معرفی کامل رشته تکنولوژی اتاق عمل

رتبه قبولی در کنکور 1399 برای انتخاب رشته کنکور 1400- کلیک کنید

برای دیدن رتبه قبولی در رشته اتاق عمل کنکور 1400 کلیک کنید

رتبه قبولی اتاق عمل-دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
241378651-تهراندخترروزانه
250881871-رودهندخترروزانه
3095102411-تهرانپسرروزانه
3328111101-تهرانپسرروزانه
4006134911-تهراندخترروزانه
5283109872-شهرضادخترروزانه
5404112402-کاشانپسرروزانه
5486114142-همدانپسرروزانه

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
437990522-اردبیلدخترروزانه
5322110662-شیرازپسرروزانه
5825121242-بابلسردخترروزانه
8328176832-هشتگرددخترروزانه
5749232243-هشتگرددخترروزانه
7092277543-هشتگردپسرروزانه

رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی ایران در کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4680160601-تهرانپسرروزانه
4945169761-تهرانپسرروزانه
4962170531-تهرانپسرروزانه
5171107672-آملپسرروزانه
5991124932-ساریدخترروزانه
6293131422-آملدخترروزانه
8736185922-کرجپسرروزانه
2746124033-اشنویهپسرروزانه
7407287623-هشتگردپسرروزانه

علوم پزشکی البرز-کرج-کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5986208151-تهراندخترظرفیت مازاد
6251217471-تهرانپسرظرفیت مازاد
5633117082-کرجپسرروزانه
8010169762-اهوازپسرروزانه
9794209212-کرجپسرظرفیت مازاد
10907234472-کرجپسرروزانه
2746124033-رومشکاندخترروزانه
3584153673-نظر آبادپسرروزانه

علوم پزشکی اصفهان-کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4625158621-شیرازدخترروزانه
7246254681-اصفهانپسرروزانه
6467135542-هشتگردپسرروزانه
6733141462-شاهین شهردخترروزانه
7038148282-گلپایگانپسرروزانه
8101171682-فلاورجاندخترروزانه
136568093-اصفهاندخترروزانه
6013241173-دارانپسرروزانه

اتاق عمل-علوم پزشکی کاشان

رتبه در منطقهرتبه کشوری سهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
269488751-اصفهانپسرروزانه
6827238631-تهراندخترروزانه
7087248511-اصفهاندخترروزانه
7919281621-اصفهانپسرروزانه
8869189062-قمدخترروزانه
13363289472-کاشانپسرروزانه
5527224503-قمپسرروزانه

علوم پزشکی بیرجند

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
16499359612-ساریدخترروزانه
17306378172-بیرجندپسرروزانه
17574383922-سبزوارپسرروزانه
8667330883-تنکابندخترروزانه
9123345503-تربت جامدخترروزانه
12325450213-کاشمرپسرروزانه

یاسوج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7362259241-شیرازدخترروزانه
454894182-ملایرپسرروزانه
11896256352-آبادهدخترروزانه
7535292273-یاسوجدخترروزانه
10877402893-یاسوجپسرروزانه
10983406773-گچساراندخترروزانه
11249416083-یاسوجدخترروزانه
11607427253-دهدشتدخترروزانه

علوم پزشکی اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
286494481-تهرانپسرروزانه
8049286891-تبریزپسرروزانه
10346221522-اردبیلپسرروزانه
16537360622-اردبیلدخترروزانه
18948415142-اردبیلدخترروزانه
11704430283-اردبیلپسرروزانه
13229478813-پارس آباد مغانپسرروزانه

علوم پزشکی تبریز-کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3187105661-اسکوپسرروزانه
4918168571-تبریزدخترروزانه
5777199861-تهراندخترروزانه
5883204211-تبریزپسرروزانه
5994208361-شیرازدخترروزانه
6003208751-تبریزدخترروزانه
11529248182-مرنددخترروزانه
8859336793-هریسپسرروزانه

