ابتدا به معرفی کامل رشته کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) می پردازیم و سپس رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) در کنکور سال قبل بررسی می کنیم.

معرفی رشته پرتوشناسی (رادیولوژی)

با گسترش علم و روی کار آمدن علم پرتوشناسی پزشکان توانستند تا تصویری از اعضای مختلف بدن مانند پوست،استخوان،گوشت و… به دست بیاورند و این علم کمک بسیار زیادی به پزشکان کرده است.البته بر خلاف تصور عموم مردم،رشته کارشناسی پرتو شناسی با پزشک رادیولوژیست متفاوت است.رادیولوژیست ها ابتدا در رشته پزشکی تحصیل کرده اند و سپس در آزمون دستیاری شرکت کرده و در رشته رادیولوژی قبول شده اند.همچنین این رشته با رشته پرتودرمانی نیز متفاوت است.

دانشجویان این رشته در طی دوران تحصیل با دستگاه ها و فناوری های روز دنیا در زمینه  تصویربرداری پزشکی آشنا خواهند شد و تجربه های نظری و بالینی در زمینه های مختلف تصویربرداری از روش ساده رادیوگرافی تا روش های تخصصی و پیشرفته تصویربرداری مانند توموگرافی کامپیوتری،MRI،فراصوت،آنژیوگرافی دیجیتال،ماموگرافی دیجیتال،کالرداپلر و…کسب می نمایند.

معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی و رتبه قبولی

معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی و رتبه قبولی

دروس رشته کارشناسی پرتو شناسی

دروس پايه:

 • فيزيک عمومی
 • آناتومی
 • فيزيولوژي انسانی
 • کمک‌های اوليه و مراقبت از بيمار
 • اصطلاحات و کليات پزشکی
 • بافت‌شناسی و آسيب‌شناسی

دروس اصلي و تخصصی:

 • آناتومی سطحی بدن
 • فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو
 • دستگاه‌های رادیوتراپی
 • تکنيک‌ های رادیوتراپی
 • اصول محاسبات و برنامه‌ريزي در راديوتراپي
 • راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهای يونساز
 • تکنيک‌های راديوگرافی
 • تکنيک‌های پزشکي هسته‌ای
 • کارآموزي بيمارستانی
 • کارورزی
معرفی رشته رادیولوژی و رتبه قبولی

معرفی رشته رادیولوژی و رتبه قبولی

شرایط شغلی رشته رادیولوژی

برای کارشناسان این رشته نیز مانند دیگر رشته های شاخه درمانی و علوم پزشکی (فیزیوتراپی،پرستاری،…) بازار کار نسبتا خوبی در کشور و همچنین کشور های حاشیه خلیج فارس وجود دارد.تمام مراکز درمانی،بیمارستان های دولتی و خصوصی،کلینیک های رادیولوژی می توانند محل کار کارشناسان پرتو شناسی باشند.همچنین اگر بتوانید سرمایه لازم را برای خرید دستگاه های گران قیمت رادیولوژی را فراهم نمایید،می توانید با تاسیس مراکز رادیولوژی،سود خوبی کسب نمایید.

ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرتو شناسی(رادیولوژی)

امکان ادامه تحصیل رشته پرتوشناسی فقط تا مقطع کارشناسی ارشد در ایران وجود دارد.همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته مرتبط نیز ادامه تحصیل دهند.البته با تحصیل در رشته پزشکی و سپس شرکت در آزمون دستیاری پزشکی می توانید رادیولوژیست یا همان دکتر رادیولوژی شوید.

چند نکته در مورد رادیولوژی:

 • رشته رادیولوژی در مقطع کارشناسی در زیر گروه ۱ دفترچه انتخاب رشته کنکور قرار دارد.
 • این رشته در دانشگاه آزاد ارائه نمی شود،بنابراین تعداد کم کارشناسان رشته پرتوشناسی بازار کار خوبی را ایجاد کرده است.
 • همچنین این رشته دارای ۲ سال طرح اجباری و خدمت در مناطق محروم است.

