هر آنچه که نیاز است در مورد رشته مدیریت خدمات بهداشتی بدانید:

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده باشید و اما زمان پذیرش و درمان و معالجه ی شما چندین ساعت پس از ورود شما به مرکز درمانی شروع شده باشد،که این موضوع برای بیمار مراجعه کننده بسیار سخت و دردناک میباشد زیرا فرد بیمار به دلیل بیماری و درد فردی حساس و کم طاقت شده است.

نداشتن مدیریت خوب و مناسب سبب ایجاد بی نظمی هایی از این قبیل در مداکز درمانی است.

نداشتن مدیریت خوب باعث ایجاد بی نظمی،نارضایتی بیماران،شلوغی و… میشود.برای حل این مشکل هر مرکز درمانی نیاز به مدیری کار بلد و مجرب دارد تا بتواند شرایط را به خوبی اداره کند و پذیرش و درمان بیماران به سرعت انجام شود.

فردی که که به عنوان مدیر یک مرکز درمانی قرار است فعالیت نماید باید دروس مدیریتی را گذرانده باشد تا به خوبی بتواند به اوضاع رسیدگی کند و همچنین نظم و آرامش را برقرار سازد.

برای آشنایی بیشتر با رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

دروس پایه:

روانشناسی عمومی، جامعه شناسی پزشکی و بهداشتی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اصول حسابداری، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی، روش تحقیق، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، موازین حقوقی در بیمارستان، مدیریت مالی، اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی، آشنایی با خدمات پرستاری، اصول خدمات بهداشتی، تغذیه و رژیم های غذایی در بیمارستان

دروس تخصصی:

زبان تخصصی، کلیات پزشکی، واژه شناسی پزشکی، آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی، اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی، مدارک پزشکی، برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان و مدیریت بیمارستان، شناخت و تهیه و توزیع دارو، آشنایی با اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان، استانداردهای بیمارستانی، اصول نگهداری و ایمنی در بیمارستان، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی، پروژه