هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی مهندسی ایمنی بدانید:

ایمنی صنعتی را میتوان به عنوان علمی که در جلوگیری از بروز حوادث در محیط کار به کمک انسان می آید و هم چنین در جهت محافظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گذاری گام بر میدارد معرفی کرد.

مهندسین این رشته با به کارگیری نگرش های ویژه مهندسی در راستای ایمن سازی نظام های گوناگون کاری در هنگام رویارویی با انواع مختلف خطرات و ریسک های احتمالی تلاش می کنند.

متخصصین این رشته با شناخت خطرات و محدود سازی عملکرد های غیر ایمن،در تلاش اند تا  آسیب ها و خطرات احتمالی در محیط های کاری و شرکت های صنعتی را به حداقل برسانند و هم چنین برای ایجاد فضای امن کاری تلاش می کنند.

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته میپردازیم.

دروس دانشگاهی و تخصصی مهندسی ایمنی عبارت است از:

مکانیک سیالات-جمع آوری و دفع فاضلاب های صنعتی-مهندسی احتراق-ایمنی در برق-گاز رسانی-اعلام و اطفا حریق-سم شناسی صنعتی-ایمنی ساختمان و معدن-ارگونومی-تهویه صنعتی-دیگ ها و ظروف تحت فشار-روش های تولید۱و۲-ایمنی در کشاورزی-روانشناسی صنعتی-عوامل شیمیایی محیط کار-اصول بهداشت محیط-بیماری های شغلی-حفاظت صنعتی-ایمنی بالابرها-تحقیق در عملیات-ترمودینامیک و انتقال حرارت-عوامل فیزیکی محیط کار-اصول مدیریت ایمنی-ارزیابی کار و زمان و طرح ریزی واحد های صنعتی.

رتبه قبولی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12061 6386 منطقه 1 تهران مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
14006 7226 منطقه 1 تهران مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
32102 12082 منطقه 2 تهران مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
33277 12541 منطقه 2 كرج مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
44947 17105 منطقه 2 اسلام‌شهر مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
35975 7247 منطقه 3 تهران مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
51070 11752 منطقه 3 تهران مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37473 14196 منطقه 2 تهران مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه
25501 4480 منطقه 3 ني ريز مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه
27461 5008 منطقه 3 انديمشك مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34384 12937 منطقه 2 نجف آباد مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه
37457 14188 منطقه 2 لامرد مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه
39660 15036 منطقه 2 فيروزآباد مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه
49706 11362 منطقه 3 قير و كارزين مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42946 9276 منطقه 3 فسا مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
43130 9330 منطقه 3 بندر کنگ و چارک مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
49377 11248 منطقه 3 نورآباد ممسني مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه