ابتدا به معرفی رشته مهندسی معماری می پردازیم و سپس رتبه قبولی رشته مهندسی معماری را (که از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی است) در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.

معرفی کامل رشته مهندسی معماری

معنی لغوی معماری را این گونه می توان بیان کرد که معماری یعنی آبادسازی و معمار کسی است که در آبادانی دنیایی کوشا باشد.پس خلاقیت یکی از ویژگی های مهم یک مهندس معمار به حساب می آید.در گذشته رشته مهندسی معماری،معماری داخلی را نیز در بر داشت.اما در چند سال اخیر با نظر سازمان سنجش و آموزش کشور،رشته معماری داخلی به صورت مستقل در چند دانشگاه معتبر دانشجو می پذیرد.

رشته مهندسی معماری به علت نقش خلاقیت هنری و آمیزش این رشته با هنر نسبت به سایر رشته های مهندسی متفاوت است.شاید به جرئت بتوان گفت،از معدود رشته هایی است که مهندسی و هنر را در سطح بسیار عمیقی در این رشته به هم ممزوج می بینیم.علاقه مندان برای ورود به این رشته باید دارای قدرت تجسم فضایی بالایی باشند و درک هندسی خوبی داشته باشند و بتوانند زیبایی و هنر و آرامش را به نمایش بگذارند.

معرفی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی

معرفی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی

معرفی دروس دانشگاهی رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی

دروس دانشگاهی این رشته به سه بخش پایه،اصلی،تخصصی تقسیم می شود که هر بخش را به صورت زیر می توان نام برد:

 • دروس پایه: هندسه کاربردی، کارگاه مصالح و ساخت، درک و بیان محیط، بیان معماری، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، انسان و طبیعت و معماری، مقدمات طراحی معماری،، مقدمات طراحی معماری
 • دروس اصلی: مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری جهانی، برداشت از بناهای تاریخی، اآشنایی با معماری اسلامی، آشنایی با معماری معاصر، نقشه برداری، تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی، ایستایی، مقاومت مصالح و سازه های فلزی، سازه های بتنی، متره و براورد، مدیریت و تشکیلات کارگاه، مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا، طرح معماری
 • دروس تخصصی: آشنایی با برنامه ریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنای با مرمت ابنیه، طراح فنی، طرح نهایی

با توجه به تعداد زیاد پذیرش دانشجو که در سال های اخیر توسط دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه های غیر انتفاعی،پیام نور و … انجام شده است،به ظاهر بازار کار خوبی برای مهندسان معمار وجود ندارد.اما ذکر این نکته ضروری است،برای مهندسان معماری که در شغل خود برتری علمی و هنری داشته باشند،همیشه شغل مناسب و درآمد عالی وجود دارد.اگر با علاقه و استعداد وارد رشته مهندسی معماری شوید،نگرانی شغلی و درآمدی نداشته باشید.مهندسان معمار نیز مانند مهندسان عمران در ردیف های شغلی زیر می توانند فعالیت داشته باشند:

 • شهرداری ها
 • شورای شهر
 • وزارت راه و شهر سازی
 • شرکت های خصوصی مهندسین مشاور
 • شرکت های معماری و معماری داخلی
 • شرکت های پیمانکار عمران و معماری
 • همکاری با شرکت های طراحی و دکوراسیون
 • انبوه سازان
 • شهرک سازان
 • هتل و گردشگری
 • بوم گردی
 • و بسیاری از فرصت های شغلی دیگر
رتبه قبولی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری و رتبه قبولی

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری

در ادامه رتبه قبولی رشته مهندسی معماری را در کنکور سال قبل خواهیم دید.در این جا ذکر یک نکته بسیار مهم و ضروری است؛با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری و تغییر در سهمیه های کنکور،که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اعمال می شود،رتبه های قبولی هر سال نسبت به سال های قبل دارای نوسان و تغییر است.بنابراین توصیه می شود برای انتخاب رشته کنکور،فقط به رتبه قبولی سال های قبل اکتفا نکنید و به کمک مشاور انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را در کنکور تضمین نمایید.

رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۶۸۱۳۰۹۱-تهراندخترروزانه
۹۷۹۱۴۹۸۱-تهراندخترروزانه
۱۷۸۵۹۷۲-رشتپسرروزانه
۴۶۲۱۵۲۰۲-کرجدخترروزانه
۴۶۸۱۵۳۳۲-قزویندخترروزانه
۴۷۵۱۵۵۱۲-اراکدخترروزانه
۴۹۵۱۶۰۴۲-بوشهردخترروزانه
۵۳۵۱۷۲۴۲-سمنانپسرروزانه
۴۷۱۱۴۶۳-شبستردخترروزانه
۹۷۲۰۰۱۳-قرچکدخترروزانه

مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۳۳۱۲۰۹۸۱-تهراندخترروزانه
۱۳۸۸۲۷۸۵۱-تبریزپسرروزانه
۱۳۹۷۲۱۹۷۱-تهراندخترروزانه
۴۲۱۱۳۹۹۲-کلاچایپسرروزانه
۵۵۳۱۷۷۸۲-ساوهپسرروزانه
۷۰۲۲۲۵۴۲-قمدخترروزانه
۹۴۸۲۹۶۳۲-ورامیندخترروزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۵۲۹۲۴۰۵۱-رامسردخترروزانه
۱۷۷۵۲۸۳۰۱-تهراندخترروزانه
۸۴۲۲۶۶۱۲-یزددخترروزانه

دانشگاه هنر اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۳۶۲۲۱۴۴۱-اصفهاندخترروزانه
۴۸۵۱۸۱۸۵۱-اصفهانپسرروزانه
۱۵۹۵۵۰۱۵۲-رشتدخترروزانه
۱۹۲۹۶۰۳۷۲-کرماندخترروزانه
۲۷۹۶۸۵۰۳۲-اهوازپسرروزانه
۱۸۰۹۱۶۸۱۶۳-تیرانپسرروزانه

رشته معماری-دانشگاه هنر تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۷۱۲۷۲۷۲-رامسردخترروزانه
۱۰۳۵۳۲۳۱۲-بابلپسرروزانه
۱۰۷۵۳۳۶۱۲-گرگاندخترروزانه
۱۳۹۷۴۳۷۳۲-کرجپسرروزانه
۳۳۱۴۸۹۳۳-شهر قدسدخترروزانه

دانشگاه تربیت دبیر رجایی-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۱۹۶۳۷۳۲۲-رامسردخترفرهنگیان-بومی استان مازندران
۲۸۰۹۸۵۳۴۲-بروجردپسرفرهنگیان-بومی استان لرستان
۳۳۶۰۱۰۱۱۰۲-سنندجپسرفرهنگیان-بومی استان کردستان
۴۶۶۰۱۳۴۹۴۲-همدانپسرفرهنگیان-بومی استان همدان
۵۵۲۵۱۵۸۱۸۲-اردبیلپسرفرهنگیان-بومی استان اردبیل
۲۸۷۴۵۵۰۳-آشخانهپسرفرهنگیان-بومی خراسان شمالی
۹۴۰۱۰۴۴۴۳-رزنپسرفرهنگیان-بومی استان همدان
۱۲۶۳۱۳۰۵۳۳-حاجی آبادپسرفرهنگیان-بومی هرمزگان
۱۸۵۳۱۷۰۷۴۳-آبادانپسرفرهنگیان-بومی خوزستان

رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۲۳۳۳۵۷۷۱-شیرازدخترروزانه
۴۵۵۵۷۶۳۷۱-شیرازدخترروزانه
۲۲۸۰۷۰۳۲۲-سمناندخترروزانه
۲۶۷۶۸۱۷۹۲-بندر عباسدخترروزانه
۳۷۲۵۴۳۶۳-بستکدخترروزانه
۱۴۴۱۱۴۳۰۲۳-یاسوجپسرمحروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد
۳۴۵۹۲۶۸۵۳۳-یاسوجدخترمحروم-بومی کهگیلویه و بویر احمد

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۳۲۵۳۷۵۱۱-مشهددخترروزانه
۲۸۷۹۴۶۶۴۱-تهراندخترروزانه
۳۳۰۳۵۳۷۱۱-مشهدپسرروزانه
۳۹۸۷۶۵۹۳۱-مشهددخترروزانه
۱۶۵۰۵۲۲۱۲-نیشابورپسرروزانه
۱۸۵۰۵۸۰۲۲-کرمانپسرروزانه
۱۲۳۵۱۲۸۸۲۳-اسفرایندخترروزانه

