هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی مامایی بدانید:

رشته ی مامایی را میتوان به عنوان یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی معرفی کرد.هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند با ارائه خدمات بهداشتی و مامایی در راستای حفظ و تامین سلامت مادر و کودکان این سرزمین فعالیت نمایند.

یک کارشناس ماما وظیفه دارد تا:

۱-با انجام آزمایشات جسمی،مشاهده انقباضات رحمی وعلائم حیاتی وضعیت مادر را در طی دوران بارداری کنترل نماید.

۲-با شناسایی و بررسی مشکلات مربوط به دوران بارداری و یا پیش از بارداری مانند فشار خون ،دیابت بارداری و…در جهت سلامت مادر تلاش کند.

۳-بر رشد جنین و سلامت جنین با کنترل ضربان قلب،اندازه و یا معاینه با دست نظارت کامل داشته باشد.

۴-به اموری مانند مشاوره ی قبل،بعد و هنگام ازدواج ،آموزش تنظیم خانواده بپردازد.

این رشته در دانشگاه ها در مقطع کارشناسی دارای گرایش نمی باشد.

دروس رشته ی مامایی عبارتند از:

دروس پايه:

فيزيک عمومي، آناتومي، فيزيولوژي انساني، کمک‌هاي اوليه و مراقبت از بيمار، اصطلاحات و کليات پزشکي، بافت‌شناسي و آسيب‌شناسي.

دروس اصلي و تخصصي:

آناتومي سطحي بدن، فيزيک تشعشع و مواد راديواکتيو، دستگاه‌هاي راديوتراپي، تکنيک‌هاي راديوتراپي، اصول محاسبات و برنامه‌ريزي در راديوتراپي، راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز، تکنيک‌هاي راديوگرافي، تکنيک‌هاي پزشکي هسته‌اي، کارآموزي بيمارستاني، کارورزي

کارشناسان این رشته بعد از فارغ التحصیلی میتوانند در مطب های شخصی،درمانگاه ها،بیمارستان ها مشغول به کار شوند.

ارسال دیدگاه