در ادامه معرفی رشته‌های دانشگاهی به معرفی رشته جغرافیا می‌پردازیم. با گرایش های آن، آشنا می‌شویم. دروس دانشگاهی این رشته را در دانشگاه‌ها می‌بینیم و با ظرفیت و دانشگاه‌های ارائه دهنده این رشته آشنا می‌شویم.

معرفی رشته جغرافیا

جغرافیا مطالعه مکان‌ها و روابط بین افراد و محیط پیرامون آن‌ها است. جغرافی دانان خصوصیات فیزیکی سطح زمین و جوامع بشری که بر روی آن پراکنده است را بررسی می کنند و علاوه بر این چگونگی ارتباط فرهنگ انسانی با محیط طبیعی را نیز مورد بررسی قرار می دهند و راه و طریقی که مکان‌ها و جوامع می توانند بر افراد تاثیر گذارند را نیز مطالعه می کنند. جغرافیا می کوشد تا بفهمد که اجسام در کجا یافت می شوند،چرا آن جا هستند و چگونه با گذشت زمان توسعه و تغییر می یابند.

فیلم های آموزشی و مشاوره ای را در اینستاگرام ما دنبال کنید

جغرافی یکی از رشته های دانشگاهی می باشد که داوطلبان کنکور انسانی چنانچه به طبیعت، مطالعه زمین و ارتباط مردم با محیط پیرامون علاقه مند باشند می توانند این رشته را به عنوان رشته دانشگاهی خود انتخاب نمایند که امروز در این مقاله قصد داریم تا شما را به صورت کامل با این رشته آشنا کنیم.

گرایش‌های رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی

رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی را می توان به ۵  شاخه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:

 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیای انسانی
 • کارتوگرافی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی-نظامی

دو شاخه جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی به گرایشات متعددی تقسیم می شوند که البته این گرایشات تنها در واحدهای مختصری با یکدیگر متفاوت هستند.

جغرافیای طبیعی:

علم جغرافیای طبیعی به مطالعه فرآیند‌ها و الگوهای موجود در محیط طبیعی مانند اتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر و کره  زمین می پردازد و در حالت کلی تاثیر تمامی این عناصر و عوامل بر زندگی روزمره مردم و فعالیت های انسانی را بررسی و تحلیل می نماید. این شاخه از جغرافیا خود به دو بخش مجزا تقسیم می شود که عبارتند از:

 • گرایش ژئومورفولوژی
 • گرایش آب و هوا شناسی

برای آشنایی بیشتر شما به توضیح هر یک از موارد می‌پردازیم:

گرایش ژئومورفولوژی:

در گرایش ژئومورفولوژی دانشجویان با پدیده های سطح زمین و در واقع چهره زمین آشنا خواهند شد. ژئومورفولوژی به دنبال فهم تاریخچه زمین و پویایی و پیش بینی تغییرات آینده از طریق ترکیبی از مشاهدات میدانی،آزمایش فیزیکی و مدل سازی عددی (ژئومورفومتری) است.علم ژئومورفولوژی ارتباط نزدیکی با علم زمین شناسی دارد و از این علم تاثیر می پذیرد اما نباید این دو رشته را یکی دانست زیرا در ژئومورفولوژی فرایندهای بیرونی و مربوط به سطح زمین مطالعه می شود در صورتی که علم زمین شناسی به مطالعه لایه های درونی و عمقی زمین می پردازد.

برای آشنایی با رشته زمین شناسی و حدود رتبه قبولی در این رشته کلیک کنید

اکنون برای آشنایی بیشتر با این گرایش به معرفی دروس دانشگاهی این گرایش خواهیم پرداخت.

