ابتدا به معرفی کامل رشته زیست شناسی سلولی-مولکولی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی-مولکولی را بررسی می کنیم.داوطلبان عزیز،حتما معرفی رشته را به صورت کامل مطالعه فرمایید.بسیاری از دانشجویان در سال های قبل،با انتخاب رشته غیر اصولی وارد رشته هایی شده اند که به آن ها علاقه ای نداشته و بعد از مدتی مجبور به انصراف از تحصیل یا تغییر رشته تحصیلی خود شده اند.

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

معرفی کامل رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

در گذشته،میکروبیولوژی یکی از گرایش های رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی بود.اما هم اکنون به رشته جداگانه ای تفکیک شده است.اغلب دانش آموزان رشته زیست سلولی مولکولی را با  رشته  میکروبیولوژی اشتباه می گیرند.

زیست‌شناسی مولکولی، مطالعهٔ زیست‌شناسی در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به‌طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی است. زیست‌شناسی مولکولی، علم استنباط بر هم‌کنش‌ های مولکولیِ فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین DNA, RNA، پروتئین و بیوسنتز آن‌ها می‌باشد. به‌ علاوه، چگونگی تنظیم این بر هم‌کنش‌ ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرایش های زیست شناسی سلولی مولکولی در مقطع کارشناسی

 • میکروبیولوژی
 • علوم سلولی مولکولی
 • ژنتیک
 • بیوشیمی
 • بیو فیزیک

در سال های قبل،کلیه گرایش ها،به صورت تفکیک شده در دفترچه انتخاب رشته وجود داشت.اما چند سالی است که با نظر وزارت علوم و سازمان سنجش،گرایش ها از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف شده اند.دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه و گذراندن ۴ ترم،با توجه به معدل و نظر مدیر گروه،انتخاب گرایش انجام می دهند.

۱-گرایش میکروبیولوژی:

در سال های قبل،میکروبیولوژی یکی از گرایش های رشته سلولی و مولکولی بود.اما امروزه اغلب دانشگاه ها،این گرایش را به رشته مستقل میکروبیولوژی تفکیک کرده اند.

۲-گرایش علوم سلولی مولکولی:

DNA،RNA و پروتئین ها را می توان از جمله مولکول های موثر در حیات سلول دانست. همانطور که میدانید ذخیره  اطلاعات و صدور فرمان های سلول به وسیله  DNA انجام می شود،RNA  این پیام ها را منتقل کرده و در نهایت این پیام ها به وسیله ی پروتئین ها اجرا می شوند.حال در رشته  زیست شناسی سلولی و مولکولی چگونگی انجام این فرایند ها به طور کامل مطالعه خواهد شد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • شیمی‌ آلی‌
 • بیوشیمی‌
 • زیست‌شناسی‌ سلولی‌، ژنتیک‌
 • میکروبیولوژی‌، اکولوژی‌
 • زیست‌شناسی‌ گیاهی‌
 • زیست‌شناسی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ گیاهی‌
 • ایمونولوژی‌
 • زبان‌ تخصصی‌.

توجه کنید که اکثر دروس این گرایش به همراه آزمایشگاه ارائه خواهد شد.تسلط بر دروس آزمایشگاهی،در پیدا کردن شغل مناسب در این رشته و گرایش بسیار مهم است.

۳-گرایش ژنتیک:

به طور کلی دانش ژنتیک در رابطه با انتقال صفات بحث می کند.چگونگی انتقال صفات از والدین به فرزندان که این مورد فقط مربوط به انسان ها نخواهد بود و شامل گیاهان،جانوران و … نیز می شود.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • ژنتیک‌ انسانی‌
 • سیتو ژنتیک‌
 • اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌
 • ژنتیک‌ سرطان‌
 • ژنتیک‌ رفتاری‌
 • مبانی‌ ژنتیک‌ میکروارگانیسم‌
 • ژنتیک‌ پیشرفته‌ یا تازه‌های‌ ژنتیک‌
 • ژنتیک‌ کمی‌ یا ژنتیک‌ جمعیت‌ها
 • سمینار
 • پروژه‌

دروس تخصصی گرایش ها،تفاوت این گرایش ها را با یکدیگر مشخص می کند.در ادامه دروس مشترک را می بینید که نشان دهنده تشابه بسیار زیاد بین گرایش های رشته سلولی و مولکولی است.

