ابتدا به معرفی کامل رشته زیست شناسی سلولی-مولکولی می پردازیم و سپس رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی-مولکولی را بررسی می کنیم. داوطلبان عزیز،حتما معرفی رشته را به صورت کامل مطالعه فرمایید. بسیاری از دانشجویان در سال های قبل، با انتخاب رشته غیر اصولی وارد رشته‌هایی شده‌اند که به آن‌ها علاقه ای نداشته و بعد از مدتی مجبور به انصراف از تحصیل یا تغییر رشته تحصیلی خود شده‌اند.

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

معرفی کامل رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

در گذشته، میکروبیولوژی یکی از گرایش های رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی بود. اما هم اکنون به رشته جداگانه ای تفکیک شده است. اغلب دانش آموزان رشته زیست سلولی مولکولی را با  رشته  میکروبیولوژی اشتباه می گیرند.

زیست‌شناسی مولکولی، مطالعهٔ زیست‌شناسی در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به ‌طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی است. زیست‌شناسی مولکولی، علم استنباط بر هم‌ کنش‌ های مولکولیِ فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین DNA, RNA، پروتئین و بیوسنتز آن‌ها می‌باشد. به‌ علاوه، چگونگی تنظیم این بر هم‌کنش‌ ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معرفی رشته میکروبیولوژی و رتبه قبولی، کلیک کنید

گرایش های زیست شناسی سلولی مولکولی در مقطع کارشناسی

 • میکروبیولوژی
 • علوم سلولی مولکولی
 • ژنتیک
 • بیوشیمی
 • بیو فیزیک

در سال های قبل، کلیه گرایش‌ها، به صورت تفکیک شده در دفترچه انتخاب رشته وجود داشت. اما چند سالی است که با نظر وزارت علوم و سازمان سنجش، گرایش‌‎ها از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف شده‌اند. دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه و گذراندن ۴ ترم،با توجه به معدل و نظر مدیر گروه،انتخاب گرایش انجام می دهند.

۱-گرایش میکروبیولوژی:

در سال های قبل،میکروبیولوژی یکی از گرایش های رشته سلولی و مولکولی بود.اما امروزه اغلب دانشگاه ها،این گرایش را به رشته مستقل میکروبیولوژی تفکیک کرده اند.

۲-گرایش علوم سلولی مولکولی:

DNA،RNA و پروتئین ها را می توان از جمله مولکول های موثر در حیات سلول دانست. همانطور که میدانید ذخیره  اطلاعات و صدور فرمان های سلول به وسیله  DNA انجام می شود،RNA  این پیام‌ها را منتقل کرده و در نهایت این پیام‌ها به وسیله‌ی پروتئین‌ها اجرا می شوند.حال در رشته  زیست شناسی سلولی و مولکولی چگونگی انجام این فرآیند‌ها به طور کامل مطالعه خواهد شد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • شیمی‌ آلی‌
 • بیوشیمی‌
 • زیست‌شناسی‌ سلولی‌، ژنتیک‌
 • میکروبیولوژی‌، اکولوژی‌
 • زیست‌شناسی‌ گیاهی‌
 • زیست‌شناسی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ گیاهی‌
 • ایمونولوژی‌
 • زبان‌ تخصصی‌.

توجه کنید که اکثر دروس این گرایش به همراه آزمایشگاه ارائه خواهد شد.تسلط بر دروس آزمایشگاهی،در پیدا کردن شغل مناسب در این رشته و گرایش بسیار مهم است.

فیلم‌های مشاوره‌ای و آموزشی در اینستاگرام ما 

۳-گرایش ژنتیک:

به طور کلی دانش ژنتیک در رابطه با انتقال صفات بحث می کند. چگونگی انتقال صفات از والدین به فرزندان که این مورد فقط مربوط به انسان ها نخواهد بود و شامل گیاهان،جانوران و … نیز می شود.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

 • ژنتیک‌ انسانی‌
 • سیتو ژنتیک‌
 • اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌
 • ژنتیک‌ سرطان‌
 • ژنتیک‌ رفتاری‌
 • مبانی‌ ژنتیک‌ میکروارگانیسم‌
 • ژنتیک‌ پیشرفته‌ یا تازه‌های‌ ژنتیک‌
 • ژنتیک‌ کمی‌ یا ژنتیک‌ جمعیت‌ها
 • سمینار
 • پروژه‌

دروس تخصصی گرایش‌ها،تفاوت این گرایش‌ها را با یکدیگر مشخص می کند.در ادامه دروس مشترک را می بینید که نشان دهنده تشابه بسیار زیاد بین گرایش های رشته سلولی و مولکولی است.

