هر آنچه که نیاز است در رابطه با رشته ی مرمت آثار تاریخی بدانید:

هدف رشته ی مرمت آثار تاریخی تربیت کارشناسان و متخصصانی است که به احیای بنا های تاریخی و بازسازی و نو سازی ساختمان ها و هم چنین ابنیه ی تاریخی از لحاظ فیزیکی بپردازند و هم چنین کارشناسان این رشته وظیفه دارند تا به احیا و باز زنده سازی مناطق تاریخی و ارزشمند و حفظ این میراث فرهنگی بکوشند.

این رشته ی دانشگاهی در مقطع کارشناسی دارای ۱۴۶ واحد درسی میباشد که دروس دانشگاهی این رشته عبارتند از:

دروس پایه:

انسان،طبیعت،معماری،هندسه،ریاضیات،ترکیب،کارگاه عکاسی پایه،نقشه برداری

دروس اصلی:

ایستایی-شناخت مواد و مصالح-عناصر و جزئیات ساختمان-طراحی معماری-آشنایی با هنر و تمدن اسلامی-آشنایی با بافت ها و محوطه های دوره اسلامی ایران-آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ های همجوار-مدیریت امور ساختمان-کامپیوتر و معماری-آشنایی با معماری جهان-تنظیم شرایط محیطی-آسیب شناسی-آشنایی با باستان شناسی-آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماری

دروس تخصصی:

مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافت ها-مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام-مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی-قوانین و تشکیلات مرمت-شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی-طرح مرمت و احیای بنا-طرح مرمت و احیای بافت های تاریخی-طرح مرمت و احیای محوطه های باستان شناسی-کارآموزی حفاظت و مرمت-فتوگرامتری-پروژه نهایی

فارغ التحصیلان این رشته ی دانشگاهی با دانش و اطلاعات عمومی،نظری و تحقیقات از یک طرف و هم چنین با کار عملی از طرفی دیگر می توانند به مرمت و بازسازی هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحد های دولتی از جمله سازمان میراث فرهنگی کشور،وزارتخانه ها،ارگان های دولتی و…قرار داده می شود بپردازند.