دانشگاه علامه طباطبایی یکی از ۲۰ دانشگاه برتر ایران می باشد. در ادامه به معرفی دانشگاه علامه طباطبایی و رشته‌ها و دانشکده های آن می پردازیم

معرفی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی در تیر ماه سال ۱۳۶۳ با ادغام دو مجتمع دانشگاهی با عناوین”مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی” و “مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازگانی” تاسیس گردیده است.دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشکده های مطرح کشور به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی می باشد که هر ساله داوطلبان رشته علوم انسانی برای قبولی در این دانشگاه تلاش فراوانی می نمایند.

دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی

 • دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانشکده علوم اجتماعی
 • دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 • دانشکده مدیریت و حسابداری

امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکترا در این دانشگاه مهیا می باشد و اکنون می خواهیم رشته های ارائه شده در هر مقطع را معرفی نماییم.

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه علامه

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی
 • زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • زبان شناسی همگانی
 • زبان های باستانی ایران
 • مترجمی زبان فرانسه
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • علوم اقتصادی-گرایش اقتصاد محیط زیست
 • علوم اقتصادی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه
 • فلسفه-گرایش منطق
 • فلسفه دین
 • فلسفه هنر
 • علوم قرآن و حدیث
 • مدرسی معارف اسلامی-گرایش های آشنایی با منابع اسلامی،مبانی نظری اسلام
 • علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 • روانشناسی ورزشی
 • رفتار حرکتی-گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
 • مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین‌الملل
 • حقوق خصوصی
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق بشر
 • حقوق بین‌الملل
 • حقوق عمومی
 • روابط بین‌الملل
 • مطالعات منطقه ای:مطالعات اروپا،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا،مطالعات خلیج فارس
 • اندیشه سیاسی در اسلام
 • علوم سیاسی
 • علوم تربیتی-گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • علوم تربیتی-گرایش آموزش و پرورش تطبیقی
 • علوم تربیتی-گرایش آموزش و پرورش دبستانی
 • برنامه ریزی درسی
 • تکنولوژی آموزشی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • سنجش و اندازه گیری-روان سنجی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش:گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات
 • برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • مشاوره-گرایش مشاوره توانبخشی
 • مشاوره-گرایش مشاوره خانواده
 • مشاوره-گرایش مشاوره شغلی
 • مشاوره-گرایش مشاوره مدرسه
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 • برنامه ریزی شهری
 • علوم اجتماعی-شاخه جامعه شناسی
 • علوم اجتماعی-شاخه جمعیت شناسی
 • مطالعات فرهنگی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت خدمات اجتماعی
 • مطالعات زنان-گرایش زن و خانواده
 • ارتباطات اجتماعی-گرایش روزنامه نگاری
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • آمار اجتماعی و اقتصادی
 • آمار
 • آمار ریاضی
 • علوم کامپیوتر
 • ریاضی-گرایش ریاضیات مالی
 • بانکداری اسلامی
 • حسابداری
 • حسابداری مدیریت
 • حسابرسی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت بازرگانی گرایش های :بازاریابی،بازرگانی بین الملل،کارآفرینی
 • مدیریت جهانگردی-گرایش بازاریابی جهانگردی
 • مدیریت جهانگردی-گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • کارآفرینی
 • مدیریت امور شهری
 • مدیریت دولتی با گرایش های:توسعه منابع انسانی،خط مشی گذاری عمومی،مدیریت تحول،مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت رسانه
 • مدیریت تکنولوژی-گرایش انتقال تکنولوژی
 • مدیریت صنعتی با گرایش های:تولید و عملیات،تحقیق در عملیات
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت صنعتی-گرایش تولید
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • سر دفتری اسناد رسمی
 • فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 • مدیریت رسانه
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی
 • مطالعات جوانان
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • روان شناسی صنعتی و سازمانی
 • الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