دانشگاه خوارزمی تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۳۷۲۵۵۰۳۱-تهرانپسرروزانه
۱۳۰۹۴۱۰۲۲-ساوهدخترروزانه
۱۳۱۵۴۱۲۳۲-همدانپسرروزانه
۱۵۵۹۴۸۹۹۲-قزویندخترروزانه

دانشگاه گیلان-رشت

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۷۰۰۸۲۴۴۲-لاهیجاندخترروزانه
۴۶۸۹۱۳۵۷۱۲-گرگاندخترروزانه
۶۹۹۳۱۹۵۸۹۲-قمپسرشبانه
۸۷۴۹۲۴۰۳۵۲-رشتدخترشبانه
۲۵۹۴۱۸۰۳-کیاشهردخترروزانه
۱۰۴۰۱۱۲۶۰۳-تهرانپسرروزانه
۱۵۳۶۱۴۹۰۱۳-هشتگرددخترروزانه
۱۷۳۱۱۶۲۲۱۳-آستارادخترشبانه
۴۴۶۴۳۱۹۸۰۳-صومعه سرادخترشبانه

رشته معماری-دانشگاه یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۴۷۹۷۴۹۹۱-اصفهاندخترروزانه
۷۵۷۳۱۳۶۳۴۱-شیرازدخترروزانه
۱۸۳۰۵۷۲۶۲-یزددخترروزانه
۲۵۹۴۷۹۵۷۲-یزدپسرروزانه
۳۸۴۹۱۱۳۷۵۲-یزدپسرروزانه
۴۳۳۰۱۲۶۴۳۲-یزدپسرروزانه
۴۶۶۴۱۳۵۰۴۲-نجف آبادپسرروزانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۶۲۰۵۹۲۰۱-تهراندخترروزانه
۱۹۰۸۵۹۷۳۲-قزویندخترروزانه
۲۳۴۳۷۲۲۱۲-کرجدخترروزانه
۲۷۶۱۸۴۰۰۲-گلپایگاندخترروزانه

دانشگاه باهنر کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۴۷۸۹۳۹۴۱-شیرازدخترروزانه
۸۴۴۱۱۵۴۵۶۱-شیرازپسرروزانه
۲۱۱۱۶۵۵۷۲-کرماندخترروزانه
۵۱۵۱۱۴۷۷۵۲-رفسنجاندخترروزانه
۶۷۵۸۱۹۰۱۷۲-اهوازدخترشبانه
۷۸۱۶۲۱۶۷۰۲-سیرجاندخترشبانه
۹۶۰۷۲۶۲۱۵۲-کرمانپسرشبانه
۲۶۶۱۲۲۳۷۰۳-شهربابکپسرروزانه
۵۳۳۳۳۵۹۸۷۳-زرنددخترشبانه
۶۹۰۴۴۲۷۶۶۳-جیرفتدخترشبانه

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۸۱۷۱۶۲۲۱۱-تهراندخترروزانه
۲۲۶۱۶۹۷۶۲-زرین شهردخترروزانه
۳۰۸۰۹۳۲۴۲-کرجپسرروزانه
۳۸۲۴۱۱۳۲۰۲-بهاردخترروزانه
۵۰۲۲۱۴۴۱۳۲-قمدخترروزانه
۵۹۶۳۱۷۰۱۲-ملایردخترروزانه
۶۴۱۳۱۸۱۲۸۲-همدانپسرروزانه
۲۹۳۹۲۳۹۲۹۳-مریواندخترروزانه
۳۷۴۷۲۸۳۷۵۳-دهگلانپسرروزانه
۴۲۵۵۳۰۹۱۷۳-دهگلاندخترروزانه

