هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی مدیریت جهانگردی بدانید:

کشور ایران دارای مناطق بسیار زیبای توریستی و گردشگری میباشد.اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت صحیح ایران در جذب توریست موفق نبوده است.

رشته ی مدیریت جهانگردی را میتوان به عنوان یکی از رشته های گردشگری دانست.

اغلب افراد هنگامی که نام این رشته را میشنوند تصور آنان بر اینست که با انتخاب این رشته میتوانند به کل کشور های دنیا سفر کنند و میتوانند دائما در سفر باشند.در صورتی که باید بگوییم این باوری کاملا غلط میباشد و در واقع در دانشگاه ها به مسائل تئوری پیرامون این رشته پرداخته خواهد شد.

تعداد سفر هایی که ممکن است شما در طی دوران تحصیل داشته باشید از انگشتان دستتان نیز کمتر خواهد بود و اگر در دانشگاه های سطح پایین تر تحصیل خود را آغاز کنید که این تعداد باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی خواهیم پرداخت:

دروس اصلی و تخصصی عبارتند از:

دروس اصلی و تخصصی:

۱-تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌،۲- شناخت‌ روحیات‌ ملل‌،۳- قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌ جهانگردی‌،۴- مبانی‌ مردم‌ شناسی‌ جهانگردی‌،۵- مدیریت‌ بازاریابی‌ و تبلیغات‌ جهانگردی‌،۶- اقتصاد جهانگردی‌،۷- شناخت‌ صنایع‌ دستی‌ ایران‌ ،۸- نقشه‌خوانی‌ و آشنایی‌ با نقشه‌،۹- جغرافیای‌ جهانگردی‌ ایران‌،۱۰- شناخت‌ صنعت‌ جهانگردی‌ ، ۱۱-گذراندن‌ اوقات‌ فراغت‌،۱۲- آداب‌ سفر در اسلام‌،۱۳- تجزیه‌ و تحلیل‌ مسائل‌ اجتماعی‌ در ایران‌،۱۴- باستان‌شناسی‌ ایران‌ ،۱۵- هنر و معماری‌ ایران‌،۱۶- آشنایی‌ با موزه‌های‌ ایران‌،۱۷- امور مسافرت‌ و صدور بلیط‌،۱۸- فن‌ راهنمایی‌،۱۹- برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جهانگردی‌ ،۲۰- مطالعات‌ تطبیقی‌ سیاست‌های‌ جهانگردی‌،۲۱- فرهنگ‌ عامه‌،۲۲- زبان‌ انگلیسی‌ مکاتبات‌ تخصصی‌،۲۳- زبان‌ انگلیسی‌ مکالمه‌،۲۴- آشنایی‌ با سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌،۲۵- نقش‌ جهانگردی‌ در بسط‌ روابط‌ بین‌الملل‌ و گسترش‌ منابع اقتصادی‌ کشور،۲۶- کارآموزی‌،۲۷- اصول‌ حسابداری‌،۲۸- ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌،۲۹- آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌،۳۰- کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌،۳۱- اقتصاد خرد،۳۲- اقتصاد کلان‌،۳۳- روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌،۳۴- مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌،۳۵- تحقیق‌ در عملیات‌،۳۶- مدیریت‌ رفتار سازمانی‌،۳۷- مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌،۳۸- حقوق‌ اساسی‌،۳۹- مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌،۴۰- مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌،۴۱- سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ در مدیریت‌.