رتبه قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)

رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی)

در ادامه می توانید رتبه قبولی کارشناسی پرتوشناسی(رادیولوژی) در کنکور سال قبل را به تفکیک دانشگاه ها،ببینید.اما قبل از دیدن رتبه های قبولی،توجه شما را به یک نکته مهم در زمینه انتخاب رشته جلب می کنم.با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و سهمیه ها که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دفترچه انتخاب رشته کنکور اعمال می شود و همچنین تغییر اولویت دانش آموزان در انتخاب رشته هر سال نسبت به سال های قبل،برای انتخاب رشته دقیق با مشاور انتخاب رشته با تجربه مشورت نمایید.

رتبه قبولی پرتوشناسی(رادیولوژی)-علوم پزشکی تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۱۹۸۷۱۸۰۱-تهراندخترروزانه
۳۹۸۲۸۲۱۷۲-سنندجپسرروزانه
۴۳۱۸۸۹۱۵۲-کرجپسرروزانه
۴۵۱۱۹۳۲۹۲-قمدخترروزانه
۴۶۹۴۹۷۳۸۲-زنجانپسرروزانه
۱۵۹۲۷۷۳۲۳-شهر قدسدخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه شهید بهشتی-تهران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۹۹۵۹۸۸۹۱-تهراندخترروزانه
۳۰۰۲۹۹۱۸۱-تبریزپسرروزانه
۳۰۲۶۱۰۰۰۱۱-قمدخترروزانه
۳۳۹۲۱۱۳۳۷۱-تهرانپسرروزانه
۴۱۰۵۸۴۷۷۲-مراغهدخترروزانه
۴۱۷۰۸۶۱۸۲-کرجپسرروزانه
۴۹۰۶۱۰۲۰۴۲-نیشابوردخترروزانه
۵۰۷۱۱۰۵۵۲۲-اردبیلدخترروزانه
۵۶۸۹۱۱۸۳۰۲-ابهرپسرروزانه
۵۸۸۳۱۲۲۷۰۲-کرمانشاهدخترروزانه
۲۸۰۷۱۲۶۳۵۳-نظرآباددخترروزانه
۳۵۶۳۱۵۲۹۱۳-جیرفتدخترروزانه
۳۷۵۵۱۵۹۷۱۳-سروستان شیرازپسرروزانه
۳۹۸۴۱۶۸۵۷۳-پاکدشتپسرروزانه

رادیولوژی-علوم پزشکی ایران

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۱۸۴۱۰۵۵۲۱-مشهدپسرروزانه
۳۳۴۵۱۱۱۶۴۱-تهرانپسرروزانه
۴۲۵۱۸۸۰۰۲-شهرضادخترروزانه
۵۰۳۸۱۰۴۸۷۲-رفسنجاندخترروزانه
۵۸۹۹۱۲۳۰۸۲-قمپسرروزانه
۶۰۶۷۱۲۶۶۳۲-کرجپسرروزانه
۶۲۰۰۱۲۹۳۵۲-زنجانپسرروزانه

رتبه قبولی علوم پزشکی اصفهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۱۱۴۶۸۵۹۱-ماهدشت/مرد آبادپسرروزانه
۳۲۰۷۱۰۶۳۲۱-اصفهانپسرروزانه
۳۸۱۴۱۲۸۳۶۱-شیرازپسرروزانه
۳۹۲۴۱۳۲۱۹۱-تهراندخترروزانه
۵۰۷۸۱۰۵۶۶۲-زرین شهرپسرروزانه
۵۲۸۳۱۰۹۸۷۲-میبددخترروزانه
۶۱۷۹۱۲۸۸۸۲-قمپسرروزانه
۶۳۳۸۱۳۲۴۹۲-اهوازپسرروزانه
۷۴۶۵۱۵۷۷۱۲-کاشاندخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۶۲۳۷۳۸۰۲-خرم آبادپسرروزانه
۶۷۵۲۱۴۱۹۶۲-کرمانشاهپسرروزانه
۱۱۴۲۵۲۴۵۹۷۲-قزویندخترظرفیت مازاد
۱۳۰۰۸۲۸۱۴۳۲-همداندخترروزانه
۶۰۸۲۲۴۳۳۰۳-میاندوآبدخترظرفیت مازاد
۶۶۹۳۲۶۴۶۱۳-روانسردخترروزانه
۷۴۵۲۲۸۹۱۳۳-جوانروددخترمحروم-بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
۸۷۵۶۳۳۳۵۷۳-روانسردخترروزانه