دروس مشترک در بین تمام گرایش ها عبارتند از:

 • ریاضی‌
 • فیزیک‌
 • شیمی‌
 • شیمی‌ آلی‌
 • بیوشیمی‌
 • آمار زیستی‌
 • زیست‌شناسی‌ سلولی‌
 • زیست‌شناسی‌ مولکولی‌
 • ژنتیک‌
 • میکروبیولوژی‌
 • اکولوژی‌
 • ویروس‌شناسی‌
 • تکامل‌
 • زیست‌شناسی‌ گیاهی‌
 • زیست‌شناسی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ گیاهی‌
 • بیوفیزیک‌
 • بیوشیمی‌
 • زیست‌شناسی‌ پرتوی‌
 • ایمونولوژی‌

همان طور که می بینید،درس ریاضی و فیزیک از دروس مشترک بین گرایش های این رشته است.بنابراین اگر برای فرار از دروس ریاضی و فیزیک می خواهید وارد این رشته شوید،سخت در اشتباهید.

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی

قبل از بررسی رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی،توجه شما را به یک نکته مهم در انتخاب رشته کنکور جلب می کنم.با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییرات در نوع و تعداد سهمیه ها و همچنین،تغییر اولویت دانش آموزان در کنکور هر سال نسبت به سال قبل،رتبه های پذیرش در هر سال با سال های گذشته متفاوت خواهد بود.بنابراین قبل از انتخاب رشته با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت کنید.

رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۸۰۵۹۲۴۵۱-تبریزدخترروزانه
۲۸۳۶۹۳۴۲۱-تهراندخترروزانه
۴۵۶۳۹۴۴۸۲-رشتدخترروزانه
۵۰۷۸۱۰۵۶۶۲-اراکدخترروزانه
۵۶۴۹۱۱۷۴۴۲-گرگاندخترروزانه
۵۷۷۸۱۲۰۱۳۲-خویدخترروزانه
۲۶۱۱۱۱۸۸۱۳-اناردخترروزانه
۲۷۰۹۱۲۲۷۰۳-اسلامشهردخترروزانه

دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۹۱۲۹۵۹۹۱-اصفهانپسرروزانه
۵۳۵۴۱۸۴۴۶۱-تهراندخترروزانه
۴۱۴۰۸۵۵۱۲-نهاوندپسرروزانه
۱۰۵۱۹۲۲۵۴۲۲-قزوینپسرروزانه
۱۱۹۹۰۲۵۸۴۶۲-ساریپسرروزانه
۱۲۲۸۲۲۶۴۹۰۲-یزدپسرروزانه
۱۱۹۱۱۴۳۶۹۵۳-مرودشتدخترروزانه
۱۳۳۹۵۴۸۳۷۳۳-گنبددخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۰۸۱۱۰۱۹۳۱-مشهدپسرروزانه
۴۲۰۵۱۴۱۹۶۱-مشهددخترروزانه
۵۲۵۸۱۸۱۰۸۱-مشهددخترشبانه
۸۸۰۴۱۸۷۵۸۲-نیشابوردخترشبانه
۱۲۱۷۷۲۶۲۵۴۲-سمناندخترروزانه
۱۵۲۷۹۳۳۲۵۳۲-سیرجاندخترروزانه
۱۶۰۲۰۳۴۹۲۲۲-بیرجندپسرروزانه
۵۷۷۵۲۳۳۱۴۳-مشهددخترروزانه
۱۱۱۷۰۴۱۳۳۹۳-گنبددخترروزانه
۱۵۲۷۱۵۴۲۶۰۳-آباداندخترروزانه
۱۸۵۱۹۶۳۹۳۸۳-قائندخترروزانه

