هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی مددکاری اجتماعی بدانید:

با شنیدن اسم این رشته حتما شما نیز به فکر کار کردن در زندان ها و یا پرورشگاه ها افتادید که اگر این طور باشد باید بگووییم که این درک نادرستی است که اغلب مردم از این رشته دارند درصورتی که کار یک مدد کار اجتماعی تنها به دو مکان بالا محدود نخواهد شد.

یک مدد کار اجتماعی وظیفه دارد تا با بهره گیری از تکنیک هایی که در طی تحصیل آموخته است وارد زندگی افرادی شود که از جهات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و خانوادگی دچار مشکلاتی شده اند و علاوه بر این به تنهایی نیز قادر به حل مشکلات خود نیستند.

اگر شما نیز به این رشته علاقه دارید باید توجه کنید که شما باید فردی با روابط عمومی بالا باشید و نحوه ی ارتباط برقرار کردن با مردم را به خوبی بدانید و هم چنین نباید شخصیی احساسی باشید و مبنی بر احساسات خود عمل کنید.

اگر علاقه دارید تا رشته ی مددکاری اجتماعی را به عنوان رشته ی دانشگاهی خود انتخاب کنید باید بدانید که دانشجویان این رشته موظف به گذراندن ۲۴ واحد کارورزی میباشند و فارغ التحصیلان این رشته باید مدت زمان ۲ سال نیز طرح بگذرانند.

این رشته ی تحصیلی در کشور دارای بازار کار خوبی میباشد و از هر سه رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی دانشجو میپذیرد.

جهت آشنایی بسشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی خواهیم پرداخت:

دروس پایه:

اصول و مبانی توانبخشی، اصول و مبانی علم سیاست، اصول علم اقتصاد، بهداشت عمومی (جسمی و روانی)، روانشناسی (رفتار شناسی)، روانشناسی اجتماعی، اصول و مبانی جامعه شناسی

دروس اصلی:

مشاوره ژنتیک (پیشگیری از تولد کودکان معلول)، سیاستهای اجتماعی و رفاه اجتماعی، آمار و پژوهش در مددکاری اجتماعی، حقوق در مددکاری اجتماعی، مدیریت و سازماندهی، شهرنشینی و توسعه، روانشناسی بالینی، کاربرد مردم شناسی در مددکاری اجتماعی، آسیب های مراحل رشد، کاربرد نظریه های جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی

دروس تخصصی:

آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی اجتماعی، مسائل اجتماعی ایران، مسائل اقتصادی ایران، توسعه جوامع روستایی، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، آشنایی با نیازها و منابع اجتماعی، روشهای مددکاری اجتماعی فردی، روشهای مددکاری اجتماعی گروهی،‌ روشهای مددکاری اجتماعی جامعه ای، اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددکاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی با خانواده، روش شناسی پژوهش در مددکاری اجتماعی، پروژه تحقیقاتی، مدیریت در مددکاری اجتماعی، اصول برنامه ریزی اجتماعی، مددکاری اجتماعی با گروههای خاص (سالمندان-معلولین)