پرتوشناسی-علوم پزشکی شیراز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۳۵۲۷۶۹۰۱-شیرازدخترروزانه
۳۶۰۸۱۲۰۷۲۱-شیرازپسرروزانه
۵۵۹۸۱۱۶۳۵۲-جهرمپسرروزانه
۵۶۶۳۱۱۷۷۴۲-شیرازدخترروزانه
۶۱۲۶۱۲۷۸۰۲-کرماندخترروزانه
۶۷۱۱۱۴۱۰۲۲-بوشهرپسرروزانه
۱۹۶۰۹۱۸۷۳-نور آبا مسنیدخترروزانه
۲۴۹۷۱۱۳۳۷۳-خرامهپسرروزانه
۲۸۶۳۱۲۸۱۸۳-عنبرآبادپسرروزانه
۳۱۷۸۱۳۹۶۲۳-مرودشتدخترروزانه

علوم پزشکی تبریز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۴۷۹۱۱۶۴۹۱-تبریزپسرروزانه
۳۷۳۱۱۲۴۷۴۱-تبریزدخترروزانه
۴۴۱۰۱۴۹۹۱۱-تهرانپسرروزانه
۴۴۰۶۹۱۱۰۲-کرمانپسرروزانه
۶۲۵۱۱۳۰۵۹۲-مراغهدخترروزانه
۸۳۸۸۱۷۸۱۶۲-اردبیلدخترروزانه
۸۵۴۵۱۸۱۵۴۲-خویدخترروزانه
۳۲۹۳۱۴۳۸۸۳-سرابلهدخترروزانه
۴۰۴۰۱۷۰۳۳۳-هشتروددخترروزانه

رشته رادیولوژی-علوم پزشکی بابل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۱۹۲۱۴۱۶۰۱-تهرانپسرروزانه
۴۸۴۴۱۶۵۹۷۱-اصفهانپسرروزانه
۴۹۸۷۱۷۱۳۲۱-مشهددخترروزانه
۶۱۷۱۲۱۴۴۶۱-تهراندخترروزانه
۴۱۹۲۸۶۵۵۲-بابلدخترروزانه
۶۷۱۱۱۴۱۰۲۲-خویدخترروزانه
۷۷۹۱۱۶۴۹۷۲-اسلامشهرپسرروزانه
۹۲۶۹۱۹۷۶۲۲-فریدون کناردخترروزانه
۱۰۷۷۴۲۳۱۵۲۲-گرگاندخترروزانه
۴۸۹۷۲۰۲۱۴۳-بافتپسرروزانه
۵۷۸۲۲۳۳۴۵۳-یاسوجپسرروزانه
۶۵۸۴۲۶۰۸۴۳-کردکویدخترروزانه

رتبه قبولی رشته پرتوشناسی-مشهد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۸۴۴۹۳۶۴۱-مشهددخترروزانه
۴۶۱۸۱۵۸۲۵۱-مشهددخترظرفیت مازاد
۵۳۱۲۱۱۰۴۹۲-سبزواردخترروزانه
۶۱۶۳۱۲۸۵۶۲-بابلپسرروزانه
۶۶۷۱۱۴۰۶۲-تربت حیدریهپسرروزانه
۲۷۲۳۱۲۳۰۸۳-نهبنداندخترروزانه
۲۸۶۸۱۲۸۳۶۳-قائنپسرروزانه
۳۲۴۳۱۴۲۱۴۳-تربت جامدخترروزانه

رشته تکنولوژی پرتوشناسی-دانشگاه مازندران-ساری

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۸۳۶۹۳۴۲۱-بابلپسرروزانه
۶۹۳۷۱۴۵۹۹۲-گرمساردخترروزانه
۹۹۶۵۱۹۴۲۵۲-ساریدخترروزانه
۱۱۲۵۲۲۴۲۳۶۲-ساریپسرروزانه
۷۳۵۶۲۸۵۷۹۳-گرگاندخترروزانه
۹۵۶۵۳۶۰۶۲۳-گنبدپسرروزانه