دروس مشترک در بین تمام گرایش ها عبارتند از:

 • ریاضی‌
 • فیزیک‌
 • شیمی‌
 • شیمی‌ آلی‌
 • بیوشیمی‌
 • آمار زیستی‌
 • زیست‌شناسی‌ سلولی‌
 • زیست‌شناسی‌ مولکولی‌
 • ژنتیک‌
 • میکروبیولوژی‌
 • اکولوژی‌
 • ویروس‌شناسی‌
 • تکامل‌
 • زیست‌شناسی‌ گیاهی‌
 • زیست‌شناسی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ جانوری‌
 • فیزیولوژی‌ گیاهی‌
 • بیوفیزیک‌
 • بیوشیمی‌
 • زیست‌شناسی‌ پرتوی‌
 • ایمونولوژی‌

همان طور که می بینید،درس ریاضی و فیزیک از دروس مشترک بین گرایش های این رشته است. بنابراین اگر برای فرار از دروس ریاضی و فیزیک می خواهید وارد این رشته شوید،سخت در اشتباهید.

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و رتبه قبولی

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی

قبل از بررسی رتبه قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی، توجه شما را به یک نکته مهم در انتخاب رشته کنکور جلب می کنم.با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها،تغییرات در نوع و تعداد سهمیه ها و همچنین،تغییر اولویت دانش آموزان در کنکور هر سال نسبت به سال قبل،رتبه های پذیرش در هر سال با سال های گذشته متفاوت خواهد بود. بنابراین قبل از انتخاب رشته با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت کنید.

رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی-دانشگاه تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
280592451-تبریزدخترروزانه
283693421-تهراندخترروزانه
456394482-رشتدخترروزانه
5078105662-اراکدخترروزانه
5649117442-گرگاندخترروزانه
5778120132-خویدخترروزانه
2611118813-اناردخترروزانه
2709122703-اسلامشهردخترروزانه

دانشگاه خوارزمی تهران-محل تحصیل کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
291295991-اصفهانپسرروزانه
5354184461-تهراندخترروزانه
414085512-نهاوندپسرروزانه
10519225422-قزوینپسرروزانه
11990258462-ساریپسرروزانه
12282264902-یزدپسرروزانه
11911436953-مرودشتدخترروزانه
13395483733-گنبددخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3081101931-مشهدپسرروزانه
4205141961-مشهددخترروزانه
5258181081-مشهددخترشبانه
8804187582-نیشابوردخترشبانه
12177262542-سمناندخترروزانه
15279332532-سیرجاندخترروزانه
16020349222-بیرجندپسرروزانه
5775233143-مشهددخترروزانه
11170413393-گنبددخترروزانه
15271542603-آباداندخترروزانه
18519639383-قائندخترروزانه

رشته زیست سلولی مولکولی-دانشگاه اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3847129621-اصفهانپسرروزانه
4901168051-تهراندخترشبانه
5790200291-اصفهانپسرشبانه
474798572-نجف آباددخترروزانه
9682206622-اراکپسرروزانه
11051237722-رشتپسرروزانه
13805298842-بابلپسرروزانه
9341352793-آملدخترروزانه
12905468683-دوروددخترروزانه
19981682733-یاسوجدخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5391185501-شیرازپسرروزانه
5800200611-شیرازدخترروزانه
5130106782-زنجاندخترروزانه
11595249652-اهوازدخترروزانه
12618272542-سمنانپسرروزانه
7488290573-بستکدخترروزانه
18324634153-قشمدخترروزانه

دانشگاه گیلان-رشت

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6532227521-مشهددخترروزانه
9143328391-تبریزدخترشبانه
9982361341-مشهددخترروزانه
5712118682-رشتدخترروزانه
18717409942-رشتپسرشبانه
11515424433-تنکابندخترروزانه
17961623943-هشتگرددخترروزانه
18767647373-صومعه سرادخترروزانه
21028713123-آستانه اشرفیهدخترروزانه