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی عبارتند از:
 • ژئومورفولوژی مناطق شهری
 • نقشه ها و نمودار های ژئومورفولوژی
 • هیدرولوژی کاربردی
 • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی
 • پایان نامه

گرایش آب و هواشناسی:

اقلیم شناسی مطالعه آب و هوا می باشد که از بین ویژگی های سطح زمین،اطلاعات مربوط به آب و هوا بسیار حائز اهمیت می باشد. علم آب و هواشناسی به مطالعه و بررسی عوامل موثر بر شرایط جوی می‌پردازد و میزان انرژی موجود در جو و چگونگی پراکندگی آن در سطح زمین،حرکات جو و در نتیجه،تاثیر تمامی این فعالیت‌ها بر جانداران و جانوران،انسان‌ها و فعالیت های انسانی و سیاره زمین در این گرایش از جغرافیا مطالعه و بررسی می شود.اقلیم شناسی ماهیت آب و هوای خرد(محلی) و کلان(جهانی) را بررسی می کند و این دانش می تواند با پیش بینی وضعیت آب و هوایی به برخی از فعالیت ها که می توانند در اقتصاد نیز به مردم یک جامعه کمک نمایند کمک فراوانی کند که از جمله این فعالیت‌ها می توان صنعت کشاورزی را معرفی کرد.

برای مطالعه معرفی رشته مهندسی‌ کشاورزی کلیک کنید

دروس اصلی مشترک در هر دو گرایش جغرافیای طبیعی عبارتند از:
 • جغرافیای قاره ها
 • جغرافیای کواترنر
 • زمین شناسی ایران
 • مسائل جغرافیایی مناطق خشک ایران
 • حفاظت خاک
 • جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران
 • جغرافیای ناحیه ای ایران
 • متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی
 • جغرافیای انسانی ایران
 • نقشه برداری تکمیلی
 • مبانی محیط زیست
 • ژئومورفولوژی اقلیمی
 • کاربرد جغرافیای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

جغرافیای انسانی:

شاخه جغرافیای انسانی یکی از مهم‌ترین شاخه های علم جغرافیا می باشد.جغرافیای انسانی خود به دو گرایش مجزا تقسیم می شود که عبارتند از:

 • گرایش جغرافیای شهری
 • گرایش جغرافیای روستایی

اکنون در ارتباط با هر یک از گرایش‌ها و دروس دانشگاهی آن‌ها توضیح خواهیم داد.

معرفی رشته جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا

گرایش جغرافیای شهری:

علم جغرافیای شهری به مطالعه شهری و فرآیند های شهری می پردازد.جغرافیدانان در این گرایش به مطالعه و بررسی عوامل زیر می پردازند:

 • گسترش شهر‌ها
 • مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها
 • بحث روز جغرافیای شهری همان توریسم
 • بررسی نوع و پراکندگی مشاغل گوناگون در شهر
 • تحلیل و بررسی نحوه اشغال فضا
 • بررسی نحوه جابه جایی از محل کار به سکونت و یا بالعکس
 • ارتباط میان مسکن و شغل
دروس تخصصی گرایش جغرافیای شهری عبارتند از:

اکنون برای آشنایی بیشتر شما با این گرایش به معرفی دروس دانشگاهی این رشته می پردازیم.

 • اقتصاد شهری
 • شهر ها و شهرک های جدید
 • روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
 • اصول و روش های برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی شهری در ایران
 • کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • پایان نامه

گرایش جغرافیای روستایی:

همانطور که از اسم این گرایش می توان حدس زد دانشجویان این رشته در ارتباط با روستا ها و ارتباط میان روستا ها و شهر ها مطالعه می کنند و در حالت کلی به بررسی موارد متفاوتی می پردازند که برخی از آن ها عبارتند از:

 • تحلیل و بررسی روابط بین شهر و روستا
 • روستاهای آینده
 • نوسازی روستاها
 • دلیل مهاجرت روستانشینان
 • بهداشت روستاییان
 • اوقات فراغت روستانشینان
 • چگونگی حمل و نقل
 • حفظ محیط زیست
 • کیفیت زندگی افراد روستا
 • وضعیت اقتصادی روستا نشینان
دروس تخصصی گرایش جغرافیای روستایی عبارتند از:

برای آشنایی بیشتر شما با این گرایش دروس دانشگاهی این رشته را معرفی خواهیم کرد.

 • اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
 • اقتصاد روستایی
 • روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
 • برنامه ریزی روستائی در ایران
 • کارگاه برنامه ریزی روستایی
 • پایان نامه
دروس اصلی و مشترک در گرایش های جفرافیای شهری و جغرافیای روستایی عبارتند از:
 • جغرافیای جمعیت ایران
 • جغرافیای روستائی ایران
 • جغرافیای شهری ایران
 • جغرافیای اقتصادی ایران
 • حمل و نقل انرژی
 • اصول علم اقتصاد
 • نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه
 • متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی
 • نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی
 • ویژگی های جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران
 • جغرافیا و صنعت توریسم
 • ویژگی های جغرافیایی کشور های توسعه یافته
 • ویژگی های جغرافیایی کشور های اسلامی
 • ویژگی های جغرافیایی آسیای میانه
 • کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی
 • جغرافیای تاریخی
معرفی رشته جغرافیا و رتبه قبولی در کنکور و انتخاب رشته

معرفی رشته جغرافیا

کارتوگرافی:

به علم تهیه نقشه کارتوگرافی می گویند. جغرافیدانان گاه برای فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل، تعلیم و تربیت، دفاع ملی، جهانگردی و بسیاری از موارد دیگر نیاز دارند تا بخشی از سطح زمین و یا تمامی آن را بر روی کاغذ ترسیم کنند و قطعا می دانید که رسم سطح زمین با اندازه واقعی امری امکان پذیر نمی باشد. بنابر این باید با استفاده از کارتوگرافی که همان علم و هنر تهیه انواع گوناگون نقشه می باشد اندازه‌ها را با استفاده از اصول ریاضی و تناسب هندسی و قوانین مشخص ابعاد خواسته شده را به نسبت مشخص کوچک تر کرده و این کار به صورتی انجام می گیرد که کاربران با مشاهده اندازه کوچک شده و مشخصات فنی بتوانند به مقدار اصلی کمیت پی ببرند.

چنانچه بخواهید در این شاخه از جغرافیا تحصیل کنید باید به ریاضیات و هندسه تسلط داشته باشید و هم چنین به نقشه خوانی علاقه مند باشید.

دروس پایه و اصلی کارتوگرافی

اکنون برای آشنایی بیشتر با این شاخه از جغرافیا به معرفی دروس دانشگاهی کارتوگرافی می پردازیم:

 • ریاضیات
 • سنجش از راه دور
 • ژئومورفولوژی ایران
 • جغرافیای آب های ایران
 • منابع و ماخذ جغرافیای ایران
 • متون جغرافیایی به زبان خارجی
 • جغرافیای خاک‌ها
 • جغرافیای نظامی ایران
 • مبانی جغرافیای سیاسی
 • فلسفه جغرافیا
 • زمین در فضا
 • زمین شناسی برای جغرافیا
 • مبانی آب و هواشناسی
 • جغرافیای آب‌ها
 • ژئومورفولوژی عمومی
 • جغرافیای زیستی
 • کاربرد آمار در جغرافیا
 • جغرافیای اقتصادی عمومی
 • جغرافیای جمعیت
 • جغرافیای روستایی
 • جغرافیای شهری

دروس تخصصی کارتوگرافی عبارتند از:

 • آمار و احتمالات
 • کامپیوتر
 • فیزیک نور
 • کلیات جغرافیای جهان
 • تئوری خطاها
 • فتوگرامتری
 • تفسیر عکس
 • هیدروگرافی
 • نقشه برداری
 • کارتوگرافی ریاضی
 • کارتوگرافی موضوعی
 • عکاسی و فن چاپ
 • گرافیک
 • نقشه برداری هیدروگرافی
 • پروژه کارتوگرافی
 • کارتوگرافی کامپیوتری
 • جغرافیای خلیج فارس
 • ژئودزی عمومی
 • نجوم ژئودزی
 • کارتوگرافی
 • متون جغرافیایی به زبان خارجی
 • جغرافیای آب های ایران
 • جغرافیای نظامی در ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