رشته زیست سلولی مولکولی-دانشگاه اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۸۴۷۱۲۹۶۲۱-اصفهانپسرروزانه
۴۹۰۱۱۶۸۰۵۱-تهراندخترشبانه
۵۷۹۰۲۰۰۲۹۱-اصفهانپسرشبانه
۴۷۴۷۹۸۵۷۲-نجف آباددخترروزانه
۹۶۸۲۲۰۶۶۲۲-اراکپسرروزانه
۱۱۰۵۱۲۳۷۷۲۲-رشتپسرروزانه
۱۳۸۰۵۲۹۸۸۴۲-بابلپسرروزانه
۹۳۴۱۳۵۲۷۹۳-آملدخترروزانه
۱۲۹۰۵۴۶۸۶۸۳-دوروددخترروزانه
۱۹۹۸۱۶۸۲۷۳۳-یاسوجدخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۳۹۱۱۸۵۵۰۱-شیرازپسرروزانه
۵۸۰۰۲۰۰۶۱۱-شیرازدخترروزانه
۵۱۳۰۱۰۶۷۸۲-زنجاندخترروزانه
۱۱۵۹۵۲۴۹۶۵۲-اهوازدخترروزانه
۱۲۶۱۸۲۷۲۵۴۲-سمنانپسرروزانه
۷۴۸۸۲۹۰۵۷۳-بستکدخترروزانه
۱۸۳۲۴۶۳۴۱۵۳-قشمدخترروزانه

دانشگاه گیلان-رشت

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۵۳۲۲۲۷۵۲۱-مشهددخترروزانه
۹۱۴۳۳۲۸۳۹۱-تبریزدخترشبانه
۹۹۸۲۳۶۱۳۴۱-مشهددخترروزانه
۵۷۱۲۱۱۸۶۸۲-رشتدخترروزانه
۱۸۷۱۷۴۰۹۹۴۲-رشتپسرشبانه
۱۱۵۱۵۴۲۴۴۳۳-تنکابندخترروزانه
۱۷۹۶۱۶۲۳۹۴۳-هشتگرددخترروزانه
۱۸۷۶۷۶۴۷۳۷۳-صومعه سرادخترروزانه
۲۱۰۲۸۷۱۳۱۲۳-آستانه اشرفیهدخترروزانه

زیست سلولی مولکولی-دانشگاه شهر کرد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۷۵۰۱۲۵۳۳۱-اصفهانپسرشبانه
۶۰۴۳۲۱۰۰۶۱-اصفهاندخترروزانه
۹۰۰۲۳۲۳۲۲۱-اصفهانپسرروزانه
۲۶۲۳۸۸۶۰۷۷۳-دهاقاندخترروزانه

دانشگاه مازندران-بابلسر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۷۵۱۳۱۳۶۷۱-مشهددخترروزانه
۱۰۲۲۵۳۷۰۷۶۱-مشهدپسرروزانه
۷۰۳۸۱۴۸۲۸۲-ساریپسرروزانه
۱۷۷۴۲۳۸۷۵۷۲-بابلدخترروزانه
۲۰۳۲۷۴۴۶۰۵۲-ساریدخترشبانه
۲۰۶۳۱۴۵۲۷۶۲-کرجپسرشبانه
۳۰۴۵۰۶۸۰۰۶۲-گرگاندخترروزانه
۲۲۶۹۰۷۶۰۸۴۳-اسفرایندخترروزانه
۲۳۰۹۳۷۷۲۳۷۳-تنکابندخترروزانه

دانشگاه تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۶۹۳۱۹۶۷۱-تبریزدخترشبانه
۷۳۴۱۲۵۸۴۶۱-مشهددخترروزانه
۸۶۲۵۳۰۹۴۳۱-تبریزدخترشبانه
۷۷۴۸۱۶۴۰۵۲-سمنانپسرروزانه
۱۳۳۳۲۲۸۸۷۶۲-کرمانشاهدخترروزانه
۲۸۹۹۱۶۴۶۲۸۲-مرنددخترشبانه
۱۸۶۳۷۶۴۳۲۷۳-بوکاندخترروزانه
۱۹۹۵۲۶۸۱۶۰۳-برازجانپسرروزانه
۲۷۶۹۷۹۰۰۰۴۳-خسروشاهدخترشبانه