رتبه قبولی رادیولوژی-علوم پزشکی شاهرود

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۲۶۷۱۸۱۳۳۱-مشهددخترروزانه
۷۴۰۷۲۶۱۱۱۱-تهراندخترروزانه
۴۵۲۴۹۳۷۵۲-کرجپسرروزانه
۱۰۹۰۷۲۳۴۴۷۲-کاشمردخترروزانه
۱۲۶۸۶۲۷۴۰۷۲-قمپسرروزانه

علوم پزشکی رفسنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۹۰۰۹۵۶۷۱-شیرازپسرروزانه
۷۱۶۰۲۵۱۳۵۱-شیرازدخترروزانه
۵۹۹۱۱۲۴۹۳۲-رفسنجانپسرروزانه
۱۰۵۹۶۲۲۷۳۰۲-کرماندخترروزانه
۱۳۰۹۵۲۸۳۴۱۲-سیرجانپسرروزانه
۱۴۴۸۴۳۱۴۵۲۲-کرماندخترروزانه
۶۱۶۵۲۴۶۵۳-سروستان شیرازپسرروزانه
۱۰۲۰۵۳۸۱۲۲۳-بمدخترروزانه
۱۲۲۷۶۴۴۸۶۰۳-زرندپسرروزانه

پرتوشناسی-علوم پزشکی یزد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۳۱۰۱۴۶۴۵۱-شیرازپسرروزانه
۴۶۳۴۱۵۹۱۵۱-فراشبندپسرروزانه
۴۶۹۴۹۷۳۸۲-یزدپسرروزانه
۶۷۴۶۱۴۱۸۱۲-شیرازدخترروزانه
۸۵۳۴۱۸۱۳۲-شهرکرددخترروزانه
۸۶۴۲۱۸۳۷۵۲-یزددخترروزانه
۳۲۷۷۱۴۳۱۸۳-بندر دیردخترروزانه
۸۶۸۶۳۳۱۵۱۳-بوئین میاندشتدخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۷۷۷۹۹۱۸۲-اهوازپسرروزانه
۷۸۴۶۱۶۶۲۰۲-دزفولدخترروزانه
۱۱۵۴۴۲۴۸۵۱۲-اهوازپسرروزانه
۲۴۵۴۱۱۱۶۴۳-امیدیهدخترروزانه
۳۸۷۱۱۶۴۰۵۳-شوشترپسرروزانه
۳۹۵۰۱۶۷۰۸۳-نورآباد ممسنیدخترروزانه

علوم پزشکی گیلان-رشت-محل تحصیل لنگرود

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۴۱۱۱۵۶۴۶۲-لاهیجاندخترروزانه
۹۸۳۳۲۱۰۲۲۲-رشتدخترروزانه
۱۰۷۰۷۲۲۹۹۳۲-آملدخترروزانه
۱۱۰۰۱۲۳۶۸۴۲-بابلدترروزانه
۱۲۰۰۳۲۵۸۷۳۲-لاهیجانپسرروزانه
۵۲۱۳۲۱۳۳۸۳-آستانه اشرفیهپسرروزانه

