حاضر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کشور ارائه میشود و فقط در خارج از ایران امکان ادامه ی تحصیل تا مقطع دکترا وجود دارد.

رشته ی اعضای مصنوعی در  مقطع کارشناسی دارای گرایش خاصی نمیباشد و دروس دانشگاهی آن به گونه ی زیر میباشد:

 دروس اصلی:

آناتومی‌ سر و گردن‌ و تنه‌، اندام‌ فوقانی‌، تحتانی‌، سطحی‌، اعصاب‌،استخوان‌شناسی‌، روانشناسی‌ عمومی‌، روانپزشکی‌ عمومی‌، رشد روانی‌ ـ حرکتی‌، بیماری‌های‌ داخلی‌.

دروس تخصصی:

آشنایی‌ با اصول‌ توانبخشی‌ و طب‌ فیزیکی‌، واحد رادیولوژی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ مغز و اعصاب‌ ، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ ارتوپدی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ روماتولوژی‌ ، کینزیولوژی‌ و بیومکانیک‌، تکنیک‌های‌ حرکت‌ درمانی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ کودکان‌ ، ارزشیابی‌ و اندازه‌گیری‌ قدرت‌ عضلانی‌، کارآموزی‌ بالینی‌، زبان‌ تخصصی‌

 

ارسال دیدگاه