رتبه قبولی زیست سلولی مولکولی-دانشگاه یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۴۱۸۲۲۳۶۱۱-شیرازدخترروزانه
۱۲۴۴۰۴۶۱۰۰۱-مشهددخترروزانه
۱۲۷۰۷۴۷۳۰۵۱-اصفهانپسرروزانه
۱۱۱۱۴۲۳۹۱۶۲-یزدپسرروزانه
۱۹۶۷۰۴۳۱۵۲۲-یزدپسرروزانه
۲۰۴۳۷۴۴۸۶۰۲-تفتپسرروزانه
۲۲۰۶۰۴۸۴۵۸۲-سبزواردخترروزانه
۲۳۸۵۷۵۲۶۳۸۲-یزددخترروزانه
۱۶۰۰۸۵۶۴۸۳۳-یزددخترروزانه
۱۹۷۵۷۶۷۵۴۱۳-شیرازدخترروزانه
۲۷۵۶۷۸۹۶۲۷۳-زرنددخترروزانه
۲۹۱۷۱۹۳۹۹۸۳-قشمپسرروزانه

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۸۱۹۳۱۶۲۸۱-مشهدپسرروزانه
۱۲۳۲۳۴۵۵۵۱۱-شیرازدخترروزانه
۱۰۷۰۷۲۲۹۹۳۲-کرمانپسرشبانه
۱۴۱۱۸۳۰۵۸۲۲-کرمانپسرشبانه
۱۶۳۷۶۳۵۶۹۱۲-کرماندخترروزانه
۱۴۴۲۴۵۶۴۱۳-پارس آباد مغانپسرروزانه
۲۰۵۲۴۶۹۹۰۵۳-کوهبنانپسرروزانه
۳۴۴۸۳۱۰۸۱۲۰۳-جیرفتدخترمحرم-بومی شهرستان های جنوب استان کرمان
۳۶۵۸۵۱۱۳۸۰۹۳-اناردخترشبانه

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۶۰۹۲۶۸۷۵۱-تهراندخترروزانه
۱۲۱۹۸۴۵۰۶۱۱-تبریزدخترروزانه
۱۳۸۴۰۵۱۹۲۰۱-مشهددخترروزانه
۱۸۶۰۱۷۲۲۳۴۱-تبریزدخترروزانه
۱۸۵۴۵۴۰۶۲۱۲-اردبیلدخترروزانه
۲۱۲۵۸۴۶۶۵۶۲-رشتدخترروزانه
۲۴۶۲۵۵۴۳۹۹۲-میانهدخترروزانه
۳۰۳۰۱۶۷۶۵۳۲-اسلامشهرپسرروزانه
۳۱۳۸۲۷۰۰۶۶۲-رشتپسرروزانه
۱۷۱۲۴۵۹۸۴۰۳-اردبیلپسرروزانه

دانشگاه زنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۰۱۹۱۳۶۹۵۷۱-تهراندخترشبانه
۱۲۸۰۶۲۷۶۷۵۲-زنجانپسرروزانه
۱۹۵۲۰۴۲۸۰۷۲-کرجدخترروزانه
۲۱۴۱۶۴۶۹۹۲۲-زنجاندخترشبانه
۲۵۹۵۰۸۵۲۸۰۳-زنجاندخترروزانه
۲۷۸۵۷۹۰۴۳۶۳-بجستانپسرروزانه
۳۴۸۲۳
۱۰۹۰۹۶۳-خدابندهدخترشبانه
۴۰۲۵۴۱۲۳۱۹۷۳-خرمدرهدخترشبانه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۲۴۲۲۹۴۳۵۱-تبریزدخترروزانه
۱۲۱۳۶۴۴۸۱۴۱-تبریزدخترروزانه
۱۷۴۳۵۳۸۰۹۶۲-رشتپسرروزانه
۲۱۶۱۶۴۷۴۶۷۲-سنندجدخترروزانه
۲۹۹۸۹۶۶۹۳۹۲-کرجپسرروزانه
۳۰۳۰۱۶۷۶۵۳۲-اهوازدخترروزانه
۲۲۶۹۰۷۶۰۸۴۳-رامهرمزدخترروزانه
۲۵۱۶۸۸۳۱۸۲۳-بوکاندخترروزانه
۲۹۱۱۸۹۳۸۵۷۳-پاکدشتدخترروزانه