رشته های مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 • زبان شناسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • آموزش زبان انگلیسی
 • ترجمه
 • علوم اقتصادی-گرایش اقتصاد مالی
 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد نفت و گاز
 • فلسفه اقتصاد اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
 • فلسفه
 • فلسفه هنر
 • فلسفه تطبیقی
 • مدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی
 • مدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام
 • علوم قرآنی و حدیث
 • مدیریت ورزشی
 • حقوق بین‌الملل عمومی
 • روابط بین‌الملل
 • علوم سیاسی-گرایش های اندیشه سیاسی،جامعه شناسی سیاسی و مسائل ایران
 • حقوق خصوصی
 • حقوق عمومی
 • حقوق کیفری و جرم شناسی
 • مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 • روان شناسی
 • مشاوره
 • روان شناسی تربیتی
 • برنامه ریزی درسی
 • سنجش و اندازه گیری
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش عالی
 • تکنولوژی آموزشی
 • روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • جامعه شناسی-گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی
 • رفاه اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی
 • علوم ارتباطات
 • آمار
 • مدیریت دولتی-گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی،رفتار سازمانی،مدیریت منابع انسانی،مدیریت تطبیقی و توسعه
 • مدیریت بازرگانی-گرایش های مدیریت بازاریابی،مدیریت سیاست گذاری بازرگانی،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-گرایش های تحقیق در عملیات،تولید و عملیات،مالی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • حسابداری
 • آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • گردشگری
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس:

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردید و یک سال بعد در رشته مدیریت و برخی از رشته های علوم انسانی اقدام به جذب دانشجو اقدام نمود.دانشگاه تربیت مدرس در ابتدا تاسیس دانشگاه تربیت مدرس با عنوان مدرسه تربیت مدرس صورت گرفت و در سال ۱۳۶۵ به دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافت.این دانشگاه امروز در تمامی مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد.این دانشگاه در خیابان جلال آل احمد،پل نصر واقع است.

دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس

 • دانشکده حقوق
 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده علوم پایه
 • دانشکده علوم پزشکی
 • دانشکده علوم ریاضی
 • دانشکده علوم زیستی
 • دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
 • دانشکده فنی مهندسی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی شیمی
 • دنشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
 • دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده هنر

برخی از چهره های ماندگار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین شکویی:

دکتر حسین شکویی دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه استانبول می باشد. وی مدرک دکترای تخصصی خود را در سال ۱۳۵۷ دریافت کرد.دکتر شکویی بیش از ۱۰ سال در دانشگاه تبریز مشغول به تدریس بوده است و سپس به شهر تهران سفر کرد و در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس شد.دکتر حسین شکویی را می بایست در بین نفرات اولی که دوره دکترا در رشته جفرافیا در دانشگاه تربیت مدرس را بنا کرد دانست.دکتر شکویی در سال های ۷۲ و ۷۶ استاد برتر دانشگاه تربیت مدرس شناخته شده است.

دکتر محمد جعفر ملکوتی:

دکتر محمد جعفری پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران به نبراسکای آمریکا سفر کرد و مدرک دکترای خود را دریافت نمود.دکتر ملکوتی در ابتدا در دانشگاه تبریز تدریس نموده و سپس به دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس شده است.دکتر محمد جعفر ملکوتی در سال ۸۳ موفق به دریافت اولین جایزه از آکادمی علوم جهان سوم به عنوان اولین ایرانی شدند.وی تا به امروز بیش از ۱۴۰۰ کتاب،مقاله علمی و نشریه را به چاپ رسانده است و یکی از چهره های ماندگار دانشگاه تربیت مدرس می باشند.

(قسمت اول)معرفی دانشگاه های برتر ایران

(قسمت دوم)معرفی دانشگاه تهران 

(قسمت سوم )دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه علم و صنعت

(قسمت چهارم) دانشگاه شهید بهشتی،علوم پزشکی تهران و ایران

(قسمت ششم)معرفی ۲۰ دانشگاه برتر ایران