رشته معماری-دانشگاه بابلسر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۵۰۸۱۱۴۲۵۱-تهراندخترروزانه
۲۳۶۲۷۲۶۴۲-ساریدخترروزانه
۵۷۰۰۱۶۳۰۰۲-بابلسرپسرشبانه
۶۱۰۷۱۷۳۸۳۲-امیر کلادخترشبانه
۶۱۴۰۱۷۴۸۲۲-آملدخترشبانه
۲۷۹۷۲۳۱۹۴۳-زیرآب سوادکوهدخترشبانه

دانشگاه کاشان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۴۹۵۹۴۲۷۱-اصفهاندخترروزانه
۶۳۴۲۱۱۰۷۸۱-اصفهانپسرروزانه
۲۴۴۵۷۵۱۴۲-کاشاندخترروزانه
۳۸۹۸۱۱۵۲۳۲-زرین شهردخترروزانه
۴۲۸۷۱۲۵۱۱۲-قمدخترروزانه
۵۴۲۵۱۵۵۴۵۲-کاشاندخترشبانه
۵۸۰۴۱۶۵۸۰۲-شهرضادخترشبانه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۸۶۰۱۲۱۲۹۱-تهراندخترروزانه
۲۷۴۲۸۳۶۲۲-آملپسرروزانه
۲۸۸۴۸۷۵۰۲-بابلدخترروزانه
۳۸۸۶۱۱۴۹۵۲-ساریدخترروزانه

رشته معماری-دانشگاه قم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۲۴۸۱۲۹۳۵۱-تهراندخترروزانه
۸۳۴۰۱۵۲۶۰۱-تهرانپسرروزانه
۲۹۱۱۸۸۳۸۲-قمپسرروزانه
۵۰۹۰۱۴۶۰۵۲-میبددخترروزانه
۵۷۸۰۱۶۵۱۴۲-اسلامشهرپسرروزانه
۶۲۴۶۱۷۷۱۵۲-قمپسرروزانه
۲۸۷۸۲۳۶۲۰۳-قرچکدخترروزانه

مهندسی معماری-دانشگاه شهید چمران اهواز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تصحیل
۱۱۷۴۷۲۲۶۸۲۱-شیرازدخترروزانه
۲۹۴۷۸۹۴۶۲-اهوازدخترروزانه
۸۵۰۶۲۳۴۰۱۲-اهوازدخترروزانه
۹۱۶۶۲۵۰۸۹۲-اهوازدخترروزانه
۱۲۰۲۶۳۲۱۱۵۲-اهوازپسرروزانه
۲۳۴۵۲۰۳۸۲۳-آباداندخترروزانه
۴۳۰۲۳۱۱۷۴۳-آباداندخترروزانه

رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری-دانشگاه اهواز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۹۹۱۹۰۶۶۲-زنجاندخترروزانه
۷۱۵۶۲۰۰۱۶۲-ابهردخترروزانه
۹۰۱۰۲۴۷۰۰۲-قزویندحترروزانه
۹۵۴۳۲۶۰۵۰۲-ملارددخترروزانه
۳۲۳۸۲۵۵۸۱۳-یزدپسرروزانه
۴۰۲۱۲۹۸۳۱۳-خرمدرهدخترروزانه

دانشگاه سمنان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۱۴۵۹۵۳۵۲-سمناندخترروزانه
۵۵۹۲۱۶۰۰۱۲-گناباددخترروزانه
۶۰۷۰۱۷۲۹۳۲-بیرجنددخترروزانه
۷۲۱۳۲۰۱۴۹۲-فردیسپسرروزانه
۱۰۰۷۳۲۷۳۰۸۲-قمپسرروزانه
۱۵۹۶۹۴۲۰۱۵۲-سمنانپسرروزانه

دانشگاه هنر اسلامی-تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۲۴۳۱۵۰۴۳۱-تبریزدخترروزانه
۹۵۱۶۱۷۷۲۵۱-تهراندخترروزانه
۱۱۰۶۲۲۱۱۵۱۱-تبریزپسرروزانه
۳۹۴۴۱۱۶۴۴۲-قزویندخترروزانه
۶۲۵۰۱۷۷۲۵۲-جلفادخترروزانه
۱۳۰۱۶۳۴۵۹۷۲-خویپسرروزانه
۱۴۱۴۶۳۷۳۸۹۲-مراغهپسرروزانه
۳۵۵۳۲۷۳۰۸۳-سلماسپسرروزانه