علوم پزشکی شیراز کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3296109871-شیرازپسرروزانه
4059136651-شیرازدخترروزانه
4399149591-شیرازپسرروزانه
6878144732-سیرجاندخترروزانه
7926167902-آبادهپسرروزانه
2405109643-شیرازدخترروزانه
4808198853-زرقاندخترروزانه
4823199313-نورآباد ممسنیدخترروزانه

رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3589120131-مشهدپسرروزانه
5704197181-مشهددخترروزانه
11973258002-بجنوردپسرروزانه
12426268202-تربت حیدریهدخترروزانه
3922165973-بجنوردپسرروزانه
4162174713-جیرفتپسرروزانه
7647296523-فیض آباد تربت حیدریهپسرروزانه

دانشگاه علوم پزشکی بابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7421261641-تهرانپسرروزانه
6344132642-چالوسپسرروزانه
10259219482-ساریپسرروزانه
12856277802-رشتدخترروزانه
13933301693-چالوسپسرروزانه
3978168393-تنکابندخترروزانه
5902237203-رامسردخترروزانه
6619262063-چابکسردخترروزانه
7146279113-کیاکلادخترروزانه

علوم پزشکی خراسان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6418134312-بجنوردپسرروزانه
15384334972-تنکابندخترروزانه
16147351812-ساریپسرروزانه
16376356912-قزویندخترروزانه
9052343253-شهریارپسرروزانه
10897403663-اسفرایندخترروزانه
10966406213-شیرواندخترروزانه

دانشگاه گیلان-محل تحصیل علوم پزشکی لنگرود

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7141150532-لاهیجاندخترروزانه
11470246972-املشپسرروزانه
12037259502-نوشهردخترروزانه
3287143723-فومندخترروزانه
4450185703-رضوانشهردخترروزانه

علوم پزشکی قزوین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7159150882-قزویندخترروزانه
11896256352-قزویندخترروزانه
12202263152-شهریاردخترروزانه
14846322562-قزوینپسرروزانه
7342285423-هشتگرددخترروزانه

علوم پزشکی همدان کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7932168052-اراکدخترروزانه
12341266342-نهاوندپسرروزانه
14577316532-همدانپسرروزانه
15035326792-ملایردخترروزانه
5429221273-دوروددخترروزانه
12218446523-بهارپسرروزانه
12218446523-نهاونددخترروزانه

اتاق عمل-زنجان کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4747162831-مشهدپسرروزانه
12426268202-کرجدخترروزانه
14787321052-زنجاندخترروزانه
18402403292-ابهردخترروزانه
7146279113-ملارددخترروزانه
11846434843-خدابندهدخترروزانه

جندی شاپور اهواز کنکور 1398

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11114239162-اهوازدخترروزانه
12577271662-اهوازدخترروزانه
13044282372-اهوازدخترروزانه
4982204633-رامهرمزدخترروزانه
7024275123-مرودشتدخترروزانه
10993407093-مسجد سلیماندخترروزانه

دانشگاه تربت حیدریه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
4918168571-مشهدپسرروزانه
10789393211-مشهددخترروزانه
11234241972-تربت حیدریهپسرروزانه
17322378482-ساریپسرروزانه
17928392042-کاشمرپسرروزانه
9802368083-کاشمردخترروزانه

علوم پزشکی شوشتر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8194173852-کرمانشاهپسرروزانه
17366379392-اهوازدخترروزانه
14424516413-گچساراندخترروزانه

رتبه قبولی اتاق عمل-جهرم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9730352131-شیرازدخترروزانه
10068364851-شیرازپسرروزانه
10360376241-شیرازپسرروزانه
4138174023-روداندخترروزانه
9613362203-قائمیهپسرروزانه

علوم پزشکی قم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11051237722-قمدخترروزانه
13623294842-قمپسرروزانه
15371334722-قمدخترروزانه
16763365922-قمدخترروزانه
17732387262-همداندخترروزانه

رتبه قبولی در کنکور 1399 برای انتخاب رشته کنکور 1400- کلیک کنید

برای دیدن رتبه قبولی در رشته اتاق عمل کنکور 1400 کلیک کنید

علوم پزشکی ایلام

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8486180042-اردبیلپسرروزانه
11269416863-دهلرانپسرروزانه
11659428833-ایلامدخترروزانه
12110442943-ارکواز ملکشاهیپسرروزانه
13047473053-دره شهردخترروزانه

