هرآنچه باید در مورد رشته ی هوشبری بدانید:

یک کارشناس هوشبری وظیفه دارد تا از شب قبل عمل بیمار را بررسی کند و از بیماری های بیماری اطلاع داشته باشد تا با توجه به این موارد و در نظر گرفتن این ها نوع بیهوشی بیمار داروهای مورد نیاز را مشخص کند.

کارشناسان هوشبری عمدتا دارای تیم های ۳ یا ۴ نفره میباشند که در اتاق عمل به متخصص بیهوشی کمک مینمایند.

یک کارشناس بیهوشی وظیفه دارد تا قبل از شروع عمل،حین عمل و تا زمان به هوش آمدن،بیمار را بررسی نماید.

کارشناس بیهوشی باید دارای روابط عمومی بالایی باشد زیرا بیماری که قرار است عمل شود قطعا دچار استرس است و به محض ورود به اتاق عمل با هوشبر مواجه میشود پس داشتن ارتباط صمیمی و خوب و دلگرم کردن بیمار نیز از وظایف یک هوشبر خوب میباشد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی رشته هوشبری خواهیم پرداخت:

 آناتومی، فیزیولوژی، فیزیک هوشبری، میکروب شناسی و استریلازیسیون، بیوشیمی، ایمونولوژی، روانشناسی، واژه شناسی پزشکی، کاربرد رایانه، آمار زیستی و روش تحقیق، نشانه شناسی‌ و معاینات بالینی، اصول پایه داروشناسی، اصول کمکهای اولیه، اصول پرستاری و کار در اتاق عمل، فیزیوپاتولوژی، خون شناسی و انتقال خون، فوریتهای پزشکی، زبان تخصصی، مدیریت در بیهوشی، اصول بیهوشی، روش بیهوشی، مراقبتهای پس از بیهوشی، اصول مراقبتهای ویژه، اصول و روشهای اداره درد، آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی، داروشناسی اختصاصی، اخلاق حرفه ای در هوشبری، کارآموزی

 

ارسال دیدگاه