معرفی دانشگاه های برتر ایران(قسمت اول)

همانطور که می دانید برای معرفی هر شخصیت و یا مکانی به عنوان برتر بودن معیار های متفاوتی

همانطور که می دانید برای معرفی هر شخصیت و یا مکانی به عنوان برتر بودن معیار های متفاوتی وجود دارد. امروز می خواهیم برترین دانشگاه های ایران را به شما معرفی کنیم. همانطور که گفته شد برای سنجیدن یک مرکز معیار های متفاوتی وجود دارد و از نظر های گوناگون و جنبه های متفاوتی باید این موضوع را بررسی نمود.

معیار رتبه بندی دانشگاه های برتر در ایران و جهان

 • مقالات کنفرانس های داخلی
 • مقالات ژورنال های داخلی
 • مقالات بین‌المللی
 • کنفرانس های برگزار شده
 • نشست های علمی
 • شماره ژورنال منتشر شده

لازم به ذکر است که برای سنجیدن این مراکز جنبه های دیگری نیز می توانند تاثیرگذار باشند که به محض جمع آوری اطلاعات و دست یابی به اطلاعات جدید این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

10 دانشگاه برتر ایران از نظر مقالات کنفرانس های داخلی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات کنفرانس های داخلی شهر نوع مرکز
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) 1 1852 مقاله کنفرانسی تهران پیام نور
دانشگاه تهران 2 1762 مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز 3 907 مقاله کنفرانسی شیراز دانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 4 876 مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد 5 764 مقاله کنفرانسی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس 6 749 مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز 7 745 مقاله کنفرانسی تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 8 623 مقاله کنفرانسی تهران علوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی 9 576 مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه ارومیه 10 560 مقاله کنفرانسی ارومیه دانشگاه دولتی

 

10 دانشگاه اول ایران از نظر مقالات ژورنال های داخلی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات ژورنال های داخلی شهر نوع مرکز
دانشگاه تهران 1 541 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 344 مقاله ژورنالی مشهد علوم پزشکی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) 3 258 مقاله ژورنالی تهران پیام نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 4 197 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه آزاد
دانشگاه تربیت مدرس 5 193 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه فردوسی مشهد 6 157 مقاله ژورنالی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی 7 156 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی 8 144 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز 9 126 مقاله ژورنالی تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 10 123 مقاله ژورنالی تهران دانشگاه آزاد

برای مطالعه معرفی 20 دانشگاه برتر دنیا و مدارک اخذ پذیرش کلیک نمایید

10 دانشگاه اول ایران از نظر مقالات بین‌المللی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات بین‌المللی شهر نوع مرکز
دانشگاه تهران 1 5385 مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 5272 مقاله ISI تهران علوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی 3 4396 مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز 4 2450 مقاله ISI شیراز دانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس 5 2406 مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران 6 2241 مقاله ISI تهران علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7 2029 مقاله ISI مشهد علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 8 2001 مقاله ISI تبریز علوم پزشکی
دانشگاه تبریز 9 1894 مقاله ISI تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10 1842 مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی

 

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟برای یادگیری مراحل مقاله نویسی از صفر تا صد اینجا کلیک کنید”

10 دانشگاه برتر ایران از نظر کنفرانس های برگزار شده

نام دانشگاه رتبه تعداد کنفرانس های برگزار شده شهر نوع مرکز
دانشگاه جامع علمی کاربردی 1 15 همایش علمی تهران موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه فردوسی مشهد 2 12 همایش علمی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه تهران 3 11 همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه فنی و حرفه ای 4 9 همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 9 همایش علمی شیراز علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6 8 همایش علمی تهران علوم پزشکی
موسسه آموزش عالی مهر اروند 7 8 همایش علمی آبادان موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8 7 همایش علمی مشهد علوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران 9 7 همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 10 6 همایش علمی تهران علوم پزشکی

 