رادیولوژی کاشان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۱۶۳۱۰۴۸۷۱-تهرانپسرظرفیت مازاد
۴۷۰۳۱۶۱۳۷۱-مشهدپسرروزانه
۵۴۰۸۱۸۶۲۱۱-اصفهاندخترروزانه
۷۱۸۴۱۵۱۳۳۲-ارومیهپسرظرفیت مازاد
۹۱۲۸۱۹۴۴۸۲-قمدخترروزانه
۱۰۴۷۰۲۲۴۲۹۲-فلاورجاندخترروزانه
۱۱۷۷۲۲۵۳۳۵۲-زرین شهرپسرروزانه
۵۳۷۱۲۱۹۴۸۳-تیراندخترروزانه
۸۸۵۹۳۳۶۷۹۳-شهرضاپسرروزانه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۵۱۷۱۵۴۱۵۱-تبریزدخترروزانه
۶۱۴۶۲۱۳۶۱۱-تبریزدخترروزانه
۵۴۷۶۱۱۳۹۴۲-خویپسرروزانه
۱۰۳۴۶۲۲۱۵۲۲-خویپسرروزانه
۵۴۹۸۲۲۳۶۱۳-سلماسدخترروزانه
۵۶۲۱۲۲۷۷۳۳-تبریزدخترروزانه
۶۸۹۹۲۷۱۱۶۳-عجب شیردخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۰۳۶۱۷۳۰۰۱-کرجپسرروزانه
۵۸۸۸۲۰۴۴۲۱-تبریزدخترروزانه
۵۷۲۵۱۱۸۹۳۲-زنجاندخترروزانه
۷۴۳۰۱۵۶۹۲۲-قزویندخترروزانه
۸۸۶۹۱۸۹۰۶۲-زنجاندخترروزانه
۹۰۷۲۱۹۳۳۶۲-شهریاردخترروزانه
۹۵۱۶۲۰۲۷۳۲-قزوینپسرروزانه

رادیولوژی-علوم پزشکی اراک

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۷۷۰۱۲۶۱۴۱تهراندخترروزانه
۵۷۴۹۱۱۹۳۶۲-سبزوارپسرروزانه
۸۲۹۱۱۷۶۰۵۲-ساوهپسرروزانه
۹۳۱۹۱۹۸۶۵۲-اندیمشکپسرروزانه
۱۰۷۷۴۲۳۱۵۲۲-اراکدخترروزانه
۴۷۳۰۱۹۶۰۶۳-نور آباد ممسنیدخترروزانه
۵۴۲۵۲۲۱۰۸۳-کرمانپسرروزانه
۷۴۵۲۲۸۹۱۳۳-آستاراپسرروزانه
۸۳۹۴۳۲۱۷۱۳-قمدخترروزانه

تکنولوژی پرتو شناسی-سبزوار

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۶۲۶۱۲۱۳۹۱-مشهددخترروزانه
۶۹۷۱۲۴۳۷۷۱-تهرانپسرروزانه
۷۴۸۳۲۶۳۸۸۱-مشهددخترروزانه
۷۴۴۰۱۵۷۱۳۲-سبزواردخترروزانه
۱۲۵۷۷۲۷۱۶۶۲-سبزواردخترروزانه
۴۱۶۸۱۷۴۹۰۳-بجستانپسرروزانه
۴۳۵۳۱۸۱۹۸۳-طبسدخترروزانه

رادیولوژی-علوم پزشکی همدان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۴۸۶۱۵۳۱۶۱-تهراندخترروزانه
۶۸۵۰۱۴۴۰۶۲-اراکدخترروزانه
۹۳۵۰۱۹۹۱۲-همداندخترروزانه
۹۳۷۳۱۹۹۸۶۲-نهاوندپسرروزانه
۳۶۶۰۱۵۶۴۶۳-دوروددخترروزانه
۶۵۰۷۲۵۸۲۴۳-پاوهدخترروزانه
۹۱۹۱۳۴۷۸۵۳-همداندخترروزانه

رتبه قبولی دانشگاه لرستان-خرم آباد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۰۴۴۱۲۶۱۴۲-خرم آباددخترروزانه
۹۱۲۸۱۹۴۴۸۲-کاشاندخترروزانه
۱۰۰۴۷۲۱۴۸۳۲-اراکدخترروزانه
۱۱۵۰۳۲۴۷۶۷۲-خمینی شهردخترروزانه
۱۱۷۳۰۲۵۲۴۲۲-خرم آباددخترروزانه
۴۲۸۳۱۷۹۶۶۳-دره شهردخترروزانه
۶۸۹۹۲۷۱۱۶۳-دورودپسرروزانه

رشته پرتو شناسی-دانشگاه بوشهر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۳۸۹۸۱۳۱۴۲۱-شیرازپسرروزانه
۵۱۴۶۱۷۶۸۳۱-شیرازدخترروزانه
۸۹۴۸۱۹۰۷۴۲-لامردپسرروزانه
۱۰۸۲۰۲۳۲۵۵۲-بوشهردخترروزانه
۴۷۷۴۱۹۷۶۲۳-برازجانپسرروزانه