همانطور که از اسم این شاخه پیداست این شاخه از جغرافیا می کوشد تا با ارائه راهکارها و برنامه های مناسب برای حل مشکلات شهری تدابیری بیندیشد.دانشجویان در شاخه جغرافیا و برنامه ریزی شهری اصول و علومی را فرا میگیرند تا با توجه به عوامل انسانی و هم چنین عوامل طبیعی برای مسائل اقتصادی،زیست محیطی،مسائل جمعیتی و بسیاری از موارد دیگر برنامه ریزی کرده و راهکارهای مناسبی ارائه دهند و این برنامه ریزی ها باید در اختیار مهندسان شهرسازی،معماران،مهندسان عمران،مهندسان سازه و تاسیسات، شهرداری شهر‌ها و… قرار گیرد تا بتوانند نواحی مختلف شهر‌ها را طراحی کنند و در نتیجه به بهبود مشکلات شهری بپردازند.

دروس پایه شاخه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اکنون برای آشنایی بیشتر شما با رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به معرفی دروس دانشگاهی این شاخه جغرافیا می پردازیم:

 • مبانی آب و هواشناسی
 • مبانی جغرافیای شهری
 • مبانی ژئومورفولوژی
 • فلسفه جغرافیا
 • ریاضیات ۱
 • مبانی جغرافیای جمعیت
 • نقشه های توپوگرافی
 • جغرافیای طبیعی ایران
 • ریاضیات ۲
 • اصول علم اقتصاد
 • نقشه برداری
 • تاریخ علم برنامه ریزی شهری
 • روش های آماری در جغرافیا ۱
 • روش های آماری در جغرافیا ۲
 • جغرافیای روستایی
 • کاربرد کامپوتر در جغرافیا
 • اصول سنجش از دور
 • میکروکلیماتولوژی
 • تفسیر نقشه های موضوعی
 • روش تحقیق
 • هیدرولوژی شهری
 • درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای

دروس تخصصی شاخه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عبارتند از:

 • متون تخصصی ۱
 • متون تخصصی ۲
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد توسعه
 • اکولوژی شهری
 • توسعه فیزیکی شهر ها و شهرهای جدید
 • توانهای محیطی در برنامه ریزی شهری
 • اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری
 • درآمدی بر توسعه پایدار
 • جامعه شناسی شهری
 • برنامه ریزی مسکن
 • جغرافیای شهری ایران
 • جغرافیا و صنعت توریسم
 • روش های تحلیل جمعیت
 • طرح های هادی روستایی
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • ژئومورفولوژی مناطق شهری
 • روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
 • کارگاه برنامه ریزی شهری ۱
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • جغرافیای جمعیت ایران
 • برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • نوسازی و بهسازی شهری
 • کارگاه برنامه ریزی شهری ۲
 • مدیریت عمران
 • قوانین تطبیقی اداره شهرها
 • مدیریت شهری
 • کارورزی

جغرافیای سیاسی-نظامی

دانشجویان در این شاخه از جغرافیا در مورد نقش عوامل جغرافیایی در سرگذشت جنگ‌ها مطالعه می کنند.همانطور که می دانید اگر جنگ سر بگیرد عوامل گوناگونی می تواند در سرنوشت یک جنگ تاثیر گذار باشد که برخی از این عوامل عبارتند از:

 • وضعیت ارتفاعات
 • وضعیت کشورهای همسایه
 • آب و هوا
 • دریاها و دریاچه‌ها

جغرافیای سیاسی-نظامی تمامی این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر که در جنگ‌ها موثر هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی جغرافیای سیاسی-نظامی می پردازیم.

آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید

دروس پایه و اصلی شاخه جغرافیای سیاسی-نظامی

 • تهیه و تفسیر نقشه های هوا و اقلیم
 • سازمان های بین المللی
 • نظامیان و سیاست
 • مبانی و اصول جغرافیای نظامی
 • اصول روابط بین الملل
 • حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیا
 • نقشه خوانی
 • مبانی عکس های هوایی
 • تفسیر عکس های هوایی
 • اصول سنجش از دور
 • آشنایی با رشته های نظامی
 • اطلاعات و عملیات
 • طرح و عملیات
 • اصول آفند و پدافند

دروس تخصصی شاخه جغرافیای سیاسی-نظامی

 • آب و هوای مناطق نظامی ایران
 • تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی ایران
 • جغرافیای نظامی ایران
 • مسائل سیاسی و نظامی ایلات و عشایر ایران
 • جغرافیای نظامی ترکیه و عراق
 • جغرافیای نظامی کشور های حاشیه خلیج فارس
 • جغرافیای نظامی افغانستان و پاکستان
 • جغرافیای نظامی شوروی
 • مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
 • جغرافیای سیاسی ایران
 • تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • جغرافیای اقتصادی سیاسی جهان سوم
 • جغرافیای سیاسی جهان اسلام
 • جنبش‌ها و نهضت های سیاسی اسلام در قرن ۲۰
 • هنر جنگ
 • سیاست خارجی ایران
 • نقشه های موضوعی
 • جغرافیای آب های ایران
 • متون جغرافیا به زبان خارجی

اکنون تا اینجا شما را با شاخه‌ها، گرایش‎ها و دروس متفاوت رشته جغرافیا آشنا کرده‌ایم و اگر بخواهید این رشته را به صورت آکادمیک فرا‌گیرید باید به ریاضی علاقه مند باشید زیرا ریاضیات و آمار در این رشته اهمیت ویژه ای دارد،علاوه بر این هندسه و ریاضیات دو اصل مهم و اساسی در علم کارتوگرافی می باشند پس توجه داشته باشید برای انتخاب به این دروس و علوم علاقه مند باشید و هم چنین برای تحصیل در این رشته دانشجو باید به طبیعت،زندگی مردم و تعامل زندگی مردم با طبیعت،مسائل اجتماعی،آگاهی از مناطق گوناگون کشور و جهان اطلاعاتی داشته باشد و به تحصیل و کاوش در این موضوعات علاقه مند باشد.

برای مطالعه مقاله مدیریت هتلداری کلیک کنید

بازار کار رشته جغرافیا:

بازار کار در این رشته نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر به فارغ التحصیلانی توانمند و فعال نیاز دارد در حالت کلی مراکزی را که فارغ التحصیلان هر گرایش و شاخه از جغرافیا می توانند در آنها فعالیت نمایند به صورت زیر می باشد:

فارغ التحصیلان جغرافیای انسانی می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • به عنوان محقق در سازمان برنامه و بودجه
 • بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 • سازمان محیط زیست
 • شهرداری ها و وزارتخانه های آموزش و پرورش
 • مسکن و شهرسازی
 • معادن و فلزات
 • جهاد کشاورزی
 • دفاع و نفت

فارغ التحصیلان گرایش آب و هواشناسی می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • سازمان هواشناسی
 • سازمان حفاظت از محیط زیست
 • شهرداری‌ها
 • وزارت نیرو
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور
 • مراکز نظامی

فارغ التحصیلان کارتوگرافی می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • سازمان نقشه برداری کشور
 • وزارتخانه های نیرو و معادن
 • سازمان جغرافیای نیروهای مسلح

فارغ التحصیلان ژئومورفولوژی می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • وزارت جهاد کشاورزی
 • موسسه تحقیقات آبخیزداری جهاد کشاورزی
 • سازمان زمین شناسی

فارغ التحصیلان جغرافیای شهری می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • استانداری‌ها
 • شهرداری‌ها