10 دانشگاه اول ایران از نظر تعداد ژورنال های منتشر شده

نام دانشگاه رتبه تعداد ژورنال های منتشر شده شهر نوع مرکز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 51 شماره مشهد علوم پزشکی
دانشگاه جامع امام حسین 2 32 شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تهران 3 26 شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی 4 22 شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه الزهرا 5 21 شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی شاهرود 6  19 شماره شاهرود دانشگاه دولتی
پژوهشگاه مواد و انرژی 7 16 شماره تهران پژوهشگاه دولتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان 8 15 شماره کرمان دانشگاه دولتی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) 9 10 شماره تهران پیام نور
دانشگاه فردوسی مشهد 10 10 شماره مشهد دانشگاه دولتی

 

10 دانشگاه برتر ایران از نظر نشست های علمی

نام دانشگاه رتبه تعداد نشست های علمی شهر نوع مرکز
موسسه آموزش عالی زند شیراز 1 114 نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 2 78 نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز 3 77 نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه امام صادق 4 56 نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان 5 47 نشست علمی همدان موسسه غیرانتفاعی
پژوهشگاه نیرو 6 34 نشست علمی تهران پژوهشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 11 نشست علمی تهران علوم پزشکی
دانشگاه تهران 8 10 نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی 9 9 نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 10 8 نشست علمی مشهد علوم پزشکی

 

اکنون در این مقاله قصد داریم تا دانشگاه های ایران را از لحاظ علمی رتبه بندی نماییم و رتبه بندی علمی دانشگاه های می تواند بر اساس موارد زیر صورت گیرد:

 • تعداد مقالات داخلی
 • تعداد مقالات بین‌المللی
 • تعداد همایش‌ها
 • تعداد ژورنال‌ها
 • تعداد اخبار
 • تعداد نشست های علمی

رتبه بندی علمی 20 دانشگاه تراز اول ایران از نظر مقالات داخلی،مقالات بین المللی، تعداد ژورنال ها و تعداد نشست های علمی

 

رتبه نام دانشگاه تعداد مقالات داخلی تعداد مقالات بین المللی تعداد ژورنال ها تعداد نشست های علمی
1 دانشگاه تهران 2303 5385 115 10
2 دانشگاه شیراز 1026 2450 20 0
3 دانشگاه تربیت مدرس 942 2406 30 2
4 دانشگاه فردوسی مشهد 921 1469 51 2
5 دانشگاه تبریز 871 1894 22 0
6 دانشگاه شهید بهشتی 720 4396 28 9
7 دانشگاه ارومیه 652 711 5 0
8 دانشگاه یزد 612 461 7 0
9 دانشگاه علم و صنعت ایران 601 1433 15 1
10 دانشگاه فرهنگیان 581 49 2 0
11 دانشگاه محقق اردبیلی 568 54 4 0
12 دانشگاه علامه طباطبایی 555 77 42 5
13 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 531 1842 4 3
14 دانشگاه بیرجند 473 238 8 0
15 دانشگاه خوارزمی 428 475 19 1
16 دانشگاه گیلان 426 699 13 2
17 دانشگاه شهید باهنر کرمان 417 612 14 0
18 دانشگاه سیستان و بلوچستان 410 295 16 0
19 دانشگاه اصفهان 409 1053 35 0
20 دانشگاه صنعتی شریف 407 1577 6 1

 

اکنون جهت آشنایی بیشتر شما با هر یک از دانشگاه های نام برده شده در قسمت های بالا هر یک را به صورت مختصر و مفید برایتان معرفی خواهیم کرد. مقالات بعدی را مطالعه نمایید.

(قسمت اول)معرفی دانشگاه های برتر ایران

(قسمت دوم)معرفی دانشگاه تهران 

(قسمت سوم )دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه علم و صنعت

(قسمت چهارم) دانشگاه شهید بهشتی،علوم پزشکی تهران و ایران

(قسمت پنجم)دانشگاه علامه طباطبایی-دانشگاه تربیت مدرس

(قسمت ششم)معرفی ۲۰ دانشگاه برتر ایران

مبینا تقوی-امیر حسین افشار

ارسال دیدگاه