دانشگاه علوم پزشکی سمنان-مهدی شهر

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۰۷۸۲۱۱۱۶۱-تهرانپسرروزانه
۶۴۵۱۱۳۵۱۰۲-سمناندخترروزانه
۷۸۲۳۱۶۵۷۵۲-گرمساردخترروزانه
۱۰۴۰۱۲۲۲۷۳۲-قزویندخترروزانه
۱۱۰۰۱۲۳۶۸۴۲-اراکپسرروزانه
۱۱۰۹۱۲۳۸۶۳۲-قمدخترروزانه
۱۱۲۶۹۲۴۲۷۸۲-ورامیندخترروزانه

رتبه قبولی رادیولوژی-کردستان-سنندج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۱۳۱۲۵۰۴۴۱-تبریزپسرروزانه
۷۱۹۷۲۵۲۶۷۱-تهرانپسرروزانه
۸۲۶۶۲۹۵۱۳۱-تهرانپسرروزانه
۶۴۶۲۱۳۵۴۱۲-کرمانشاهدخترروزانه
۱۳۸۱۸۲۹۹۱۴۲-قمدخترظرفیت مازاد
۱۵۷۶۰۳۴۳۵۵۲-سنندجپسرروزانه
۱۶۹۱۳۳۶۹۳۴۲-سنندجدخترروزانه
۵۸۵۴۲۳۵۷۴۳تنکابندخترظرفیت مازاد
۹۸۷۵۳۷۰۷۶۳-قروهدخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۱۵۸۱۴۰۲۶۱-شیرازپسرروزانه
۴۸۱۵۱۶۵۱۸۱-ارسنجانپسرروزانه
۵۵۵۴۱۹۱۵۴۱-شیرازپسرروزانه
۴۱۰۲۱۷۲۸۳۳-یاسوجدخترروزانه
۴۱۷۲۱۷۵۰۸۳-کواردخترروزانه
۴۳۲۷۱۸۱۰۸۳-ارسنجانپسرروزانه
۷۱۳۷۲۷۸۸۳۳-یاسوجدخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۴۸۰۱۵۲۹۱۱-شیرازپسرروزانه
۵۲۳۹۱۸۰۴۶۱-مشهدپسرروزانه
۶۹۹۳۱۴۷۳۸۲-بندر عباسپسرروزانه
۸۹۶۶۱۹۱۱۸۲-زاهداندخترروزانه
۹۰۵۷۱۹۲۹۶۲-کرمانپسرروزانه
۶۱۶۵۲۴۶۴۵۳-کرماندخترروزانه
۶۴۰۴۲۵۴۹۵۳-زرندپسرروزانه
۷۶۳۰۲۹۵۹۶۳-شهربابکپسرروزانه
۸۲۰۱۳۱۴۸۳۳-جیرفتدخترروزانه

رتبه قبولی رادیولوژی-اردبیل

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۴۵۲۹۱۵۴۵۸۱-اسکوپسرروزانه
۶۹۶۳۲۴۳۵۲۱-تبریزپسرروزانه
۸۳۴۸۱۷۷۲۳۲-اردبیلپسرروزانه
۱۰۰۲۴۲۱۴۲۱۲-لاهیجاندخترروزانه
۱۱۲۱۲۲۴۱۴۵۲-شهرضاپسرروزانه
۱۲۶۱۸۲۷۲۵۴۲-اردبیلدخترروزانه
۶۳۵۰۲۵۳۳۵۳-میاندوآبدخترروزانه
۷۴۱۳۲۸۷۸۷۳-آذرشهردخترروزانه
۷۸۰۰۳۰۱۳۸۳-گوگاندخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۷۱۲۱۹۷۴۱۱-اصفهانپسرروزانه
۶۲۸۹۲۱۸۶۱۱-شیرازدخترظرفیت مازاد
۱۲۳۰۹۲۶۵۵۲۲-شهرکرددخترروزانه
۴۶۰۶۱۹۱۱۸۳-گچساراندخترروزانه
۴۸۳۶۱۹۹۸۶۳-فیروزآباددخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۰۳۹۱۷۳۱۰۱-شیرازدخترروزانه
۸۵۶۵۳۰۷۱۱۱-شیرازدخترروزانه
۱۰۰۲۴۲۱۴۲۱۲-بهبهاندخترروزانه
۱۲۶۵۹۲۷۳۵۰۲-گرمساردخترظرفیت مازاد
۱۳۹۳۳۳۰۱۶۹۲-اهوازدخترروزانه
۱۷۹۹۹۳۹۳۹۱۲-اهوازپسرروزانه

