همانطور که می دانید برای معرفی هر شخصیت و یا مکانی به عنوان برتر بودن معیار های متفاوتی وجود دارد. امروز می خواهیم برترین دانشگاه های ایران را به شما معرفی کنیم. همانطور که گفته شد برای سنجیدن یک مرکز معیار های متفاوتی وجود دارد و از نظر های گوناگون و جنبه های متفاوتی باید این موضوع را بررسی نمود.

معیار رتبه بندی دانشگاه های برتر در ایران و جهان

 • مقالات کنفرانس های داخلی
 • مقالات ژورنال های داخلی
 • مقالات بین‌المللی
 • کنفرانس های برگزار شده
 • نشست های علمی
 • شماره ژورنال منتشر شده

لازم به ذکر است که برای سنجیدن این مراکز جنبه های دیگری نیز می توانند تاثیرگذار باشند که به محض جمع آوری اطلاعات و دست یابی به اطلاعات جدید این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر مقالات کنفرانس های داخلی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات کنفرانس های داخلی شهر نوع مرکز
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) ۱ ۱۸۵۲ مقاله کنفرانسی تهران پیام نور
دانشگاه تهران ۲ ۱۷۶۲ مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز ۳ ۹۰۷ مقاله کنفرانسی شیراز دانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۴ ۸۷۶ مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد ۵ ۷۶۴ مقاله کنفرانسی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس ۶ ۷۴۹ مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز ۷ ۷۴۵ مقاله کنفرانسی تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸ ۶۲۳ مقاله کنفرانسی تهران علوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی ۹ ۵۷۶ مقاله کنفرانسی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه ارومیه ۱۰ ۵۶۰ مقاله کنفرانسی ارومیه دانشگاه دولتی

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر مقالات ژورنال های داخلی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات ژورنال های داخلی شهر نوع مرکز
دانشگاه تهران ۱ ۵۴۱ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲ ۳۴۴ مقاله ژورنالی مشهد علوم پزشکی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) ۳ ۲۵۸ مقاله ژورنالی تهران پیام نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۴ ۱۹۷ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه آزاد
دانشگاه تربیت مدرس ۵ ۱۹۳ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه فردوسی مشهد ۶ ۱۵۷ مقاله ژورنالی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی ۷ ۱۵۶ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی ۸ ۱۴۴ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز ۹ ۱۲۶ مقاله ژورنالی تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۱۰ ۱۲۳ مقاله ژورنالی تهران دانشگاه آزاد

برای مطالعه معرفی ۲۰ دانشگاه برتر دنیا و مدارک اخذ پذیرش کلیک نمایید

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر مقالات بین‌المللی

نام دانشگاه رتبه تعداد مقالات بین‌المللی شهر نوع مرکز
دانشگاه تهران ۱ ۵۳۸۵ مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ ۵۲۷۲ مقاله ISI تهران علوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی ۳ ۴۳۹۶ مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز ۴ ۲۴۵۰ مقاله ISI شیراز دانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس ۵ ۲۴۰۶ مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶ ۲۲۴۱ مقاله ISI تهران علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷ ۲۰۲۹ مقاله ISI مشهد علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ۸ ۲۰۰۱ مقاله ISI تبریز علوم پزشکی
دانشگاه تبریز ۹ ۱۸۹۴ مقاله ISI تبریز دانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۰ ۱۸۴۲ مقاله ISI تهران دانشگاه دولتی

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟برای یادگیری مراحل مقاله نویسی از صفر تا صد اینجا کلیک کنید”

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر کنفرانس های برگزار شده

نام دانشگاه رتبه تعداد کنفرانس های برگزار شده شهر نوع مرکز
دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱ ۱۵ همایش علمی تهران موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه فردوسی مشهد ۲ ۱۲ همایش علمی مشهد دانشگاه دولتی
دانشگاه تهران ۳ ۱۱ همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه فنی و حرفه ای ۴ ۹ همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ ۹ همایش علمی شیراز علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶ ۸ همایش علمی تهران علوم پزشکی
موسسه آموزش عالی مهر اروند ۷ ۸ همایش علمی آبادان موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸ ۷ همایش علمی مشهد علوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران ۹ ۷ همایش علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ ۶ همایش علمی تهران علوم پزشکی

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر تعداد ژورنال های منتشر شده