دانشگاه صنعتی شاهرود

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۳۲۹۱۵۲۲۳۱-مشهدپسرروزانه
۱۰۷۳۸۲۰۴۰۱۱-تهراندخترروزانه
۶۶۷۷۱۸۸۰۱۲-سبزوارپسرروزانه
۶۸۶۲۱۹۲۷۲۲-سبزواردخترروزانه
۱۰۵۴۱۵۷۶۱۰۳-سمناندخترشبانه

دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۸۲۹۱۳۹۲۷۱۱-اصفهاندخترروزانه
۵۷۰۰۱۶۳۰۰۲-یزددخترروزانه
۱۶۳۴۹۴۲۹۱۶۲-اهوازدخترروزانه
۱۷۰۷۵۴۴۷۰۳۲-شهرکرددخترروزانه
۱۹۶۲۹۵۰۷۱۳۲-شهریارپسرروزانه
۲۰۳۴۵۵۲۴۳۸۲-بابلپسرروزانه
۳۰۸۲۸۷۷۴۵۴۲-خرم آباددخترشبانه

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۹۱۸۵۱۶۹۶۹۱-اصفهانپسرروزانه
۱۰۷۴۱۲۸۹۵۱۲-بوشهردخترروزانه
۱۱۷۷۰۳۱۵۰۷۲-بهبهانپسرروزانه
۱۲۳۹۳۳۳۰۳۹۲-استهباندخترروزانه
۳۹۵۱۲۹۴۴۲۳-بندر کنگ و چارکدخترروزانه
۶۸۰۵۴۲۳۴۰۳-برازجانپسرروزانه

رتبه قبولی دانشگاه کردستان-سنندج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۸۴۷۹۳۹۷۷۰۱-تهراندخترروزانه
۲۱۶۲۷۴۸۶۳۱۱-اصفهانپسرروزانه
۶۱۲۳۱۷۴۲۴۲-سنندجدخترروزانه
۱۰۹۷۵۲۹۵۳۰۲-سنندجپسرروزانه
۱۴۳۸۱۳۷۹۵۲۲-سنندجدخترروزانه
۱۸۶۹۰۴۸۴۹۶۲-نهاونددخترروزانه
۵۸۹۵۳۸۵۰۰۳-نورآباد ممسنیدخترروزانه
۶۲۱۶۳۹۸۹۱۳-سقزدخترروزانه

معماری-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۲۱۸۱۷۶۵۵۲-اردبیلدخترروزانه
۱۰۵۶۳۲۸۴۸۲۲-اسلامشهردخترروزانه
۱۱۱۲۲۲۹۸۹۴۲-رشتدخترروزانه
۱۲۱۱۰۳۲۳۲۸۲-بهشهردخترروزانه
۱۴۷۷۵۳۸۹۲۳۲-قمپسرروزانه
۵۴۳۰۳۶۴۱۶۳-صومعه سرادخترروزانه

دانشگاه گلستان-گرگان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۷۹۶۱۹۱۰۲۲-بهشهردخترروزانه
۶۸۲۶۱۹۱۸۹۲-ساریدخترروزانه
۹۹۷۷۲۷۰۶۶۲-اراکدخترروزانه
۱۷۶۲۴۴۶۰۳۳۲-گرگاندخترشبانه

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوارگ

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۰۴۵۹۱۹۷۸۲۱-مشهددخترروزانه
۹۵۸۶۲۶۱۴۹۲-سبزواردخترروزانه
۱۳۶۰۳۳۶۰۴۳۲-نیشابوردخترروزانه
۱۴۸۷۸۳۹۱۶۲۲-سبزوارپسرروزانه
۴۰۹۹۳۰۱۵۷۳-جغتایدخترروزانه
۴۷۵۵۳۳۲۹۹۳-آملدخترروزانه

معماری-دانشکده فنی مهندسی گرمسار

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۰۴۹۲۱۹۸۶۹۱-تهراندخترروزانه
۱۴۲۷۹۲۸۸۰۱۱-تهرانپسرشبانه
۱۷۹۸۰۳۸۴۲۹۱-تهراندخترشبانه
۷۴۵۷۲۰۷۷۳۲-کاشاندخترروزانه
۸۰۱۵۲۲۱۵۱۲-آران و بیدگلدخترروزانه
۸۸۷۰۲۴۳۳۴۲-کرجدخترروزانه
۱۴۳۳۷۳۷۸۳۰۲-تهراندخترشبانه
۲۰۴۵۲۵۲۶۸۲۲-سمناندخترشبانه
۵۷۹۳۳۸۰۷۳۳-شهر قدسپسرروزانه