خراسان شمالی-بجنورد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۳۰۷۱۸۲۷۳۱-مشهددخترروزانه
۵۸۷۱۲۰۳۸۱۱-مشهددخترروزانه
۱۰۳۶۱۲۲۱۸۳۲-گرگاندخترروزانه
۱۰۶۹۶۲۲۹۷۱۲-قوچاندخترروزانه
۱۱۶۷۷۲۵۱۳۵۲-بابلدخترروزانه
۴۸۱۵۱۹۹۰۵۳-آشخانهپسرروزانه
۷۷۹۰۳۰۱۰۵۳-سلطان آباد سبزوارپسرروزانه

علوم پزشکی بیرجند

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۵۵۳۵۱۹۰۷۴۱-مشهددخترروزانه
۸۲۱۲۲۹۳۰۴۱-مشهدپسرروزانه
۱۱۳۵۱۲۴۴۶۰۲-کرجدخترروزانه
۱۱۶۷۷۲۵۱۳۵۲-یزددخترروزانه
۱۳۹۶۶۳۰۳۱۸۲-نیشابوردخترروزانه
۴۴۵۰۱۸۵۷۰۳-فیض آباد تربت حیدریهدخترروزانه
۶۱۴۱۲۴۵۵۵۳-طبسدخترروزانه

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۶۳۳۸۲۲۰۲۷۱-شیرازپسرروزانه
۶۷۲۱۲۳۴۱۸۱-شیرازدخترروزانه
۱۰۰۹۹۲۱۵۹۶۲-کوارپسرروزانه
۴۶۴۱۱۹۲۵۶۳-بندر کنگ و چارکپسرروزانه
۶۰۵۰۲۴۲۱۶۳-نور آباد ممسنیپسرروزانه
۷۵۹۴۲۹۴۳۵۳-قشمدخترروزانه

رادیولوژی-علوم پزشکی تربت حیدریه

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۷۰۰۲۷۲۸۹۱-شیرازدخترروزانه
۷۸۶۷۲۷۹۵۷۱-شیرازدخترروزانه
۹۳۷۳۱۹۹۸۶۲-تربت حیدریهدخترروزانه
۱۲۹۸۹۲۸۰۹۷۲-کاشمرپسرروزانه
۸۱۲۴۳۱۱۹۴۳-سبزواردخترروزانه

رشته تکنولوژی پرتو شناسی-گناباد

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۷۵۰۶۲۶۴۹۰۱-مشهددخترروزانه
۸۲۸۱۲۹۵۶۶۱-تهراندخترروزانه
۱۳۸۳۰۲۹۹۴۲۲-کاشمردخترروزانه
۱۴۲۶۱۳۰۹۱۱۲-کاشمردخترروزانه
۷۰۴۵۲۷۶۰۱۳-جغتایدخترروزانه
۸۳۵۲۳۲۰۲۴۳-تایبادپسرروزانه
۸۴۷۹۳۲۴۴۰۳-شیراندخترروزانه

رتبه قبولی رادیولوژی-پردیس خودگردان شهید بهشتی

رتبه در منطقهرتبه کشوریسهمیه در منطقهجنسیتنوع تحصیل
۲۷۶۷۹۱۲۲۱-شیرازدخترپردیس خودگردان
۳۸۱۴۱۲۸۳۶۱-تهرانپسرپردیس خودگردان
۵۶۱۹۱۱۶۷۷۲-اهوازپسرپردیس خودگردان
۶۶۹۰۱۴۰۶۸۲-یزددخترپردیس خودگردان
۶۷۳۹۱۴۱۶۰۲-همداندخترپردیس خودگردان

ارسال دیدگاه