هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی علوم سیاسی بدانید:

ارائه ی یک سری از نظریه ها و راهکارها که طبق آنها و با توجه به آنها جامعه به بررسی مشکلات زمان کنونی میپردازد و مشکلات را از سر راه برداشته و هم چنین برای اقدامات و عملکرد های بعدی در آینده برنامه ریزی مینماید را میتوان در حوزه ی رشته ی علوم سیاسی قرار داد و این  رشته ی دانشگاهی را این گونه معنا کرد.

اگر میخواهید رشته ی علوم سیاسی را به عنوان رشته ی دانشگاهی خود و بر اساس علاقه و سلیقه ی شخصی خود انتخاب نمایید باید توجه داشته باشید که برای پیشرفت در این رشته باید فراتر از کلاس درس پیش روید و تنها به جزوه ی استاد در دانشگاه متکی نباشید و خودتان به دنبال مطالعه ی آزاد بروید.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی رشته ی علوم سیاسی خواهیم پرداخت:

دروس اصلی:

قران و سیاست، سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، سیره سیاسی ائمه معصومین (ع)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و امام خامنه ای، فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، کاربرد منطق در سیاست، کلیات دانش سیاسی، کلیات حقوق اساسی، کلیات اقتصاد برای سیاست، کلیات مدیریت و کارافرینی، روش تحقیق در علوم سیاسی، جامعه شناسی و سیاست، کلیات فلسفه علوم اجتماعی

دروس تخصصی:

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، اندیشه سیاسی در غرب، مسائل پیشرفت و توسعه سیاسی، سیاست مقایسه ای، ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری، انقلاب اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تا آغاز دوره قاجاریه، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تا پایان دوره قاجاریه، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران دوره پهلوی، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی روابط بین الملل، تحولات روابط بین الملل، مسائل بین الملل جهان اسلام، ایران و کشور های همسایه، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، مناطق راهبردی جهان، مسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل عمومی، اقتصاد سیاسی بین الملل، اندیشه سیاسی در ایران باستان، حقوق اداری ایران، تحلیل سیاسی مسائل روز، تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران، آشنایی با متون انگلیسی، روان شناسی سیاسی، ارتباطات و سیاست، حقوق بین الملل

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در وزاتخانه ها مانند وزارت کشور،وزارت امور خارجه و …. مشغول به کار شوند.