نام دانشگاه رتبه تعداد ژورنال های منتشر شده شهر نوع مرکز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱ ۵۱ شماره مشهد علوم پزشکی
دانشگاه جامع امام حسین ۲ ۳۲ شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه تهران ۳ ۲۶ شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی ۴ ۲۲ شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه الزهرا ۵ ۲۱ شماره تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی شاهرود ۶  ۱۹ شماره شاهرود دانشگاه دولتی
پژوهشگاه مواد و انرژی ۷ ۱۶ شماره تهران پژوهشگاه دولتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸ ۱۵ شماره کرمان دانشگاه دولتی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا) ۹ ۱۰ شماره تهران پیام نور
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰ ۱۰ شماره مشهد دانشگاه دولتی

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر نشست های علمی

نام دانشگاه رتبه تعداد نشست های علمی شهر نوع مرکز
موسسه آموزش عالی زند شیراز ۱ ۱۱۴ نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز ۲ ۷۸ نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز ۳ ۷۷ نشست علمی شیراز موسسه غیرانتفاعی
دانشگاه امام صادق ۴ ۵۶ نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان ۵ ۴۷ نشست علمی همدان موسسه غیرانتفاعی
پژوهشگاه نیرو ۶ ۳۴ نشست علمی تهران پژوهشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷ ۱۱ نشست علمی تهران علوم پزشکی
دانشگاه تهران ۸ ۱۰ نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی ۹ ۹ نشست علمی تهران دانشگاه دولتی
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ۱۰ ۸ نشست علمی مشهد علوم پزشکی

اکنون در این مقاله قصد داریم تا دانشگاه های ایران را از لحاظ علمی رتبه بندی نماییم و رتبه بندی علمی دانشگاه های می تواند بر اساس موارد زیر صورت گیرد:

 • تعداد مقالات داخلی
 • تعداد مقالات بین‌المللی
 • تعداد همایش‌ها
 • تعداد ژورنال‌ها
 • تعداد اخبار
 • تعداد نشست های علمی

رتبه بندی علمی ۲۰ دانشگاه تراز اول ایران از نظر مقالات داخلی،مقالات بین المللی، تعداد ژورنال ها و تعداد نشست های علمی

 

رتبه نام دانشگاه تعداد مقالات داخلی تعداد مقالات بین المللی تعداد ژورنال ها تعداد نشست های علمی
۱ دانشگاه تهران ۲۳۰۳ ۵۳۸۵ ۱۱۵ ۱۰
۲ دانشگاه شیراز ۱۰۲۶ ۲۴۵۰ ۲۰ ۰
۳ دانشگاه تربیت مدرس ۹۴۲ ۲۴۰۶ ۳۰ ۲
۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۹۲۱ ۱۴۶۹ ۵۱ ۲
۵ دانشگاه تبریز ۸۷۱ ۱۸۹۴ ۲۲ ۰
۶ دانشگاه شهید بهشتی ۷۲۰ ۴۳۹۶ ۲۸ ۹
۷ دانشگاه ارومیه ۶۵۲ ۷۱۱ ۵ ۰
۸ دانشگاه یزد ۶۱۲ ۴۶۱ ۷ ۰
۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱ ۱۴۳۳ ۱۵ ۱
۱۰ دانشگاه فرهنگیان ۵۸۱ ۴۹ ۲ ۰
۱۱ دانشگاه محقق اردبیلی ۵۶۸ ۵۴ ۴ ۰
۱۲ دانشگاه علامه طباطبایی ۵۵۵ ۷۷ ۴۲ ۵
۱۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۳۱ ۱۸۴۲ ۴ ۳
۱۴ دانشگاه بیرجند ۴۷۳ ۲۳۸ ۸ ۰
۱۵ دانشگاه خوارزمی ۴۲۸ ۴۷۵ ۱۹ ۱
۱۶ دانشگاه گیلان ۴۲۶ ۶۹۹ ۱۳ ۲
۱۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴۱۷ ۶۱۲ ۱۴ ۰
۱۸ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۴۱۰ ۲۹۵ ۱۶ ۰
۱۹ دانشگاه اصفهان ۴۰۹ ۱۰۵۳ ۳۵ ۰
۲۰ دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۷ ۱۵۷۷ ۶ ۱

 

اکنون جهت آشنایی بیشتر شما با هر یک از دانشگاه های نام برده شده در قسمت های بالا هر یک را به صورت مختصر و مفید برایتان معرفی خواهیم کرد. مقالات بعدی را مطالعه نمایید.

(قسمت اول)معرفی دانشگاه های برتر ایران

(قسمت دوم)معرفی دانشگاه تهران 

(قسمت سوم )دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه علم و صنعت

(قسمت چهارم) دانشگاه شهید بهشتی،علوم پزشکی تهران و ایران

(قسمت پنجم)دانشگاه علامه طباطبایی-دانشگاه تربیت مدرس

(قسمت ششم)معرفی ۲۰ دانشگاه برتر ایران

مبینا تقوی-امیر حسین افشار