دانشگاه رازی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۶۲۸۴۳۳۹۵۰۱-اصفهانپسرروزانه
۷۸۵۳۲۱۷۵۷۲-کرمانشاهدخترروزانه
۱۴۶۵۹۳۸۶۴۵۲-خرم آباددخترروزانه
۱۷۴۳۴۴۵۵۴۷۲-کرمانشاهپسرمحروم-بومی استان کرمانشاه
۴۹۹۱۳۴۳۴۸۳-پاوهدخترروزانه
۶۶۲۸۴۱۵۵۶۳-اسلام آباد غربدخترروزانه
۷۵۶۴۴۵۶۱۰۳-سر پل ذهابپسرمحروم-بومی استان کرمانشاه

رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۱۷۳۲۲۵۴۰۲-یزددخترروزانه
۳۴۸۶۲۶۹۸۵۳-جیرفتدخترروزانه
۴۹۷۴۳۴۲۵۷۳-بندر کنگ و چارکپسرروزانه
۵۴۴۱۳۶۴۷۷۳-سراواندخترروزانه

دانشگاه ارومیه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۴۰۷۴۲۸۲۹۵۱-تبریزپسرروزانه
۱۵۸۷۴۳۲۸۵۳۱-تبریزپسرروزانه
۱۷۵۲۸۳۷۱۹۲۱-خسروشاهپسرروزانه
۱۰۳۱۱۲۷۹۰۲۲-خویدخترروزانه
۱۱۴۶۸۳۰۷۶۵۲-گرگاندخترروزانه
۱۲۳۴۴۳۲۹۲۳۲-رشتدخترروزانه
۱۴۲۶۵۳۷۶۶۹۲-جلفادخترروزانه

صنعتی جندی شاپور-دزفول

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۲۰۲۶۳۲۱۱۵۲-اهوازدخترروزانه
۱۳۶۵۴۳۶۱۷۴۲-بهبهاندخترروزانه
۱۶۰۶۷۴۲۲۶۱۲-اهوازپسرروزانه
۵۹۸۹۳۸۹۰۳۳-شوشتردخترروزانه

رشته مهندسی معماری-دانشگاه ایلام

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۶۴۵۶۳۴۳۹۳۱-اصفهانپسرروزانه
۲۴۰۸۹۵۶۱۴۶۱-اصفهانپسرروزانه
۵۹۷۷۳۸۸۴۸۳-اهوازدخترروزانه
۶۷۳۷۴۱۹۹۵۳-بندخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه ملایر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه درد منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۳۵۷۳۳۵۹۷۰۲-قمدخترروزانه
۱۶۹۲۳۴۴۳۱۳۲-یزدپسرروزانه
۲۰۵۲۸۵۲۸۹۰۲-گلپایگاندخترروزانه
۶۴۱۲۴۰۶۵۵۳-مینابدخترروزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری-دانشگاه بجنورد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۹۷۳۵۴۳۱۹۵۱-مشهددخترروزانه
۲۴۰۰۶۵۵۹۴۲۱-تهرانپسرروزانه
۳۶۳۱۶۹۰۶۱۱۲-سبزوارپسرروزانه
۷۲۸۱۴۴۳۱۳۳-ماهاندخترروزانه
۱۱۴۷۱۶۱۱۷۱۳-فردوسپسرروزانه

رشته معماری-دانشگاه بناب

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۰۱۴۱۴۴۳۹۶۱-تبریزدخترروزانه
۲۶۵۰۳۶۳۶۸۷۱-تبریزدخترروزانه
۱۷۹۸۳۴۶۸۵۳۲-کرجپسرروزانه
۲۵۵۲۷۶۴۷۷۹۲-لاهیجانپسرروزانه

