هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی علوم اقتصادی بدانید:

همانطور که میدانید امروزه سرنوشت یک کشور در زمینه های گوناگون اجتماعی،علمی،صنعتی و…وابسته به چگونگی وضعیت اقتصادی آن کشور است در نتیجه رشته اقتصاد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

رشته ی علوم اقتصاد در ایران تا مقطع دکترا امکان ادامه ی تحصیل دارد که ما برای آشنایی بیشتر شما به معرفی این رشته در مقطع کارشناسی خواهیم پرداخت:

رشته ی علوم اقتصاد در مقطع کارشناسی دارای گرایش های زیر میباشد:

۱-اقتصاد نظری

۲-اقتصاد بازرگانی

۳-اقتصاد کشاورزی

۴-اقتصاد پول و بانکداری

۵-اقتصاد صنعتی

۶-اقتصاد حمل و نقل

برای آشنایی بیشتر با هر گرایش به طور مختصر در رابطه با هر یک از شاخه ها توضیح خواهیم داد.

۱-گرایش اقتصاد نظری:

دانشجویان گرایش اقتصاد نظری به مدل های ریاضی اقتصاد میپردازند در واقع این شاخه از اقتصاد بیشتر جنبه ی تئوری داشته و دانشجویان بیشتر در مورد تئوری های ریاضی مطالعه میکنند و پدیده هایی از قبیل تجارت را کمتر مطالعه میکنند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اقتصاد کشاورزی, اقتصاد مدیریت, اقتصاد ریاضی, اقتصاد سنجی, تاریخ عقاید اقتصادی, برنامه‌ریزی اقتصادی, اقتصاد منابع

۲-گرایش اقتصاد بازرگانی:

یکی از کاربردی ترین شاخه های اقتصاد مربوط به اقتصاد بازرگانی میباشد،هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که توانایی انجام موارد زیر را به دست آورند:

۱-جنبه های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید

۲-مدیریت بازاریابی و کاربرد های آن

۳-قوانین و مقررات مالیات در کشور ایران

۴-انواع گوناگون حسابرسی و حسابداری

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اقتصاد مدیریت, روش‌های مقداری در بازرگانی, مدیریت تولید, ارزیابی طرح‌های اقتصادی, حسابداری شرکت‌ها, حسابداری صنعتی, اصول بازاریابی, اصول بیمه, مدیریت مالی

۳-اقتصاد کشاورزی:

اقتصاد کشاورزی را باید حدفاصل بین رشته های مهندسی کشاورزی و اقتصاد دانست.یعنی در این گرایش دانشجویان هم در مورد زراعت،دامپروری و …مطالعه میکنند و هم دروس اصلی اقتصاد از جمله اقتصاد خرد،کلان و…مطالعه خواهند کرد.

هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که بتوانند اقتصادی را که به محصولات کشاورزی،زراعت و زمین بر میگردد را مطالعه و بررسی نمایند.

دروس اصلی این گرایش عبارتند از:

اقتصاد کشاورزی, توسعه و سیاست کشاورزی, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجی, ارزیابی طرح‌های اقتصادی, بازاریابی محصولات کشاورزی, مدیریت مزرعه, جامعه‌شناسی روستایی, پژوهش عملیاتی

۴-اقتصاد پول  و بانکداری:

دانشجویان این گرایش در طول تحصیل با موارد زیر آشنا خواهند شد:

۱-عملیات بانک های داخلی و خارجی

۲-سیاست های پولی و مالی

۳-بانکداری اسلامی

۴-روش های مقداری در بازرگانی

۵-حسابداری شرکت ها و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۶-ارزیابی طرح های اقتصادی

۷-تامین منابع مالی و بورس اوراق بهادار

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

عملیات بانکی داخلی, عملیات بانکی خارجی, سیاست‌های پولی و مالی, بانکداری اسلامی, روش‌های مقداری در بازرگانی, سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی, حسابداری شرکت‌ها, تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی, ارزیابی طرح‌های اقتصادی, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار, مدیریت مالی

۵-اقتصاد صنعتی:

اقتصاد صنعتی با توجه به تئوری ها و نظریه های موجود مسائل مربوط به حوزه ی صنعت را توضیح میدهد و هم چنین با کاربرد اقتصاد خرد در فعالیت های صنعتی سر و کار دارد.دانشجویان این گرایش با ساختار بازار صنعت،بازرگانی بین المللی،منافع و مضرات انحصار و … آشنا میشوند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

مديريت توليد، اقتصاد مديريت، حسابداري قيمت تمام شده و آشنايي با حقوق کار

دروس مشترک در بین تمام گرایشات اقتصاد عبارتند از:

زبان خارجه تخصصی, اصول سازمانی و مدیریت, حقوق تجارت, مبانی جامعه ‌شناسی, ریاضیات, آمار, روش تحقیق, اصول حسابداری, جغرافیای اقتصادی ایران, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, پول و بانکداری, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسلام, نظام‌های اقتصادی, تجارت بین‌الملل, اقتصاد توسعه, اقتصاد ایران