زیست سلولی مولکولی-دانشگاه شهر کرد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3750125331-اصفهانپسرشبانه
6043210061-اصفهاندخترروزانه
9002323221-اصفهانپسرروزانه
26238860773-دهاقاندخترروزانه

دانشگاه مازندران-بابلسر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8751313671-مشهددخترروزانه
10225370761-مشهدپسرروزانه
7038148282-ساریپسرروزانه
17742387572-بابلدخترروزانه
20327446052-ساریدخترشبانه
20631452762-کرجپسرشبانه
30450680062-گرگاندخترروزانه
22690760843-اسفرایندخترروزانه
23093772373-تنکابندخترروزانه

دانشگاه تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
569319671-تبریزدخترشبانه
7341258461-مشهددخترروزانه
8625309431-تبریزدخترشبانه
7748164052-سمنانپسرروزانه
13332288762-کرمانشاهدخترروزانه
28991646282-مرنددخترشبانه
18637643273-بوکاندخترروزانه
19952681603-برازجانپسرروزانه
27697900043-خسروشاهدخترشبانه

رتبه قبولی زیست سلولی مولکولی-دانشگاه یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6418223611-شیرازدخترروزانه
12440461001-مشهددخترروزانه
12707473051-اصفهانپسرروزانه
11114239162-یزدپسرروزانه
19670431522-یزدپسرروزانه
20437448602-تفتپسرروزانه
22060484582-سبزواردخترروزانه
23857526382-یزددخترروزانه
16008564833-یزددخترروزانه
19757675413-شیرازدخترروزانه
27567896273-زرنددخترروزانه
29171939983-قشمپسرروزانه

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8819316281-مشهدپسرروزانه
12323455511-شیرازدخترروزانه
10707229932-کرمانپسرشبانه
14118305822-کرمانپسرشبانه
16376356912-کرماندخترروزانه
1442456413-پارس آباد مغانپسرروزانه
20524699053-کوهبنانپسرروزانه
344831081203-جیرفتدخترمحرم-بومی شهرستان های جنوب استان کرمان
365851138093-اناردخترشبانه

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7609268751-تهراندخترروزانه
12198450611-تبریزدخترروزانه
13840519201-مشهددخترروزانه
18601722341-تبریزدخترروزانه
18545406212-اردبیلدخترروزانه
21258466562-رشتدخترروزانه
24625543992-میانهدخترروزانه
30301676532-اسلامشهرپسرروزانه
31382700662-رشتپسرروزانه
17124598403-اردبیلپسرروزانه

دانشگاه زنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10191369571-تهراندخترشبانه
12806276752-زنجانپسرروزانه
19520428072-کرجدخترروزانه
21416469922-زنجاندخترشبانه
25950852803-زنجاندخترروزانه
27857904363-بجستانپسرروزانه
34823
1090963-خدابندهدخترشبانه
402541231973-خرمدرهدخترشبانه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8242294351-تبریزدخترروزانه
12136448141-تبریزدخترروزانه
17435380962-رشتپسرروزانه
21616474672-سنندجدخترروزانه
29989669392-کرجپسرروزانه
30301676532-اهوازدخترروزانه
22690760843-رامهرمزدخترروزانه
25168831823-بوکاندخترروزانه
29118938573-پاکدشتدخترروزانه

رشته زیست سلولی مولکولی-دانشگاه سمنان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9591345811-تهراندخترشبانه
13699513091-تهراندخترشبانه
21215465732-رشتپسرروزانه
22921504462-کاشمردخترروزانه
25771570972-قزوینپسرروزانه
483551099102-گرمساردخترشبانه
560051282662-سمناندخترشبانه
18324634153-گنبددخترروزانه
27494894353-قرچکدخترروزانه
335631056703-دورودپسرروزانه

دانشگاه رازی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
9614346931-تهراندخترروزانه
17951392522-کرمانشاهدخترروزانه
29249652122-بهبهاندخترروزانه
33431748552-اهوازپسرروزانه
487571108362-کرمانشاهدخترروزانه
30822984603-صحنهدخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه حکیم سبزواری