رشته زیست سلولی مولکولی-دانشگاه سمنان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۹۵۹۱۳۴۵۸۱۱-تهراندخترشبانه
۱۳۶۹۹۵۱۳۰۹۱-تهراندخترشبانه
۲۱۲۱۵۴۶۵۷۳۲-رشتپسرروزانه
۲۲۹۲۱۵۰۴۴۶۲-کاشمردخترروزانه
۲۵۷۷۱۵۷۰۹۷۲-قزوینپسرروزانه
۴۸۳۵۵۱۰۹۹۱۰۲-گرمساردخترشبانه
۵۶۰۰۵۱۲۸۲۶۶۲-سمناندخترشبانه
۱۸۳۲۴۶۳۴۱۵۳-گنبددخترروزانه
۲۷۴۹۴۸۹۴۳۵۳-قرچکدخترروزانه
۳۳۵۶۳۱۰۵۶۷۰۳-دورودپسرروزانه

دانشگاه رازی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۹۶۱۴۳۴۶۹۳۱-تهراندخترروزانه
۱۷۹۵۱۳۹۲۵۲۲-کرمانشاهدخترروزانه
۲۹۲۴۹۶۵۲۱۲۲-بهبهاندخترروزانه
۳۳۴۳۱۷۴۸۵۵۲-اهوازپسرروزانه
۴۸۷۵۷۱۱۰۸۳۶۲-کرمانشاهدخترروزانه
۳۰۸۲۲۹۸۴۶۰۳-صحنهدخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه حکیم سبزواری

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۱۲۷۶۴۱۲۷۰۱-مشهددخترروزانه
۱۳۶۷۲۵۱۲۲۷۱-مشهدپسرروزانه
۱۷۴۳۱۶۶۹۹۰۱-مشهدپسرشبانه
۲۴۳۰۵۵۳۶۸۵۲-سبزواردخترروزانه
۳۱۳۸۲۷۰۰۶۶۲-بجنورددخترروزانه
۳۸۲۹۵۸۶۲۵۲۲-اهوازدخترروزانه
۴۸۰۱۸۱۰۹۰۹۶۲-تربت حیدریهدخترروزانه
۱۸۵۳۱۶۳۹۸۱۳-زرنددخترروزانه
۲۷۶۷۷۸۹۹۴۲۳-پاکدشتدخترروزانه
۳۵۵۶۳۱۱۱۰۹۲۳-یاسوجدخترروزانه

مرکز آموزش عالی استهبان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۲۰۰۳۴۴۲۵۷۱-کوارپسرروزانه
۱۶۲۲۱۶۱۶۸۷۱-شیرازپسرروزانه
۲۷۳۴۲۶۰۸۴۵۲-شیرازدخترروزانه
۳۸۴۸۰۸۶۸۳۱۲-اهوازدخترروزانه
۴۱۰۰۶۹۲۷۲۹۲-ساریپسرروزانه
۳۰۸۴۹۹۸۵۲۹۳-شیرازپسرروزانه
۳۱۵۸۷۱۰۰۵۰۶۳-شیرازدخترروزانه

رشته علوم آزمایشگاهی-دانشگاه زابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۲۹۱۲۴۸۱۵۹۱-تهراندخترروزانه
۲۰۹۹۷۸۳۰۱۲۱-مشهددخترشبانه
۲۸۸۷۸۶۴۳۸۱۲-کرماندخترشبانه
۴۲۷۶۶۹۶۸۱۶۲-ساریدخترروزانه
۵۸۵۵۴۱۳۴۳۷۵۲-بیرجنددخترروزانه
۴۴۸۰۳۱۳۴۷۳۹۳-بمدخترروزانه
۷۴۸۳۵۲۰۸۹۱۶۳-زابلدخترشبانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۹۲۷۵۷۵۳۷۲۱-تهراندخترروزانه
۲۴۶۲۵۵۴۳۹۹۲-بیرجندپسرروزانه
۲۶۰۲۳۵۷۷۱۰۲-سیرحاندخترروزانه
۲۶۹۲۹۵۹۸۴۰۲-کرمانپسرروزانه
۴۰۱۹۲۱۲۳۰۴۱۳-زابلدخترروزانه
۴۰۳۱۸۱۲۳۳۵۱۳-نهبنداندخترروزانه