علوم پزشکی فسا

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5445187581-شیرازدخترروزانه
8338298161-شیرازدخترروزانه
8899319361-شیرازدخترروزانه
13262287132-بابلدخترروزانه
6188247203-مرودشتدخترروزانه
10804400623-فراشبندپسرروزانه

علوم پزشکی یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9548203602-یزددخترروزانه
11001236842-استهباندخترروزانه
14903323822-اردکانپسرروزانه
17003371402-یزددخترروزانه
11900436633-یزددخترروزانه

علوم پزشکی کردستان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9588204632-سنندجدخترروزانه
14846322562-بابلپسرروزانه
15481337102-سنندجدخترروزانه
16300355192-شهریارپسرظرفیت مازاد
5775233143-مریوانپسرروزانه
8642330193-سقزدخترروزانه
8953339833-بانهپسرروزانه
9656363353-سقزپسرروزانه

علوم پزشکی مراغه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6776236201-تبریزپسرروزانه
8576307701-تبریزدخترروزانه
9050324931-تبریزدخترروزانه
9071325761-تبریزپسرروزانه
10774231522-مراغهپسرروزانه
17525382852-خویدخترظرفیت مازاد
11832434483-سلماسدخترظرفیت مازاد
12043441083-تهراندخترظرفیت مازاد
12431453873-میاندوآبدخترظرفیت مازاد

رتبه قبولی اتاق عمل-علوم پزشکی ساوه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6289218611-تهراندخترروزانه
13297287872-شهریاردخترروزانه
22283489772-اراکدخترروزانه
8213315183-ملاردپسرروزانه

اتاق عمل-بهبهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
17153374882-بهبهاندخترروزانه
18496405212-بهبهاندخترروزانه
19378424752-اهوازدخترروزانه
5782233453-گیلانغربدخترروزانه
10772399623-یاسوجدخترظرفیت مازاد
13384483323-رامهرمزدخترروزانه
16948593353-زیدونپسرروزانه

علوم پزشکی بندر عباس

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10918234742-کرمانشاهپسرروزانه
11516247902-خنجپسرروزانه
19931437252-یزدپسرروزانه
9237349223-مرودشتدخترروزانه
10075376893-مینابدخترروزانه
11114411523-بستکدخترروزانه
14334513853-بندر کنگ و چارکدخترروزانه
15002533833-بستکدخترروزانه

علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11034237432-کرمانشاهدخترروزانه
13968302592-کرمانشاهدخترروزانه
14442313672-کرجپسرروزانه
15974348202-کرمانشاهپسرظرفیت مازاد
8381321363-دالاهودخترروزانه
9237349223-اسلام آباد غربپسرروزانه

رشته اتاق عمل-علوم پزشکی کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6854239431-تهرانپسرروزانه
9335335831-اصفهاندخترروزانه
11529248182-کرمانپسرروزانه
12877278352-استهبانپسرروزانه
15346334192-سیرجاندخترروزانه
19443426172-ماهانپسرروزانه
10349386233-اناردخترروزانه
11476423223-بمپسرروزانه
12057441433-انارپسرروزانه
13127475493-زرنددخترروزانه

علوم پزشکی مازندران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11401245552-ساریدخترروزانه
11702251862-قمدخترروزانه
13379289762-بابلدخترروزانه
14539315682-رشتپسرروزانه
14801321362-چالوسپسرروزانه
6415255203-رامهرمزدخترروزانه
6561260023-املشدخترروزانه
8381321363-تنکابندخترروزانه

علوم پزشکی سمنان-سرخه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8281295661-تهرانپسرروزانه
11677251352-سمناندخترروزانه
14211307902-باغستانپسرروزانه
25044553972-شاهرودپسرروزانه
27810618862-سمناندخترروزانه
28512635332-سمنانپسرروزانه

علوم پزشکی یزد-ابرکوه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7903280971-اصفهانپسرروزانه
12016258982-میبددخترروزانه
15942347542-کاشانپسرروزانه
18209398932-یزددخترروزانه
19963438012-یزدپسرروزانه

