برای ثبت شکایات می توانید به یکی از روش های زیر عمل کنید:
تماس با شماره ۰۲۱۴۴۱۲۹۶۳۴ و اعلام شکایت به همکاران در ساعات اداری یا از طریق پیغام گیر در ساعت غیر اداری
یا ایمیل به info@mrwins.ir
یا شماره همراه ۰۹۲۰۸۰۸۵۹۰۵