هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی تاریخ بدانید:

اگر علاقه مند به مطالعه ی گذشته ی جامعه انسانی که میتواند شامل زمینه های سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی باشد،انتخاب رشته ی تاریخ برای شما گزینه ی مناسبی است.

نظم و دقت از ویژگی های دانشجوی این رشته میباشد هم چنین دانشجوی رشته ی تاریخ باید بتواند مطالب را عمقی بررسی کند و سطحی نگر نباشد،به طور مثال با مطالعه ی دو رویداد به رویداد سوم پی ببرد.

دانشجویان این رشته باید به علوم فلسفه،جغرافیا،جامعه شناسی،اقتصاد،سیاست و فرهنگ تسلط کافی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس کارشناسی این رشته خواهیم پرداخت:

دروس پایه:

کليات ‌و مباني ‌علم ‌تاريخ‌، متون ‌تاريخي ‌به‌زبان‌ فارسي‌، عربي ‌و خارجي‌، روش‌تحقيق‌، تاريخ‌نگاري‌و تحولات ‌آن ‌در ايران ‌و جهان‌، گاه‌شماري ‌و تقويم‌، مباني ‌تاريخ‌ اجتماعي ‌ايران‌، تاريخ ‌انديشه‌هاي ‌سياسي‌در ايران ‌و اسلام‌، کليات ‌جغرافيا، مباني‌جامعه‌شناسي‌، مباني‌ علم‌سياست‌، فلسفه‌ تاريخ‌.

دروس‌اصلي ‌و تخصصي‌:

تاريخ ‌ايران ‌از ايلامي‌ها و آريايي‌ها تا پايان‌ دوره‌ هخامنشي‌، دوره ‌سلوکي‌و اشکاني‌، تاريخ ‌ايران‌در دوره ‌ساسانيان‌، تاريخ ‌تحولات‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي ‌ايران‌(از ورود اسلام‌تا پايان ‌حکومت ‌علويان‌ طبرستان‌، دوره ‌سلجوقيان‌، دوره ‌سامانيان‌، ديلميان‌، غزنويان‌، دوره‌ غوريان‌ و خوارزمشاهيان‌، دوره‌حمله‌ مغول‌و ايلخانان‌، از زوال ‌ايلخانان ‌تا آغاز حکومت ‌صفويان‌، دوره ‌افشاريان ‌و زنديان‌، آغاز دوره ‌قاجار تا انقلاب‌ مشروطيت‌، انقلاب ‌مشروطيت ‌تا انقراض‌حکومت ‌قاجاريه‌، از انقراض ‌قاجاريه‌ تا کودتاي‌مرداد 1332) ، انقلاب ‌اسلامي ‌و ريشه‌هاي‌آن‌، تاريخ ‌تحولات‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جهان ‌اسلام ‌(از ميلاد پيامبر اکرم‌(ص‌) تا سال ‌هجري‌، از سال ‌هجري‌تا 227 هـ . ق‌، از سال‌ هـ . ق‌ تا سقوط ‌بغداد از قرن ‌هفتم‌ تا دهم‌هجري‌)، تاريخ ‌تشيع‌، تاريخ ‌تحليلي‌ زندگاني ‌ائمه ‌معصومين‌(ع‌)، تاريخ ‌عثماني ‌و خاورميانه‌، تاريخ‌ يونان ‌و رم‌، تاريخ‌ بيزانس‌، تاريخ ‌اروپا در قرون‌وسطي‌، تاريخ ‌اروپا در قرون‌جديد، تاريخ ‌اروپا از انقلاب‌ فرانسه ‌تا جنگ ‌جهاني ‌اول‌، تاريخ ‌اروپا از جنگ‌ جهاني ‌اول ‌تا کنون

دانشجویان این رشته ی دانشگاهی پس از اخذ مدرک کارشناسی میتوانند در مکان های زیر مشغول به کار شوند:

1-آموزش و پرورش

2-تحقیقات و فناوری

3-وزارت علوم

4-وزارت امورخارجه

5-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

6-سازمان موزه ها

7-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8-مراکز اسناد ملی