دانشگاه کوثر بجنورد-ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۴۵۶۳۵۴۸۶۳۱-مشهددخترروزانه
۲۰۵۵۲۸۰۹۶۹۱-مشهددخترروزانه
۳۷۹۶۶۸۵۵۳۱۲-کرماندخترروزانه
۴۸۳۲۷۱۰۹۸۳۹۲-قواندخترروزانه
۶۲۰۷۷۱۴۲۸۲۹۲-ساریدخترروزانه
۶۸۸۳۱۱۵۹۲۲۴۲-قمدخترروزانه
۲۵۰۵۷۸۲۸۸۹۳-شهر قدسدخترروزانه
۳۵۲۴۱۱۱۰۱۶۱۳-مرودشتدخترروزانه
۴۴۲۲۱۱۳۳۲۶۳۳-فردوسدخترروزانه

رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی-دانشگاه دامغان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۶۷۲۸۶۳۸۹۶۱-مشهدپسرروزانه
۱۶۷۵۲۶۳۹۸۱۱-مشهددخترروزانه
۲۵۸۰۷۵۷۱۹۲۲-کرمانپسرروزانه
۲۷۷۶۶۶۱۷۸۳۲-تربت حیدریهدخترروزانه
۳۱۹۵۹۷۱۴۸۰۲-ساریپسرروزانه
۳۲۵۹۰۷۲۹۹۲۲-سمنانپسرروزانه
۳۷۲۴۳۱۱۵۴۷۳۳-خرامهدخترروزانه

دانشگاه فرزانگان سمنان-ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۸۲۸۷۶۳۰۰۴۲-شاهروددخترروزانه
۳۸۲۸۳۸۶۳۱۴۲-جویباردخترروزانه
۴۸۲۴۱۱۰۹۶۳۳۲-آبادهدخترروزانه
۸۳۸۷۶۱۹۵۹۰۳۲-سمناندخترشبانه
۳۵۵۳۳۱۱۱۰۰۹۳-پاکدشتدخترروزانه
۵۹۹۹۷۱۷۳۰۰۲۳-جویباردخترروزانه
۷۱۸۴۸۲۰۱۸۰۸۳-قرچکدخترروزانه

دانشگاه کردستان-سنندج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۶۶۷۱۶۳۶۳۱۱-مشهددخترروزانه
۱۹۵۰۰۷۶۳۰۴۱-تهرانپسرروزانه
۲۹۲۲۷۶۵۱۶۶۲-سنندجدخترروزانه
۳۲۹۳۷۷۳۷۹۳۲-سنندجدخترروزانه
۲۳۲۷۹۷۷۸۰۷۳-سقزدخترروزانه
۲۹۱۹۵۹۴۰۵۹۳-شهر قدسدخترروزانه
۲۹۳۷۱۹۴۵۱۸۳-سقزپسرروزانه

رتبه قبولی دانشگاه گنبد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۷۳۲۳۶۶۵۱۸۱-شیرازدخترروزانه
۱۸۱۴۷۷۰۲۳۶۱-مشهددخترروزانه
۲۸۹۹۱۶۴۶۲۸۲-گرگانپسرروزانه
۳۰۰۱۲۶۶۹۹۰۲-گرگاندخترروزانه
۱۹۰۱۷۶۵۵۴۳-زیرآب سوادکوهدخترروزانه
۲۴۱۴۰۸۰۲۵۲۳-گنبددخترروزانه
۲۷۵۱۷۸۹۴۹۳۳-بابلدخترروزانه
۳۳۳۰۸۱۰۵۰۱۶۳-گالیکشدخترروزانه

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۷۴۷۵۶۱۴۱-تبریزپسرپیام نور
۴۰۵۹۱۳۶۶۵۱-تبریزپسرپیام نور
۸۶۵۳۳۱۰۳۱-تبریزپسرپیام نور
۶۲۱۱۶۱۴۲۹۱۲۲-اردبیلپسرپیام نور
۷۶۷۰۳۱۷۸۱۳۷۲-اردبیلپسرپیام نور
۱۳۸۰۰۴۹۶۷۹۳-تبریزپسرپیام نور