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11276412701-مشهددخترروزانه
13672512271-مشهدپسرروزانه
17431669901-مشهدپسرشبانه
24305536852-سبزواردخترروزانه
31382700662-بجنورددخترروزانه
38295862522-اهوازدخترروزانه
480181090962-تربت حیدریهدخترروزانه
18531639813-زرنددخترروزانه
27677899423-پاکدشتدخترروزانه
355631110923-یاسوجدخترروزانه

مرکز آموزش عالی استهبان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
12003442571-کوارپسرروزانه
16221616871-شیرازپسرروزانه
27342608452-شیرازدخترروزانه
38480868312-اهوازدخترروزانه
41006927292-ساریپسرروزانه
30849985293-شیرازپسرروزانه
315871005063-شیرازدخترروزانه

رشته علوم آزمایشگاهی-دانشگاه زابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
12912481591-تهراندخترروزانه
20997830121-مشهددخترشبانه
28878643812-کرماندخترشبانه
42766968162-ساریدخترروزانه
585541343752-بیرجنددخترروزانه
448031347393-بمدخترروزانه
748352089163-زابلدخترشبانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
19275753721-تهراندخترروزانه
24625543992-بیرجندپسرروزانه
26023577102-سیرحاندخترروزانه
26929598402-کرمانپسرروزانه
401921230413-زابلدخترروزانه
403181233513-نهبنداندخترروزانه

دانشگاه کوثر بجنورد-ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
14563548631-مشهددخترروزانه
20552809691-مشهددخترروزانه
37966855312-کرماندخترروزانه
483271098392-قواندخترروزانه
620771428292-ساریدخترروزانه
688311592242-قمدخترروزانه
25057828893-شهر قدسدخترروزانه
352411101613-مرودشتدخترروزانه
442211332633-فردوسدخترروزانه

رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی-دانشگاه دامغان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
16728638961-مشهدپسرروزانه
16752639811-مشهددخترروزانه
25807571922-کرمانپسرروزانه
27766617832-تربت حیدریهدخترروزانه
31959714802-ساریپسرروزانه
32590729922-سمنانپسرروزانه
372431154733-خرامهدخترروزانه

دانشگاه فرزانگان سمنان-ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
28287630042-شاهروددخترروزانه
38283863142-جویباردخترروزانه
482411096332-آبادهدخترروزانه
838761959032-سمناندخترشبانه
355331110093-پاکدشتدخترروزانه
599971730023-جویباردخترروزانه
718482018083-قرچکدخترروزانه

دانشگاه کردستان-سنندج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
16671636311-مشهددخترروزانه
19500763041-تهرانپسرروزانه
29227651662-سنندجدخترروزانه
32937737932-سنندجدخترروزانه
23279778073-سقزدخترروزانه
29195940593-شهر قدسدخترروزانه
29371945183-سقزپسرروزانه

رتبه قبولی دانشگاه گنبد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
17323665181-شیرازدخترروزانه
18147702361-مشهددخترروزانه
28991646282-گرگانپسرروزانه
30012669902-گرگاندخترروزانه
1901765543-زیرآب سوادکوهدخترروزانه
24140802523-گنبددخترروزانه
27517894933-بابلدخترروزانه
333081050163-گالیکشدخترروزانه

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
174756141-تبریزپسرپیام نور
4059136651-تبریزپسرپیام نور
865331031-تبریزپسرپیام نور
621161429122-اردبیلپسرپیام نور
767031781372-اردبیلپسرپیام نور
13800496793-تبریزپسرپیام نور

دانشگاه پیام نور اردبیل-مرکز اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
392080762-اردبیلپسرپیام نور
20793456392-اردبیلپسرپیام نور
37806851613-پارس آباد مغانپسرپیام نور
492211119232-اردبیلدخترپیام نور
599701377022-اردبیلدخترپیام نور
630561453082-اردبیلپسرپیام نور
394801212123-پارس آباد مغانپسرپیام نور
869962374993-گرمیدخترپیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی-مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
296597961-مشهدپسرپیام نور
5105175631-مشهدپسرپیام نور
10915397951-مشهدپسرپیام نور
35669801352-کاشمرپسرپیام نور
663911533292-تربت حیدریهدخترپیام نور
746021731952-گناباددخترپیام نور
23854794883-نیشابورپسرپیام نور
339601067143-شیرواندخترپیام نور

پیام نور استان خوزستان-اهواز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
5071105522-اهوازپسرپیام نور
18155397642-اهوازپسرپیام نور
576371321782-بهبهاندخترپیام نور
612481408202-اهوازدخترپیام نور
639331827153-اهوازدخترپیام نور
666091893303-رامهرمزدخترپیام نور

پیام نور استان فارس-مرکز شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
3232107141-شیرازپسرپیام نور
8993322901-شیرازپسرپیام نور
13476504041-شیرازپسرپیام نور
444791008632-آبادهدخترپیام نور
26587869583-شیرازپسرپیام نور
353491104663-مرودشتپسرپیام نور
466231394783-فراشبنددخترپیام نور
501821485273-مرودشتدخترپیام نور

پیام نور استان البرز-مرکز کرج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
19859778071-تهراندخترپیام نور
20450805321-تهراندخترپیام نور
5352111312-کرجدخترپیام نور
8824188012-کرجپسرپیام نور
23731523442-کرجپسرپیام نور
414411261713-هشتگرددخترپیام نور

دانشگاه پیام نور قم-مرکز قم

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
6711141022-قمدخترپیام نور
12686274072-قمپسرپیام نور
456581036402-قمدخترپیام نور
561101285172-قمدخترپیام نور
679111569802-گلپاگانپسرپیام نور
983342639223-قمپسرپیام نور

رتبه قبولی پیام نور تهران-تهران شرق

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
10199369811-تهرانپسرپیام نور
13430502311-تهراندخترپیام نور
16297619981-تهرانپسرپیام نور
517041179372-اسلامشهرپسرپیام نور
605581391512-زنجاندخترپیام نور
448341348213-شهر قدسدخترپیام نور

پیام نور تهران-واحد شهریار

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
22057880131-تهراندخترپیام نور
33511750102-قزویندخترپیام نور
694891608192-ملاردپسرپیام نور
18344634693-شهریارپسرپیام نور
21286720683-شهرقدسپسرپیام نور
445501340993-گلستاندخترپیام نور
447341345573-شهر قدسپسرپیام نور

رتبه قبولی رشته زیست سلولی مولکولی-نجف آباد اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
381211710631-اصفهانپسرپیام نور
36538821382-شاهین شهردخترپیام نور
589701705333-دوروددخترپیام نور
917032485383-تیراندخترپیام نور

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
7385260311-تهراندخترغیر انتفاعی
10716390491-تهراندخترغیر انتفاعی
13108283702-شهریاردخترغیر انتفاعی
26155579812-ساریدخترغیر انتفاعی
28333631092-تهراندخترغیر انتفاعی
16752587963-قرچکدخترغیر انتفاعی
29015935773-شهر قدسدخترغیر انتفاعی

دانشگاه غیر انتفاعی کاویان-مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
8775314521-مشهددخترغیر انتفاعی
12209450971-مشهدپسرغیر انتفاعی
19275753721-مشهدپسرغیر انتفاعی
441881001702-مشهددخترغیر انتفاعی
532161215412-بیرجنددخترغیر انتفاعی
560391283512-تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی
22669760243-کلاچایدخترغیر انتفاعی
677131919253-تربت حیدریهدخترغیر انتفاعی

غیر انتفاعی آل طه-تهران ویژه خواهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
11577425091-تهراندخترغیر انتفاعی
16680636821-تهراندخترغیر انتفاعی
17147657051-تهراندخترغیر انتفاعی
40837923202-شهریاردخترغیر انتفاعی
467081061092-اسلامشهردخترغیر انتفاعی
502541144282-کرجدخترغیر انتفاعی
572461312552-اسلامشهردخترغیر انتفاعی
29702954643-شهرقدسدخترغیر انتفاعی
535381569803-کرجدخترغیر انتفاعی

دانش البرز-واحد آبیک

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
15432584221-تهراندخترغیر انتفاعی
37862852802-اهوازدخترغیر انتفاعی
655701513212-کرجپسرغیر انتفاعی
380871175383-شهریاردخترغیر انتفاعی
420891278503-نظر آباددخترغیر انتفاعی
644611839613-خرمدرهدخترغیر انتفاعی