اتاق عمل لرستان-خرم آباد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9550344231-تهراندخترروزانه
13885300682-خرم آبادپسرروزانه
15942347542-مرنددخترروزانه
18572406772-خرم آباددخترروزانه
6731265793-الشترپسرروزانه
8424322563-دورودپسرروزانه

رتبه قبولی دانشگاه بوشهر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7802276751-شیرازدخترروزانه
8026285791-شیرازدخترروزانه
23397515232-بوشهرپسرروزانه
11289417613-بوشهردخترروزانه
14018503633-برازجانپسرروزانه

علوم پزشکی گرگان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
13445291142-چابکسردخترروزانه
13710296522-کرجپسرروزانه
15308333292-گرگاندخترروزانه
7594294353-بندر ترکمندخترروزانه
9152346573-گرگاندخترروزانه
10288384283-کلالهپسرروزانه

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل-دانشگاه شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
810428761-شیرازپسرروزانه
10245371731-شیرازدخترروزانه
9773367323-شهر قدسپسرروزانه
11082410343-مرودشتدخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8601308531-مشهددخترروزانه
9063325481-تهراندخترروزانه-بومی استان تهران
13476291732-ساریدخترروزانه
14025304002-قائم شهردخترروزانه
21258466562-گرمساردخترروزانه
23224511412-شاهرودپسرروزانه
24625543992-شاهرودپسرروزانه
8708332173-نظر آبادپسرروزانه

اتاق عمل-علوم پزشکی خوی

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8217293341-تبریزدخترروزانه
14174307112-مرنددخترروزانه
15384334972-مرنددخترروزانه
9642363023-بوکاندخترروزانه
9939372833-پیرانشهرپسرروزانه

علوم پزشکی سبزوار

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10017362621-مشهدپسرروزانه
13564293612-سبزواردخترروزانه
15916346932-امیرکلادخترروزانه
16161352132-کرجپسرروزانه
17506382502-سبزواردخترروزانه
8229315683-شیرواندخترروزانه
8576327833-اسلامشهردخترروزانه
10250382853-جغتایدخترروزانه
10328385563-اسفرایندخترروزانه
12376452043-خوافپسرروزانه

علوم پزشکی همدان

رتبه درمنطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
13599294352-ساریپسرروزانه
16791366582-نهاونددخترروزانه
17751387902-ملایردخترروزانه
18080395792-همداندخترروزانه
8056310043-مریوانپسرروزانه

اتاق عمل-علوم پزشکی خمین

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8796315461-تهراندخترروزانه
13805298842-شاهین شهردخترروزانه
14405312802-آران و بیدگلدخترروزانه
1481521712-کرجپسرروزانه
22900504042-اراکپسرروزانه

رتبه قبولی اتاق عمل-نیشابور

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10314374531-مشهدپسرروزانه
14222308202-رشتدخترروزانه
18402403292-نیشابورپسرروزانه
8453232483-مشهددخترروزانه
11535425093-خوافپسرروزانه

دانشگاه بیرجند

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11233411121-مشهدپسرروزانه
16763365922-کرمانشاهپسرروزانه
19035416862-مشهددختر روزانه
8033309113-خوافدخترروزانه
10312384953-آملدخترروزانه
12128443343-کاشمردخترروزانه

دانشگاه لارستان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10392377801-تهرانپسرروزانه
15104328392-شاهین شهرپسرروزانه
19014416472-لامردپسرمحروم-بومی فارس-محل خدمت بیرم لارستان
11476423223-جهرمدخترمحروم-بومی فارس-محل خدمت خنج لارستان

علوم پزشکی دزفول

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
15401335272-بهبهاندخترروزانه
15635340762-اهوازدخترروزانه
18477404812-اهوازدخترظرفیت مازاد
10132378753-مریوانپسرروزانه
11259416473-رامهرمزدخترروزانه

علوم پزشکی زاهدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
16085350552-کاشاندخترروزانه
18370402552-گرگاندخترروزانه
17262602383-ایرانشهردخترمحروم-بومی سیستان و بلوچستان بجز مرکز زاهدان
19467667433-سراوانپسرمحروم-بومی سیستان و بلوچستان بجز مرکز زاهدان