دانشگاه پیام نور اردبیل-مرکز اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۹۲۰۸۰۷۶۲-اردبیلپسرپیام نور
۲۰۷۹۳۴۵۶۳۹۲-اردبیلپسرپیام نور
۳۷۸۰۶۸۵۱۶۱۳-پارس آباد مغانپسرپیام نور
۴۹۲۲۱۱۱۱۹۲۳۲-اردبیلدخترپیام نور
۵۹۹۷۰۱۳۷۷۰۲۲-اردبیلدخترپیام نور
۶۳۰۵۶۱۴۵۳۰۸۲-اردبیلپسرپیام نور
۳۹۴۸۰۱۲۱۲۱۲۳-پارس آباد مغانپسرپیام نور
۸۶۹۹۶۲۳۷۴۹۹۳-گرمیدخترپیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی-مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۹۶۵۹۷۹۶۱-مشهدپسرپیام نور
۵۱۰۵۱۷۵۶۳۱-مشهدپسرپیام نور
۱۰۹۱۵۳۹۷۹۵۱-مشهدپسرپیام نور
۳۵۶۶۹۸۰۱۳۵۲-کاشمرپسرپیام نور
۶۶۳۹۱۱۵۳۳۲۹۲-تربت حیدریهدخترپیام نور
۷۴۶۰۲۱۷۳۱۹۵۲-گناباددخترپیام نور
۲۳۸۵۴۷۹۴۸۸۳-نیشابورپسرپیام نور
۳۳۹۶۰۱۰۶۷۱۴۳-شیرواندخترپیام نور

پیام نور استان خوزستان-اهواز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۰۷۱۱۰۵۵۲۲-اهوازپسرپیام نور
۱۸۱۵۵۳۹۷۶۴۲-اهوازپسرپیام نور
۵۷۶۳۷۱۳۲۱۷۸۲-بهبهاندخترپیام نور
۶۱۲۴۸۱۴۰۸۲۰۲-اهوازدخترپیام نور
۶۳۹۳۳۱۸۲۷۱۵۳-اهوازدخترپیام نور
۶۶۶۰۹۱۸۹۳۳۰۳-رامهرمزدخترپیام نور

پیام نور استان فارس-مرکز شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۲۳۲۱۰۷۱۴۱-شیرازپسرپیام نور
۸۹۹۳۳۲۲۹۰۱-شیرازپسرپیام نور
۱۳۴۷۶۵۰۴۰۴۱-شیرازپسرپیام نور
۴۴۴۷۹۱۰۰۸۶۳۲-آبادهدخترپیام نور
۲۶۵۸۷۸۶۹۵۸۳-شیرازپسرپیام نور
۳۵۳۴۹۱۱۰۴۶۶۳-مرودشتپسرپیام نور
۴۶۶۲۳۱۳۹۴۷۸۳-فراشبنددخترپیام نور
۵۰۱۸۲۱۴۸۵۲۷۳-مرودشتدخترپیام نور

پیام نور استان البرز-مرکز کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۹۸۵۹۷۷۸۰۷۱-تهراندخترپیام نور
۲۰۴۵۰۸۰۵۳۲۱-تهراندخترپیام نور
۵۳۵۲۱۱۱۳۱۲-کرجدخترپیام نور
۸۸۲۴۱۸۸۰۱۲-کرجپسرپیام نور
۲۳۷۳۱۵۲۳۴۴۲-کرجپسرپیام نور
۴۱۴۴۱۱۲۶۱۷۱۳-هشتگرددخترپیام نور

دانشگاه پیام نور قم-مرکز قم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۷۱۱۱۴۱۰۲۲-قمدخترپیام نور
۱۲۶۸۶۲۷۴۰۷۲-قمپسرپیام نور
۴۵۶۵۸۱۰۳۶۴۰۲-قمدخترپیام نور
۵۶۱۱۰۱۲۸۵۱۷۲-قمدخترپیام نور
۶۷۹۱۱۱۵۶۹۸۰۲-گلپاگانپسرپیام نور
۹۸۳۳۴۲۶۳۹۲۲۳-قمپسرپیام نور

رتبه قبولی پیام نور تهران-تهران شرق

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۰۱۹۹۳۶۹۸۱۱-تهرانپسرپیام نور
۱۳۴۳۰۵۰۲۳۱۱-تهراندخترپیام نور
۱۶۲۹۷۶۱۹۹۸۱-تهرانپسرپیام نور
۵۱۷۰۴۱۱۷۹۳۷۲-اسلامشهرپسرپیام نور
۶۰۵۵۸۱۳۹۱۵۱۲-زنجاندخترپیام نور
۴۴۸۳۴۱۳۴۸۲۱۳-شهر قدسدخترپیام نور

