هر آنچه که باید در مورد رشته علوم تغذیه بدانید:

این که ما در طی روز چه موادی را میخوریم و یا مینوشیم بسار حائز اهمیت است چرا که مواد غذایی و نوشیدنی مصرفی ما روی سلامت جسمی و روحی ما مستقیما اثرگذار خواهد بود.

هدف رشته ی علوم تغذیه تربیت کارشناسانی است که بتوانند رژیم غذایی مناسبی را برای درمان بیماری های مختلف ارائه کنند و هم چنین با شناخت و تحلیل مشکلات تغذیه ای موجود در کشور بتوانند برنامه های صحیح غذایی را طراحی،اجرا،نظارت و هم چنین ارزشیابی نمایند.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی خواهیم پرداخت:

دروس پایه:

روشهای مطالعه و یادگیری، بیوشیمی مقدماتی، فیزیولوژی، آناتومی، آمار حیاتی، مبانی روان شناسی، جامعه شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی بیماریها، بهداشت عمومی، میکروب شناسی عمومی، انگل شناسی

دروس اصلی:

بیوشیمی متابولیسم، بهداشت و مسمومیت های غذایی، میکروب شناسی مواد غذایی، اصول و روش های نگهداری مواد غذایی، شیمی و تجزیه مواد غذایی، اثر فرایند بر ارزش غذا، تغذیه اساسی، فیزیولوژی تغذیه، زبان تخصصی، اصول تنظیم برنامه های غذایی، اصول ایمونولوژی، داروشناسی، مدیریت خدمات غذایی، کاربرد رایانه در علوم تغذیه، اکولوژی غذا و تغذیه، پاتوفیزیولوژی

دروس تخصصی:

تغذیه در دوره های زندگی، تغذیه گروهها و شرایط ویژه، خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی، اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای، ارزیابی وضع تغذیه، اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی، اصول آموزش و مشاوره تغذیه، بیماریهای ناشی از سوء تغذیه، رژیم درمانی، سمینار تغذیه