رتبه قبولی علوم پزشکی گناباد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقه جنسیتنوع تحصیل
9771353631-مشهددخترروزانه
16174352482-اهوازدخترروزانه
18933414802-گنابادپسرروزانه
19014416472-قوچاندخترروزانه
9899371403-سقزپسرروزانه
9957373253-قزوینپسرروزانه
12442454283-تربت حیدریهپسرروزانه

رشته اتاق عمل-دانشگاه گراش

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10185369341-شیرازدخترروزانه
10662388591-شیرازدخترروزانه
17796388992-بابلپسرروزانه
10869402553-کواردخترروزانه
11125411923-شیرازدخترروزانه

علوم پزشکی بم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10450380341-اصفهانپسرروزانه
11084405211-شیرازدخترروزانه
17928392042-خویپسرروزانه
22336490982-سیرجاندخترروزانه
11014407873-کامیارانپسرروزانه
14590520913-بمپسرروزانه
15316543993-شهربابکدخترروزانه

رشته اتاق عمل-دانشگاه آبادان

رتبه در منطقهرتبه کشوری سهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
17636385282-کرمانشاهدخترروزانه
19150419282-اهوازدخترروزانه
19617430282-اهوازپسرروزانه
13154476363-مسجد سلیماندخترروزانه
13279480103-رامهرمزدخترروزانه
15960563483-مسجد سلیمانپسرروزانه

رتبه قبولی اتاق عمل-دانشگاه رفسنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
17987393562-کرماندخترروزانه
18852412702-باغستانپسرظرفیت مازاد
20594452042-کرماندخترروزانه
21110463392-رفسنجانپسرروزانه
21480471202-سیرجانپسرروزانه
22510495362-کرمانپسرروزانه
12156444483-بمپسرروزانه
13477486663-اناردخترروزانه
13840498083-ماهاندخترروزانه
16663585103-شهربابکپسرروزانه

علوم پزشکی بیرجند-فردوس

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
18331401612-گرگاندخترروزانه
19310423222-بجنوردپسرروزانه
10834401613-قائمیهدخترروزانه
12093442573-بجستاندخترروزانه
12832466143-خوافپسرروزانه

علوم پزشکی بیرجند-قائن

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11340415141-مشهدپسرروزانه
18331401612-مبارکهدخترروزانه
19630430582-بیرجندپسرروزانه
11329418873-قروهپسرروزانه
11992439513-قائندخترروزانه
12231446983-خوافپسرروزانه

علوم پزشکی کرمان-پردیس خودگردان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10615386981-مشهدپسرپردیس خود گردان
18572406772-اهوازدخترپردیس خود گردان
10475390493-گنبددخترپردیس خود گردان

رتبه قبولی اتاق عمل-دانشگاه همدان-پردیس خودگردان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطهجنسیتنوع تحصیل
9034324401-شیرازپسرزپردیس خود گردان
5638117222-نیشابوردخترپردیس خود گردان
16949324932-آملدخترپردیس خود گردان