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۴۶۰۵۶۵۲۱-تهرانسردخترغیر انتفاعی
۱۴۵۹۴۵۸۶۲-شهریاردخترغیر انتفاعی
۲۵۵۱۷۸۱۹۲-شهریاردخترغیر انتفاعی
۵۷۵۱۱۶۴۲۰۲-کرجپسرغیر انتفاعی
۱۵۸۹۱۵۲۴۳۳-تهراندخترغیر انتفاعی
۳۴۰۵۲۶۴۸۴۳-فردیسپسرغیر انتفاعی

دانشگاه غیر انتفاعی-علم و هنر پارس-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۲۸۱۹۰۰۶۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۶۲۱۴۱۰۸۲۲۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۲۱۱۸۳۲۳۵۱۲-شهریاردخترغیر انتفاعی
۱۴۰۵۰۳۷۱۶۸۲-اسلامشهردخترغیر انتفاعی
۱۷۰۵۱۶۰۰۱۳-شهر قدسدخترغیر انتفاعی

ارشاد دماوند-دماوند-ویژه آقایان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۰۳۶۸۱۹۵۷۶۱-تهرانپسرغیر انتفاعی
۱۲۲۰۲۲۳۷۴۱۱-تهرانپسرغیر انتفاعی
۲۲۸۸۷۵۸۵۰۲۲-اسلامشهرپسرغیر انتفاعی
۱۲۰۹۵۶۳۵۶۰۳-پردیسپسرغیر انتفاعی

مهندسی معماری-غیر انتفاعی سجاد مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۱۴۱۹۲۱۹۲۷۱-مشهددخترغیر انتفاعی
۱۳۶۰۹۲۷۱۳۰۱-مشهددخترغیر انتفاعی
۱۱۴۵۷۳۰۷۲۷۲-تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی
۲۶۵۵۶۱۱۵۱۸۹۳-اسفراینپسرغیر انتفاعی

شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۴۷۴۸۲۹۹۲۷۱-اصفهانپسرغیر انتفاعی
۱۶۸۱۳۳۵۲۸۴۱-اصفهانپسرغیر انتفاعی
۲۶۷۸۵۶۴۵۱۷۱-اصفهاندخترغیر انتفاعی
۱۸۱۷۶۴۷۳۱۲۲-مبارکهدخترغیر انتفاعی
۲۲۰۶۴۵۶۵۳۱۲-شهرضادخترغیر انتفاعی
۳۱۹۴۶۸۰۱۶۰۲-فولاد شهردخترغیر انتفاعی
۱۵۴۶۴۷۶۰۳۳۳-دهاقاندخترغیر انتفاعی

رتبه قبولی مهندسی معماری-دانشگاه غیر انتفاعی خیام

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۱۵۵۹۴۸۴۴۲۱-مشهددخترغیر انتفاعی
۲۶۰۷۴۶۲۳۳۱۱-مشهددخترغیر انتفاعی
۴۱۱۹۳۰۲۴۷۳-فیض آباد تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی
۲۹۸۹۱۱۲۶۹۵۳۳-مشهددخترغیر انتفاعی

غیر انتفاعی شیخ بهایی-اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۱۶۶۲۴۸۷۲۸۱-اصفهانپسرغیر انتفاعی
۳۱۴۹۴۷۹۷۴۴۱-اصفهاندخترغیر انتفاعی
۲۶۳۷۹۶۶۷۸۰۲-اهوازدخترغیر انتفاعی
۳۰۶۵۷۷۷۰۲۸۲-محلاتپسرغیر انتفاعی
۳۵۷۶۰۸۹۳۲۴۲-قائم شهرپسرغیر انتفاعی
۴۰۵۹۸۱۰۰۶۵۸۲-زرین شهرپسرغیر انتفاعی
۵۴۰۰۰۱۳۲۳۵۶۲-شاهینشهرغیر انتفاعی

رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری-دانشگاه های پیام نور تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۱۰۵۶۲۱۱۳۶۱-تهراندخترپیام نور
۱۱۹۶۶۲۳۱۷۹۱-تهراندخترپیام نور
۱۶۶۲۳۴۳۵۸۴۲-تهراندخترپیام نور
۲۳۹۷۰۶۱۱۱۵۲-تهراندخترپیام نور