پیام نور تهران-واحد شهریار

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۲۰۵۷۸۸۰۱۳۱-تهراندخترپیام نور
۳۳۵۱۱۷۵۰۱۰۲-قزویندخترپیام نور
۶۹۴۸۹۱۶۰۸۱۹۲-ملاردپسرپیام نور
۱۸۳۴۴۶۳۴۶۹۳-شهریارپسرپیام نور
۲۱۲۸۶۷۲۰۶۸۳-شهرقدسپسرپیام نور
۴۴۵۵۰۱۳۴۰۹۹۳-گلستاندخترپیام نور
۴۴۷۳۴۱۳۴۵۵۷۳-شهر قدسپسرپیام نور

رتبه قبولی رشته زیست سلولی مولکولی-نجف آباد اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۸۱۲۱۱۷۱۰۶۳۱-اصفهانپسرپیام نور
۳۶۵۳۸۸۲۱۳۸۲-شاهین شهردخترپیام نور
۵۸۹۷۰۱۷۰۵۳۳۳-دوروددخترپیام نور
۹۱۷۰۳۲۴۸۵۳۸۳-تیراندخترپیام نور

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۳۸۵۲۶۰۳۱۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۰۷۱۶۳۹۰۴۹۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۳۱۰۸۲۸۳۷۰۲-شهریاردخترغیر انتفاعی
۲۶۱۵۵۵۷۹۸۱۲-ساریدخترغیر انتفاعی
۲۸۳۳۳۶۳۱۰۹۲-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۶۷۵۲۵۸۷۹۶۳-قرچکدخترغیر انتفاعی
۲۹۰۱۵۹۳۵۷۷۳-شهر قدسدخترغیر انتفاعی

دانشگاه غیر انتفاعی کاویان-مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۸۷۷۵۳۱۴۵۲۱-مشهددخترغیر انتفاعی
۱۲۲۰۹۴۵۰۹۷۱-مشهدپسرغیر انتفاعی
۱۹۲۷۵۷۵۳۷۲۱-مشهدپسرغیر انتفاعی
۴۴۱۸۸۱۰۰۱۷۰۲-مشهددخترغیر انتفاعی
۵۳۲۱۶۱۲۱۵۴۱۲-بیرجنددخترغیر انتفاعی
۵۶۰۳۹۱۲۸۳۵۱۲-تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی
۲۲۶۶۹۷۶۰۲۴۳-کلاچایدخترغیر انتفاعی
۶۷۷۱۳۱۹۱۹۲۵۳-تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی

غیر انتفاعی آل طه-تهران ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۱۵۷۷۴۲۵۰۹۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۶۶۸۰۶۳۶۸۲۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۱۷۱۴۷۶۵۷۰۵۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۴۰۸۳۷۹۲۳۲۰۲-شهریاردخترغیر انتفاعی
۴۶۷۰۸۱۰۶۱۰۹۲-اسلامشهردخترغیر انتفاعی
۵۰۲۵۴۱۱۴۴۲۸۲-کرجدخترغیر انتفاعی
۵۷۲۴۶۱۳۱۲۵۵۲-اسلامشهردخترغیر انتفاعی
۲۹۷۰۲۹۵۴۶۴۳-شهرقدسدخترغیر انتفاعی
۵۳۵۳۸۱۵۶۹۸۰۳-کرجدخترغیر انتفاعی

دانش البرز-واحد آبیک

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۱۵۴۳۲۵۸۴۲۲۱-تهراندخترغیر انتفاعی
۳۷۸۶۲۸۵۲۸۰۲-اهوازدخترغیر انتفاعی
۶۵۵۷۰۱۵۱۳۲۱۲-کرجپسرغیر انتفاعی
۳۸۰۸۷۱۱۷۵۳۸۳-شهریاردخترغیر انتفاعی
۴۲۰۸۹۱۲۷۸۵۰۳-نظر آباددخترغیر انتفاعی
۶۴۴۶۱۱۸۳۹۶۱۳-خرمدرهدخترغیر انتفاعی

ارسال دیدگاه