رتبه قبولی در کنکور 1399 برای انتخاب رشته کنکور 1400- کلیک کنید

برای دیدن رتبه قبولی در رشته اتاق عمل کنکور 1400 کلیک کنید

رتبه قبولی کنکور 1398 در رشته فیزیوتراپی برای کنکور 1399

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی152848491-تهرانسردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی155049111-تبریزدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی136227392-خمینی شهردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی192438542-کرجپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی213243132-یزدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی232547042-شهرقدسدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی243649362-قمدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی248450262-شهریاردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی259052532-قزوینپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی171482003-گالیکشپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران135642711-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران144445881-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران156849911-اصفهانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران154931212-کرجدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران202240502-اسلامشهردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران213643232-شهریاردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران224545382-جاجرمپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران245649742-یزدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران248450262-کرجپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران97350553-کلاچایپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران132265853-گنبدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران106133611-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران160851161-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران240348632-رفسنجاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران254751632-چمستاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران259352582-قمدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران259952732-بابلسردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران267854222-قمپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران271854922-قمپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران143671273-گرگاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران149273573-نظرآباددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز139744141-شیرازدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز157950341-شیرازدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز187260061-شیرازدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز298360972-یزدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز304362102-آملدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز104553883-دهدشتپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز124162363-سوریاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز142070413-مرودشتپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز142070413-خنجدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز158476903-خرامهپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز203565851-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز235647712-اردبیلدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز297260792-مراغهدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز312563782-ارومیهپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز318464982-ارومیهپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز318464982-یزدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز115558423-بوکانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز117359053-بوکانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز136768193-مهابادپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز144671673-اشنویهپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز146472353-مریواندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز225073371-تهرانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز238848272-اهوازدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز326966642-یزدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز329167022-اهوازدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز365474572-لاهیجانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز368075192-شهرکردپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز374476652-اهوازپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز126663402-مسجد سلیماندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز179685093-لردگاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز193490683-شیرازپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد152548411-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد159750831-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد168653971-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد175156271-مشهدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد177256791-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد287458712-تربت حیدریهدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد345570192-قوچانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد106554803-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد134266643-بجستاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد145271953-شیرواندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان160351041-اصفهانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان161551461-اصفهاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان188160271-اصفهانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان247050002-مبارکهدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان300261352-خمینی شهرپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان168080893-لردگانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان267154082-شهریاردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان303662002-ورامینپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان305962362-تربت حیدریهدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان313263922-گرگانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان326366532-مرندپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان328166842-قمدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان337168492-نوشهردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان348070762-قائم شهرپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان183058621-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان187260061-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان206667091-مشهدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان300861462-ورامیندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان334968092-شهرضادخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان337668592-قزوینپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان175783623-فومندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل184459131-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل197563781-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل201365221-مشهدپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل296760682-گرگانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل298360972-چمستاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل305962362-آملدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل320565382-ساریپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل327566742-کرجپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل176583823-املشدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان332967682-فولادشهردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان339568982-لاهیجانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان344570032-رشتپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان361673682-ملایرپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان161778183-کامیاراندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان167080483-میاندوآبدخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان181285613-مهابادپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان218971581-شیرازپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان329567092-سیرجاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان336568382-قوچاندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان351271382-هشتگردپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان365474573-کاشمرپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان151674473-بشرویهپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان155175783-اسفرایندخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان156676253-شیروانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان225073371-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان346170292-قائم شهردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان357972912-گناباددخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان370175652-قوچانپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان373376382-جویباردخترروزانه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان4886101572-بیرجنددخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)173055531-مشهددخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)184059051-تهراندخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)282357432-کرجپسرروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)286658422-کرجدخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)105854573-بوکانپسرروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)118359373-گنبددخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)153775193-گنبددخترروزانه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)181685723-فردیسپسرروزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان232876031-تهراندخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان384379032-اهوازدخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان38898012دارابپسرپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان2335107023-ملاردپسرپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان2399109383-مهاباددخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس خودگردان2405109643-ازنادخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان375076772-اسلامشهردخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی بابل-پردیس خودگردان381978442-ساریدخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی بابل-پردیس خودگردان381978442-رشتدخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی بابل-پردیس خودگردان2439111103-بانهپسرپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان240478441-تهراندخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-پردیس خودگردان242278911-تبریزپسرپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-پردیس خودگردان390680392-اهوازدخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان-پردیس خودگردان247580651-تهراندخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان-پردیس خودگردان395281492-قمدخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان253482811-تهرانپسرپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان253882922-مشهددخترپردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان402983292-بیرجندپسرپردیس خودگردان