فارغ التحصیلان جغرافیای نظامی می توانند در مراکز زیر مشغول کار شوند:

 • سازمان های نظامی،سیاسی و انتظامی
 • ستادهای تخصصی و عمومی
 • مراکز مطالعات جغرافیایی نیروهای مسلح
 • دفتر مطالعات منطقه ای وزارت امور خارجه

برای مطالعه مقاله معرفی رشته مدیریت جهانگردی کلیک کنید

ظرفیت و پذیرش دانشگاه ها در رشته جغرافیا:

اگر بخواهید در رشته جغرافیا تحصیل کنید آگاهی از دانشگاه هایی که این رشته را ارئه می دهند به همراه تعداد ظرفیت های ارائه شده توسط این دانشگاه‌ها دارای اهمیت است که اکنون می خواهیم اسامی دانشگاه‌ها به همراه ظرفیت های آن‌ها را در کنکور سراسری ۹۸ برایتان بنویسیم:

نام رشته نام دانشگاه دوره تحصیلی ظرفیت پذیرش نیمسال اول
رشته جغرافیا دانشگاه ارومیه روزانه ۴۵
رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان روزانه ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان نوبت دوم ۲۵
رشته جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه ۵۰
رشته جغرافیا دانشگاه بیرجند روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه بیرجند نوبت دوم ۲۰
رشته جغرافیا دانشگاه تبریز روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه تبریز نوبت دوم ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه تهران روزانه ۹۰
رشته جغرافیا دانشگاه جیرفت روزانه ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه جیرفت نوبت دوم ۲۰
رشته جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج نوبت دوم ۲۵
رشته جغرافیا دانشگاه دامغان روزانه ۵۰
رشته جغرافیا دانشگاه رازی-کرمانشاه روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه زابل روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه زابل نوبت دوم ۳۰
رشته جغرافیا دانشگاه زنجان روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه زنجان نوبت دوم ۱۰
رشته جغرافیا دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی-اسد آباد همدان روزانه ۴۵
رشته جغرافیا دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی-اسد آباد همدان نوبت دوم ۱۵
رشته جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان نوبت دوم ۱۵
رشته جغرافیا دانشگاه شهید باهنر-کرمان روزانه ۲۵
رشته جغرافیا دانشگاه شهید باهنر-کرمان نوبت دوم ۵
رشته جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه شهید چمران-اهواز روزانه ۳۵
رشته جغرافیا دانشگاه شیراز روزانه ۳۵
رشته جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد روزانه ۷۵
رشته جغرافیا دانشگاه  کردستان-سنندج روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه کوثر-بجنورد روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه گلستان-گرگان روزانه ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه گلستان-گرگان نوبت دوم ۱۵
رشته جغرافیا دانشگاه گیلان-رشت روزانه ۳۵
رشته جغرافیا دانشگاه گیلان-رشت نوبت دوم ۳۰
رشته جغرافیا دانشگاه لرستان-خرم آباد روزانه ۳۵
رشته جغرافیا دانشگاه لرستان-خرم آباد نوبت دوم ۱۰
رشته جغرافیا دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم ۴۰
رشته جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل روزانه ۶۰
رشته جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل نوبت دوم ۳۰
رشته جغرافیا دانشگاه مراغه روزانه ۴۵
رشته جغرافیا دانشگاه هرمزگان-بندرعباس روزانه ۳۰
رشته جغرافیا دانشگاه یاسوج روزانه ۴۰
// دانشگاه یاسوج نوبت دوم ۱۰
// دانشگاه یزد روزانه ۴۰

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید

رشته جغرافیا رشته ای است که اکثر دانشگاه های کشور در این رشته پذیرش دانشجو دارند . پذیرش دانشجو در کنکور سراسری ۹۸ در دوره های تحصیلی روزانه و نوبت دوم ۱۸۷۵ نفر بوده است.